Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Groenste energieleveranciers in België 2023 vergelijken

Geactualiseerd op
minuten lezen
Groenste energieleverancier

Groene elektriciteit en duurzaamheid zijn populairder dan ooit. De afgelopen jaren zijn er een groot aantal groene energieleveranciers bijgekomen in België en zijn grote leveranciers ook groene stroom aan gaan bieden. Maar welke leveranciers zijn eigenlijk het groenst? En hoe verschillen deze leveranciers in prijs? We laten het zien in onze groene energie ranking.

Groenste energieleveranciers België ranking

Bijna alle energieleveranciers in België bieden groene stroom aan. Dit betekent echter niet dat bijna alle energieleveranciers ook groene leveranciers zijn. Vaak wordt groene stroom aangeboden als een optie of slechts bij een aantal tarieven. Hierdoor kan het voor consumenten lastig zijn om te bepalen wie de groenste energieleveranciers zijn.

Hieronder vergelijken we alle energieleveranciers op basis van een aantal criteria om zo te bepalen wie de groenste energieleveranciers van België zijn. Per criteria geven we een korte uitleg over de methodologie en uitkomsten. De drie criteria waarop de energieleveranciers worden beoordeeld zijn:

  1. Hoeveelheid geleverde groene stroom.
  2. Grootte van de investeringen in hernieuwbare energie.
  3. Oorsprong van de elektriciteit.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Groene energie ranking: hoeveelheid groene stroom

De meeste energieleveranciers leveren groene stroom, maar slechts een paar energieleveranciers bieden alleen groene stroom aan. Om deze reden vergelijken we de hoeveelheid geleverde groene stroom met de totale hoeveelheid geleverde stroom.

Daarnaast wordt deze hoeveelheid gezien in verhouding tot de grootte van de energieleverancier. Groene stroom leveren aan honderd huishoudens is namelijk makkelijker dan groene stroom leveren aan honderdduizend huishoudens. Een grote energieleverancier die ervoor kiest aan al haar klanten groene stroom te leveren, wordt in dit onderzoek gezien als een sterke toewijding aan de energietransitie.

In de tabel hieronder zijn de vijf energieleveranciers met het hoogste percentage groene stroom in België weergegeven, beoordeeld op basis van het marktaandeel op de Vlaamse elektriciteitsmarkt. Het percentage groene stroom heeft in dit onderdeel een weging van 8 en het marktaandeel een weging van 2.

Geleverde groene stroom
Energieleverancier Groene stroom in % van alle geleverde elektriciteit Marktaandeel in % elektriciteitsmarkt Vlaanderen
Eneco 72,4 % 12,11 %
TotalEnergies 100 % 7,09 %
Ecopower 100 % 1,55 %
Mega 100 % 4,26 %
Elegant 100 % 2,33 %

Bronnen: (VREG Marktaandelen en Switches, 2022), (VREG Herkomstvergelijker, 2022)

Hoewel Eneco niet aan al haar klanten groene stroom levert, is het wel de energieleverancier die de grootste bijdrage groene stroom levert. Dit komt vooral door het grote marktaandeel van Eneco. De energieleveranciers die na Eneco volgen, leveren wel groene stroom aan alle klanten, maar zijn een stuk kleiner in omvang.

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan ons artikel over groene stroom.

Groene energie ranking: investeringen in hernieuwbare energie

Groene stroom moet natuurlijk ook geproduceerd worden. Dat is niet goedkoop, want de investeringen die nodig zijn voor het produceren van groene stroom kunnen zeer hoog oplopen. Investeringen van een energieleverancier in productiecapaciteit van groene stroom wordt daarom ook gezien als een sterke toewijding naar het leveren van groene stroom.

De hoogte van de investeringen wordt bekeken in verhouding tot de grootte van de energieleverancier. Een zeer kleine energieleverancier heeft namelijk niet dezelfde financiële middelen als een grote leverancier.

In de tabel hieronder zijn de vijf energieleveranciers weergegeven met de hoogste score op het gebied van investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor het leveren van elektriciteit in België. Deze score is berekend op basis van de investeringen in hernieuwbare energie ten opzichte van de omzet.

Investeringen in hernieuwbare energie
Energieleverancier Investeringen
Eneco Zeer hoog
TotalEnergies Zeer hoog
ENGIE Electrabel Hoog
Trevion Hoog
Wase Wind Hoog

Bronnen: (Eneco jaarverslag, 2021), (TotalEnergies jaarverslag, 2021), (ENGIE jaarverslag 2021), (Trevi Environmental Solutions, 2022), (Wase Wind jaarverslag, 2020)

Zoals uit de tabel hierboven blijkt, investeren vooral de grote energieleveranciers sterk in groene productiecapaciteit. Deze drie, grote leveranciers worden wel snel gevolgd door Trevion en Wase Wind, die in vergelijking met hun omvang ook relatief veel investeren.

Groene energie ranking: oorsprong elektriciteit

De oorsprong van de elektriciteit kan sterk verschillen per leverancier. Bovendien zijn sommige energiebronnen groener dan anderen. Daarom beoordelen we in dit onderdeel de energieleveranciers op de oorsprong van de geleverde elektriciteit.

Het produceren van elektriciteit met zeer groene energiebronnen levert de hoogste scores op voor de energieleveranciers. Hieronder vallen waterkracht, windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Deze productiemethoden hebben de laagste CO2-uitstoot per opgewekte kWh.

Biomassa en biogas ontvangen beiden een gemiddelde score. Hoewel deze energiebronnen officieel geclassificeerd worden als groen, komt er nog steeds CO2 vrij bij elektriciteitsproductie met deze energiebronnen.

Produceren met kernenergie en fossiele brandstoffen levert de laagste scores op voor de energieleveranciers. Vooral elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen is zeer belastend voor het milieu en ontvangt hierdoor een lage score. Kernenergie ontvangt in dit onderzoek ook de laagste score, doordat het gebruik van nucleaire stroom niet als duurzaam wordt gezien en kernafval zeer belastend kan zijn voor het milieu.

Oorsprong groene stroom
Energieleverancier Groene stroom in % van alle geleverde elektriciteit Groene stroom in % van alle geleverde elektriciteit (excl. biomassa en biogas)
Ecopower 100 % 100 %
Wase Wind 100 % 100 %
Dats24 100 % 100 %
TotalEnergies 100 % 99,3 %
Elegant 100 % 97,7 %

Bron: (VREG Herkomstvergelijker, 2022)

De vijf energieleveranciers die hierboven zijn weergegeven, leveren het grootste percentage groene stroom van alle leveranciers. Enkel Ecopower, Wase Wind en Dats24 leveren stroom volledig opgewekt door windenergie, zonne-energie, waterkracht of geothermische energie. Bij TotalEnergies en Elegant is een klein gedeelte afkomstig uit biomassa of biogas.

Wie is de groenste energieleverancier?

Na het analyseren van de bovengenoemde criteria, kunnen we concluderen dat TotalEnergies de groenste energieleverancier van België is.

TotalEnergies (voorheen Lampiris) levert aan al haar klanten standaard groene stroom afkomstig uit zeer groene energiebronnen, waarvan voornamelijk waterkracht en windenergie. Daarnaast investeert TotalEnergies zeer veel in de productie van groene stroom, waardoor het bedrijf de hoogste score ontvangt.

Op de tweede plek staat energieleverancier Eneco. De van oorsprong Nederlandse energieleverancier haalt niet de eerste plaats doordat het bedrijf niet-groene stroom levert aan een groep klanten met een oud energiecontract. Bij alle nieuwe contracten van Eneco ontvang je tegenwoordig standaard groene stroom en het bedrijf investeert ook sterk in hernieuwbare energie, waarvan vooral in windenergie en zonne-energie. Hierdoor ontvangt het bedrijf alsnog een hoge score.

Op de derde plaats staat de coöperatieve energieleverancier Wase Wind. Alle elektriciteit die Wase Wind levert, is volledig afkomstig uit Belgische windenergie. Doordat het bedrijf investeert in groene productiecapaciteit in België, draagt Wase Wind direct bij aan de energietransitie. Wase Wind is echter een zeer kleine energieleverancier en neemt al enkele maanden geen nieuwe klanten meer aan, wat zorgt voor een lagere score.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Overige groene energieleveranciers

Hoewel de bovengenoemde aanbieders volgens het onderzoek van CallMePower de groenste energieleveranciers van België zijn, behalen andere leveranciers ook een hoge score in deze groene energie ranking.

Leveranciers Ecopower, Aspiravi Energy, Trevion en Bolt behalen ook een goede score. Kies je voor één van deze leveranciers, ben je ook gegarandeerd van groene stroom. De drie groenste energieleveranciers dragen echter in een grotere mate bij aan de energietransitie.

Minst groene energieleveranciers De minst groene energieleveranciers zijn; ENGIE, Luminus, Antargaz en OCTA+. Dit komt vooral doordat deze leveranciers groene stroom niet standaard aanbieden en vaak gebruik maken van fossiele brandstoffen of kernenergie voor het produceren van elektriciteit.

Groene energieleveranciers vergelijken

Voordat je gaat veranderen van energieleverancier, is het belangrijk om ook de energietarieven van de leveranciers te vergelijken. In dit onderdeel bekijken we de vijf groenste energieleveranciers waar het op dit moment mogelijk is om klant te worden.

Deze tarieven zijn afkomstig van de actuele tariefkaarten en gelden in heel Vlaanderen. De getoonde prijzen zijn inclusief btw.

Groene energieleveranciers vergelijken
TotalEnergies Eneco Aspiravi Energy Trevion Bolt
Naam tarief TotalEnergies Online Eneco Zon en Wind Flex Aspiravi Eco Life Flex Trevion Flex Bolt
Soort tarief Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel
Looptijd 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Enkelvoudige meter
Vaste vergoeding (€/jaar) 35.000000 65.000000 - - 131.880000
Energiekost (in €cent/kWh) 7.51000 10.27000 - - 9.34000
Tweevoudige meter
Vaste vergoeding (€/jaar) 35.00 65.00 - - 131.88
Energiekost (in €cent/kWh) Dagtarief / Piekuren 8.14000 10.27000 - - 9.34000
Energiekost (in €cent/kWh) Nachttarief / Daluren 6.94000 10.27000 - - 9.34000
Groen energiecontract afsluiten:

Huidige tarieven in mei 2024

Kies je voor één van de bovenstaande energieleveranciers, ben je verzekerd van groene stroom. Bovendien draag je ook nog eens bij aan de energietransitie en ga je klimaatverandering tegen.

Geen groene stroom, wel een lagere CO2-uitstoot? Bekijk hoe CO2-compensatie bijdraagt aan het verkleinen van je ecologische voetafdruk.

Meer groene energieleveranciers vergelijken

Ben je nog niet overtuigd door het aanbod van één van deze leveranciers? Vergelijk dan de groene energieleveranciers met elkaar. Hieronder vind je al onze energie vergelijkingen van de leveranciers die volledig groene stroom leveren aan al haar nieuwe klanten. Klik op de vergelijking om naar de pagina te navigeren.

Groenste energieleverancier ranking methodologie

In dit onderzoek zijn alle energieleveranciers die actief zijn in Vlaanderen en groene stroom leveren aan een brede groep consumenten opgenomen. De leveranciers zijn beoordeeld op basis van informatie die openbaar beschikbaar is.

De energieleveranciers zijn onderzocht op basis van een aantal criteria die bepalen hoe groen de leverancier daadwerkelijk is. In dit onderzoek zijn de volgende criteria onderzocht:

  1. De hoeveelheid geleverde groene stroom.
  2. De hoogte van de investeringen in hernieuwbare energie.
  3. De oorsprong van de groene stroom.

Verschil Greenpeace groene stroom klassement

Elk jaar brengt Greenpeace het groene stroom klassement uit. Greenpeace geeft de energieleveranciers een score op basis van de garanties van oorsprong, energiebronnen, aankopen van energie en de investeringen.

Het Greenpeace klassement houdt echter geen rekening met de omvang van energieleveranciers en neemt alle bedrijfsactiviteiten mee in haar berekeningen. Daarnaast ontvangen energieleveranciers die gebruik maken van kernenergie een lagere score dan gebruikers van enkele fossiele brandstoffen, zoals fossiel gas.

In het CallMePower groene energieleveranciers klassement wordt er wel rekening gehouden met de omvang van energieleveranciers en wordt er enkel gekeken naar de bedrijfsactiviteiten als energieleverancier. Een grote energieleverancier draagt namelijk in een grotere mate bij aan de energietransitie en heeft significant grotere investeringen nodig.

Verder vergelijken we de bedrijven als energieleveranciers en worden de activiteiten van dochterondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep die niet actief zijn als leverancier van elektriciteit of aardgas buiten beschouwing gelaten. Dit zorgt voor een eerlijkere vergelijking.

Vragen over CallMePower groene energieleverancier klassement? Voor vragen of meer informatie is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen. Wij zijn per e-mail te bereiken op: [email protected].

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 18 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.