U bent hier

Besparen op je energiefactuur? Teken in voor een voordelig energiecontract:
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Besparen op je energiefactuur?
Bel en teken in voor een voordelig energiecontract:

☎ 02 588 92 38

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

Aspiravi Energy - Informatie, tarieven en contactgegevens - Leverancier van windenergie

Logo Aspiravi Energy

Aspiravi Energy is een elektriciteitsleverancier en dochterbedrijf van één van de grootste groenestroom-producenten in Vlaanderen, de Aspiravi-holding. Dankzij de investeringen van het moederbedrijf in voornamelijk windenergie kan Aspiravi al zijn klanten de garantie geven dat ze lokaal geproduceerde en groene stroom verbruiken. Apiravi bedient zowel particulieren, ondernemingen als overheden in het Vlaamse Gewest. Klanten kunnen bij Aspiravi kiezen voor een gewoon leveringscontract of ze kunnen coöperant worden van een coöperatie die Aspiravi steunt. Als ze dat doen krijgen ze ook een lager tarief aangeboden. Aspiravi vraagt al zijn klanten ook een kleine bijdrage te storten voor een goed doel, en dat via hun elektriciteitsfactuur. 


Informatie, geschiedenis en achtergrond van Aspiravi Energy

De geschiedenis van elektriciteitsleverancier Aspiravi Energy is uiteraard nauw verbonden met die van moederbedrijf Aspiravi. Toen dat bedrijf in 2002 werd opgericht beschikte het over vijf werknemers en een aantal windturbines met een gezamenlijk vermogen van een kleine 10 megawatt. Het bedrijf had het windmolenpark in de haven van Zeebrugge geërfd van één van zijn voorouders, de Limburgse intercommunale Interelectra. Het marktaandeel voor elektriciteit bedraagt 0,20% in Vlaanderen op 1 maart 2019.

Interelectra was samen met enkele andere intercommunales in ons land namelijk al enige tijd aan het investeren in de productie van groene hernieuwbare energie toen hun monopolie over de verkoop en distributie van elektriciteit aan het begin van het nieuwe millennium werd opgeheven onder impuls van de Europese Unie. Vier intercommunales met investeringen in hernieuwbare elektriciteit richtten op dat moment de NV Aspiravi op om er deze activiteiten in onder te brengen. Nog steeds wordt Aspiravi via 4 holdings feitelijk gecontroleerd door 96 Belgische gemeenten. Deze gemeenten investeren mee in hernieuwbare energie en ze profiteren uiteraard ook mee van eventuele winsten bij Aspiravi. 

Groene windenergie van Aspiravi Energy

Aspiravi heeft altijd sterk ingezet op hernieuwbare elektriciteitsproductie dankzij windenergie. Het bedrijf geloofde niet erg in de subsidiesystemen voor zonnepanelen en het wilde ook niet investeren in biomassacentrales die andere brandstoffen dan afval gebruiken. Toch beschikt Aspiravi vandaag ook over enkele biomassa- en biogascentrales. Zijn totale productiecapaciteit maakt het tot één van de grootste producenten van groene stroom in Vlaanderen.

duurzame energie groene stroom wind Aspiravi Energy

Aspiravi wilt zich dus duidelijk onderscheiden met een ecologisch en ethisch verantwoordelijke manier van ondernemen. Het is er trots op dat alle geleverde elektriciteit lokaal geproduceerd wordt en dat het dus geen vervuilende elektriciteit moet opkopen om zijn klanten te kunnen bedienen. Dit laatste wordt ook gewaardeerd door Greenpeace.

Greenpeace en Aspiravi Energy

Dankzij de inspanningen van Aspiravi op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsproductie krijgt de leverancier in het recentste Greenpeace-rapport over Belgische elektriciteitsleveranciers een zeer positieve beoordeling en een score van 18/20.

Dat komt, zo schrijft de milieuorganisatie, door "een heel mooie verandering in de strategische keuzes van Aspiravi Energy, dat de aanbevelingen van Greenpeace heeft gevolgd". Aspiravi Energy koopt geen energie meer op de markt noch van andere producenten, maar voorziet zichzelf uitsluitend met hernieuwbare energie die het zelf produceert. Dit wordt ook bevestigd door de Vreg

Aspiravi wil ook nog op een andere manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Het rekent alle klanten een klein bedrag aan (standaard ongeveer drie tot vier euro per jaar, afhankelijk van het exacte verbruik) dat rechtstreeks aan een goed doel wordt gestort. Klanten kunnen er zelf voor opteren om het bedrag te verhogen. 

Prijzen en tarieven van Aspiravi Energy

elektriciteit stroom prijs tarieven Aspiravi Energy

Aspiravi biedt formules aan met variabele of vaste tarieven. De variabele tarieven worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de groothandelsprijzen op de Belgische Belpex ‘Day Ahead’-index. De vaste tarieven worden gegarandeerd gedurende één jaar. De klant heeft steeds de mogelijkheid om het contract vroegtijdig stop te zetten en over te stappen naar een andere leverancier. Daarvoor worden geen kosten aangerekend. 

Wat Aspiravi onderscheidt van de meeste andere traditionele energieleveranciers is dat het bedrijf graag wilt dat zijn klanten mee participeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. Het geeft geïnteresseerde consumenten daarom de keuze. Ofwel sluiten ze een normaal leveringscontract af en krijgen ze 100% groene en lokaal geproduceerde stroom geleverd aan een ‘commercieel’ tarief. Ofwel kopen ze minstens 4 aandelen in één van twee coöperatieve ondernemingen die Aspiravi financieel ondersteunen (Limburg Wind cvba of Aspiravi Samen cvba). 

Klanten die ook coöperant worden kunnen rekenen op een speciaal voordeeltarief voor hun elektriciteitsabonnement en verbruik bij Aspiravi. Daarnaast krijgen ze mogelijk ook een jaarlijks dividend uitbetaald. Eén aandeel of deelbewijs kost 125€ en beide coöperatieve vennootschappen geven aan ernaar te streven jaarlijks een dividend van 4% tot 6% te kunnen betalen. Dat dividend kan uiteraard niet gegarandeerd worden en resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. 

Voor coöperanten-klanten biedt Aspiravi de formules Eco Life Fix en Eco Life Flex aan als de klant de beschikking over een telefonische klantendienst wenst en zijn facturen graag per post wil ontvangen. Coöperanten-klanten die een klantendienst via internet en elektronische facturen voldoende vinden die kunnen opteren voor de goedkopere formules Eco Plus Fix en Eco Plus Flex. De aanduidingen Fix en Flex verwijzen naar een formule met ofwel variabele tarieven ofwel vaste tarieven (één jaar). 

Klanten die geen coöperant wensen te worden hebben de keuze uit twee formules, Nature Fix en Nature Flex, één optie met variabele en één met vaste prijzen dus. In deze formules is enkel een klantendienst via internet inbegrepen en de facturen worden steeds elektronisch verzonden. 

We vatten het volledige aanbod van Aspiravi samen in onderstaande tabel zodat je de dienstverlening kunt vergelijken. Onthoud wel dat voor de formules waarbij de klant coöperant moet worden een voorafgaande investering van 500€ (prijs van vier aandelen) noodzakelijk is. 

De tarvieven bestaan uit de energieprijzen bevat zoals deze worden aangerekend door Aspiravi, overheidstaksen, kosten voor distributienetbeheerders en extra heffingen. Omdat die laatste per woonplaats verschillen is het onmogelijk één tarief voor heel Vlaanderen te geven. Wil je het exacte tarief voor jouw woonplaats kennen? Gebruik dan de prijssimulator op de website van Aspiravi. Je kunt ook een onafhankelijke prijsvergelijking uitvoeren om alle leveranciers in je woonplaats te vergelijken, dat kan bijvoorbeeld met de V-test van de Vlaamse energieregulator Vreg

  Nature formules Eco Life formules Eco Plus formules
Klantendienst Internet Internet, telefonisch Internet
Contract afsluiten via Internet Internet, telefonisch Internet
Facturen ontvangen per E-mail E-mail E-mail of brief
Minimumaankoop aandelen nvt 500€ 500€

Groene elektriciteit van Aspiravi, variabel tarief voor coöperanten, Eco Life Flex 

Het woordje ‘Flex’ in de naam van deze formule verwijst naar het feit dat de tarieven variabel zijn. Dat wil zeggen dat in deze formule de tarieven de marktprijzen volgen en elk kwartaal worden aangepast aan de Belgische ‘Belpex Day Ahead’-index. 

Het tarief per kWh is in deze formule (momenteel) exact hetzelfde als in de formule met variabele tarieven voor niet-coöperanten, maar daar staat wel tegenover dat de vaste jaarlijkse abonnementsprijs veel lager ligt. Die abonnementsprijs is wel nog hoger dan voor de Eco Plus-contracten waarbij geen telefonische klantendienst is inbegrepen. 

Klanten die voor deze formule kiezen krijgen dus:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Variabele tarieven, elk kwartaal aangepast aan de marktprijzen
 • Beschikking over een telefonische klantendienst
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Facturen per post indien gewenst
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Dit zijn de tarieven

Aspiravi Eco Life Flex
Vaste abonnementskost  
Enkelvoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh)  
Tweevoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren  
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren  
Exclusief nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh)  

 

Een variabel tarief voor je elektriciteitsverbruik kan voordelig zijn als de marktprijzen gedurende langere tijd dalen zodat je facturen mee zullen dalen. Bij langdurige prijsstijgingen of zelfs als de prijzen gewoon stabiel blijven is een contract met vaste tarieven vaak voordeliger. Variabele tarieven betekenen uiteraard ook onzekerheid over de jaarlijkse afrekening, terwijl met een vast tarief je totale factuurbedrag eenvoudig te voorspellen is. 

We raden variabele tarieven dan ook vooral aan voor consumenten die actief hun facturen willen vergelijken en die regelmatig een onafhankelijke tarievenvergelijking willen uitvoeren om te controleren of hun contract nog wel voordelig is. 

Groene elektriciteit van Aspiravi, vast tarief voor coöperanten, Eco Plus Fix

Coöperanten van Aspiravi Samen of Limburg Wind die geen behoefte hebben aan een telefonische klantendienst en die hun facturen ook elektronisch willen ontvangen kunnen kiezen voor een goedkoper Eco Plus contract. 

Dit contract kan gekozen worden met vaste (Fix) of variabele (Flex) tarieven. Het vaste tarief, dat we in onderstaande tabel verduidelijken, wordt gegarandeerd gedurende één jaar waarna het aangepast wordt. Klanten kunnen hun contract echter steeds voortijdig en kosteloos opzeggen, zelfs tijdens het eerste jaar. 

Kies je voor deze formule dan krijg je:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Een vast tarief gedurende één jaar
 • Klantendienst via internet
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Elektronische facturen
 • Mogelijk een jaarlijks dividend (streefdoel 4-6%)
 • Verplicht 4 aandelen (totaalprijs 500€)

Dit zijn de tarieven

Aspiravi Eco Plus Fix (1 jaar)
Vaste abonnementskost  
Enkelvoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh)  
Tweevoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren  
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren  
Exclusief nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh)  

 

Vaste tarieven bieden zekerheid, want als je verbruik gelijk blijft dan kun je perfect voorspellen hoeveel je op jaarbasis voor je elektriciteit zult betalen. Vaste tarieven zijn daardoor perfect geschikt voor consumenten die één keer een contract willen kiezen met voordelige tarieven en die daarna liever niet meer aan hun elektriciteitsfacturen denken. 

Voor die consumenten is het wel jammer dat Aspiravi de vaste tarieven gedurende slechts één jaar aanbiedt en niet gedurende langere periodes zoals sommige andere leveranciers. Het is dus toch aanbevolen minstens één keer per jaar de evolutie van je tarief te controleren en te vergelijken met de tarieven bij andere leveranciers. 

Groene elektriciteit van Aspiravi, vast tarief voor niet-coöperanten, Nature Fix

Wie de investering van 500€ in 4 aandelen van de aan Aspiravi verbonden coöperatieve ondernemingen te hoog vindt die kan ook kiezen voor een normaal leveringscontract. De tarieven voor het elektriciteitsverbruik in die contracten zijn (momenteel) exact dezelfde als de tarieven die de coöperanten betalen. De abonnementsprijzen liggen wel enkele tientallen euro’s hoger dan de abonnementsprijzen voor de coöperanten (afhankelijk van de keuze tussen een Fix of een Flex contract). 

Bij de Nature-contracten voor niet-coöperanten is nooit een telefonische klantendienst inbegrepen en de facturen worden steeds per e-mail verzonden en niet via de post. 

Kies je voor deze formule dan krijg je dus:

 • 100% groene en lokaal geproduceerde elektriciteit
 • Een vast tarief gedurende één jaar
 • Klantendienst via internet
 • Vrije keuze van betaalmethode (overschrijving of domiciliëring)
 • Elektronische facturen

Dit zijn de tarieven:

Aspiravi Nature Fix (1 jaar)
Vaste abonnementskost  
Enkelvoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh)  
Tweevoudige teller
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren  
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren  
Exclusief nachtmeter
Energiekost (in €cent/kWh)  

 

Opnieuw merken we op dat een vast tarief geschikt is voor klanten die zekerheid wensen maar dat het aanbevolen is minstens één keer per jaar een onafhankelijke prijsvergelijking uit te voeren.

Contactgegevens Aspiravi Energy

contactgegevens Aspiravi Energy in banner

Aspiravi’s klantendienst is bereikbaar per telefoon voor nieuwe klanten en bestaande klanten met een Life-contract. Het telefoonnummer vind je hier. Als je voor een Aspiravi-formule zonder telefonische bijstand heeft gekozen (de Nature- en Plus-formules) dan moet je verplicht contact opnemen via het e-mailadres welkom@aspiravi-energy.be
Op de website van Aspiravi vind je ook een overzicht met vaak voorkomende vragen.

My Aspiravi Energy: online klantenzone

Wil je Aspiravi Energy contacteren i.v.m. je opzegging van je contract? Als je je contract wenst op te zeggen bij Aspiravi Energy dan is dat net zoals bij alle andere energieleveranciers op elk moment mogelijk. Je kunt je elektriciteitscontract kosteloos stopzetten als je bijvoorbeeld naar een andere leverancier wenst over te stappen. Dat kan zelfs tijdens het eerste jaar van het leveringscontract.

Veranderen van energieleverancier? Energiecontract NIET opzeggen! Wil je veranderen van energieleverancier? Indien dit het geval is hoef je je energiecontract bij Aspiravi Energy niet op te zeggen. Dit zal je nieuwe energieleverancier netjes regelen voor jou.
Op zoek naar een voordelig energietarief? Neem gratis contact op met CallMePower op het nummer:
☎ 02 588 92 38 Wij helpen je bij de overstap!

Aspiravi Energy energiecontract opzeggen

My Aspiravi Energy is het digitale klantenportaal of online klantenzone van Aspiravi. Als verlengde van de telefonische dienstverlening heb je als klant met My Aspiravi Energy direct en online inzage in je energie. Veel zaken, zoals het inzien van je actuele verbruik, het downloaden van je energiefacturen of het voorschotbedrag aanpassen kun je er zelf regelen. Klanten van Aspiravi Energy kunnen zich eenmalig gratis registreren en vervolgens steeds inloggen via deze link.

Adres van Aspiravi Energy

Aspiravi Energy beschikt niet over klantenloketten. Post aan Aspiravi mag je richten aan het volgende adres:

Aspiravi Energy
Thor Park 8300
Poort Genk 8300
3600 GENK

Telefoonnummer Aspiravi Energy

telefoonnummer klantendienst Aspiravi telefoneren

Het telefoonnummer van Aspiravi Energy is voor zowel nieuwe klanten als voor bestaande klanten die inschreven op een Life-formule hetzelfde. Het telefoonnummer waarop je de klantendienst van Aspiravi Energy kunt bereiken is:
☎ 011 63 60 43 (lokaal tarief).

Klanten met een ‘digitaal abonnement’ (klanten die kozen voor de formules ‘Plus’ of ‘Nature’) beschikken niet over een telefonische klantendienst. Zij kunnen Aspiravi op een andere manier contacteren. Voor vragen of opmerkingen aan de klantendienst versturen zij een e-mail naar het e-mailadres: welkom@aspiravi-energy.be.

Met wie neem je contact op voor dringende zaken?

Omdat het niet de elektriciteitsleverancier maar wel de lokale distributienetbeheerder is die verantwoordelijk is voor de goede werking van het elektriciteitsnet beschikt die laatste over een storingsnummer. Op dat telefoonnummer kun je 24 uur per dag en 7 dagen op 7 eventuele pannes of storingen melden.

Let wel, het gaat daarbij uiteraard om pannes aan het netwerk of in een heel uitzonderlijk geval aan de elektriciteitsmeter bij jou thuis. Als de elektriciteit enkel bij jou in de woning niet meer werkt maar wel bij de buren én het probleem niet veroorzaakt wordt door jouw elektriciteitsmeter dan kan de distributienetbeheerder je niet helpen. Een nodeloze interventie van netwerktechnieker kan je ook aangerekend worden, probeer het probleem dus zelf op te lossen of schakel een elektricien in. 

Een stroompanne of storing in jouw straat of op jouw elektriciteitsmeter?

Aspiravi’s klantendienst hoef je in elk geval niet te contacteren bij pannes of storingen, je energieleverancier is enkel verantwoordelijk voor de facturering van jouw contract. 
Je moet dus de netbeheerder contacteren, maar hoe weet je wie dat is? In Vlaanderen bestaat er na de fusie van de twee netbeheerders: Infrax en Eandis alleen nog maar Fluvius. Bel één van de volgende storingsnummers:

Wat te doen bij een stroomstoring aan een elektrische installatie?

Zoals we hierboven schreven is het zinloos je netbeheerder te contacteren bij een stroomstoring of panne die veroorzaakt wordt door de elektrische installatie bij jou in huis. In dat geval moet je zelf een oplossing zoeken. Gelukkig is dat in een moderne elektrische installatie meestal niet zo moeilijk. 

Er zijn drie zaken die je zeker moet nakijken als de elektriciteit niet meer werkt: de hoofdzekering, de verliesstroomschakelaar en de zekeringkast(en). 

 • Als je merkt dat de hoofdzekering is uitgeschakeld dan kan dit een gevolg zijn van overbelasting (als enkel de hoofdzekering werd uitgeschakeld) of een kortsluiting (als ook een circuitzekering gesprongen is). Na het verwijderen van het toestel dat het probleem veroorzaakt kun je de hoofdzekering en eventueel de circuitzekering gewoon terug inschakelen.
 • Is enkel een circuitzekering uitgeschakeld dan is er sprake van een overbelasting of kortsluiting op dat circuit. Controleer alle apparaten, verlengkabels en contactdozen op het circuit en verwijder ze om de beurt tot je de oorzaak gevonden hebt. Schakel daarna de zekering terug in.
 • Als de verliesstroomschakelaar (of differentieelschakelaar) zichzelf heeft uitgeschakeld dan is er een apparaat slecht geaard of dan ligt er mogelijk een elektrische kabel bloot. Ook deze schakelaar kun je pas terug inschakelen na het oplossen van het probleem. 

Kun je zelf de oplossing niet vinden of heb je onvoldoende kennis over elektriciteit? Raadpleeg dan liever een elektricien, zelf sleutelen aan een elektrische installatie zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen kan levensgevaarlijk zijn!

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus