Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
klimaatverandering

De woorden klimaatverandering en broeikaseffect zijn tegenwoordig dagelijks te horen in het nieuws. We horen het niet alleen, maar beginnen de gevolgen van klimaatverandering zelf ook te merken. Maar wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen? In dit klimaatverandering artikel leggen we je het uit.

Wat is klimaatverandering?

Voordat we kijken naar wat de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering zijn, is het goed op te weten wat klimaatverandering precies is.

Om te spreken over klimaatverandering, moet er over een langere periode een stabiele stijging of daling van de gemiddelde temperatuur zijn. Dit is de meest voorkomende definitie, maar een stabiele verandering in bewolking of neerslag kan ook een klimaatverandering zijn. Veel van de klimaatveranderingen zijn te zien in natuurlijke omstandigheden en de weercondities, zoals temperaturen.

Klimaatverandering door de mens

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de ijstijd, door een verandering van de zoninstraling (straling van de zon naar de aarde). Tegenwoordig leven we in een tussen-ijstijd, ook wel bekend als holoceen. Klimatologen verwachten dat er over ongeveer 10.000 jaar weer een nieuwe ijstijd zal beginnen. Deze klimaatveranderingen zijn veroorzaakt door de natuur, maar dat is tegenwoordig anders.

De klimaatverandering waar we het vandaag de dag over hebben, wordt veroorzaakt door de mens. Volgens onderzoek van de Europese Unie is de CO2-uitstoot in de atmosfeer ongeveer 48 % hoger dan het pre-industriële niveau van voor 1750. CO2-uitstoot van menselijk handelen is de grootste oorzaak van de klimaatverandering waar we tegenwoordig mee te maken hebben.

Kom zelf in actie en stap over naar een groene energieleverancier! Groene energiecontracten vergelijken doe je met CallMePower.

Broeikaseffect en klimaatverandering

De klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt door het broeikaseffect. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door broeikasgassen, een verzamelnaam voor onder andere waterdamp (H20), kooldioxide (CO2) en methaan (CH4).

Deze broeikasgassen zorgen als het ware voor een deken over de aarde. Doordat deze broeikasgassen de warmtestraling niet doorlaten, maar opnemen, kan de warmte van de zon niet terug naar de ruimte stralen. Dit fenomeen zorgt voor de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Oorzaken klimaatverandering

De klimaatverandering door de mens heeft verschillende oorzaken. Denk hierbij aan het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossingen en de agrarische sector. Sommige factoren dragen sterker bij aan klimaatverandering dan anderen. In dit onderdeel kijken we naar de drie belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en hoe dit een impact heeft op onze ecologische voetafdruk.

Fossiele brandstoffen en klimaatverandering

Fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas, zijn verreweg de grootste oorzaken van klimaatverandering. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties zijn fossiele brandstoffen verantwoordelijk voor meer dan 75 % van alle broeikasgassen en bijna 90 % van alle CO2-uitstoot. Daarnaast zorgen fossiele brandstoffen ook voor luchtvervuiling.

Dit zorgt voor een groot probleem, aangezien het erg lastig is om het verbruik van fossiele brandstoffen snel te verminderen. Ze zijn namelijk essentieel voor elektriciteitsproductie, worden in bijna alle producten gebruikt en het overgrote deel van het zee-, weg- en luchtverkeer verplaatst zich nog door middel van fossiele brandstoffen.

Hoewel het energieverbruik in Europa in sommige landen aan het afnemen is of stagneert, neemt het wereldwijde energieverbruik toe. Denk hierbij aan landen zoals China, India en Nigeria. Volgens het jaarlijkse rapport van het International Energy Agency uit 2021 zal consumptie van aardgas in 2030 met 15 % toenemen ten opzichte van 2020. De consumptie van olie voor wegverkeer zal afnemen, maar zal toenemen voor zee- luchtverkeer.

Zorgt kernafval voor klimaatverandering? Kernafval zorgt niet voor klimaatverandering, maar kan wel een negatieve impact hebben op het milieu. Kernenergie is een energiebron waar bijna geen CO2-uitstoot vrijkomt en vandaag de dag speelt het in sommige landen een grote rol in het bestrijden van klimaatverandering. Het opslaan van kernafval kan echter wel voor problemen zorgen.

Voedselproductie en klimaatverandering

Een minder bekende oorzaak van klimaatverandering met een grote impact is de voedselproductie. In elke fase van de voedselproductie komen er broeikasgassen vrij. Vooral bij veeteelt komen er grote hoeveelheden methaan en distikstofmonoxide vrij, twee krachtige broeikasgassen.

Volgens een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO) uit 2020 stootte de wereldwijde agrarische sector 9,3 miljard ton CO2 uit, waarvan de grootste uitstoot uit methaangassen, mest, synthetische meststoffen, ontbossing en het verbranden van landbouwgrond afkomstig was.

Ontbossing en klimaatverandering

Sinds 2000 is meer dan 3,5 miljoen vierkante meter aan bossen verloren gegaan. Ontbossing zorgt voor een toenemende kans op bosbranden en draagt sterk bij aan klimaatverandering. Volgens UCSUSA draagt ontbossing voor ongeveer 10 % bij aan de opwarming van de aarde.

Bomen en planten hebben de mogelijkheid om CO2 op te nemen en zuurstof af te geven tijdens de fotosynthese. De koolstofdioxide wordt opgeslagen in de boomstammen en wortels van de bomen. Wanneer bomen worden gekapt, komt het grootste gedeelte van de opgeslagen CO2 weer in de atmosfeer terecht. Hierdoor draagt ontbossing bij aan klimaatverandering.

Ontbossing vindt plaats door een groot aantal redenen. Verreweg het grootste gedeelte van ontbossing gebeurt voor de productie van vier verschillende producten: vlees, sojabonen, palmolie en hout.

Gevolgen klimaatverandering België en wereldwijd

De oorzaken van klimaatverandering staan vast en de gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar. Er zijn echter een aantal gevolgen van klimaatverandering die nog niet heel zichtbaar zijn, maar dit wel zullen worden in de toekomst. We leggen in dit onderdeel de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering uit.

Stijging zeespiegel en klimaatverandering

Misschien wel het bekendste gevolg van klimaatverandering; de stijging van de zeespiegel. Het smelten van poolijs en gletsjers zorgt ervoor dat de zeespiegel langzaam aan het stijgen is. Volgens het European Environment Agency was de zeespiegel in 2020 het hoogste ooit gemeten.

De stijging van de zeespiegel is sterk afhankelijk van de uitstoot die de komende jaren in de atmosfeer terecht komt. Klimaatmodellen voorspellen dat de zeespiegel in de 21e eeuw (2100, ten opzichte van periode 1995 tot 2014) met een betrouwbaarheid van 66 % tussen de 0,28 en 0,55 meter zal stijgen bij een zeer lage uitstoot. Dezelfde klimaatmodellen geven weer dat de zeespiegel tot wel 5 meter kan stijgen in 2150 indien de uitstoot van broeikasgassen zeer hoog blijft en zelfs nog iets zou toenemen.

In Europa zullen grote delen onder water komen te staan, waaronder ook in België. Na Nederland is België het meest kwetsbare land in Europa voor de stijging van de zeespiegel. In Vlaanderen ligt 15 % van het oppervlak minder dan vijf meter boven het gemiddelde zeeniveau, waardoor het een gebied is met een verhoogd risico.

In de onderstaande tabel is de wereldwijde zee-ijsbedekking per jaar weergegeven in miljoen km2. Hier is duidelijk een afnemende trend te zien, vooral in de warmere zomermaanden.

Extreem weer en klimaatverandering

Extreem weer wordt veroorzaakt door dezelfde reden als de stijgende zeespiegel, namelijk een hogere temperatuur. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat extreem weer, zoals hittegolven en grote stormen, vaker voor gaan komen door klimaatverandering. Deze gebeurtenissen zijn nu al vaker zichtbaar in België, zoals de hittegolf in 2017 en de overstromingen eind 2021.

In Zuid- en Midden-Europa zullen hittegolven, bosbranden en droogte vaker voorkomen, terwijl Noord-Europa significant meer regen kan verwachten, met mogelijk een toename in overstromingen in de winter.

In de onderstaande grafiek is de wereldwijde toename in temperatuur weergegeven in graden celsius in vergelijking met 1880.

Ziekten en klimaatverandering

Het Center for Disease Control and Prevention geeft aan dat een toenemende temperatuur het risico op ziekten kan verhogen. Vectoren, zoals vlooien, teken of muggen, zijn organismen die een ziekteverwekker of infectie kunnen overbrengen. Hogere temperaturen zorgen voor langere en warme seizoenen, eerdere lentes en kortere winters. Hierdoor worden de omstandigheden voor vectoren die ziekten kunnen overdragen beter, wat mogelijk een negatieve impact op de gezondheid van mensen wereldwijd kan hebben.

Economische gevolgen klimaatverandering

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de planeet waarop we leven, maar het heeft ook economische gevolgen. Volgens onderzoek van Swiss Re uit 2021 kan de wereldwijde economie 10 % van zijn waarde verliezen door klimaatverandering als de temperatuur blijft stijgen met huidige snelheid.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Hoe kunnen wij klimaatverandering tegengaan?

Klimaatverandering zal grote gevolgen hebben, waardoor het belangrijk is om snel actie te ondernemen om deze gevolgen te beperken. Maar hoe kunnen wij de klimaatverandering tegengaan? In dit onderdeel bekijken we enkele mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatverandering tegengaan met groene stroom

Doordat het grootste gedeelte van de broeikasgassen afkomstig zijn uit fossiele brandstoffen, is de energietransitie naar groene stroom ontzettend belangrijk. Groene stroom is elektriciteit opgewekt door één van de drie groene energiebronnen: zonne-energie, windenergie en waterkracht. Naast deze soorten van groene energie, beginnen biomassa en biogas ook een grotere rol te spelen.

Bij het opwekken van groene stroom wordt er geen of bijna geen CO2 uitgestoten. Investeringen in deze energiebronnen zijn daarom erg belangrijk om de hoeveelheid fossiele brandstoffen te verminderen.

Het opwekken van groene stroom kan tegenwoordig ook thuis, door het plaatsen van zonnepanelen, een particuliere windmolen of een WKK-installatie. Deze energiebronnen hebben tegenwoordig een relatief korte terugverdientijd en worden steeds aantrekkelijker, mede door de verschillende premies. Bekijk onze pagina over de zonnepanelen premies voor meer informatie over dit onderwerp.

Groene energieleveranciers vergelijken? Bekijk de groenste energieleveranciers van België.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Reizen en klimaatverandering tegengaan

Reizen per boot, auto of vliegtuig heeft een grote impact op het milieu. Er zijn grote initiatieven onderweg om de uitstoot van deze transportmethoden te verminderen. Zo zouden auto’s met een verbrandingsmotor per 2035 verboden kunnen worden binnen de Europese Unie en wordt het gebruik van een elektrische auto steeds meer aangemoedigd.

Hoewel een elektrische auto zeker bij kan dragen aan het tegengaan van klimaatverandering, is het belangrijk om na te gaan waarmee de auto wordt opgeladen. Door een auto thuis op te laden met zonnepanelen en een thuisbatterij, is het mogelijk zeer groen te rijden. Bovendien kun je hiermee ook nog eens besparen op je energiefactuur.

Verder heeft reizen met het vliegtuig een zeer grote invloed op het klimaat. Om deze reden zijn alternatieven, zoals reizen per trein, steeds populairder aan het worden. Voor een hoop verre reizen is de trein echter geen goed alternatief, maar is het mogelijk om CO2-compensatie te gebruiken om alsnog klimaatneutraal te reizen.

Eetgewoonten aanpassen voor klimaatverandering

Zoals hierboven aangegeven, heeft de agrarische sector een zeer grote invloed op klimaatverandering. Het is mogelijk om al met een paar kleine aanpassingen in eetgewoonten je ecologische voetafdruk sterk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het eten van minder vlees of het vermijden van producten met palmolie.

Daarnaast helpt het ook om seizoensgebonden producten te kopen die lokaal geproduceerd zijn. Deze producten hoeven minder ver vervoerd te worden en hebben minder milieubelastende productiemethoden nodig.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 23 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.