gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

Aspiravi Energy, de leverancier van windenergie: informatie, tarieven en contactgegevens

Aspiravi Energy is een elektriciteitsleverancier en dochterbedrijf van één van de grootste groenestroom-producenten in Vlaanderen, de Aspiravi-holding. Dankzij de investeringen van het moederbedrijf in voornamelijk windenergie, kan Aspiravi al zijn klanten lokaal geproduceerde groene stroom garanderen. Aspiravi bedient zowel particulieren, ondernemingen, als overheden in het Vlaamse Gewest. Bij Aspiravi dien je coöperant te worden om gebruik te maken van de services als klant.


logo aspiravi energy energieleverancier

Informatie, geschiedenis en achtergrond van Aspiravi Energy

De geschiedenis van elektriciteitsleverancier Aspiravi Energy is uiteraard nauw verbonden met die van moederbedrijf Aspiravi. Toen dat bedrijf in 2002 werd opgericht beschikte het over vijf werknemers en een aantal windturbines met een gezamenlijk vermogen van een kleine 10 megawatt. Het bedrijf had het windmolenpark in de haven van Zeebrugge geërfd van één van zijn voorouders, de Limburgse intercommunale Interelectra. Het marktaandeel voor elektriciteit bedraagt 0,20% in Vlaanderen op 1 maart 2019.

Interelectra was samen met enkele andere intercommunales in ons land namelijk al enige tijd aan het investeren in de productie van groene hernieuwbare energie toen hun monopolie over de verkoop en distributie van elektriciteit aan het begin van het nieuwe millennium werd opgeheven onder impuls van de Europese Unie. Vier intercommunales met investeringen in hernieuwbare elektriciteit richtten op dat moment de NV Aspiravi op om er deze activiteiten in onder te brengen. Nog steeds wordt Aspiravi via 4 holdings feitelijk gecontroleerd door 96 Belgische gemeenten. Deze gemeenten investeren mee in hernieuwbare energie en ze profiteren uiteraard ook mee van eventuele winsten bij Aspiravi.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw energieverbruik?

Wie zijn energieverbruik kent, bespaart meer op zijn of haar energiefacturen!
Schat daarom nauwkeurig je verbruik met de energiecalculator!

Groene windenergie van Aspiravi Energy

Aspiravi heeft altijd sterk ingezet op hernieuwbare elektriciteitsproductie dankzij windenergie. Het bedrijf geloofde niet erg in de subsidiesystemen voor zonnepanelen en het wilde ook niet investeren in biomassacentrales die andere brandstoffen dan afval gebruiken. Toch beschikt Aspiravi vandaag ook over enkele biomassa- en biogascentrales. Zijn totale productiecapaciteit maakt het tot één van de grootste producenten van groene stroom in Vlaanderen.

Aspiravi wilt zich dus duidelijk onderscheiden met een ecologisch en ethisch verantwoordelijke manier van ondernemen. Het is er trots op dat alle geleverde elektriciteit lokaal geproduceerd wordt en dat het dus geen vervuilende elektriciteit moet opkopen om zijn klanten te kunnen bedienen. Dit laatste wordt ook gewaardeerd door Greenpeace.

Greenpeace en Aspiravi Energy

Dankzij de inspanningen van Aspiravi op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsproductie krijgt de leverancier in het recentste Greenpeace-rapport over Belgische elektriciteitsleveranciers een zeerpositieve beoordeling en een score van 18/20.

Dat komt, zo schrijft de milieuorganisatie, door "een heel mooie verandering in de strategische keuzes van Aspiravi Energy, dat de aanbevelingen van Greenpeace heeft gevolgd". Aspiravi Energy koopt geen energie meer op de markt noch van andere producenten, maar voorziet zichzelf uitsluitend met hernieuwbare energie die het zelf produceert. Dit wordt ook bevestigd door de Vreg.

Aspiravi wil ook nog op een andere manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Het rekent alle klanten een klein bedrag aan (standaard ongeveer drie tot vier euro per jaar, afhankelijk van het exacte verbruik) dat rechtstreeks aan een goed doel wordt gestort. Klanten kunnen er zelf voor opteren om het bedrag te verhogen.

Prijzen en tarieven van Aspiravi Energy

groen elektriciteit aspiravi

Aspiravi biedt formules aan met variabele of vaste tarieven. De variabele tarieven worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de groothandelsprijzen op de Belgische Belpex ‘Day Ahead’-index. De vaste tarieven worden gegarandeerd gedurende één jaar. De klant heeft steeds de mogelijkheid om het contract vroegtijdig stop te zetten en over te stappen naar een andere leverancier. Daarvoor worden geen kosten aangerekend.

Wat Aspiravi onderscheidt van de meeste andere traditionele energieleveranciers is dat het bedrijf graag wilt dat zijn klanten mee participeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. Het geeft geïnteresseerde consumenten daarom de keuze. Ofwel sluiten ze een normaal leveringscontract af en krijgen ze 100% groene en lokaal geproduceerde stroom geleverd aan een ‘commercieel’ tarief. Ofwel kopen ze minstens 4 aandelen in één van twee coöperatieve ondernemingen die Aspiravi financieel ondersteunen (Limburg Wind cvba of Aspiravi Samen cvba).

Klanten die ook coöperant worden kunnen rekenen op een speciaal voordeeltarief voor hun elektriciteitsabonnement en verbruik bij Aspiravi. Daarnaast krijgen ze mogelijk ook een jaarlijks dividend uitbetaald. Eén aandeel of deelbewijs kost 125€ en beide coöperatieve vennootschappen geven aan ernaar te streven jaarlijks een dividend van 4% tot 6% te kunnen betalen. Dat dividend kan uiteraard niet gegarandeerd worden en resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst.

Voor coöperanten-klanten biedt Aspiravi de formules Eco Life Fix en Eco Life Flex aan als de klant de beschikking over een telefonische klantendienst wenst en zijn facturen graag per post wil ontvangen. Coöperanten-klanten die een klantendienst via internet en elektronische facturen voldoende vinden, die kunnen opteren voor de goedkopere formules Eco Plus Fix en Eco Plus Flex. De aanduidingen Fix en Flex verwijzen naar een formule met ofwel variabele tarieven ofwel vaste tarieven (één jaar).

Klanten die geen coöperant wensen te worden hebben de keuze uit twee formules, Nature Fix en Nature Flex, één optie met variabele en één met vaste prijzen dus. In deze formules is enkel een klantendienst via internet inbegrepen en de facturen worden steeds elektronisch verzonden.

We vatten het volledige aanbod van Aspiravi samen in onderstaande tabel zodat je de dienstverlening kunt vergelijken. Onthoud wel dat je als toekomstige klant coöperant moet worden en een voorafgaande investering van 500€ (prijs van vier aandelen) noodzakelijk is.

De tarieven bestaan uit de energieprijzen zoals deze worden aangerekend door Aspiravi, hiernaast zijn overheidstaksen, kosten voor distributienetbeheerders en extra heffingen ook inbegrepen. Omdat die laatste per woonplaats verschillen is het onmogelijk één tarief voor heel Vlaanderen te geven. Wil je het exacte tarief voor jouw woonplaats kennen? Gebruik dan de prijssimulator op de website van Aspiravi. Je kunt ook een onafhankelijke prijsvergelijking uitvoeren om alle leveranciers in je woonplaats te vergelijken, dat kan bijvoorbeeld met de V-test van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Overzicht aanbod stroomtarieven Aspiravi Energy
Eco Life Flex Eco Plus Flex Eco Life Fix Eco Plus Fix
Klantendienst Telefonisch Internet Telefonisch Internet
Contract afsluiten via Internet, telefonisch Internet Internet, telefonisch Internet
Facturen ontvangen per Post E-mail Post E-mail
Minimumaankoop 4 aandelen (125€ per aandeel) 500€ 500€ 500€ 500€
Domiciliëring domiciliëring of overschrijving domiciliëring verplicht domiciliëring verplicht
Tarieven vergelijken
en keuzehulp
02 588 92 38

Eco Life Flex

factuur elektriciteit energie aspiravi

Het woordje ‘Flex’ in de naam van deze formule verwijst naar het feit dat de tarieven variabel zijn. Dat wil zeggen dat in deze formule de tarieven de marktprijzen volgen en elk kwartaal worden aangepast aan de Belgische ‘Belpex Day Ahead’-index.

Klanten die voor deze formule kiezen krijgen dus:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Variabele tarieven, elk kwartaal aangepast aan de marktprijzen
 • Beschikking over een telefonische klantendienst
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Facturen per post indien gewenst
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Als je klant wilt worden dan is het goed om te weten dat dit de actuele tarieven bij Aspiravi Energy zijn:

Aspiravi Eco Life Flex: variabel stroomtarief
Eco Life Flex
Vaste abonnementskost 72.600000
Enkelvoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) 7.00500
Tweevoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren 7.77700
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren 6.28000
Uitsluitend nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh) 6.2800

Huidige tarieven in december 2020

Een variabel tarief voor je elektriciteitsverbruik kan voordelig zijn als de marktprijzen gedurende langere tijd dalen zodat je facturen mee zullen dalen. Bij langdurige prijsstijgingen of zelfs als de prijzen gewoon stabiel blijven is een contract met vaste tarieven vaak voordeliger. Variabele tarieven betekenen uiteraard ook onzekerheid over de jaarlijkse afrekening, terwijl met een vast tarief je totale factuurbedrag eenvoudig te voorspellen is.

We raden variabele tarieven dan ook vooral aan voor consumenten die actief hun facturen willen vergelijken en die regelmatig een onafhankelijke tarievenvergelijking willen uitvoeren om te controleren of hun contract nog wel voordelig is.

Eco Plus Flex

elektriciteit aspiravi

Het woordje ‘Flex’ in de naam van deze formule verwijst naar het feit dat de tarieven variabel zijn. Dat wil zeggen dat in deze formule de tarieven de marktprijzen volgen en elk kwartaal worden aangepast aan de Belgische ‘Belpex Day Ahead’-index.

Klanten die voor deze formule kiezen krijgen dus:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Variabele tarieven, elk kwartaal aangepast aan de marktprijzen
 • Klantendienst via internet
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Facturen via e-mail
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Als je klant wilt worden dan is het goed om te weten dat dit de actuele tarieven bij Aspiravi Energy zijn:

Aspiravi Eco Plus Flex: variabel stroomtarief
Eco Plus Flex
Vaste abonnementskost 72.600000
Enkelvoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) 7.00500
Tweevoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren 7.77700
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren 6.28000
Uitsluitend nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh) 6.2800

Huidige tarieven in december 2020

Eco Life Fix

zonne energie groene elektriciteit

Dit contract kan gekozen worden met vaste (Fix) of variabele (Flex) tarieven. Het vaste tarief, dat we in onderstaande tabel verduidelijken, wordt gegarandeerd gedurende één jaar waarna het aangepast wordt. Kies je voor deze formule dan krijg je:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Een vast tarief gedurende één jaar
 • Beschikking over een telefonische klantendienst
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Facturen per post
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Hieronder vind je de tarieven volgens de meest recente tariefkaart van Aspiravi Energy:

Aspiravi Eco Life Fix: vast stroomtarief
Eco Life Fix (1 jaar)
Vaste abonnementskost 30.250000
Enkelvoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) 7.27900
Tweevoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren 8.06400
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren 6.54300
Uitsluitend nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh) 6.5430

Huidige tarieven in december 2020

Vaste tarieven bieden zekerheid, want als je verbruik gelijk blijft dan kun je perfect voorspellen hoeveel je op jaarbasis voor je elektriciteit zult betalen. Vaste tarieven zijn daardoor perfect geschikt voor consumenten die één keer een contract willen kiezen met voordelige tarieven en die daarna liever niet meer aan hun elektriciteitsfacturen denken.

Voor die consumenten is het wel jammer dat Aspiravi de vaste tarieven gedurende slechts één jaar aanbiedt en niet gedurende langere periodes zoals sommige andere leveranciers. Het is dus toch aanbevolen minstens één keer per jaar de evolutie van je tarief te controleren en te vergelijken met de tarieven bij andere leveranciers.

Eco Plus Fix

Coöperanten van Aspiravi Samen of Limburg Wind die geen behoefte hebben aan een telefonische klantendienst en die hun facturen ook elektronisch willen ontvangen kunnen kiezen voor een goedkoper Eco Plus contract.

Klanten kunnen hun contract echter steeds voortijdig en kosteloos opzeggen, zelfs tijdens het eerste jaar.

wind energie groene elektriciteit

Dit contract kan gekozen worden met vaste (Fix) of variabele (Flex) tarieven. Het vaste tarief, dat we in onderstaande tabel verduidelijken, wordt gegarandeerd gedurende één jaar waarna het aangepast wordt. Kies je voor deze formule dan krijg je:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Een vast tarief gedurende één jaar
 • Klantendienst via internet
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Elektronische facturen
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Hieronder vind je de tarieven volgens de meest recente tariefkaart van Aspiravi Energy:

Aspiravi Eco Plus Fix: vast stroomtarief
Eco Plus Fix (1 jaar)
Vaste abonnementskost 30.250000
Enkelvoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) 7.27900
Tweevoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren 8.06400
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren 6.54300
Uitsluitend nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh) 6.5430

Huidige tarieven in december 2020

Vaste tarieven bieden zekerheid, want als je verbruik gelijk blijft dan kun je perfect voorspellen hoeveel je op jaarbasis voor je elektriciteit zult betalen. Vaste tarieven zijn daardoor perfect geschikt voor consumenten die één keer een contract willen kiezen met voordelige tarieven en die daarna liever niet meer aan hun elektriciteitsfacturen denken.

Contactgegevens Aspiravi Energy

Aspiravi’s klantendienst is bereikbaar per telefoon voor nieuwe klanten en bestaande klanten met een Life-contract. Het telefoonnummer vind je hier. Als je voor een Aspiravi-formule zonder telefonische bijstand hebt gekozen (de Nature- en Plus-formules) dan moet je verplicht contact opnemen via het e-mailadres welkom@aspiravi-energy.be.
Op de website van Aspiravi vind je ook een overzicht met vaak voorkomende vragen.

My Aspiravi Energy: online klantenzone

Wil je Aspiravi Energy contacteren i.v.m. je opzegging van je contract? Als je je contract wenst op te zeggen bij Aspiravi Energy dan is dat net zoals bij alle andere energieleveranciers op elk moment mogelijk. Je kunt je elektriciteitscontract kosteloos stopzetten als je bijvoorbeeld naar een andere leverancier wenst over te stappen. Dat kan zelfs tijdens het eerste jaar van het leveringscontract.

Veranderen van energieleverancier? Energiecontract NIET opzeggen! Wil je veranderen van energieleverancier? Indien dit het geval is hoef je je energiecontract bij Aspiravi Energy niet op te zeggen. Dit zal je nieuwe energieleverancier netjes regelen voor jou.
Op zoek naar een voordelig energietarief? Neem gratis contact op met CallMePower op het nummer:
02 588 92 38 Wij helpen je bij de overstap!

Aspiravi Energy energiecontract opzeggen

adres post correspondentie aspiravi

My Aspiravi Energy is het digitale klantenportaal of online klantenzone van Aspiravi. Als verlengde van de telefonische dienstverlening heb je als klant met My Aspiravi Energy direct en online inzage in je energie. Veel zaken, zoals het inzien van je actuele verbruik, het downloaden van je energiefacturen of het voorschotbedrag aanpassen kun je er zelf regelen. Klanten van Aspiravi Energy kunnen zich eenmalig gratis registreren en vervolgens steeds inloggen via deze link.

Adres Aspiravi Energy

Aspiravi Energy beschikt niet over klantenloketten. Post aan Aspiravi mag je richten aan het volgende adres:

Aspiravi Energy
Thor Park 8300
Poort Genk 8300
3600 GENK

Telefoonnummer Aspiravi Energy

Het telefoonnummer van Aspiravi Energy is voor zowel nieuwe klanten als voor bestaande klanten die inschreven op een Life-formule hetzelfde. Het telefoonnummer waarop je de klantendienst van Aspiravi Energy kunt bereiken is:
011 63 60 43 (zonaal tarief).

Klanten met een ‘digitaal abonnement’ (klanten die kozen voor de formules ‘Plus’ of ‘Nature’) beschikken niet over een telefonische klantendienst. Zij kunnen Aspiravi op een andere manier contacteren. Voor vragen of opmerkingen aan de klantendienst versturen zij een e-mail naar het e-mailadres: welkom@aspiravi-energy.be.

Met wie neem je contact op voor dringende zaken?

Omdat het niet de elektriciteitsleverancier maar wel de lokale distributienetbeheerder is die verantwoordelijk is voor de goede werking van het elektriciteitsnet beschikt die laatste over een storingsnummer. Op dat telefoonnummer kun je 24 uur per dag en 7 dagen op 7 eventuele pannes of storingen melden.

Let wel, het gaat daarbij uiteraard om pannes aan het netwerk of in een heel uitzonderlijk geval aan de elektriciteitsmeter bij jou thuis. Als de elektriciteit enkel bij jou in de woning niet meer werkt maar wel bij de buren én het probleem niet veroorzaakt wordt door jouw elektriciteitsmeter dan kan de distributienetbeheerder je niet helpen. Een nodeloze interventie van netwerktechnieker kan je ook aangerekend worden, probeer het probleem dus zelf op te lossen of schakel een elektricien in.

Stroompanne of storing

Aspiravi’s klantendienst hoef je in elk geval niet te contacteren bij pannes of storingen, je energieleverancier is enkel verantwoordelijk voor de facturering van jouw contract.
Je moet dus de netbeheerder contacteren, maar hoe weet je wie dat is? In Vlaanderen bestaat er na de fusie van de twee netbeheerders: Infrax en Eandis alleen nog maar Fluvius. Bel één van de volgende storingsnummers:

 • Bel Fluvius (voorheen EANDIS en Infrax): 078 35 35 00.

Stroomstoring aan een elektrische installatie?

Zoals we hierboven schreven is het zinloos je netbeheerder te contacteren bij een stroomstoring of panne die veroorzaakt wordt door de elektrische installatie bij jou in huis. In dat geval moet je zelf een oplossing zoeken. Gelukkig is dat in een moderne elektrische installatie meestal niet zo moeilijk.

Er zijn drie zaken die je zeker moet nakijken als de elektriciteit niet meer werkt: de hoofdzekering, de verliesstroomschakelaar en de zekeringkast(en).

energie elektriciteit aspiravi
 1. Als je merkt dat de hoofdzekering is uitgeschakeld dan kan dit een gevolg zijn van overbelasting (als enkel de hoofdzekering werd uitgeschakeld) of een kortsluiting (als ook een circuitzekering gesprongen is). Na het verwijderen van het toestel dat het probleem veroorzaakt kun je de hoofdzekering en eventueel de circuitzekering gewoon terug inschakelen.
 2. Is enkel een circuitzekering uitgeschakeld dan is er sprake van een overbelasting of kortsluiting op dat circuit. Controleer alle apparaten, verlengkabels en contactdozen op het circuit en verwijder ze om de beurt tot je de oorzaak gevonden hebt. Schakel daarna de zekering terug in.
 3. Als de verliesstroomschakelaar (of differentieelschakelaar) zichzelf heeft uitgeschakeld dan is er een apparaat slecht geaard of dan ligt er mogelijk een elektrische kabel bloot. Ook deze schakelaar kun je pas terug inschakelen na het oplossen van het probleem.

Kun je zelf de oplossing niet vinden of heb je onvoldoende kennis over elektriciteit? Raadpleeg dan liever een elektricien, zelf sleutelen aan een elektrische installatie zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen kan levensgevaarlijk zijn!

groene stroom vergelijken

Aanbieders Groene stroom vergelijken

Vergelijk het groene aanbod van stroom, kies, stap over en bespaar op je energiefactuur!