Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor advies, geheel gratis en vrijblijvend!

Ga voor groene energie en ontdek de 3 duurzame energiebronnen!

Groene energie

Duurzame of groene energie: iedereen heeft er tegenwoordig de mond van vol. Welke stroom is nu eigenlijk echt groen? Welke soorten groene energiebronnen bestaan er en welke gebruiken we in België? Heeft groene energie enkel voordelen of zijn er ook nadelen verbonden aan deze vorm van energievoorziening én welke leverancier is werkelijk duurzaam? In dit artikel geven we de antwoorden!


Wat is groene energie?

Groene energie” of ook wel duurzame energie maakt gebruik van duurzame, blijvende, veilige en stabiele bronnen die nooit opraken. Bovendien wordt ons milieu (bijna) niet belast omdat er weinig tot geen CO2 of schadelijke stoffen vrijkomen bij de opwekking, en het productieafval zeer beperkt tot nihil is.

 

Dit in tegenstelling tot de klassieke energie of “grijze” energie die opraakt en waarbij heel veel CO2 of broeikasgassen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn bijzonder schadelijk voor ons leefmilieu en onszelf, en tasten de beschermende atmosfeer rond onze aarde aan. Dit leidt tot het gekende broeikaseffect of de verandering van ons klimaat met alle nare gevolgen vandien. Met "grijze" energie bedoelen we de energie, geleverd door de traditionele energiebronnen, zijn de fossiele brandstoffen (aardolie en kolen) en kernenergie.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw energieverbruik op jaarbasis?

Hoe zuinig spring jij om met je energieverbruik? Bereken het in 2 minuutjes met de energiecalculator!

Welke duurzame energiebronnen kennen we?

We kennen een aantal duurzame energiebronnen die bestempeld zijn als duurzaam of als groen. Wij beschrijven hieronder deze energiebronnen één voor één en bekijken hoe duurzaam iedere energiebron werkelijk is. We beginnen met energie geproduceerd door onze zon!

Zon: zonne-energie

zonne-energie

De zon is niet alleen zalig om van te genieten, het is ook een uitstekende, en zelfs één van de meest ingeburgerde vormen van duurzame energie in België.

Wij zijn inmiddels allemaal vertrouwd met de vele daken waarop zonnepanelen en/of zonnecollectoren prijken. We onderscheiden twee soorten zonne-energie:

 1. Energie opgewekt via zonnecollectoren waarbij we de zonnewarmte aanwenden voor het opwarmen van water (zonneboiler).
 2. Energie gegenereerd met behulp van zonnepanelen of ook wel een PV-installatie waarbij het ontvangen zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.

Zonne-energie is een onuitputtelijke bron van energie.Deze duurzame bron raakt dus nooit op. In het proces van de zonnestralen opvangen en het omzetten naar energie, komen geen schadelijke stoffen of CO2 vrij.

Alles over de zon als energiebron lees je in ons artikel over zonne-energie.

Wind: windenergie

windmolen

Bij wind-energie denken we automatisch aan windmolens. Bij deze vorm van energie-opwekking gebruikt men de windkracht om een elektrische generator aan te drijven en zo energie op te wekken.

 • De horizontale (hoge) windmolens of windturbines zijn de meest voorkomende in ons land en worden gebruikt door bedrijven om in hun eigen energie te voorzien, en door producenten van ‘hernieuwbare’ energie.
 • De verticale en kleinere windturbines vindt men terug in steden en bij particulieren.

Ondanks het feit dat we op ons vaste land relatief weinig windmolens aantreffen in vergelijking met Frankrijk, Nederland en Duitsland, behoort België tot de Europese top van windenergie op zee (offshore). Je leest alles over windturbines in ons artikel over windenergie.

Water: waterenergie

Net als de zon en de wind is water - ook wel eens “witte steenkool” of hydraulische energie genoemd - een heel betrouwbare en duurzame bron van energie. Waterenergie wordt opgewekt door gebruik te maken van de kracht van het water, de golfbeweging, de hoogteverschillen, de zoutconcentratie en ook de temperatuurverschillen van het water. Bij het opwekken van water-energie worden de volgende middelen en methodes ingeschakeld:

waterenergie
 1. Waterturbines die gebruik maken van de kracht van het stromend water met behulp van stuwdammen.
 2. Watermolens hoogteverschil of vallen van het water wordt ingezet.
 3. Getijden of het gebruik van de verschillen tussen eb en vloed.
 4. Golfslagenergie waarbij energie uit de golven wordt gegenereerd.

Wil je je verder inlezen over water als energiebron? Alles over witte steenkool lees je in het artikel over waterenergie.

Biomassa: bio-energie

Dit type energie maakt gebruik van biomassa, een verzamelnaam voor materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong. Bio-energie wordt opgewekt door vergassing, verbranding of vergisting van biomassa die vervolgens elektriciteit, warmte, gasvormige of vloeibare brandstoffen genereren.

brandhout
 1. Bio-energie door vergassing: Bij vergassing wordt de biomassa omgezet in vloeibaar, brandbaar gas door middel van verhitting met weinig zuurstof.
 2. Bio-energie door verbranding: Bij het opwekken van bio-energie door verbranding wordt een speciale verbrandingsinstallatie ingezet die warmte produceert en aardgas kan vervangen of elektriciteit kan opwekken.
 3. Bio-energie door vergisting: Bij vergisting ontstaan bacteriën die biomassa omzetten in biogas.

Biogas kan worden gebruikt als autobrandstof en men kan er ook woningen mee verwarmen.

België telt twee grote biomassacentrales waar bio-energie wordt opgewekt: Les Awirs (Electrabel) en Rodenhuize (Electrabel/Max Green).

Bio-energie, een eeuwenoude vorm van energie opwekkenBio-energie is één van de minst gekende vormen van duurzame energie, hoewel ze al heel lang wordt gebruikt. Denk aan brandhout als brandstof om vuur te maken om zich te verwarmen en om te koken in de prehistorische tijden.

CO2 Uitsoot Compensatie
CO2 Uitsoot Compensatie

Al eens nagedacht over jouw CO2-uitstoot?

Compenseer jouw CO2-emissie, voor nog geen 2€ per maand en draag een steentje bij!

De aarde: aardwarmte en geothermische energie

Ook onze aarde herbergt een schat aan energie. Zo kan men energie winnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Men spreekt van geothermische energie bij winning op grotere diepte of bij hogere temperatuur, bijvoorbeeld in vulkanische streken.

aardwarmte

Gaat het over het opwekken van energie op minder grote diepte en bij lage temperatuur, dan heeft men het eerder over aardwarmte. Aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden om te verwarmen en te koelen als voor de opwekking van elektrische stroom of in een warmte-krachtkoppeling (WKK).

Een andere vorm van geothermische energie is koude-warmteopslag. Hierbij wordt grondwater op een diepte van circa 100 m opgepompt en 's winters gebruikt als (basis)verwarming van gebouwen, waarna het opnieuw de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dan weer dienen als koeling.

In België wordt de geothermische energie ingezet voor de temperatuurregeling in gebouwen. Men vindt dit type energie bij ons ook terug in de tuinbouw (broeikassen).

Duurzame energie: de voor- en nadelen in een notendop

Wat spreekt er in het voordeel van duurzame of groene energie?

 • Ontegensprekelijk veel gezonder en beter voor ons leefmilieu en klimaat dan de klassieke energie: beperkt tot geen uitstoot van CO2 of broeikasgassen die onze leefomgeving aantasten en ons klimaat in de war sturen.
 • Onuitputtelijk: de zon, water, wind, groen-afval,... zullen er altijd zijn.
 • Voor iedereen toegankelijk: zonnepanelen op onze daken, biomassa,….
 • Besparing op energie-uitgaven: zonnepanelen, zonneboiler kunnen jouw elektriciteitsfactuur tot nul herleiden.

Welke nadelen zijn verbonden aan het gebruik van duurzame energie?

 • Landschapsvervuiling: windmolens en waterkrachtcentrales ogen niet mooi.
 • Aantasting van natuurgebieden en verstoring van de biotoop: stuwdammen zijn niet de beste vrienden van de vissen en de waterflora terwijl windmolens een gevaar kunnen zijn voor vogels.
 • Voorzieningen zijn relatief duur: zowel de particuliere als de industriële installaties dragen een aardig prijskaartje.
 • Bij sommige toepassingen komt er toch nog een hoeveelheid schadelijke stoffen vrij (biomassa).

Van groene energiebronnen zijn er genoeg De drie écht duurzame energiebronnen zijn: water, wind en zon. Uit de laatste twee genoemde bronnen wekken we in België in steeds grotere mate onze energie op.

Duurzame energieleveranciers

groene stroom

Wil je kennismaken met een leverancier van groene energie? Hieronder vind je een opsomming van de meest groene energieleveranciers in Vlaanderen. Misschien denk je: waarom zijn alleen deze energieleveranciers groen? We beoordelen de aanbieders zoals Greenpeace dat heeft gedaan op de website mijngroenestroom.be.

We vergelijken hieronder drie groene energieleveranciers aan een vaste stroomprijs voor een periode van 3 jaar, je ziet in deze prijsvergelijking een oogopslag de kilowattuurprijs en de voorwaarden.

Selectie groene energietarieven
Eneco
Zon & Wind Plus
Trevion
Vast 3jr
Mega
Zen 3
Vaste vergoeding /jaar 60.000000 30.000000 45.000000
Energiekost (in €cent/kWh) 24.70000 13.06475 21.41000
Duur 3 jaar 3 jaar 3 jaar
Groene stroom Belgische zon en wind Zon en wind Ja
Tariefinfo 02 585 31 31 02 588 56 68

Huidige tarieven in november 2021. Het gaat in de vergelijking om de prijs per kWh, de energiekost. De vergeleken packs zijn een selectie voor huishoudelijke klanten met een enkelvoudige elektriciteitsmeter in Vlaanderen of Wallonië.

Bij Eneco is 73% van de gebruikte energiebronnen als mix op de factuur duurzaam te noemen. De overige energiecontracten (een erfenis van het Eni-tijdperk) bestaan nog uit fossiele brandstoffen. De energiemix van Mega bestaat voor 60% uit waterkracht, aangevuld met geothermie en zonne-energie. 7% van de contracten van Mega zijn grijze contracten. Trevion is van de drie aanbieders misschien wel de meest duurzame. Het energiebedrijf produceert zelf groene energie (biogas, wind- en zonne-energie) en gebruikt daarvoor ook zijn eigen garanties van oorsprong, waardoor de energiemix dezelfde is als de productie.

Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor advies, geheel gratis en vrijblijvend!

Geactualiseerd op