Waterenergie: de witte steenkool

Groene Energie
Groene Energie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

waterenergie

Energie door waterkracht, een natuurlijke bron die onbeperkt beschikbaar is en waar elk land zijn voordelen uit kan halen, zo ook wij in België. Water wil graag van boven naar beneden en van die stroming kunnen wij handig gebruikmaken. Waterenergie, ook hydraulische energie genoemd, maakt gebruik van de kracht, de golfbewegingen, de hoogteverschillen, de zoutconcentratie en de temperatuurverschillen van het water. Momenteel gebruikt Europa slechts één derde van haar waterenergie-potentieel. Noorwegen staat op nummer 1 wat waterenergie betreft, waar 99% van de elektriciteit wordt gegenereerd uit waterenergie. Aangezien water de meeste energie levert als het van een berg omlaag komt, wordt er in België in beperkte mate gebruik gemaakt van deze energiebron. Maar waarom eigenlijk? Kan dit dan niet op andere manieren?


Waterenergie opwekken

Waterenergie wordt ook wel “witte steenkool” genoemd, refererend naar het witte schuim van de golven. Om energie met water op te wekken is behoorlijk wat stuwkracht en ruimte nodig. Om dit te realiseren komen er meestal constructies bij kijken die door de mens worden opgebouwd, in sommige gevallen aan een reeds bestaande waterbron. Om je een beter beeld te geven bij de verschillende vormen van waterkracht en het omzetten naar energie, beschrijven we in dit artikel hoe dat in zijn werk gaat. Bij het opwekken van deze vorm van energie worden de volgende middelen en methodes ingezet:

Waterkrachtcentrales of hydraulische centrales op waterstromen en rivieren

Waterkracht is in veel gevallen een bron die al door de natuur wordt opgewekt. Denk aan stroomversnellingen in rivieren of aan een waterval waar het water naar beneden stort. Het is aan ons om deze kracht te op te vangen, om te zetten, en te gebruiken als energie. De methode die hiervoor wordt gebruikt is het aandrijven van een turbine. Dit kan eventueel met behulp van een stuwdam gerealiseerd worden. De kracht van het neerstortend of stromend water wend de turbine aan en brengt deze in beweging. De turbines zijn gekoppeld aan generatoren en deze zetten de beweging om in energie.

waterkracht

Het zuiden van ons land telt 118 waterkrachtcentrales, goed voor de productie van 104,2 MW elektriciteit. De bekendste waterkrachtcentrales is die van Coo-Trois-Ponts op de Amblève, niet ver van de Watervallen van Coo. Vlaanderen heeft 17 waterkrachtcentrales, voornamelijk in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen die samen 1,1 MW genereren.

Stuwdammen

Stuwdammen worden toegepast om water tegen te houden en vervolgens energie uit te halen. Dit wordt gedaan met behulp van betonnen of aarden muren, die de waterstroom van een rivier als het ware onderbreken. Hierdoor ontstaat er voor de dam een groot (stuw)meer. De kracht die vrijkomt bij het naar beneden leiden van het water van het stuwmeer, zet een turbine in gang die via een generator energie produceert. België telt 9 stuwdammen. De grootste bevinden zich in Bütgenbach (Bütgenbach), Robertville (Waimes), Gileppe (Jalhay/Baelen) en Eupen (Weserstuwdam).

Wil je graag persoonlijk advies over groene energie voor je woning?Bel  ☎ 02 588 92 38 voor een gratis vergelijking en bespaar!

Getijdenenergie

Deze manier van energie opwekken met water gebeurt door middel van de hoogteverschillen tussen eb en vloed in zee. Bij hoogtij wordt het stijgende zeewater tegengehouden door een dam. Bij laagtij vloeit het water opnieuw naar zee via turbines. In België kunnen we geen getijdenenergie produceren gezien het verschil tussen eb en vloed op de Noordzee slechts een paar meter telt en dit is te weinig.

Het aantal getijdenenergiecentrales is nog zeer beperkt. De eerste getijdencentrale ter wereld (1966) staat aan de Rance (Noordwest Frankrijk), een site met een hoogwater tij van 13 tot 14 meter. De krachtigste bevindt zich in Zuid-Korea. Rusland telt verschillende centrales, Amerika slechts één, in Canada op de Annapolis Rivier. Groot-Brittannië plant een gigantische getijdencentrale aan de kust van Wales.

Golfslagenergie

De zee creëert steeds golfslag en ook van deze beweging kan men gebruik maken om energie te produceren. Hierbij wordt de kracht van de golven op zee, die constant omhoog en omlaag bewegen onder invloed van de wind, omgezet in energie. Golfslagenergie wordt opgevangen en omgezet met behulp van de volgende middelen:

 1. Drijvers die meedeinen met de golven en een as aandrijven die is gekoppeld aan een generator ;
 2. Een reservoir boven het zeeniveau dat het water van een opkomende golf opvangt en vervolgens weer naar beneden laat stromen via turbines die een generator aandrijven ;
 3. Een luchtkolom die op het water drijft. Als het water door de golven omhoog komt wordt de lucht samengeperst en verhoogt de druk in de luchtkolom. De druk wordt vervolgens weer kleiner wanneer het water naar beneden stroomt. Dit drukverschil kan een turbine aandrijven en zo kan energie opgewekt worden.

Golfslagenergie wordt tot op heden weinig ingezet omwille van het zeer hoge kostenplaatje. In België lopen een aantal projecten, waaronder FlanSea (Flanders Electricity from the Sea), dat onderzoekt of energiewinning uit de golfslag van de Noordzee een rendabele energiebron kan zijn.

Consumptie energie
changer de fournisseur

Ken jij al jouw energieverbruik?

Bereken het online met de energiecalculator of bel CallMePower tijdens de openingsuren op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Belangrijkste voordelen van waterenergie

We zetten de voordelen van energie op waterkracht voor je op een rijtje, waarna ook de nadelen. Met deze kennis krijg je een beter inzicht van wat waterkracht voor onze energiemarkt betekend en voor onze elektriciteit die wij thuis via het net ontvangen. Hierbij eerst de voordelen:

 • Waterenergie is een duurzame energiebron. Ze is schoon, er komen geen grondstoffen aan te pas en er is geen afval.
 • Waterenergie produceren is relatief goedkoop. Het neerzetten van een waterkrachtcentrale is duur maar ze gaat liefst 75 jaar mee. Waterenergie is vervolgens goedkoop om te produceren.
 • Een stuwmeer is een grote voorraad energie die me kan inzetten wanneer men wil.
 • Weinig afhankelijk van weersomstandigheden en dus betrouwbaarder dan wind- en zonne-energie.

Belangrijkste nadelen van waterenergie

Ook noemen wij een aantal nadelen, deze hebben vooral betrekking op de invloed van waterenergie op de directe omgeving. Ondanks dat het een vorm van  is, brengt het ook wat risico´s met zich mee:

 • Sommige waterdieren waaronder vissen en zeehonden ondervinden hinder van de waterkrachtcentrales. Vistrappen en visvriendelijke turbines kunnen hier soelaas bieden.
 • Stuwmeren hebben invloed op het milieu in en om het water. Hele gebieden kunnen overstromen waarbij mensen moeten geëvacueerd worden of dienen te verhuizen.
 • Waterenergie is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag.

Duurzaam met waterenergie

Waterkracht is een natuurlijke energiebron en zal altijd bestaan. Het produceert geen giftige stoffen en er komen geen chemicaliën aan te pas. Naast windenergie en zonne-energie is dit één van de hernieuwbare bronnen. Als energieproducent is deze vorm echter wel de lastigste van de drie, aangezien er een krachtige waterbron aan te pas moet komen en daarvoor is veel ruimte nodig. Dit kan door de mens zijn opgebouwd ofwel van een al reeds bestaande bron uit de natuur worden ontwikkeld. Bij een bestaande bron komen er dammen aan te pas, die moeten worden aangelegd.

Groenestroomcertificaten

groenestroomcertificaat

Groenestroomcertificaten worden uitgegeven voor het opwekken van groene stroom. Wanneer jijzelf of een bedrijf groene stroom en dus duurzame energie opwekt, kan je in aanmerking komen voor de certificaten. Deze certificaten kunnen worden verkocht aan de afnemende leveranciers, waardoor zij dan een deel ´groen status´ krijgen voor de productie en levering van duurzame energie.

Waterenergie in België en wereldwijd

In België wordt slechts een klein deel van de elektriciteit opgewekt uit waterenergie. In de elektriciteitsvoorziening van ons land speelt de waterkrachtcentrale van Coo-Trois-Ponts op de Amblève echter een heel belangrijke rol. Het gaat hier met name om een “spaarbekkencentrale” met een groot vermogen die snel en rendabel kan tegemoet komen aan piekvragen naar elektriciteit.

Wereldwijd neemt waterenergie 6,7 procent van de elektriciteitsopwekking voor zijn rekening en staat hiermee op de vierde plaats na:

 • Aardolie (met 32,8 procent) ;
 • Steenkool (met 28,8 procent) ;
 • Aardgas (met 24 procent).

China staat aan de top met ondermeer de grootste waterkrachtcentrale en stuwdam ter wereld: de Drieklovendam in de Jangtsekiang met een capaciteit van maar liefs 22500 MW. China wordt gevolgd door Brazilië, Rusland, Venezuela en de de Verenigde Staten.

Groene Energie
Groene Energie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Groene energieleverancier

Duurzame bronnen worden een steeds grotere en belangrijkere manier van elektriciteit opwekken. Het is beter voor het milieu en ze zijn onuitputbaar, oftewel ze raken nooit op. Er zijn tal van groene energieleveranciers in België. Vergelijk het aanbod van groene stroom en waag eens een poging op onze vergelijker.

Geactualiseerd op