CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Wat is CO2-uitstoot en hoe ontstaat het?

Geactualiseerd op
minuten lezen
CO2-uitstoot

We ontkomen er niet aan dat we elke dag CO2-uitstoot veroorzaken. Maar niet alleen de mens creëert deze broeikasgas, de natuur ontwikkeld ook koolstofdioxide. Bij teveel ontwikkeling van CO2 brengen we schade toe aan het klimaat en daarmee aan de aarde. In dit artikel vertellen we je meer over hoe CO2 geproduceerd wordt en wat het voor gevolgen heeft voor ons en de planeet.

Wat is CO2-uitstoot?

CO2 is de afkorting voor koolstofdioxide, een gas die zowel door natuurlijke processen als door menselijke handelingen ontstaat. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt in de meeste gevallen CO2 vrij, maar ook bij rotting in de natuur van bijvoorbeeld biomassa. CO2 is al in onze lucht aanwezig zo lang als de aarde bestaat. CO2 valt onder één van de broeikasgassen.

Hoe ontstaat CO2-uitstoot?

CO2 is een chemische stof die in onze atmosfeer voorkomt door zowel de natuur als door ons eigen toedoen. CO2 is een onmisbare stof maar kan bij een overschot schade aan onze leefomgeving aanbrengen. CO2 ontstaat door het verbruik en verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en kolen. De verbranding van deze brandstoffen veroorzaken luchtvervuiling en hebben een dragen bij aan klimaatverandering.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Wat is de invloed van de mens op CO2-uitstoot?

Wereldbol

Zonder dat we er bewust van zijn stoten we elke dag CO2 uit. Dit kan zijn door vervoer, maar ook door de consumptie van producten, zoals vlees. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van activiteiten die CO2-uitstoot tot gevolg hebben waar we dagelijks mee te maken hebben.

  • Verbruik van elektriciteit en aardgas in onze woning.
  • Auto rijden (m.u.v. een elektrische auto).
  • Reizen met de boot of vliegtuig.
  • Landbouw en veeteelt.

Uiteraard is de CO2-uitstoot bij de bovengenoemde voorbeelden sterk afhankelijk van een aantal factoren. Bij een elektrische auto kan je alsnog CO2 uitstoten als deze elektriciteit is opgewekt door een gascentrale en als je thuis gebruik maakt van groene stroom zal je CO2-uitstoot een stuk lager zijn.

Wat zijn de CO2-uitstoot gevolgen?

CO2 is nodig voor planten, dieren maar ook voor mensen, deze broeikasgas houdt de warmte in de atmosfeer vast, waardoor de aarde opwarmt. Wordt dit echter te veel, dan heeft dit gevolgen voor het klimaat. Om deze reden wordt de CO2-uitstoot per land nauwkeurig bijgehouden en waar mogelijk beperkt.

Het verminderen van de CO2-uitstoot is niet gemakkelijk. We zijn allemaal gewend aan een bepaalde manier van leven en gebruik te maken van de middelen die ons voor de hand liggen. Toch is het goed om stil te staan bij ons verbruik en de CO2-uitstoot in België, aangezien het een belangrijke factor is in klimaatverandering en luchtvervuiling.

Gevolgen CO2-uitstoot op het klimaat

Als gevolg van het steeds meer opwarmen van de aarde zien we klimaatverandering ontstaan. Ook al is CO2 nodig, wanneer er teveel van is heeft dit weer nadelige gevolgen voor de natuur, voor mens en dier. Als ons klimaat steeds meer verandert heeft dit gevolgen voor het weer en kan het rampen tot gevolg hebben, zoals overstromingen door bijvoorbeeld extreme regenval.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot

De ecologische voetafdruk of carbon footprint duidt aan wat een individu aan koolstofdioxide uitstoot. Dit hangt dus af van je verbruik, maar ook van hoe duurzaam je woning is en hoeveel je reist. Iemand die vaak in het vliegtuig zit, zal een veel hogere persoonlijke uitstoot hebben dan iemand die veel thuis is en vaak de fiets pakt om zichzelf te verplaatsen.

Er zijn veel organisaties die zich inzetten om zoveel mogelijk CO2-uitstoot tegen te gaan, zoals Greenpeace en het WWF. Daarnaast kan je ook zelf een paar stappen ondernemen om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Kies groene energie en verlaag je CO2-uitstoot

Groene energie

Elektriciteitsverbruik speelt een grote rol in CO2-uitstoot. Maak je gebruik van elektriciteit dat afkomstig is uit gascentrales of kolencentrales, zal je CO2-uitstoot hoog zijn. Gebruik je echter volledig groene stroom, dan zal je uitstoot een stuk lager liggen. Groene stroom kan je aankopen bij een energieleverancier of zelf opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen of een particuliere windmolen.

Door zonnepanelen premies en het toenemende rendement van zonnepanelen wordt het gebruiken van duurzame energie ook financieel aantrekkelijk. Daarnaast kan je met een thuisbatterij ook nog eens minder afhankelijk worden van je energieleverancier en is het mogelijk om met een warmtepomp geen aardgas meer te gebruiken.

Voor écht groene energie kies je voor een van de groene energieleveranciers in België.

Consumptie en CO2-uitstoot verlagen

Een groot gedeelte van de CO2-uitstoot is ‘verborgen’ of beter gezegd, een indirecte uitstoot. De directe consumptie van een product stoot in principe geen of amper CO2 uit, maar het produceren wel. Een voorbeeld van verborgen CO2-uitstoot is vleesconsumptie.

Hoewel je bij het consumeren van een hamburger geen CO2 uitstoot, heeft de koe tijdens zijn levensduur wel een hoop CO2 uitgestoten. Hetzelfde geldt voor het watergebruik. Een groot gedeelte van je gemiddelde waterverbruik en dus ook van je CO2-uitstoot zit verborgen in de producten die je dagelijks consumeert.

Dit blijkt ook bij een vergelijking van landen op basis van CO2-uitstoot per capita. Ontwikkelde landen, zoals België hebben een CO2-uitstoot van 8,34 ton per capita, terwijl landen die nog aan het ontwikkelen zijn, zoals Nigeria een CO2-uitstoot van 0,44 ton per capita hebben. Bij een lagere consumptie, zal ook je ecologische voetafdruk kleiner worden.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Hoe kan je CO2-uitstoot compenseren?

Naast het beperken van je CO2-uitstoot, kan je ook CO2 compenseren. Maar wat houdt dat in?

Om je CO2-uitstoot te compenseren moet je een actie uitvoeren waardoor de CO2 uit de lucht wordt genomen of die de natuur opnieuw in balans brengt. Zo is het planten van bomen de meest bekende en uitgevoerde manier ter compensatie. Bomen en planten hebben CO2 nodig en zuigen dit als het ware op. Zij zetten deze stof om in zuurstof en biomassa. Vooral groeiende bomen absorberen veel CO2 uit de lucht.

Geen CO2 uitstoten? Door CO2-compensatie kan je geheel klimaatneutraal leven!

CO2-emissiehandel voor compensatie

Bedrijven kunnen handelen in emissierechten, dit heet emissiehandel. De bedrijven die hieraan deelnemen moeten verplicht voor elke ton CO2-uitstoot een emissierecht inleveren. Elk bedrijf heeft een maximum aantal emissierechten en zodra deze op zijn moet het bedrijf deze op de markt aankopen.

Wat betekent CO2-neutraal?

Steeds vaker wordt gesproken over CO2-neutraal of klimaatneutraal. Maar wat houdt dat precies in?

Om een bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden CO2-neutraal te noemen, moet er een balans zijn tussen de uitstoot en de opname van CO2. Het betekent dus niet dat er geen CO2 wordt uitgestoten. CO2-neutraal is als alle CO2-uitstoot die vrij is gekomen wordt gecompenseerd door verschillende projecten, zoals het planten van bomen. Onder de streep is er hierdoor geen CO2 uitgestoten.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 27 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.