Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!
groene energie

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor 'groen' energieadvies en bespaar. Geheel vrijblijvend.

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Dit zijn de drie écht groene en duurzame energiebronnen!

Duurzame of groene energie: iedereen heeft er de dag van vandaag de mond van vol maar wat is nu eigenlijk “duurzame” of “groene” energie? Welke soorten groene energie bestaan er en welke duurzame bronnen gebruiken we in België? En, heeft groene energie enkel voordelen of zijn er ook nadelen verbonden aan deze vorm van energievoorziening?

groene energie

Wat is duurzame of groene energie?

Duurzame energie, ook wel “groene” energie genoemd, maakt gebruik van duurzame (blijvende), veilige en stabiele bronnen die nooit opraken, én ons milieu niet belasten omdat er weinig tot geen CO2 of schadelijke stoffen vrijkomen bij de opwekking, en het productieafval zeer beperkt tot onbestaande is.

 

Dit in tegenstelling tot de klassieke energie of “grijze” energie die opraakt en waarbij heel veel CO2 of broeikasgassen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn bijzonder schadelijk voor ons leefmilieu en onszelf, en tasten de beschermende atmosfeer rond onze aarde aan. Dit leidt tot het gekende broeikaseffect en de verandering van ons klimaat met alle nare gevolgen vandien. Met "grijze" energie bedoelen we de energie, geleverd door de traditionele energiebronnen, zijnde fossiele brandstoffen (aardolie en kolen) en kernenergie.

Welke duurzame energiebronnen kennen we?

We kennen een aantal duurzame energiebronnen die bestempeld zijn als duurzaam of als groen. Wij beschrijven hieronder deze energiebronnen één voor één en bekijken hoe duurzaam iedere energiebron werkelijk is. We beginnen met energie geproduceerd door onze zon!

Mega leverancier groene energie

Zon: zonne-energie

zonnepanelen op dak

De zon is niet alleen zalig om van te genieten, het is ook een uitstekende, en zelfs één van de meest ingeburgerde vormen van duurzame energie in België.

Wij zijn inmiddels allemaal vertrouwd met de vele daken waarop zonnepanelen en/of zonnecollectoren prijken. We onderscheiden twee soorten zonne-energie:

 1. Energie opgewekt via zonnecollectoren waarbij we de zonnewarmte aanwenden voor het opwarmen van water (zonneboiler).
 2. Energie gegenereerd met behulp van zonnepanelen of ook wel een PV-installatie waarbij het ontvangen zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.

Alles over zonnepanelen en zonne-energie lees je hier.

Wind: windenergie

Windenergie

Bij wind-energie denken we automatisch aan windmolens. Bij deze vorm van energie-opwekking gebruikt men de windkracht om een elektrische generator aan te drijven en zo energie op te wekken.

 • De horizontale (hoge) windmolens of windturbines zijn de meest voorkomende in ons land en worden gebruikt door bedrijven om in hun eigen energie te voorzien, en door producenten van ‘hernieuwbare’ energie.
 • De verticale en kleinere windturbines vindt men terug in steden en bij particulieren.

Ondanks het feit dat we op ons vaste land relatief weinig windmolens aantreffen in vergelijking met Frankrijk, Nederland en Duitsland, behoort België tot de Europese top van windenergie op zee. Alles over windenergie en windturbines lees je hier.

Water: waterenergie

waterenergie

Net als de zon en de wind is water - ook wel eens “witte steenkool” of hydraulische energie genoemd - een heel betrouwbare en duurzame bron van energie. Waterenergie wordt opgewekt door gebruik te maken van de kracht van het water, de golfbeweging, de hoogteverschillen, de zoutconcentratie en ook de temperatuurverschillen van het water. Bij het opwekken van water-energie worden de volgende middelen en methodes ingeschakeld:

 1. Waterturbines die gebruik maken van de kracht van het stromend water met behulp van stuwdammen.
 2. Watermolens hoogteverschil of vallen van het water wordt ingezet.
 3. Getijden of het gebruik van de verschillen tussen eb en vloed.
 4. Golfslagenergie waarbij energie uit de golven wordt gegenereerd.

Wil je je verder inlezen over waterenergie? Alles over witte steenkool lees je hier.

Biomassa: bio-energie

biomassa

Dit type energie maakt gebruik van biomassa, een verzamelnaam voor materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong. Bio-energie wordt opgewekt door vergassing, verbranding of vergisting van biomassa die vervolgens elektriciteit, warmte, gasvormige of vloeibare brandstoffen genereren.

 1. Bio-energie door vergassing: Bij vergassing wordt de biomassa omgezet in vloeibaar, brandbaar gas door middel van verhitting met weinig zuurstof.
 2. Bio-energie door verbranding: Bij het opwekken van bio-energie door verbranding wordt een speciale verbrandingsinstallatie ingezet die warmte produceert en aardgas kan vervangen of elektriciteit kan opwekken.
 3. Bio-energie door vergisting: Bij vergisting ontstaan bacteriën die biomassa omzetten in biogas.

Biogas kan worden gebruikt als autobrandstof en men kan er woningen mee verwarmen.

België telt twee grote biomassacentrales waar bio-energie wordt opgewekt: Les Awirs (Electrabel) en Rodenhuize (Electrabel/Max Green).

Bio-energie is één van de minst gekende vormen van duurzame energie, hoewel ze al heel lang wordt gebruikt. Denk maar aan hout als brandstof om vuur te maken om zich te verwarmen, en te koken in de prehistorische tijden.

De aarde: aardwarmte en geothermische energie

Ook onze aarde herbergt een schat aan energie. Zo kan men energie winnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Men spreekt van geothermische energie bij winning op grotere diepte of bij hogere temperatuur, bijvoorbeeld in vulkanische streken.

Gaat het over het opwekken van energie op minder grote diepte en bij lage temperatuur, dan heeft men het eerder over aardwarmte. Aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden om te verwarmen en te koelen als voor de opwekking van elektrische stroom of in een warmte-krachtkoppeling (WKK).

Een andere vorm van geothermische energie is koude-warmteopslag. Hierbij wordt grondwater op een diepte van circa 100 m opgepompt en 's winters gebruikt als (basis)verwarming van gebouwen, waarna het opnieuw de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dan weer dienen als koeling.

In België wordt de geothermische energie ingezet voor de temperatuurregeling in gebouwen. Men vindt dit type energie bij ons ook terug in de tuinbouw (broeikassen).

Mega groene energieleverancier

Duurzame energie: de voor- en nadelen in een notendop

Wat spreekt er in het voordeel van duurzame of groene energie?

 • Ontegensprekelijk veel gezonder en beter voor ons leefmilieu en klimaat dan de klassieke energie: beperkt tot geen uitstoot van CO2 of broeikasgassen die onze leefomgeving aantasten en ons klimaat in de war sturen.
 • Onuitputtelijk: de zon, water, wind, groen-afval,... zullen er altijd zijn.
 • Voor iedereen toegankelijk: zonnepanelen op onze daken, biomassa,….
 • Besparing op energie-uitgaven: zonnepanelen, zonneboiler kunnen jouw elektriciteitsfactuur tot nul herleiden.

Welke nadelen zijn verbonden aan het gebruik van duurzame energie?

 • Landschapsvervuiling: windmolens en waterkrachtcentrales ogen niet mooi.
 • Aantasting van natuurgebieden en verstoring van de biotoop: stuwdammen zijn niet de beste vrienden van de vissen en de waterflora terwijl windmolens een gevaar kunnen zijn voor vogels.
 • Voorzieningen zijn relatief duur: zowel de particuliere als de industriële installaties dragen een aardig prijskaartje.
 • Bij sommige toepassingen komt er toch nog een hoeveelheid schadelijke stoffen vrij (biomassa).
De drie écht duurzame energiebronnen zijn: water, wind en zon. In België halen we in steeds grotere mate onze energie uit de laatste twee. Wil je kennismaken met een leverancier van groene energie? Hieronder een lijst van de vijf meest groene energieleveranciers in Vlaanderen.
vergelijker tarieven elektriciteit van energieleveranciers vergelijk de energieprijzen CallMePower

Vergelijk het groene elektriciteitsaanbod op de Belgische energiemarkt of wil laat je je liever persoonlijk adviseren? Bel ons op het nummer: ☎ 02 588 92 38