Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te verhuizen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Hulp nodig met het verhuizen van je contracten? (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wanneer is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht?

Geactualiseerd op
minuten lezen
EPC Certificaat

Bij de verkoop of verhuur van een woning ben je sinds 2009 verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te leveren. In sommige gevallen ben je zelfs verplicht om een EPC-attest met een minimale waarde te leveren. Lees alles over wanneer en waarom je verplicht bent om een EPC-attest aan te leveren bij de verhuur of verkoop van een woning.

Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft informatie over de energieprestatie van een woongebouw door middel van de EPC waarde, uitgedruk in een EPC schaal vanaf A+ tot F. Deze waarde geeft de energiescore aan van een woning, uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Indien de EPC waarde B is, betekent dit dat de woning tussen de 100 en 200 kWh verbruikt, per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte per jaar.

Het verbruik houdt enkel rekening met de verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie. De EPC-waarde geeft je bijgevolg een idee van de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw. De verschillende EPC waarden en corresponderende energieverbuik staan in onderstaande EPC waarde tabel.

EPC waarden tabel
EPC-waardeVerbruik
Energiescore A+Minder dan 0 kWh/(m2jaar)
Energiescore ATussen 100 en 0 kWh/(m2jaar)
Energiescore BTussen 200 en 100 kWh/(m2jaar)
Energiescore CTussen 300 en 200 kWh/(m2jaar)
Energiescore DTussen 400 en 300 kWh/(m2jaar)
Energiescore ETussen 500 en 400 kWh/(m2jaar)
Energiescore FHoger dan 500 kWh/(m2jaar)

 

Een woning met een gunstige EPC waarde zal minder energie verbruiken. De energiekosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Wanneer je naar een woning met een lage waarde verhuist kan door middel van energiebesparende investeringen de woning een stuk zuiniger worden gemaakt. Op basis van de EPC waarde kun je relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop of huur. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van de woning of appartement op de vastgoedmarkt beïnvloeden.

Energiefactuur bedrijf

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je huishoudelijke contracten!

Energiefactuur bedrijf

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wanneer is een EPC-attest verplicht

Een EPC is bij verkoop of verhuur van een woongebouw sinds 1 november 2008 en respectievelijk 1 januari 2009 per wooneenheid* verplicht. Het energieprestatiecerticaat is verplicht voor de volgende type woningen:

 • Verkoop en verhuur van een woning of appartement
 • Verkoop van een serviceflat
 • Verkoop vakantiewoning
 • Verkoop van het geheel in volle eigendom tussen familieleden
 • Verkoop van Beschermde gebouwen
 • Verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd
 • Verkoop van een afgebrande woning
 • Verkoop stacaravan dienend als permanente verblijfplaats
 • Een woning wordt geheel verkocht maar bestaat uit 3 appartementen
 • Een woning zonder installaties voor productie van warm water
 • Woningen zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet
 • Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan 2 maand

Een wooneenheid wordt omschreven als een onafhankelijk werkende entiteit die minstens een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken bevat.

 • voor woongebouwen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 is een EPC verplicht als er een nieuw huurcontract wordt opgemaakt. Voor wat men collectieve woongebouwen noemt, zoals studentenhomes met een gemeenschappelijke keuken of badkamer, dient er één EPC opgemaakt voor de volledige woning. Lees hier meer over het ECP.

Wanneer is het EPC-attest niet verplicht?

Een EPC is in de volgende gevallen (verkoop / verhuur) niet verplicht.

 • Er is geen enkele vorm van verwarming in de woning
 • Nieuwbouwwoning die onder de EPB-regelgeving valt (bouwaanvraag na 1/1/2006)
 • Schenking en / of erfenis
 • Verkoop van een woonboot
 • Verkoop van religieuze gebouwen, bv. klooster
 • Verkoop van een woning in opbouw zonder verwarmingsinstallatie
 • Een onbewoonbaar verklaarde woning
 • Gerechtelijke onteigening & onteigening via Aankoopcomité
 • Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs
 • Verhuur vakantie woning met huurovereenkomst kleiner dan 2 maand
 • Onderverhuur
 • Overkopen van het deel van de woning door een van de partners bij een echtscheiding
 • Verkoop naakte eigendom of vruchtgebruik
 • Woning volledig ingericht als kantoorruimte

Wie mag een EPC-attest afleveren

Enkel door de overheid erkende energiedeskundigen mogen het EPC afleveren.

 • In Vlaanderen: enkel door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundigen type A (EPC-deskundigen verkoop en verhuur). EPC-platform.be lijst de erkende energiedeskundigen op en staat garant voor hun professionaliteit. Je vindt hier de lijst van erkende energiedeskundige en/of een EPC-deskundige in de buurt.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hier mogen ook enkel door Milieu Brussel erkende EPC/PEB energiedeskundigen het certificaat afleveren. Lees hier alles over de certificatie in Brussel en kies een energiedeskundige of EPC Brussel-deskundige in de buurt.
 • In Wallonië: ook hier gebeurt de certificatie enkel door de Waalse overheid erkende deskundigen of Certificateurs-PEB

Wat staat er in een EPC attest

De volgende gegevens en informatie vind je in een EPC attest:

 • De berekende energiescore
 • De energiescore grafisch voorgesteld
 • De naam van de energiedeskundige en de geldigheidsduur van het certificaat
 • Energiezuinigheid van gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Energiebesparende aanbevelingen

De energiescore in een EPC attest

 • De energiescore in de EPC-attest is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Indien deze score bijvoorbeeld 200 is, betekent dit dat de woning 200 kWh verbruikt, per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte per jaar.
 • De energiescore hangt af van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie.
 • De energiescore houdt geen rekening met het energieverbruiksgegevens of het verbruikersgedrag en de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op je gas-en elektriciteitsfactuur!

Energiedeskundige en geldigheidsduur

Op het EPC vind je ook de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt; zijn of haar handtekening alsook de geldigheidsduur (10 jaar) van het EPC.

Energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.

Pagina twee van het EPC gaat in op:

 • de energiezuinigheid van de gebouwschil
 • de verwarmingsinstallatie
 • de CO2-emissie.

Energiebesparende aanbevelingen

Het EPC vermeldt ook energiebesparende aanbevelingen, met name:

 • De automatisch gegenereerde aanbevelingen op basis van de ingevoerde gegevens.
 • Bijkomende aanbevelingen of opmerkingen (optioneel) van de energiedeskundige zelf. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven je een idee welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Binnenkort een verhuis?

Bel een van de CallMePower adviseurs om één telefoongesprek al je contracten te verhuizen: gas, elektriciteit, telecom, water en verzekeringen.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Hulp nodig met het verhuizen van je contracten?

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Op het EPC attest vind je ook een overzicht van de voornaamste gegevens van de woning.

Hoe wordt de EPC-waarde berekend?

 • De energiedeskundige komt verplicht ter plaatse voor de opmaak van het EPC. Het onderzoek ter plaatse neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag. Om een EPC-waarde te berekenen, verzamelt hij tijdens zijn onderzoek de volgende gegevens:
  • de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren).
  • de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen.
  • de isolatie in de gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort.
 • De EPC-deskundige verwerkt de gegevens en voert ze toe aan de databank van de overheid. Het energieprestatiecertificaat wordt hierna afgeprint, ondertekend door de energiedeskundige en vervolgens met de post verstuurd naar de aanvrager.

Om de EPC keuring zo vlot mogelijk te laten verlopen zorg je ervoor dat alle ruimten toegankelijk zijn en houd je best de volgende zaken - indien bestaande - bij de hand: de plannen van de woning (bv: bouwplannen, lastenboek etc), technische documenten van de bouwmaterialen, facturen van de bouwmaterialen en indien aanwezig een vorig EPC.

Hoe meer info je de EPC-deskundige kan verschaffen, hoe realistischer de energiescore en hoe minder je wellicht betaalt. Energiefacturen (aardgas, elektriciteit, stookolie) hoef je niet te tonen. De deskundige houdt enkel rekening met de objectieve kenmerken van het gebouw, niet met de persoonsgebonden invloeden zoals het energieverbruik.

Wanneer EPC-attest verplicht in Vlaanderen

De Europese gemeenschap heeft haar lidstaten verplicht om een energieprestatiecertificaat voor woningen in te voeren. In België is elk gewest apart verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de energiecertificatie. Hieronder vind je een uitleg over het energieprestatiecertificaat / EPC in Vlaanderen bij de verkoop en verhuur van woningen.

EPC-attest verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Bij verkoop en verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, studentenkamer, service-flat, enz...) moet sinds 1 november 2008, respectievelijk 1 januari 2009, voor elke wooneenheid in een gebouw een EPC aanwezig zijn. In sommige gevallen is er voor bepaalde woningen geen EPC verplicht bij verkoop en verhuur. Kijk hier voor welke woongebouwen een EPC verplicht is.

Enkel door de Vlaamse overheid goedgekeurde EPC-deskundigen mogen het EPC formulier afleveren. Bij verkoop wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur bezorgt de eigenaar een kopie van het energieprestatiecertificaat aan de huurder. Indien een woning wordt verkocht is de aanwezigheid van een EPC nodig opdat de notaris de akte kan verlijden.

Voor woningen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 moet er pas een energieprestatiecertificaat zijn als er een nieuw huurcontract wordt opgesteld. Bij een stilzwijgende verlenging van het huurcontract, doordat het huurcontract opzeggen niet gedaan is, is er geen nieuwe EPC verplicht. Voor verhuur binnen collectieve woongebouwen, zoals studentenhomes, met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt er één energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het volledige woongebouw.

EPC bij nieuwbouwprojecten

Vanaf 1 januari 2006 moet er bij elke nieuwbouw een energieprestatiecertificaat nieuwbouw worden afgeleverd. Dit EPC nieuwbouw toont aan hoe energiezuinig de nieuwe woning is aan de hand van een E-peil en een EPC-score. Dit certificaat kan worden gebruikt indien men de woning te huur of te koop aanbiedt en dient tevens voor het verkrijgen van premies en subsidies met betrekking tot het behaalde E-peil. Eventuele vermindering op de onroerende voorheffing is eveneens afhankelijk van het berekende E-peil.

Wanneer EPC-attest verplicht in Brussel en Wallonië

Indien een woning met een oppervlakte die groter dan 18 m² is of een kantoor van meer dan 500 m² in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt aangeboden, is de eigenaar of de tussenpersoon die met de transactie wordt belast verplicht om voor het desbetreffende pand over een zo'n certificaat te beschikken.

Enkel “EPC- deskundigen” (EPB-certificateurs) die erkend zijn door Leefmilieu Brussel mogen het EPC in Brussel opmaken. Dit geldt voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië mogen enkel de "Certificateurs-PEB" die erkend zijn door de Waalse overheid de certificaten afleveren.

Hoe lang is een EPC geldig?

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.

Doe je binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen aan de woning die een invloed hebben op de EPC-score, dan laat je best een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken. Een woning met een goede energiescore scoort namelijk beter op de verkoop- en verhuurmarkt.

Wat is het EPC attest prijs?

De overheid legt geen vaste prijs op voor de EPC keuring.De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Zo betaal je voor eenzelfde standaard rijwoning makkelijk 150 tot 400 euro. Vraag daarom steeds ter vergelijking gratis meerdere offertes aan op EPC-offertes bij verschillende energiedeskundigen.

De kost van het energieprestatiecertificaat is voor de eigenaar, verkoper of verhuurder.

Kun je een EPC labelpremie ontvangen?

Sinds 2021 kun je een EPC labelpremie krijgen wanneer je jouw woning dusdanig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert. Deze premie is beschikbaar voor alle woningeigenaars, maar niet voor alle woningen. Het is namelijk alleen geldig voor woningen die een EPC-label E of F heeft, en door renovatie binnen vijf jaar minimaal naar label C is gestegen. Daarnaast gelden de volgende belangrijke punten:

 • Sloop en herbouw komen niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
 • De premie kan in schijven worden verkregen, waarbij een stijging in EPC label ook een stijging in de premie meebrengt. De bijkomende premie is gelijk aan het verschil tussen de premies voor het oude en het nieuwe label;
 • De premie is combineerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel.

Eveneens zijn er premies verkrijgbaar voor de Ingrijpende Energetische Renovatie (IER). We hebben een artikel over de ingrijpende energetische renovatie geschreven, waarin je precies kunt lezen wat deze renovatie is en welke voordelen hij biedt.