Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Wat is biomassa en is het gebruik ervan duurzaam?

Geactualiseerd op
minuten lezen
biomassa

De term biomassa is de afgelopen jaren steeds vaker in het nieuws gekomen, soms positief en soms negatief. Officieel is het een groene energiebron die in België gebruikt wordt voor het opwekken van groene stroom. In dit artikel leggen we je alles uit over biomassa en kijken we naar de voor- en nadelen van biomassa.

Wat is biomassa?

Biomassa is een verzamelnaam van verschillende organismen die kunnen worden gevonden in onze directe omgeving, zowel plantaardige als dierlijke stoffen. Hierdoor zijn ze vaak biologisch en worden ze ook wel organisch genoemd. Soms komen deze stoffen rechtstreeks uit de natuur, maar ook zijn ze afkomstig van bijvoorbeeld afvalstoffen.

Deze afvalstoffen kunnen bestaan uit rioolslib, mest van het vee, maar ook vanuit de voedingsindustrie tot gft-afval van huishoudens. Met biomassa kunnen we elektriciteit en biogas opwekken. Deze vorm van energieproductie valt onder duurzame energie, waardoor je met biomassa dus groene stroom kunt opwekken.

Dierlijke en plantaardige biomassa

Er zijn verschillende ecosystemen waarin biomassa is terug te vinden. Deze stoffen worden het meest gevonden in tropische gebieden en veel minder in extreme kou of extreme droogte. Je kan hierbij denken aan rijk beboste gebieden, deze hebben bijvoorbeeld veel meer plantaardige massa en hieruit kan organisch materiaal worden gewonnen om bio-energie mee te produceren. We kunnen deze soorten biomassa in twee verschillende categorieën opdelen.

De eerste categorie is fytomassa. Fytomassa bestaat uit plantaardig materiaal en wordt vooral gebruikt voor het opwekken van groene stroom. Voorbeelden van fytomassa zijn akkerbouwgewassen, compost, houtsoorten, algen en zeewier.

De tweede categorie is zoömassa. Zoömassa bestaat uit dierlijk materiaal en maakt slechts een zeer klein deel uit van de biomassa die wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Een voorbeeld van zoömassa is dierlijk afval van de visserij.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Hoe werkt biomassa en een biomassacentrale?

Biomassa kan worden omgezet naar verschillende vormen van energie, namelijk het opwekken van elektriciteit, het verwarmen van een woning en in enkele gevallen als een brandstof voor voertuigen.

In dit onderdeel kijken we hoe stroom wordt opgewekt door biomassa en hoe biomassa gebruikt kan worden voor het verwarmen van een woning.

Stroom uit biomassa

Biomassa wordt in biomassacentrales gebruikt voor het opwekken van stroom. Zo worden bijvoorbeeld houtkorrels gebruikt als vervanger van aardgas. In het transformatieproces van biomassa naar elektriciteit wordt de biomassa verbrand, waarna er via een stoomturbine een generator aangedraaid wordt die de stroom opwekt.

Een andere manier om stroom op te wekken met biomassa is door biogas te gebruiken. Het vergassen van biomassa gebeurt met zeer hoge temperaturen, om zo het organische materiaal te ontleden. Met deze manier van biomassa verwerken ontstaan gassen zoals methaan, koolstofmonoxide en waterstof. De algemene naam voor deze ontwikkelde gassen is biosyngas (ook wel SNG, Synthetic Natural Gas). Deze gassen worden vervolgens op dezelfde manier als aardgas gebruikt.

Op zoek naar een groene energieleverancier?

Bekijk de groenste energieleveranciers van België.

Warmte opwekken met biomassa en een biomassaketel gebruiken

Door de verbranding van natuurlijke materialen, zoals hout, kan water worden opgewarmd. Tegenwoordig is het mogelijk om brandhout of pellets te kopen voor in een biomassaketel. Officieel is het verwarmen van een woning met een biomassaketel groen.

Hoewel de prijs van een biomassaketel over het algemeen een stuk hoger ligt dan de prijs van een gasketel of mazoutketel, zijn de grondstoffen significant goedkoper. Daarnaast is het ook nog eens mogelijk om een premie te ontvangen voor de installatie van een biomassaketel, net zoals bij een warmtepomp.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Wat zijn de voor- en nadelen van biomassa?

Net zoals bij de meeste energiebronnen, zijn er een aantal voor- en nadelen bij het gebruiken van biomassa voor het opwekken van energie. Biomassa heeft de afgelopen periode echter veel kritiek ontvangen, doordat deze energiebron enkele grote nadelen heeft. In dit onderdeel kijken we naar alle voor- en nadelen van biomassa.

Voordelen biomassa

Het feit dat in België ongeveer 8 % van alle geproduceerde elektriciteit afkomstig is uit biomassa, betekent dat biomassa enkele belangrijke voordelen heeft. De biomassa voordelen zijn:

 • Biomassa is onbeperkt beschikbaar, er zullen altijd organische producten aanwezig zijn vanuit de natuur of afkomstig van afval;
 • Het is een manier om afvalstoffen te hergebruiken, veel van het organische afval zal anders niet worden gebruikt. Het is weliswaar biologisch afbreekbaar afval, maar door het te gebruiken voor energie heeft het een nieuw doel en gaat het niet verloren;
 • Het kan gebruikt worden voor verschillende soorten energie: warmte, gas en elektriciteit;
 • Biomassa is niet afhankelijk van externe invloeden, zoals het weer;
 • Bij het gebruik van biomassa komt er geen nieuwe CO2-uitstoot vrij.

Nadelen biomassa

Hoewel er veel voordelen zijn, heeft biomassa ook een aantal belangrijke nadelen. Dit is dan ook de grootste reden dat er de afgelopen periode meer kritiek is gekomen op deze vorm van het opwekken van energie. De biomassa nadelen zijn:

 • Biomassa heeft een vrij hoge kostprijs, mede doordat de manier om de massa bijeen te krijgen en de materialen die nodig zijn om het om te zetten tot energie niet goedkoop zijn;
 • Een te groot gebruik van biomassa kan vervuiling van water en grootschalige ontbossing tot gevolg hebben;
 • De productie van energie is niet heel efficiënt en ligt een stuk lager dan andere alternatieven;
 • Tijdens het proces van verbranding van de biomassa komen wel schadelijke stoffen vrij, die bijdragen aan luchtvervuiling.
 • Het teveel gebruiken van één stof kan voor een disbalans in de biodiversiteit zorgen. Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid in leven en organismen. Door biodiversiteit kunnen wij eten, ademen en kunnen medicijnen worden ontwikkeld. Het is van belang dat biomassa gereguleerd blijft en de balans van biodiversiteit blijft bestaan.

Klimaatneutraal leven door een lagere CO2-uitstoot?

Bekijk hoe CO2-compensatie kan bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Is biomassa een duurzaam alternatief?

Ondanks dat biomassa onder duurzame energiebronnen valt, is het niet altijd even goed voor het klimaat. Het omzetten van de biomassa naar bio-energie vraagt om transport van het bio-materiaal, waarmee CO2 door de voertuigen wordt uitgestoten. Daarnaast komt er bij het verbranden van biomassa wel degelijk CO2-uitstoot vrij en draagt biomassa bij aan luchtvervuiling.

Waarom wordt biomassa dan toch als een duurzame energiebron gezien? Dit heeft vooral te maken met het hergebruik van de stoffen, dat ze uit de natuur afkomstig zijn en dat ze onuitputtelijk zijn. Om deze reden worden hier ook groenestroomcertificaten voor beschikbaar gesteld. Bovendien stimuleert de overheid het gebruik van biomassa voor energieproductie, omdat het bij kan dragen in de energietransitie.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe zowel kolen als biomassa bijdragen aan de CO2-uitstoot. Het belangrijke verschil is echter dat in het geval van biomassa de uitgestoten CO2 weer wordt opgenomen bij de groei ervan.

 1. CO2-uitstoot
 2. Biomassa
 3. CO2-opname
 4. Kolen
biomassa
 

Biomassa als overgang in de energietransitie

Hoewel biomassa dus enkele kenmerken heeft die ervoor zorgen dat biomassa officieel een groene energiebron is, kunnen we ook vaststellen dat biomassa minder groen is dan de drie bekendste groene energiebronnen. Elektriciteitsproductie met windenergie, geothermie, zonne-energie en waterkracht stoot helemaal geen CO2 uit en is hierdoor groener dan biomassa.

Het feit is wel dat biomassa momenteel een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit is zeker beter voor milieu dan kolencentrales en andere fossiele brandstoffen. Daarnaast heeft biomassa als groot voordeel dat het niet afhankelijk is van het weer. Biomassa draagt hierdoor toch bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 28 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.