Klimaatverandering heeft impact op ons allemaal, nu én in de toekomst. Kunnen wij dit proces nog afremmen?

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

klimaatverandering

Wat betekent klimaatverandering eigenlijk voor ons? En hoe beperken wij de gevolgen ervan? Hebben wij eigenlijk wel invloed op het broeikaseffect? Tegenwoordig kunnen we er bijna niet meer omheen. We zien veranderingen in ons klimaat en het heeft invloed op onze directe omgeving. Niet alleen smelten ijsbergen sneller, maar ook de temperatuur bij ons in het land stijgt steeds meer. Er zijn uiteraard verschillende factoren waardoor het klimaat verandert en hoogstwaarschijnlijk is dit niet alleen door ons toedoen. In dit artikel vertellen we je meer over de oorzaken, de mogelijke gevolgen en wat wij kunnen doen om schade te beperken.


Wanneer is er sprake van klimaatverandering?

Om te spreken over klimaatverandering moet er een langere periode een stabiele stijging of daling van de gemiddelde temperatuur zijn. Althans, dat is de meest gekende en meest voorkomende verandering. Echter kan het ook de bewolking en neerslag betreffen. Veel van de klimaatveranderingen zijn te zien in natuurlijke omstandigheden en de weercondities. Met het veranderen van de temperatuur, gaan wij de effecten steeds meer zien. Ook al is dit niet altijd bij ons in de regio of in het land, het is wel steeds meer zichtbaar en bekend.

Factoren klimaatverandering

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de klimaatverandering. Hieronder valt bijvoorbeeld het langzame verschuiven van de continenten, waardoor de ligging veranderd. Maar ook grote natuurrampen welke in het verleden invloed hebben gehad op het klimaat. Het klimaat bepaald wat voor soort ecosystemen er op aarde bestaan en hoe deze veranderen. Maar wat voor invloed hebben wij zelf op het klimaat? Zijn veranderingen te wijten aan ons gedrag en aan ons verbruik? Hier wordt veel onderzoek naar gedaan en over gespeculeerd. Uit onderzoek blijkt dat alle organismen bijdragen aan klimaatveranderingen, daarmee wij als mensen dus ook. Zo draagt bijvoorbeeld de op aarde aanwezige zuurstofconcentratie bij aan het broeikaseffect en daarnaast ook de uitstoot van gassen zoals CO2.

De gemiddelde temperatuur wordt op jaarbasis berekend, deze kan dus niet direct worden bepaald. Om te spreken van klimaatverandering, dient de gemiddelde temperatuur over verschillende jaren te zijn veranderd.

Zonneactiviteit

zon zonneactiviteit

De opwarming van het klimaat heeft volgens onderzoekers niet alleen te maken met ons toedoen, maar ook met invloeden vanuit de natuur. Zo heeft bijvoorbeeld de zon ook haar impact op het veranderen van temperaturen bij ons op aarde. Wellicht heb je er nooit bij stilgestaan, maar juist de zon heeft impact op de veranderingen van ons klimaat. Deze voor ons stabiele factor, is meer veranderlijk dan in de eerste instantie lijkt. Zowel de activiteit, de massa, als de dichtheid nemen toe van de zon. Dit gaat natuurlijk met tijd en is niet van de ene op de andere dag enorm verschillend. Op dit moment is de invloed nog zeer klein op het klimaat. Echter, op langere termijn wordt de zon steeds warmer en groter. Dit zorgt er uiteraard ook voor dat de aarde steeds warmer wordt. Wat het exacte effect is, is lastig te berekenen en te verklaren, maar er zullen nog vele jaren overheen gaan voordat het echt goed merkbaar is.

Uitstoot gassen en CO2

Naast de natuurlijke factoren, blijkt uit onderzoek dat wij ook met ons verbruik en gewoontes de aarde sneller doen opwarmen. Door onder anderen uitstoot van CO2 en een verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Bovendien versterkt het gebruik van fossiele brandstoffen dit proces. Vooral industrie, transport en landbouw maken gebruik van deze grijze energiebronnen. Vanwege de vervuiling en uitstoot van gassen die hierbij vrijkomen, kiezen steeds meer mensen voor groene energie.

De vraag is echter, beïnvloeden wij als mensen het klimaat zo drastisch dat er sprake is van verandering? Of is ons deel slechts een fractie van wat ons toch al te wachten staat?

Wil je graag duurzamer en bewuster leven? Kies dan voor groene energie. Gebruik onze prijsvergelijker die alle leveranciers vergelijkt en vind het best passende groene aanbod!

Gevolgen klimaatverandering

natuur klimaat groen

Slechtere luchtkwaliteit, extreme regenval of juist een heftige droogte. Ziekteverspreiders, slechtere kwaliteit drinkwater, minder voedsel en versterkte allergieën. Dit zijn een aantal gevolgen die gepaard gaan met het opwarmen van de aarde. Dit klinkt uiteraard vrij heftig, maar het zijn gevolgen waar we rekening mee moeten houden in de nabije toekomst. Ongeacht de oorzaken ervan en de mogelijke aanpassingen die wij kunnen doen in de tussentijd.

Oceanen

Door opwarming van de aarde is er ook sprake van stijging van het zeeniveau, opwarming van het zeewater en verzuring. Veel koraalriffen zijn al aangetast door de stijging van zuurtegraad in onze oceanen en dit zal blijven stijgen zolang wij hier niks aan doen. De zeespiegels komen hoger te liggen en vormen hiermee een bedreiging voor de bevolking; er ontstaat meer kans op overstromingen en wateroverlast.

Neerslag

Het aantal regendagen per jaar en de hoeveelheid neerslag heeft impact op de stijging van het water en op de toevoer van vers water. We zien al steeds meer dat er sprake is van heftige buien of juist periodes van pure droogte. Beiden hebben invloed op de kwaliteit van ons drinkwater, gezondheid en voedselvoorziening.

Spreiding ziektes

ziekteverspreiders mug klimaat

De klimaatverandering heeft wanneer het extremere vormen aanneemt, grote impact op onze gezondheid. Naast de effecten op de natuur, is snellere verspreiding van ziektes één van de gevolgen. Dit heeft ook te maken met het stijgen van het water en het vergroten van broedplaatsen voor ziekte-dragende insecten. Zoals bijvoorbeeld Malaria, zo komen er steeds meer muggen voor die de spreiding van dergelijke ziektes vergroten.

Zowel de periode van verspreiding als het verspreidingsgebied kan zich vergroten met klimaatverandering.

Dieren en planten

Met de algemene veranderingen zal ook de biodiversiteit zich steeds meer gaan aanpassen. Dieren zullen een meer passende omgeving gaan opzoeken, wanneer de huidige locatie niet meer voldoet aan hun overlevingsbehoeften. En planten spreiden zich meer over grotere oppervlakten, vaak naar hoger gelegen gebieden. Hiernaast hebben veranderingen invloed op onze seizoenen en kan het bijvoorbeeld een langere pollentijd veroorzaken.

Voeding

Uiteindelijk heeft de klimaatverandering ook invloed op onze voedingsmiddelen en de kwaliteit van het drinkwater. Maar ook ondervoeding is een bedreiging. Met de opwarming van de aarde kan er minder tarwe en rijst worden geoogst. Hiernaast valt er minder regen, wat ook weer invloed heeft op de oogst en gewassen. In het geval dat de hoeveelheid regen extreem groot is, verwoest dit juist de oogst.

hittegolf zonnebaden zon

Hittegolven

Met het opwarmen van de aarde en de hogere temperaturen komen ook meer hittegolven voor. Door meer hittegolven, wordt het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Hiernaast worden deze risico´s nog meer aangewakkerd door de ozonlaag die steeds dunner wordt, hierdoor ontstaat er een gasvormige verontreiniging. Mensen met astmatische klachten zullen ook meer van een hittegolf merken, aangezien hiermee de concentratie van stuifmeel toe kan nemen.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

Wat kunnen we doen om de verandering zoveel mogelijk tegen te gaan?

Het is nog lastig om de lokale impact op de gezondheid exact vast te stellen, maar wereldwijd gaan we er steeds meer van zien en horen. Vanwege de oplopende gevolgen, wordt er tegenwoordig meer aandacht geschonken aan de volksgezondheid, de luchtkwaliteit en het waterbeheer.

Maatregelen

Er worden al maatregelen genomen om de impact op het klimaat zoveel mogelijk te verkleinen. Alle beetjes helpen en we kunnen bij onszelf beginnen. Hoe meer mensen van groene energie gebruik zullen maken, hoe minder fossiele brandstoffen er worden gebruikt en dus minder vervuiling. Hiermee kunnen we de versnelde opwarming van de aarde wellicht enigszins afremmen en de gevolgen beter in de hand houden.

CO2 uitstoot gassen

Broeikasgassen en onze uitstoot

Met behulp van metingen is er tot de conclusie gekomen dat sinds 1750 onze Koolstofdioxide (CO2) uitstoot drastisch is gestegen. En dit is niet de enige. Maar ook Methaan (CH4), lachgas, gefluoreerde koolwaterstoffen en nog een aantal andere broeikasgassen zijn meer aanwezig. Ondanks maatregelen, blijft de stijging op dit moment nog toenemen. Dit veroorzaakt ook luchtvervuiling in onze leefomgeving.

Ook al is het lastig aan te tonen dat het menselijk verbruik echt invloed heeft, steeds meer onderzoek concludeert dat verschillende factoren impact hebben op ons klimaat. Zowel natuurlijke bronnen en weersomstandigheden als ons dagelijks verbruik.

Klimaat en energie

Voor het verwarmen of afkoelen van ons huis is energie nodig. Indien het op de aarde opwarmt, zal dit betekenen dan we meer koeling nodig hebben. Ook onze vraag naar energie heeft impact op het klimaat. Maar wat wij kunnen doen om het effect op ons klimaat zoveel mogelijk te verminderen?

grijze energie fossiele brandstof
groene energie duurzaam

Fossiele vs groene energie

De productie van fossiele energie heeft een hoge hoeveelheid uitstoot van CO2 en giftige stoffen. Dit type brandstof bevat koolstof. Koolstof bestaat uit versteende resten van planten en dieren, bij de verbranding hiervan komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. Er wordt voor gestreefd om zoveel mogelijk fossielvrij te werken en energie te leveren. Ook kunnen wij als individu beslissen om geen fossiele energie meer te gebruiken en te kiezen voor duurzaam. Met alle aanpassingen die we doen kunnen we bijdragen aan een beter en schoner milieu. Wanneer wij van fossiele brandstoffen overstappen op hernieuwbare energie zullen we minder CO2 uitstoten.

bellen service

Wil je ook groene energie? Of je CO2 uitstoot compenseren?

Neem contact met ons op voor advies en meer informatie. Draag bij aan een beter milieu!

Geactualiseerd op