verhuizen water
verhuizen water

Ga je verhuizen en heb je hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting?

CallMePower helpt je stap voor stap om de procedures met jouw waterleverancier gratis telefonisch af te ronden.

verhuizen water
verhuizen water

Ga je verhuizen en heb je hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting?

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je gratis terug om samen met jou de stappen te zetten.

Prijs water per m3 in alle gemeenten België

prijs water

De prijs van water per m3 kan verschillen per gemeente. Dit komt doordat gemeenten zelf onderdelen van de prijs kunnen bepalen en er meerdere watermaatschappijen actief zijn in België. In dit artikel kijken we naar de waterprijzen per m3 voor alle watermaatschappijen die actief zijn in Vlaanderen, Brussel en in grote delen van Wallonië.


Componenten prijs water per m3

De waterprijs in België bestaat, net zoals de gasprijs en de elektriciteitsprijs, uit meerdere componenten. In Vlaanderen is de waterprijs per m3 afhankelijk van drie verschillende factoren, namelijk:

  1. de vaste, jaarlijkse bijdragen;
  2. het basistarief van water;
  3. het comforttarief van water voor een bovengemiddeld verbruik.

In het onderdeel hieronder lichten we deze componenten toe, waarna we de actuele prijzen per m3 weergeven.

verhuizen water
verhuizen water

Heb je een hoge waterrekening?

CallMePower helpt je om een lagere water- en energierekening te krijgen (water, gas en elektriciteit).

verhuizen water
verhuizen water

Wil jij een lagere water en energierekening?

Wanneer je je telefoonnummer achterlaat belt een van onze CallMePower adviseurs je gratis terug om je te helpen met het verlagen van je rekeningen.

Vaste kosten in waterprijs per m3

De waterprijs is niet geheel afhankelijk van je verbruik per m3. Per jaar betaal je in Vlaanderen namelijk een vaste bijdrage die afhankelijk is van het aantal gedomicilieerden op het adres. Deze bijdrage bedraagt € 100 (excl. 6 % btw) en wordt verminderd met € 20 (excl. 6 % btw) per jaar per gedomicilieerde bewoner, tot een maximum van vijf bewoners.

De vaste kosten, ook wel VastRecht genoemd, zijn in Vlaanderen voor alle gemeenten en voor alle watermaatschappijen gelijk.

Variabele kosten in waterprijs per m3

Naast de vaste kosten zijn er ook een aantal variabele kosten die de waterprijs per m3 bepalen. Deze kosten worden berekend op basis van je verbruik per m3 en omvatten de volgende componenten:

  • kosten van het drinkwater;
  • kosten voor het afvoeren en inzamelen van afvalwater via de riolering (gemeentelijke bijdrage);
  • kosten voor het zuiveren van het afvalwater (bovengemeentelijke bijdrage).

Voor de variabele kosten van water geldt er een basistarief van 30 m3 per woning vermeerderd met 30 m3 per gedomicilieerde bewoner. Zodra het volume van het basistarief volledig is verbruikt, geldt het comforttarief. Bij dit tarief worden de normale prijzen uit het basistarief verdubbeld.

Een goedkoper watertarief kiezen is niet mogelijk, een goedkoper energietarief wel! Energietarieven vergelijken doe je met CallMePower.

Prijs water per gemeente in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn zeven watermaatschappijen actief. Per gemeente is er slechts één watermaatschappij, waardoor het niet mogelijk is om te kiezen voor een ander watertarief, iets dat wel mogelijk is met energietarieven.

In de tabel hieronder zijn de actuele waterprijzen per m3 van alle watermaatschappijen in Vlaanderen weergegeven.

Prijs water per m3 Vlaanderen
Watermaatschappij Basistarief Comforttarief
AGSO Knokke-Heist € 1,6591 € 3,3182
Brabant Water € 0,6731 € 1,3462
De Watergroep € 1,9652 € 3,9304
Farys € 2,2791 € 4,5582
Aquaduin € 1,8780 € 3,7560
Pidpa € 1,4616 € 2,9232
Water-link € 1,4616 € 2,9232

De weergegeven prijzen gelden in 2023 en betreffen enkel de variabele prijzen. Zodra het volume in het basistarief verbruikt is, geldt het comforttarief. Bekijk onze pagina over het gemiddeld watergebruik om erachter te komen hoeveel leidingwater een huishoudens gemiddeld verbruikt.

Prijs water per m3 De Watergroep

De Watergroep is de grootste watermaatschappij van Vlaanderen en levert drinkwater aan 3,2 miljoen personen in 177 Vlaamse gemeenten. De prijzen van De Watergroep liggen over het algemeen hoger dan de prijzen van de overige maatschappijen. Enkel bij Farys betaal je meer per m3 drinkwater. In 2023 betaal je bij De Watergroep € 1,9652 per m3 leidingwater onder het basistarief.

Hoge maandelijkse kosten? Het kiezen van een waterleverancier is niet mogelijk, maar het kiezen van een energieleverancier wel! Bekijk de goedkoopste energieleveranciers en verlaag direct je facturen.

Waarom verschilt de waterprijs per gemeente?

Het feit dat de waterprijs sterk kan verschillen per gemeente, roept vaak vragen op. Het kan namelijk zo zijn dat in een bepaalde gemeente de waterprijs tot wel 70 % hoger ligt ten opzichte van de goedkoopste gemeente. Dit heeft een aantal oorzaken.

Ten eerste worden de gemeentelijke bijdragen voor het rioolbeheer vastgesteld door de gemeente. Hierdoor zijn deze variabele kosten afhankelijk van van het financiële beleid van deze gemeente. Bij een sterke financiële positie kan er bijvoorbeeld worden gekozen om de kosten voor het rioolbeheer te verlagen.

Daarnaast zijn de waterprijzen ook sterk afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Een gemeente met een zeer hoge bevolkingsdichtheid ontvangt meer inkomsten per m3, waardoor de prijzen voor het rioolbeheer lager kunnen zijn. Een gemeente met een lage bevolkingsdichtheid heeft minder inkomsten per m3, waardoor de prijzen over het algemeen hoger liggen.

Is er een sociaal tarief voor water?

Net zoals dat er een sociaal tarief voor energie bestaat, is er ook een sociaal tarief voor water. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om dit tarief te betalen, ook wel sociale korting door enkele waterleveranciers genoemd.

Het sociaal tarief voor water bedraagt 20 % van het normale tarief, wat betekent dat je een korting ontvangt van 80 % op alle componenten van de waterfactuur. Voor meer informatie of om het sociaal tarief voor water aan te vragen, neem je contact op met de verantwoordelijke waterleverancier van jouw gemeente.

Prijs water in Brussel

De belangrijkste waterleverancier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Vivaque. Tussen 2014 en 2019 werden verzoeken tot verhoging van de waterprijs van BRUGEL, de regelgevende instantie op het gebied van elektriciteit, aardgas en water op de Brusselse markt, afgewezen.

In 2020 en 2021 heeft Vivaqua alsnog een prijsverhoging doorgevoerd om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de waterdistributie. Sinds 1 januari 2022 is de waterprijs in Brussel met 15 % verhoogd. Deze stijging komt overeen met de indexering van de prijs die tussen 2014 en 2019 niet had plaatsgevonden. Desondanks blijft Brussel de regio met de laagste waterprijzen.

Verhuizen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Bekijk onze verhuischecklist om er zeker van te zijn dat je niks vergeet tijdens je verhuis!

Kostprijs water per m3 in Brussel

Sinds 2022 past Vivaqua in Brussel het lineaire tarief toe. Dit betekent dat de prijs van water voor elke verbruikte m3 gelijk is, ongeacht het aantal personen dat gedomicilieerd is op het adres.

In de tabel hieronder zijn de actuele waterprijzen in Brussel weergegeven, opgedeelt in een vast en variabel gedeelte. Ook zijn alle componenten van de vaste en variabele kosten weergegeven.

Prijs water Brussel
Component waterprijs Brussel Prijs leidingwater in EUR
Totale jaarlijkse, vaste kosten € 29,02
Bevoorrading € 14,07
Sanering € 14,95
Totale variabele kosten per m3 leidingwater € 3,86
Bevoorrading € 1,88
Sanering € 1,98

verhuizen water
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen?

CallMePower helpt je in één telefoongesprek met het verhuizen van al je contracten: water, gas, elektriciteit, telecom en verzekeringen.

verhuizen water
verhuizen water

Binnenkort een verhuis en hulp nodig met je water- en energiecontracten?

Wanneer je je telefoonnummer achterlaat zal CallMePower je gratis terugbellen om je te helpen met al je contracten.

Prijs water in Wallonië

In Wallonië is het belangrijkste waterbedrijf SWDE, ook wel het Waalse waterbedrijf genoemd. In het totaal zijn er acht verschillende waterleveranciers actief in het Waalse Gewest.

In de afgelopen jaren is de waterprijs in Wallonië gestaag toegenomen. Dit is te wijten aan de gestegen kosten voor het behandelen van afvalwater en de kosten voor het onderhoud van het rioleringsnetwerk.

In Wallonië levert SWDE aan meer dan 2,4 miljoen Belgen leidingwater. De prijzen van water bij waterleverancier SWDE zijn in de tabel hieronder weergegeven.

Prijs water SWDE
Component waterprijs SWDE Prijs leidingwater in EUR
Kostprijs distributie € 2,62 per m3
Kostprijs sanering water € 2,365 per m3
Het sociaal waterfonds € 0,0275 per m3
Vaste distributievergoeding € 52,40 per jaar
Vaste saneringsvergoeding € 70,95 per jaar

Net zoals de waterprijs, zijn een groot aantal producten en diensten een stuk duurder geworden. Dit is vooral terug te zien in de energieprijzen, die historische hoogten hebben bereikt. Bekijk ons artikel over de hoge energieprijzen voor alle informatie over de toenemende kosten en de verwachtingen voor de komende periode.

Geactualiseerd op