Groene Energie
Groene Energie

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Zonne-energie als duurzame energiebron

Zonne energie

De zon is in ons land niet altijd even zichtbaar. Ook al is ze wel aanwezig, we zien vaak alleen maar een dik wolkenpak. Het zonlicht is echter wel aanwezig en is ook dan op te vangen met zonnepanelen. Steeds meer huishoudens in België beslissen om een PV-installatie aan te schaffen en op deze manier hun eigen groene energie op te wekken. In dit artikel leggen we alles over zonne-energie uit!


Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is een onuitputbare en duurzame bron van energie. Het zal nooit opraken en het process om zonlicht om te zetten naar energie is vriendelijk voor het milieu en onschadelijk voor de gezondheid van de mens. Deze energiebron is afkomstig van de stralen van de zon in de vorm van warmte en licht. Stroom opgewekt met zonnepanelen is één van de drie vormen van groene energie.

De drie duurzame energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie en waterkracht. Samen vormen zij bijna 100 % van de hernieuwbare energie. Een klein gedeelte wordt opgewekt door overige vormen van groene energie, zoals biomassa.

Zonne-energie als groene energiebron

Zonne-energie dak woning

De zon staat op ongeveer 150 miljoen kilometer bij de aarde vandaan. De kracht van de straling die van de zon afkomt wordt opgewekt door kernfusie.

Wij zouden niet op aarde kunnen leven als we aan deze straling werden blootgesteld. De atmosfeer en de magnetosfeer zorgen ervoor dat wij grotendeels beschermd worden tegen deze sterke schadelijke straling.

Uiteraard wordt het licht en de warmte die de zon uitstraalt en de aarde bereikt niet allemaal opgevangen en gebruikt. Het bereik is duizenden malen groter dan wat er op de aarde nodig is. Maar de energie die we kunnen opvangen is dus onbeperkt en volledig afkomstig van een natuurbron.

Bij het opwekken van zonne-energie komt geen CO2-uitstoot vrij, waardoor het een groene energiebron is.

De zon geeft ook de mens energie, de UV-B wordt omgezet in Vitamine-D wanneer zonlicht op de huid schijnt. De werking van de zonnepanelen is met dit process te vergelijken; de zonnecellen die in de panelen zijn ingebouwd zetten de straling om in energie.

Groene Energie
Groene Energie

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Waar komt zonne-energie vandaan?

Het grootste gedeelte van de zonne-energie in België wordt opgewekt door huishoudens met zonnepanelen op de daken. Een ander gedeelte wordt opgewekt door stroomproducenten en energieleveranciers in België. Eneco is de grootste producten van zonne-energie in België.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hebben zonnepanelen geen zon nodig. Hoewel de panelen uiteraard een stuk meer zonne-energie op kunnen wekken als de zon schijnt, wekken zonnepanelen ook stroom op als het bewolkt is.

Geen CO2 uitstoten? Door CO2-compensatie is het mogelijk klimaatneutraal te leven!

Is zonne-energie rendabel?

Om de energietransitie in België zo snel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat duurzame energiebronnen rendabel zijn. Bij rendabele groene energie is het voor consumenten en bedrijven ook financieel aantrekkelijk om te investeren in hernieuwbare energie. Maar hoe rendabel is zonne-energie eigenlijk?

Is zonnepanelen plaatsen rendabel?

Of zonne-energie rendabel is hangt af van een aantal factoren, zoals de hoogte van de energieprijzen, het vermogen in wattpiek van de panelen en je gewenste jaarlijkse opbrengst. In principe zijn zonnepanelen rendabel, maar de terugverdientijd kan verschillen per paneel en woning. Wij adviseren om gebruik te maken van de zonnekaart om te zien of je dak geschikt is voor zonnepanelen.

Om te berekenen hoeveel panelen je nodig hebt om de gewenste hoeveelheid zonne-energie op te wekken, kan je de volgende formule gebruiken: (gewenste jaarlijkse opbrengst in kWh x 1,1) / (vermogen van één paneel in wattpiek) = aantal benodigde zonnepanelen.

Groenestroomcertificaten ontvangen voor zonne-energie

Indien je vóór 2013 zonnepanelen hebt geplaatst ontvang je één certificaat per 1.000 kWh. Als je na 2014 zonnepanelen hebt geplaatst, dan is het aantal kWh voor één certificaat afhankelijk van de bandingfactor. De bandingfactor hangt af van de startdatum en het vermogen van de installatie. Deze certificaten worden door de VREG uitgegeven.

Nieuwe zonnepanelen komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Een installatie kleiner dan 10 kW kan in aanmerking komen voor een eenmalige zonnepanelen premie. Installaties groter dan 25 kW tot en met 5 MW kunnen in aanmerking komen voor de call groene stroom.

Zonne-energie opslaan met een thuisbatterij

Zonne-energie wordt uiteraard vooral opgewekt als het licht is en als de zon schijnt. Dit is voor de meeste huishoudens echter niet het moment waarop de meeste stroom verbruikt wordt. Het merendeel van de opgewekte stroom zal daarom naar het elektriciteitsnet worden gestuurd.

Door de installatie van een thuisbatterij kan je de stroom die je overdag opwekt gebruiken als de zonnepanelen geen stroom meer opwekken. Overdag laad de thuisbatterij op en in de avond levert deze groene stroom, zelf opgewekt met zonne-energie.

Groene energie thuis? Bekijk de groenste energieleveranciers van België voor écht groene stroom!

Is zonne-energie de duurzaamste vorm van energie?

Om te bepalen of zonne-energie de duurzaamste vorm van energie is, is het belangrijk om te kijken naar de betekenis van duurzaamheid. Officieel betekent duurzaam: ‘bedoeld om lang mee te gaan’ en ‘relatief milieuvriendelijk’.

Levensduur zonne-energie is langer?

Om écht duurzaam te zijn, is een lange levensduur vereist. Over het algemeen gaan zonnepanelen ongeveer 25 jaar mee, maar volgens experts kunnen de nieuwe generaties tot wel 40 jaar lang stroom leveren. Windmolens daarentegen hebben maar een maximale levensduur van ongeveer 20 jaar.

De groene energiebron met de langste levensduur is waterkracht, met ongeveer 50 tot 100 jaar.

Is zonne-energie milieuvriendelijk?

Groene energie

Volgens de definitie moet duurzame energie relatief milieuvriendelijk zijn. Voor het opwekken van zonne-energie zijn geen grondstoffen nodig, enkel de zon. Bij het opwekken van stroom komt dus ook geen CO2-uitstoot vrij.

Voor de productie van zonnepanelen zijn uiteraard wel grondstoffen nodig. Volgens zonnepanelenplus.nl komt er bij de productie van één paneel ongeveer 320 kg CO2-uitstoot vrij.

Dit is een stuk lager dan bij windenergie en vooral dan waterkracht. Het produceren van windmolens en het bouwen van een waterkrachtcentrale stoot een stuk meer CO2 uit dan de productie van een zonnepaneel.

Is zonne-energie duurzaam?

Met een lange levensduur en een onder de streep lage CO2-uitstoot, kan zonne-energie zeker duurzaam worden genoemd. Daarnaast is het gebruiken van zonne-energie ook nog eens financieel rendabel en zijn zonnepanelen gemakkelijk thuis te installeren, iets dat niet het geval is bij een particuliere windmolen. Zonne-energie is daarom een belangrijke speler in de energietransitie om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan.

Groene Energie
Groene Energie

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Energieleveranciers met zonne-energie

Niet voor alle huishoudens is het mogelijk om zonnepanelen te installeren. Wellicht doordat je in een appartement woont of liever niet een aantal panelen op je dak hebt liggen. Ookal gebruik je geen zonnepanelen, is het nog steeds mogelijk om zonne-energie te gebruiken! Er zijn namelijk een aantal energieleveranciers in België die zonne-energie aanbieden.

Welke energieleveranciers bieden zonne-energie aan?

De bekendste energieleverancier die zonne-energie aanbiedt is Eneco. Deze leverancier is de grootste producent van zonne-energie in België en investeert sterk in deze energiebron. Naast Eneco zijn er nog een aantal andere leveranciers van zonne-energie in België.

Er is geen energieleverancier actief die enkel zonne-energie levert. De energiemix zal dus bestaan uit meerdere energiebronnen. Hieronder zijn alle leveranciers weergegeven die zonne-energie leveren en het percentage geleverde zonne-energie.

Leveranciers zonne-energie België
Energieleverancier Percentage zonne-energie Meer informatie
Eneco 37,57 % 02 588 92 38
Mega 4,66 %
Bolt 14,5 %
Ebem 2,58 %
Ecopower 9,27 %

Bron: VREG herkomstvergelijker 2021

Geactualiseerd op