verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Gratis PDF's over het huurcontract in België

Download gratis de juiste PDF

img alt

Download gratis de juiste PDF

Huurcontract voor het huren van een woning uitgelegd!

Wat is het belang van een huurcontract? Waarom gaat dat zo formeel? En waarom zit er altijd een minimum termijn aan vast? Als je gaat verhuizen en je komt in een huurwoning, dan krijg je te maken met een huur overeenkomst. Een huurcontract neemt enige tijd in beslag, zowel als het opgesteld moet worden als dat je het goed doorleest en controleert. Echter is dit document noodzakelijk om je zaakjes goed op orde te hebben. Zowel voor jezelf als voor de andere partij geeft het meer gemoedsrust en duidelijkheid over de verwachtingen en afspraken. Dan kan je het altijd nog even nalezen als er een geschil is.

Wat is een huurcontract en waarvoor dient het?

Het document waarin de afspraken, richtlijnen en wettelijke bepalingen staan voor een huurwoning, is een huurcontract. Deze overeenkomst wordt opgesteld om misverstanden tijdens een huurperiode te voorkomen, maar ook voor administratieve en legale doeleinden. Zo heb je bijvoorbeeld een huurcontract nodig om je in te kunnen schrijven bij de gemeente en wellicht om aan diverse instanties aan te tonen dat je woonachtig bent op die locatie. Maar bovenal is het bedoeld om de huurperiode voor alle partijen goed te laten verlopen en een onderscheiding te maken waar de verantwoordelijkheden liggen.

Huurcontract opzeggen Wil je jouw huurcontract opzeggen? Stuur dan op tijd een opzegbrief naar jouw huurbaas en eventuele anderen die het huurcontract hebben ondertekend. Bekijk ook of je in aanmerking komt voor huursubsidie. Een huurcontract aanpassen vereist geen verbreking van het huidige contract, enkel een aanpassing van het contract.

Hoe is een huurcontract opgebouwd

Het huurcontract bestaat uit verschillende onderdelen die zowel gegevens als afspraken vastleggen. Sommige van die afspraken worden bepaalt door de wet. Andere afspraken worden in de meeste gevallen door de verhuurder in het contract opgenomen of in overleg. Een aantal onderdelen worden standaard opgenomen in de overeenkomst:

  1. Wie de verhuurder is en wie de huurder is: in dit stuk staat een deel persoonlijke gegevens. De volledige namen, geboortedatum, soms een identiteitsnummer en contact gegevens. Dit is om te identificeren wie er onderdeel uitmaken van de afspraken en wie verantwoordelijk is. En soms een deel met een verklaring. Vanaf dit moment in het contract worden de personen omschreven als ´huurder´ en ´verhuurder´.
  2. De startdatum van de huurperiode en de duur ervan. Meestal is er een minimum periode vastgesteld van bijvoorbeeld een jaar en wordt er aangegeven voor hoeveel jaren verlengd kan worden. Deze verlenging loopt dan door zonder dat hierover naar elkaar geïnformeerd hoeft te worden.
  3. Welke woning het betreft met een omschrijving ervan en het adres. Hoeveel slaapkamers het omvat, het oppervlak en een aantal details staan soms hier vermeldt.
  4. De huurprijs, borgsom en eventuele andere financiële onderdelen, hiernaast hoe de betaling en per wanneer en op welke datum deze zal worden voldaan. De eerste betaling en vervolgens de maandelijkse betaling.
  5. Een verdeling van de kosten wordt toegelicht. Wie is verantwoordelijk voor welke kosten. Hier kan je denken aan bijvoorbeeld servicekosten, elektriciteit en gasprijs, maar ook internetaansluiting etc.
  6. Wettelijke bepalingen, het ene contract zal er hier meer van in hebben staan dan de andere. Dat ligt een beetje aan het soort contract en de voorkeuren van de verhuurder.
  7. Eventueel worden er nog huisregels in opgenomen, zoals het wel of niet toestaan van huisdieren.
  8. Persoonlijke gegevens bescherming, dit wordt ook regelmatig opgenomen in een contract. Vooral aangezien de laatste jaren hier strikter mee wordt omgegaan de de GDPR maatregelen zijn ingevoerd.

Let opHet contract wordt niet altijd met dezelfde inhoud en in deze volgorde opgesteld. Het ene contract is uitgebreider dan het ander. Bovenstaande is om je een inzicht te geven in welke aspecten er normaalgesproken worden vastgelegd in een huurcontract.

Huurcontract en plaatsbeschrijving

In het huurcontract inbegrepen of als apart document wordt er een plaatsbeschrijving toegevoegd. Dit document of deel is bedoeld om de woning zo goed mogelijk te beschrijven. Dit is om later misverstanden te voorkomen. Hoe gedetailleerder de beschrijving, hoe beter. Zo kan hier bijvoorbeeld in worden gezet wat er aanwezig is in de woning, of er eventuele beschadigingen zijn en of er onderdelen ontbreken. Bij een gemeubelde woning zal de plaatsbeschrijving wat uitgebreider zijn dan bij een ongemeubelde woning.

In sommige gevallen kan je een verhuisvergoeding of huurtoeslag ontvangen. Controleer dit voordat je gaat verhuizen bij de verantwoordelijke instanties.

Belang van de plaatsbeschrijving

Waarom is een plaatsbeschrijving van belang bij het opstellen van een huurcontract? Bij een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen zijn duidelijke afspraken het uitgangspunt. Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt de staat van de woning van tevoren vastgelegd. Zo is voor alle partijen duidelijk hoe de woning eraan toe is bij de start van de huurperiode.

Energieovernamedocument ⚡ Verhuis je en betrek je een nieuwe woning? Naast een plaatsbeschrijving is het belangrijk dat je je energie niet vergeet. Zorg voor een correcte overdracht van aardgas en elektriciteit met het energieovernamedocument. Download gratis op onze site zo'n document om in te vullen.

Wie maakt de plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een verplicht document of onderdeel wanneer er een huurcontract wordt opgesteld. Deze wordt bij voorkeur alvorens of net in het begin van de huurperiode opgesteld in het bijzijn van beide partijen. Deze dient vervolgens door beiden ondertekend te worden.

Download plaatsbeschrijving

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat en de standaard plaatsbeschrijving Word op deze pagina.

Plaatsbeschrijving download voor (on)gemeubelde woning/pand/appartement

Standaard Plaatsbeschrijving
voor alle type woningen:
 
Downloaden >  PDF 

Standaard Plaatsbeschrijving
voor alle type woningen:
 
Downloaden >  WORD 

Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen van een huurcontract

Een huurovereenkomst kan met juridische hulp gedaan worden, echter kan het ook met een standaard model worden ingevuld. Dit is geheel afhankelijk van de voorkeur van verhuurder en eventueel in overleg met de huurder. In veel gevallen zal de verhuurder al eerder overeenkomsten hebben gebruikt en heeft deze wellicht al een standaard model die hij of zij gebruikt voor nieuwe bewoners. Indien dat nog niet het geval is kan er in overleg een modeldocument worden uitgekozen. Na het opstellen en ondertekenen van het huurcontract, moet deze ook nog geregistreerd worden.

energieverbruik berekenen

Wat ga jij aan energie verbruiken in je nieuwe woning?

Jouw leverancier maakt een schatting van wat jouw verbruik zal zijn op je nieuwe adres. Je kan ook zelf jouw energieverbruik berekenen! Gebruik onze energiecalculator!

Huurovereenkomst en overige afspraken

Naast het afstemmen van afspraken met behulp van standaard richtlijnen, zullen er ook nog een aantal onderdelen zijn die moeten worden toegevoegd of eventueel apart besproken en vastgelegd. Ook al zijn mondelinge overeenkomsten ook geldig, wij adviseren alles zo goed mogelijk op papier of op zijn minst geschreven vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor onderverhuur.

mazout tank wagen

Overname en gebruik Mazout

In België zijn er nog veel huishoudens die warmte opwekken met stookolie. Stem bij aanvang van de huur goed af hoe dit wordt verbruikt en of je het deel mazout wat in de tank zit overneemt en hoe dit later aangevuld moet worden.

Mazout Is er een mazouttank in je (nieuwe) woning aanwezig? Dan dien je ook hier de overname van de inhoud af te stemmen met de (ver)huurder. Heb je nieuwe stookolie nodig? Check dan eerst voor de beste mazoutprijzen!

Energiecontract

In de meeste gevallen zal je gas en elektriciteit zelf moeten gaan betalen vanaf het moment dat je de woning betreedt. In België is het toegestaan om zelf je energieleverancier uit te kiezen. Je kan verschillende energieleveranciers vergelijken en vervolgens je keuze maken voor een contract.

Een appartement of woning gehuurd? Hét moment om je energieleverancier te kiezen! Maak voordelige start in je nieuwe woning met een nieuw energiecontract. Bel en regel je energie nu: 📞 02 588 03 92!

Zorg er ook voor dat je het energieovernamedocument invult. Dit is bedoelt om de laatste meterstanden te registreren en door te geven.

Foto's woning

Ook is er legaal gezien een periode (meestal 2 weken) waarin de nieuwe bewoner de tijd krijgt om de woning te verkennen en eventueel mankementen door te geven. Dit gaat dan vooral om kleinere zaken zoals kieren, een gebroken tegel, een vlek op de muur etc. Het best is om af te spreken dat je foto´s binnen die periode in één keer doorstuurt aan de huisbaas. Met het maken van foto´s kan er later geen onduidelijkheid over ontstaan.

verhuizen verhuisdozen gerief

Organiseren van je verhuis

Wanneer je een woning huurt of verhuurt komt er veel bij kijken. Je verhuis moet geregeld worden, je financiële zaken goed op orde, je post moet worden doorgestuurd en je administratie moet gedaan worden. Zorg er ook voor dat je goed voorbereid bent en dat je genoeg verhuisdozen hebt. Je moet je binnen 8 dagen vanaf het moment van je verhuis inschrijven bij de gemeente, of je adres daar correct doorgeven.

Wil je graag zeker weten dat je niks vergeet?Maak dan gebruik van de verhuischecklist, zo regel je georganiseerd je verhuis!

energieleveranciers vergelijken

Vergelijk en kies je nieuwe energieleverancier

Je bent vrij om te kiezen voor een andere leverancier op je nieuwe adres. Wil je eerst op je gemak vergelijken? Kies en sluit de beste deal in de energieprijzenvergelijker!