Ga voor groene energie en ontdek de 3 duurzame energiebronnen!

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur? Bel CallMePower!

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor advies, geheel vrijblijvend!

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 19h.

groene energie

Duurzame of groene energie: iedereen heeft er de dag van vandaag de mond van vol maar wat is nu eigenlijk “duurzame” of “groene” energie? Welke soorten groene energie bestaan er en welke duurzame bronnen gebruiken we in België? En, heeft groene energie enkel voordelen of zijn er ook nadelen verbonden aan deze vorm van energievoorziening?

groene energie

Wat is duurzame of groene energie?

Duurzame energie, ook wel “groene” energie genoemd, maakt gebruik van duurzame (blijvende), veilige en stabiele bronnen die nooit opraken, én ons milieu niet belasten omdat er weinig tot geen CO2 of schadelijke stoffen vrijkomen bij de opwekking, en het productieafval zeer beperkt tot onbestaande is.

Dit in tegenstelling tot de klassieke energie of “grijze” energie die opraakt en waarbij heel veel CO2 of broeikasgassen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn bijzonder schadelijk voor ons leefmilieu en onszelf, en tasten de beschermende atmosfeer rond onze aarde aan. Dit leidt tot het gekende broeikaseffect en de verandering van ons klimaat met alle nare gevolgen vandien. Met "grijze" energie bedoelen we de energie, geleverd door de traditionele energiebronnen, zijnde fossiele brandstoffen (aardolie en kolen) en kernenergie.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

Welke duurzame energiebronnen kennen we?

We kennen een aantal duurzame energiebronnen die bestempeld zijn als duurzaam of als groen. Wij beschrijven hieronder deze energiebronnen één voor één en bekijken hoe duurzaam iedere energiebron werkelijk is. We beginnen met energie geproduceerd door onze zon!

Zon: zonne-energie

zonnepanelen op dak

De zon is niet alleen zalig om van te genieten, het is ook een uitstekende, en zelfs één van de meest ingeburgerde vormen van duurzame energie in België.

Wij zijn inmiddels allemaal vertrouwd met de vele daken waarop zonnepanelen en/of zonnecollectoren prijken. We onderscheiden twee soorten zonne-energie:

 1. Energie opgewekt via zonnecollectoren waarbij we de zonnewarmte aanwenden voor het opwarmen van water (zonneboiler).
 2. Energie gegenereerd met behulp van zonnepanelen of ook wel een PV-installatie waarbij het ontvangen zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.

Zonne-energie is een onuitputtelijke bron van energie.Deze duurzame bron raakt dus nooit op. In het proces van de zonnestralen opvangen en het omzetten naar energie, komen geen schadelijke stoffen of CO2 vrij.

Alles over de zon als energiebron lees je in ons artikel over zonne-energie.

Wind: windenergie

Windenergie

Bij wind-energie denken we automatisch aan windmolens. Bij deze vorm van energie-opwekking gebruikt men de windkracht om een elektrische generator aan te drijven en zo energie op te wekken.

 • De horizontale (hoge) windmolens of windturbines zijn de meest voorkomende in ons land en worden gebruikt door bedrijven om in hun eigen energie te voorzien, en door producenten van ‘hernieuwbare’ energie.
 • De verticale en kleinere windturbines vindt men terug in steden en bij particulieren.

Ondanks het feit dat we op ons vaste land relatief weinig windmolens aantreffen in vergelijking met Frankrijk, Nederland en Duitsland, behoort België tot de Europese top van windenergie op zee. Alles over windenergie en windturbines lees je hier.

Water: waterenergie

waterenergie

Net als de zon en de wind is water - ook wel eens “witte steenkool” of hydraulische energie genoemd - een heel betrouwbare en duurzame bron van energie. Waterenergie wordt opgewekt door gebruik te maken van de kracht van het water, de golfbeweging, de hoogteverschillen, de zoutconcentratie en ook de temperatuurverschillen van het water. Bij het opwekken van water-energie worden de volgende middelen en methodes ingeschakeld:

 1. Waterturbines die gebruik maken van de kracht van het stromend water met behulp van stuwdammen.
 2. Watermolens hoogteverschil of vallen van het water wordt ingezet.
 3. Getijden of het gebruik van de verschillen tussen eb en vloed.
 4. Golfslagenergie waarbij energie uit de golven wordt gegenereerd.

Wil je je verder inlezen over water als energiebron? Alles over witte steenkool lees je in het artikel over waterenergie.

Biomassa: bio-energie

biomassa

Dit type energie maakt gebruik van biomassa, een verzamelnaam voor materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong. Bio-energie wordt opgewekt door vergassing, verbranding of vergisting van biomassa die vervolgens elektriciteit, warmte, gasvormige of vloeibare brandstoffen genereren.

 1. Bio-energie door vergassing: Bij vergassing wordt de biomassa omgezet in vloeibaar, brandbaar gas door middel van verhitting met weinig zuurstof.
 2. Bio-energie door verbranding: Bij het opwekken van bio-energie door verbranding wordt een speciale verbrandingsinstallatie ingezet die warmte produceert en aardgas kan vervangen of elektriciteit kan opwekken.
 3. Bio-energie door vergisting: Bij vergisting ontstaan bacteriën die biomassa omzetten in biogas.

Biogas kan worden gebruikt als autobrandstof en men kan er woningen mee verwarmen.

België telt twee grote biomassacentrales waar bio-energie wordt opgewekt: Les Awirs (Electrabel) en Rodenhuize (Electrabel/Max Green).

Bio-energie, een eeuwenoude vorm van energie opwekkenBio-energie is één van de minst gekende vormen van duurzame energie, hoewel ze al heel lang wordt gebruikt. Denk maar aan hout als brandstof om vuur te maken om zich te verwarmen, en te koken in de prehistorische tijden.

De aarde: aardwarmte en geothermische energie

Ook onze aarde herbergt een schat aan energie. Zo kan men energie winnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Men spreekt van geothermische energie bij winning op grotere diepte of bij hogere temperatuur, bijvoorbeeld in vulkanische streken.

Gaat het over het opwekken van energie op minder grote diepte en bij lage temperatuur, dan heeft men het eerder over aardwarmte. Aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden om te verwarmen en te koelen als voor de opwekking van elektrische stroom of in een warmte-krachtkoppeling (WKK).

natuur landschap aarde energie

Een andere vorm van geothermische energie is koude-warmteopslag. Hierbij wordt grondwater op een diepte van circa 100 m opgepompt en 's winters gebruikt als (basis)verwarming van gebouwen, waarna het opnieuw de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dan weer dienen als koeling.

In België wordt de geothermische energie ingezet voor de temperatuurregeling in gebouwen. Men vindt dit type energie bij ons ook terug in de tuinbouw (broeikassen).

Duurzame energie: de voor- en nadelen in een notendop

Wat spreekt er in het voordeel van duurzame of groene energie?

 • Ontegensprekelijk veel gezonder en beter voor ons leefmilieu en klimaat dan de klassieke energie: beperkt tot geen uitstoot van CO2 of broeikasgassen die onze leefomgeving aantasten en ons klimaat in de war sturen.
 • Onuitputtelijk: de zon, water, wind, groen-afval,... zullen er altijd zijn.
 • Voor iedereen toegankelijk: zonnepanelen op onze daken, biomassa,….
 • Besparing op energie-uitgaven: zonnepanelen, zonneboiler kunnen jouw elektriciteitsfactuur tot nul herleiden.

Welke nadelen zijn verbonden aan het gebruik van duurzame energie?

 • Landschapsvervuiling: windmolens en waterkrachtcentrales ogen niet mooi.
 • Aantasting van natuurgebieden en verstoring van de biotoop: stuwdammen zijn niet de beste vrienden van de vissen en de waterflora terwijl windmolens een gevaar kunnen zijn voor vogels.
 • Voorzieningen zijn relatief duur: zowel de particuliere als de industriële installaties dragen een aardig prijskaartje.
 • Bij sommige toepassingen komt er toch nog een hoeveelheid schadelijke stoffen vrij (biomassa).

Van groene energiebronnen zijn er genoegDe drie écht duurzame energiebronnen zijn: water, wind en zon. In België wekken we in steeds grotere mate onze energie op uit de laatste twee bronnen.

Wil je kennismaken met een leverancier van groene energie? Hieronder een lijst van de meest groene energieleveranciers in Vlaanderen.

energieleveranciers vergelijken

Energietarieven vergelijken in de vergelijker van CallMePower!

Vergelijk de energieleveranciers en tarieven, stap over en bespaar. Alle prijzen, groene energieleveranciers en deals op een rijtje!

Wil je liever persoonlijk advies? Bel ons op het nummer: ☎ 02 588 92 38 en we checken samen welk groen energiecontract de beste optie is.

Geactualiseerd op