Huurcontract: de benodigde documenten

Download gratis de juiste PDF

Een complete gids voor het huurcontract opstellen

Bij het huren of verhuren van een woning is het essentieel om een huurcontract op te stellen. In dit artikel lees je hoe je zelf het contract kunt opstellen, welke onderdelen en afspraken niet mogen missen uit de overeenkomst en hoe een huurtermijn werkt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om gratis een huurcontract én plaatsbeschrijving voorbeeld te downloaden.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

document
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

Hoe moet je een huurcontract opstellen?

Het standaard huurcontract voor een woning bestaat uit verschillende onderdelen, waarin zowel gegevens als afspraken worden vastgelegd. Bepaalde clausules zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften, terwijl andere door de verhuurder specifiek worden toegevoegd. Wanneer je zelf een huurcontract opstelt, dien je de volgende elementen standaard op te nemen:

 • Gegevens van de kandidaat-huurder en verhuurder.
 • De startdatum en duur van de huurperiode.
 • De vastgestelde huurprijs, borgsom, en eventuele aanvullende kosten.
 • Een omschrijving van het gebouw, en welke delen onder de huur vallen.
 • Andere rechten en plichten van beide partijen.
 • Overige verplichte documenten.

De vorm van het huurcontract Alhoewel het in Vlaanderen in sommige gevallen wettelijk toegestaan is om een mondelinge huurovereenkomst aan te gaan, wordt een schriftelijk huurcontract altijd aangeraden. Heb je een vraag over de vorm van het huurcontract, of wil je iets anders weten? Neem dan contact op met een van onze verhuis experts via het onderstaande telefoonnummer.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

document
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

Gegevens van de kandidaat-huurder en verhuurder

In het eerste deel van het huurcontract wordt bepaald welke partijen deel uitmaken van de afspraken. Deze partijen omvatten doorgaans enkel de kandidaat-huurder en de verhuurder. Het is van essentieel belang om de volgende persoonlijke informatie op te nemen in het contract, aangezien dit bijdraagt aan de duidelijkheid en rechtszekerheid van de overeenkomst:

 • De volledige namen.
 • De geboortedatum (en soms de geboorteplaats).
 • Identiteitsnummers.
 • Contactgegevens

De startdatum en duur van het huurcontract

In Vlaanderen hebben huurcontracten voor een woning doorgaans een lengte van drie jaar, negen jaar of levenslang. De duur van het huurcontract heeft een grote invloed op de opzegmodaliteiten. Bijvoorbeeld, bij een huurcontract met een looptijd van drie jaar, is het niet toegestaan om eenzijdig op te zeggen gedurende die periode. Aan de andere kant kunnen huurcontracten van zowel negen jaar als levenslang wel opgezegd worden, mits de bijbehorende opzegtermijnen en eventuele opzegvergoedingen worden gerespecteerd.

Om meer inzicht te krijgen in de verschillende opzegmodaliteiten raden we je aan om ons artikel te lezen over het opzeggen van huurcontracten voor het einde van het huurcontract. Zo kun je goed geïnformeerd je keuze maken bij het huurcontract opstellen. Wil je als huurder het huurcontract opzeggen? Dan kun je gebruikmaken van onze opzegbrief huur voorbeeld.

Het huurcontract registreren Naast het huurcontract opstellen is het van groot belang dat je deze binnen twee maanden na ondertekening laat registreren. Bovenstaande opzeggingsmodaliteiten zijn namelijk niet van toepassing zolang het huurcontract niet is geregistreerd. De huurder kan dan het contract opzeggen zonder opzeggingstermijn of vergoeding. De registratie van het huurcontract is gratis.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

document
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

De huurprijs, huurwaarborg, evenals bijkomende kosten en lasten

In het standaard huurcontract neem je de huurprijs op, evenals de borgsom en andere bijkomende kosten en lasten. De borgsom kan financiële zekerheid bieden in het geval dat de huurder niet betaalt. Je bent aangeraden om je te houden aan de normen voor een redelijke huurprijs. Om een redelijke huurprijs in te schatten, kun je gebruikmaken van de Huurschatter van de Vlaamse Overheid. Neem eveneens in het huurcontract op hoe en per wanneer de betaling wordt voldaan.

Bij het opstellen van het huurcontract dien je bovendien vast te leggen of je van plan bent om de huurprijs jaarlijks te indexeren. In de meeste gevallen geldt dat wanneer er geen specifieke vermelding wordt gemaakt over de indexatie van de huurprijs, je de vrijheid behoudt om de huurprijs te indexeren. Enkel wanneer je in het huurcontract opneemt dat de huurprijs niet wordt geïndexeerd is deze praktijk verboden.

Een omschrijving van het gebouw

Allereerst dien je de basisgegevens van het pand te beschrijven, waarbij je bijvoorbeeld aangeeft hoeveel slaapkamers het omvat, wat het totale oppervlak is en andere relevante kenmerken. Daarnaast is het van belang om duidelijk te specificeren welke gedeelten van het pand als persoonlijke leefruimte worden beschouwd en welke als gemeenschappelijke ruimte worden aangemerkt. Het kan namelijk zo zijn dat sommige ruimtes, zoals een keuken of woonkamer, deel zijn van de gemeenschappelijke huur.

Andere rechten en plichten van beide partijen

Binnen het kader van het Vlaams Woninghuurdecreet zijn zowel de huurder als de verhuurder gehouden aan wettelijk vastgestelde rechten en verplichtingen. Als voorbeeld heeft de verhuurder het recht op tijdige en maandelijkse ontvangst van de huur. Echter, aan de zijde van de verhuurder zijn tevens een reeks plichten die op zijn minst omvatten:

 • De verhuurder heeft de plicht om de woningveiligheid te garanderen, bijvoorbeeld door rookmelders of een branddetectiesysteem te installeren.
 • De verhuurder moet zorgen voor een goede staat van onderhoud, door de verantwoordelijkheid te nemen op bepaalde onderhouds- en herstellingswerken.
 • De huurder, maar ook de verhuurder, heeft de plicht om een brandverzekering af te sluiten.
 • Voor de verhuur van een woning moet de verhuurder een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen.

Uiteraard zijn er voor huurders ook verschillende rechten en plichten. In ons artikel over de rechten en plichten van de huurder hebben we alles op een rij gezet, zodat alle betrokkenen een helder begrip hebben van hun rol binnen de huurovereenkomst. Daarnaast hebben we ook een artikel geschreven over algemene huur.

Het huurcontract voorbeeld Het contract opstellen gebeurt niet altijd met exact dezelfde inhoud en in deze volgorde. Het ene huurcontract is uitgebreider dan het andere contract. Bovenstaande opsomming dient enkel om je een inzicht te geven in welke aspecten er normaliter worden opgenomen in een huurcontract. Voor meer inzicht in hoe je zelf een huurcontract kun opstellen, bekijk je ons huurcontract voorbeeld.

Huurcontract opstellen: deze documenten mogen niet ontbreken

Naast het verhuurcontract opstellen zijn er nog twee aanvullende documenten die van aanzienlijk belang zijn en die dienen te worden toegevoegd aan de huurovereenkomst. Deze documenten zijn van invloed op verschillende aspecten van de huurverhouding en omvatten de volgende:

 • De plaatsbeschrijving.
 • Het energieovernamedocument.
 • Het energieprestatiecertificaat.

Voor de eerste twee genoemde documenten hebben wij kosteloze PDF-versies beschikbaar gesteld die je kunt downloaden via de bovenste sectie van deze pagina. Wat betreft het energieprestatiecertificaat dien je een gekwalificeerde deskundige in te schakelen om dit document op te stellen.

De plaatsbeschrijving opstellen

Bij het afsluiten van een huurcontract, zowel particulier als handelshuurcontract, is het noodzakelijk om een plaatsbeschrijving op te stellen. Dit document dient om misverstanden over de staat van de woning en bijbehorend meubilair te voorkomen. Hoe gedetailleerder de beschrijving, hoe beter. Zo kan hier bijvoorbeeld in worden gezet wat er aanwezig is in de woning, of er eventuele beschadigingen zijn en of er onderdelen ontbreken. In sommige gevallen kan je een verhuisvergoeding of huurtoeslag ontvangen.

Belang van de plaatsbeschrijving opstellen Waarom moet je ook een plaatsbeschrijving opstellen bij het opstellen van een huurcontract? Bij een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen zijn duidelijke afspraken het uitgangspunt. Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt de staat van de woning van tevoren vastgelegd. Zo is voor alle partijen duidelijk hoe de woning eraan toe is bij de start van de huurperiode.

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat en de standaard plaatsbeschrijving Word op deze pagina.

FormatDownload link
Plaatsbeschrijving - PDF

CallMePower Plaatsbeschrijving PDF

Plaatsbeschrijving - Word

Download document CallMePowerWord

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

document
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

De energieovernamedocument opstellen

In de meeste gevallen zal je gas en elektriciteit zelf moeten gaan betalen vanaf het moment dat je de woning betreedt. In België is het toegestaan om zelf je energieleverancier uit te kiezen. Je kan verschillende energieleveranciers vergelijken en vervolgens je keuze maken voor een contract. Wanneer je verhuist, zorg dan voor een correcte overdracht van aardgas en elektriciteit met het energieovernamedocument. Download gratis het energieovernamedocument als PDF-bestand aan de bovenzijde van de pagina.

Het energieprestatiecertificaat aanvragen

Bij de verhuur van een woning ben je verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te leveren. Dit certificaat geeft informatie over de energieprestatie van een woongebouw en kan de huurder een indicatie geven van hoeveel hij zal spenderen aan het energieverbruik. Een energieprestatiecertificaat kun je niet zelf opstellen, maar dien je te laten maken door een deskundige.

Wie moet het huurcontract opstellen?

Een huurovereenkomst opstellen kan met juridische hulp gedaan worden, echter kan het ook met een huurcontract voorbeeld worden ingevuld. Dit is geheel afhankelijk van de voorkeur van verhuurder en eventueel in overleg met de huurder. Een standaard model is in sommige situaties niet voldoende, zoals bij erfpacht. In veel gevallen zal de verhuurder al eerder overeenkomsten hebben gebruikt en heeft deze wellicht al een standaard model die hij of zij gebruikt voor nieuwe bewoners. Indien dat nog niet het geval is kan er in overleg een modeldocument worden uitgekozen. Na het opstellen en ondertekenen van het huurcontract, moet deze ook nog geregistreerd worden.

Overige afspraken voor het huurcontract

Naast het afstemmen van afspraken met behulp van standaard richtlijnen, zullen er ook nog een aantal onderdelen zijn die moeten worden toegevoegd of eventueel apart besproken en vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor onderverhuur. Ben je van plan om de sleuteloverdracht voor de datum van de start van het huurcontract te laten plaatsvinden? Dan is het een goed idee om een sleutelovereenkomst op te stellen.

Ook is er legaal gezien een periode (meestal 2 weken) waarin de nieuwe bewoner de tijd krijgt om de woning te verkennen en eventuele mankementen door te geven. Dit gaat dan vooral om kleinere zaken zoals kieren, een gebroken tegel, een vlek op de muur etc. Het beste is om af te spreken dat je foto´s binnen die periode in één keer doorstuurt aan de huisbaas. Met het maken van foto´s kan er later geen onduidelijkheid ontstaan over wanneer de schade is ontstaan.

Organiseren van je verhuis

Wanneer je een woning huurt of verhuurt komt er veel bij kijken. Je verhuis moet geregeld worden, je financiële zaken goed op orde, je post moet worden doorgestuurd en je administratie moet gedaan worden. Zorg er ook voor dat je goed voorbereid bent en dat je genoeg verhuisdozen hebt. Je moet je binnen 8 dagen vanaf het moment van je verhuis inschrijven bij de gemeente, of je adres daar correct doorgeven.

Wil je graag zeker weten dat je niks vergeet? Wanneer je zeker wilt weten dat je geen belangrijke stappen overslaat, is het een goed idee om gebruik te maken van de verhuischecklist. Zo weet je precies wat er allemaal bij komt kijken, en regel je georganiseerd je verhuis!

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

document
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met een van de adviseurs van CallMePower voor gratis advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen)!

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt met het huurcontract bij overlijden van de huurder?

Bij het overlijden van een huurder kunnen er verschillende scenarios en wettelijke bepalingen van toepassing zijn op het huurcontract, afhankelijk van de lokale wetgeving en de specifieke voorwaarden van het contract. Als de overleden huurder het enige lid van het huishouden was en er geen medehuurder of medebewoner is die wettelijk verantwoordelijk is voor het pand, kan het huurcontract in sommige gevallen automatisch eindigen.

Als er een medehuurder of medebewoner is die op het huurcontract staat en de verhuurder hiermee instemt, kan deze persoon mogelijk het huurcontract voortzetten. Dit hangt af van de voorwaarden die zijn opgenomen in het contract.

Wat gebeurt met het huurcontract bij overlijden van de verhuurder?

Bij het overlijden van de verhuurder, is wat er met het huurcontract gebeurt afhankelijk van de lokale wetgeving en de afspraken die zijn opgenomen in het contract.

Als het eigendom wordt overgedragen aan een erfgenaam of de rechtmatige eigenaar van het pand, kan het huurcontract meestal ongewijzigd blijven. In andere gevallen kan het overlijden van de verhuurder leiden tot een opzegging van het huurcontract.

Kan een huurcontract tussentijds worden gewijzigd?

In veel gevallen kan een huurcontract tussentijds worden gewijzigd, zolang beide partijen hier schriftelijk mee instemmen. De wijzigingen dienen in het huurcontract te worden opgenomen. Lees alles over correct het huurcontract aanpassen.

Hoe lang duurt een huurcontract in Vlaanderen?

In Vlaanderen zijn er verschillende soorten huurcontracten met verschillende looptijden. De standaard looptijden zijn het huurcontract van korte duur, het huurcontract van lange duur en het levenslange huurcontract.