Energiefactuur bedrijf
huurcontract

Vragen over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Bel de experts van CallMePower voor gratis advies!

huurcontract
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter en een van de CallMePower adviseurs belt je later terug!

Opzegbrief huur gratis voorbeeld

Geactualiseerd op
minuten lezen
huurcontract banner

Een huurcontract beëndigen doe je door middel van een opzegbrief. Download hier een gratis voorbeeld opzegbrief huur die kan worden gebruikt door zowel huurders als verhuurders, en lees meer over de regelgeving omtrent het opzeggen van een huurcontract.

Huurcontract opzeggen voorbeeldbrief

Het opzeggen van een huurcontract kun je doen door middel van de voorbeeld opzegbrief huurcontract. We hebben voor elke situatie een voorbeeldbrief opgesteld. Het enige wat je hoeft te doen is klikken op onderstaande link om de brief gratis als PDF te downloaden.

Energiefactuur bedrijf
huurcontract

Vragen over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Bel de experts van CallMePower voor gratis advies!

huurcontract
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter en een van de CallMePower adviseurs belt je later terug!

Opzegbrief huur opstellen

Jouw huurcontract opzeggen doe je door een aangetekende brief naar de (ver)huurder, en eventueel andere mensen die het contract hebben ondertekend, te sturen. Deze brief heeft geen vaste vorm en voorwaarden, maar het is aan te raden om dit schriftelijk en gedetailleerd te doen om eventuele toekomstige discussies te voorkomen.

 • Aan te raden elementen opzegbrief huurcontract
 • De namen van alle huurders / verhuurder.
 • Het adres van de huurwoning.
 • De einddatum van het huurcontract door de opzeg van jouw huurcontract.
 • De contactgegevens van de huurder(s) / verhuurder.
 • De handtekening van alle huurders / de verhuurder.
 • Eventueel: de reden van de opzeg huurcontract. Of je dit moet toevoegen, is afhankelijk van de reden van opzeg, de voorwaarden van het huurcontract en of je de huurder of verhuurder bent.
 • Eventueel: een bewijs voor de reden van opzeg. Dit is afhankelijk van de reden van opzeg noodzakelijk om bij te voegen.

Zorg dat de andere partij de brief op tijd ontvangt. Houdt hierbij rekening met de opzegtermijn van het huurcontract. Het is bovendien raadzaam om een bevestiging van ontvangst en een akkoord te vragen.

Opzegbrief huur voorbeeld voor huurder en verhuurder

Verschillende situaties vereisen verschillende oplossingen. We hebben vier aparte huurcontract opzeggen voorbeeldbrieven opgesteld. In het volgende onderdeel zullen we uitgebreider op elke model opzegbrief huur ingaan.

Ontoud dat bij een opzegging van het huurcontract het wordt aangeraden deze altijd per aangetekende brief te doen. Huur opzeggen per mail wordt in België afgeraden.

Voorbeeldbrief opzeg huurcontract door huurder

Wil je jouw huurcontract opzeggen als huurder, dan dien je een brief naar jouw huurbaas te sturen voor de opzeg van het huurcontract. Houdt hierbij rekening met een opzegtermijn van drie maanden. Als huurder kun je de volgende huurcontract opzeggen voorbeeldbrief gebruiken. Een opzeg huurcontract door huurder dient altijd aangetekend te gebeuren.

Voorbeeldbrief opzeg huurcontract door verhuurder

Bij een opzeg van het huurcontract door de verhuurder moeten de huurders op de hoogte gesteld worden van de opzeg en de reden van opzeg. Indien er geen reden voor de opzeg is, kan de volgende huurcontract opzeggen voorbeeldbrief gebruikt worden.

Huurcontract opzeggen voorbeeldbrief voor eigen gebruik

Als je als verhuurder een huurcontract opzegt om de woning voor eigen gebruik te gaan gebruiken, zul je naast de reden van opzeg ook aan moeten geven wie de nieuwe bewoner wordt en wat de relatie met de verhuurder is. Je kunt de volgende huurcontract opzeggen voorbeeldbrief hiervoor gebruiken.

Huurcontract opzeggen voorbeeldbrief voor verbouwing

Wordt het huurcontract opgezegd door de verhuurder vanwege een verbouwing, dan zal naast de reden van opzeg ook een bewijs van de geplande werken getoond moeten worden. Hiervoor kun je de volgende opzeg huurcontract voorbeeld gebruiken.

Wanneer opzegbrief huur versturen?

In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende huurcontracten:

 • Een huurtcontract van korte duur. Deze duurt maximaal 3 jaar.
 • Een standaard huurcontract. Deze duurt minimaal 3 jaar en maximaal 9 jaar. Ongeacht de lengte, zal het contract worden beschouwd als een contract van 9 jaar.
 • Een levenslang huurcontract. In dit contract is geen lengte van het contract vastgesteld.

Wanneer je de opzegbrief huur moet versturen, hangt af van welk type huurcontract je hebt afgesloten.

Opzeg huurcontract door huurder

Voor een kortlopend en standaard huurcontract zijn er regels vastgesteld voor de lengte van de opzegtermijn. Voor het opzeggen van een levenslang huurcontract dien je in jouw contract te controleren wat de voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract zijn.

Jouw huurcontract opzeggen kun je voortijdig doen, maar dien je in ieder geval aan het einde van de looptijd te doen. Doe je dit niet, dan wordt jouw driejarige huurcontract stilzwijgend verlengd tot een negenjarig huurcontract. Een negenjarig huurcontract wordt met drie jaar verlengd.

Verhuizen naar een nieuwe huurwoning?

Bekijk of je in aanmerking komt voor een huursubsidie.

Huurcontract opzeggen van maximaal drie jaar

Voor huurcontracten van maximaal drie jaar geldt dat de huurder altijd het recht heeft om op te zeggen, maar daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden. Bovendien moet er een opzegvergoeding worden betaald, die afhankelijk is van de duur van het lopende huurcontract.

Huurcontract opzeggen van maximaal negen jaar

Een huurcontract opzeggen dat een looptijd van maximaal negen jaar heeft, ongeacht of die stilzwijgend is verlengd of niet, kun je op elk moment doen. Enkel de opzegtermijn van drie maanden hoeft hierbij in acht te worden genomen.

Zeg je jouw huurcontract in de eerste drie jaren van de looptijd op, dan zul je een opzegvergoeding moeten betalen:

 • Drie maanden huur als je het huurcontract opzegt in het eerste jaar van jouw huurcontract.
 • Twee maanden huur als je het huurcontract opzegt in het tweede jaar van jouw huurcontract.
 • Eén maand huur als je het huurcontract opzegt in het derde jaar van jouw huurcontract.

Tegen-opzeg bij opzeg huurcontract door verhuurder

Heb je een contract van maximaal negen jaar én zegt jouw huurbaas het contract op, dan kun je zonder opzegvergoeding in de eerste drie jaar een tegen-opzeg van één maand geven.

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te regelen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Opzeg huurcontract door verhuurder

De regels voor de opzeg huurcontract door een verhuurder zijn anders dan wanneer het huurcontract door de huurder wordt opgezegd. In dit geval wordt er niet enkel gekeken naar de duur van het huurcontract, maar ook naar de reden voor het opzeggen van het huurcontract.

Wat betreft de looptijd van de huurovereenkomst gelden de volgende regels:

 • Driejarig huurcontract: De verhuurder kan het contract niet opzeggen.
 • Negenjarig huurcontract: De verhuurder kan het contract opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van zes maanden.
 • Levenslang huurcontract: De verhuurder kan het contract opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden en een opzegvergoeding als het contract in de eerste drie jaar wordt opgezegd.

Reden opzeg huurcontract door verhuurder

De verhuurder kan het huurcontract opzeggen omdat hij het voor eigen gebruik wil gebruiken of de woning gaat verbouwen. Tevens moet er opzegvergoeding betaald worden. Als de verhuurder geen enkele reden heeft voor de opzegging, dan kan het contract enkel aan het einde van het derde, zesde of negende jaar opgezegd worden. In elke situatie dient de opzegtermijn van drie of zes maanden te worden gerespecteerd.

Huurcontract opzeggen voor eigen gebruik

Wanneer de verhuurder het huurcontract wilt opzeggen vanwege toekomstig persoonlijk gebruik, dan moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan loopt de verhuurder het risico dat er een boete van achttien maanden huur betaald moet worden aan de huurder. De voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract vanwege eigen gebruik zijn:

 • De nieuwe bewoners van de woning moeten ofwel de verhuurder zelf ofwel een familielid van de verhuurder of diens echtgenoot zijn. Deze familieleden kunnen zijn:
  • Afstammeling
  • Aagenomen kind
  • Bloedverwant in de opgaande lijn
  • Bloedverwant in de zijlijn tot derde graad
 • Er moet door de verhuurder worden aangeven wie er gaat wonen in de woning en wat de relatie tot de verhuurder van die persoon is. Indien gewenst door de huurder, moet dit met een bewijs van verwantschap getoond worden.
 • Binnen één jaar moeten de nieuwe bewoners in de woning wonen.
 • Minimaal twee jaar moeten de nieuwe bewoners in de woning verblijven.

Huurcontract opzeggen voor een verbouwing

Wil je het huurcontract opzeggen in verband met een verbouwing? Ook dan moet je als verhuurder aan enkele voorwaarden voldoen. Voldoe je hier niet aan, dan loop je het risico op een boete van achttien maanden huur, die betaald moet worden aan de huurder. De voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract vanwege een verbouwing zijn:

 • Het huurcontract is minstens drie jaar geleden aangegaan.
 • De woning wordt door grondige verbouwingswerken onbewoonbaar.
 • Een bewijs van de geplande werken moet bij de opzegbrief worden bijgevoegd.
 • Binnen zes maanden moeten de verbouwingswerzaamheden begonnen zijn.

Huurcontract registreren

Zorg er altijd voor dat je het huurcontract laat registreren, ongeacht of je de verhuurder of huurder bent. Doe je dit niet, dan kan dit negatieve gevolgen hebben op de voorwaarden bij een huurcontract opzeggen, zoals de opzegtermijn.

Gas en Licht Verhuizen
verhuizen

Energie, telecom of verzekeringen nodig voor je nieuwe woning? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te regelen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Gas en Licht Verhuizen
verhuizen

Energie, telecom of verzekeringen nodig voor je nieuwe woning? (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen.

Opzeg huurcontract voorbeeld studentenkot

Het opzeg huurcontract voorbeeld kan worden gebruik voor de huur van een appartement, huis of studentenkot. Huur je een studentenkot, dan staat in het huurcontract wat de voorwaarden voor het huurcontract opzeggen zijn. Het is altijd mogelijk om met een schriftelijk vastgelegd onderling akkoord het huurcontract vroegtijdig te beëindigen. Daarnaast kan de huurder in drie gevallen het huurcontract opzeggen.

 • Vóór de aanvang van de huurovereenkomst. Gebeurt dit binnen drie maanden voor de startdatum van het huurcontract, dan moet er twee maanden huur aan opzegvergoeding worden betaald.
 • Bij het stoppen van de opleiding. Er zal een bewijs aangeleverd moeten worden én twee maanden opzegtermijn in acht worden genomen.
 • Bij het overlijden van een ouder / voogd. Er zal een bewijs van overlijden aangeleverd moeten worden én twee maanden opzegtermijn in acht worden genomen.
Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 29 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies!

Wij helpen jou gratis

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over je energie- en watercontracten, telecomabonnementen en verzekeringen.
(Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De verhuis-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.