Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Energie opwekken met water en waterenergie gebruiken

Geactualiseerd op
minuten lezen
Waterkracht

Energie opwekken met water is een zeer duurzame manier waar veel landen gebruik van maken. Water levert de meeste energie als het snel naar beneden stroomt, bijvoorbeeld van een berg. Hierdoor wordt er in België maar in beperkte mate gebruik gemaakt van waterenergie. In dit artikel kijken we naar hoe energie opwekken met water werkt, hoe waterenergie in België gebruikt wordt en of een waterkrachtcentrale thuis een optie is.

Hoe kan je waterenergie opwekken?

Waterenergie wordt ook wel witte steenkool genoemd, refererend naar het witte schuim van de golven. Voor energie opwekken met water is een grote hoeveelheid stuwkracht en ruimte nodig. Om dit te realiseren zijn er in veel gevallen grote constructies nodig.

Om een beter beeld te krijgen van de verschillende vormen van waterkracht en het omzetten naar energie, beschrijven we in dit artikel hoe groene energie opwekken met water precies werkt. Bij het opwekken van deze duurzame vorm van energie worden de onderstaande methodes gebruikt.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Waterkrachtcentrales bij waterstromen en rivieren

Waterkracht is in veel gevallen een bron die al door de natuur wordt opgewekt. Denk aan stroomversnellingen in rivieren of aan een waterval waar het water naar beneden stort. De kracht waarmee dit water stroomt kan worden omgezet in energie.

De methode die hiervoor wordt gebruikt is het aandrijven van een turbine. Dit kan eventueel met behulp van een stuwdam gerealiseerd worden. De kracht van het neerstortend of stromend water wend de turbine aan en brengt deze in beweging. De turbines zijn gekoppeld aan generatoren en zetten deze beweging om in energie.

Waterkracht en stuwdammen

Stuwdammen worden gebruikt om water tegen te houden om de kracht van het water te vergroten. Dit wordt gedaan met behulp van betonnen of aarden muren, die de waterstroom van een rivier als het water onderbreken.

Hierdoor ontstaat er voor de dam een groot (stuw)meer. De kracht die vrijkomt bij het naar beneden leiden van het water van het stuwmeer zet een turbine in beweging die via een generator energie produceert. De werking van dit type waterkrachtcentrale is in de afbeelding hieronder weergegeven.

Werking waterkrachtcentrale

Waterenergie opwekken door getijden

Waterenergie opwekken door gebruik te maken van getijden kan door gebruik te maken van de hoogteverschillen tussen eb en vloed. Bij hoogtij wordt het stijgende zeewater tegengehouden door een dam. Bij laagtij vloeit het water naar zee via turbines.

In België wordt geen gebruik gemaakt van getijdenenergie gezien het verschil tussen eb en vloed op het Belgische gedeelte van de Noordzee slechts een paar meter is. In Frankrijk, Rusland, Zuid-Korea en Groot-Brittannië wordt wel gebruik gemaakt van getijdenenergie.

Energie opwekken met water door golfslag

De zee creëert op de meeste dagen een constante golfslag. Van deze beweging kan gebruik worden gemaakt voor het opwekken van energie.

Dit kan door het plaatsen van drijvers die meedeinen met de golven en een as aandrijven die is gekoppeld aan een generator. Het is ook mogelijk om een reservoir boven het zeeniveau dat het water van opkomende golven opvangt en vervolgens weer naar beneden laat stromen waterenergie op te laten wekken.

Energie opgewekt door golfslag wordt tot op heden maar weinig ingezet omwille de hoge kosten. In België lopen een aantal projecten die onderzoeken of energiewinning uit de golfslag een rendabele energiebron kan zijn.

Hoeveel waterkrachtcentrales zijn er in België?

Waterdruppel

België heeft een productiecapaciteit van 109,4 MW door waterkrachtcentrales. Dit is de maximale capaciteit, die uiteraard niet altijd kan worden behaalt. Deze productiecapaciteit is vergelijkbaar met een kwart van de kleinste Belgische kerncentrale.

België heeft 154 verschillende waterkrachtcentrales. Het grootste gedeelte van deze waterkrachtcentrales, namelijk 141, staan in Wallonië. Vlaanderen telt slechts 13 waterkrachtcentrales. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door de geografische ligging van Wallonië. Zes centrales langs de Maas zijn goed voor 60 % van het totale vermogen.

Waterkrachtcentrales in België

De meeste waterkrachtcentrales zijn in beheer of in eigendom van ENGIE Electrabel en Luminus. Deze twee energiereuzen zijn goed voor het grootste gedeelte van de waterenergie opgewekt in Belgie. Dat maakt deze energieleveranciers overigens niet zeer groen, aangezien een groot gedeelte van de stroom bij ENGIE en Luminus nog uit fossiele brandstoffen afkomstig is.

Bekijk de groenste energieleveranciers van België voor écht groene stroom.

Stuwdammen in België

Op dit moment zijn er negen verschillende stuwdammen in gebruik in België. De grootste bevinden zich in Bütgenbach (Bütgenbach), Robertville (Waimes), Gileppe (Jalhay / Baelen) en Eupen (Weserstuwdam).

Waterenergie wereldwijd

Wereldwijd produceert waterenergie 6,7 % van de totale elektriciteit. Hiermee staat waterenergie op de vierde plaats na aardolie, steenkool en aardgas.

China staat aan de top met onder meer de grootste waterkrachtcentrale en stuwdam ter wereld: de Drieklovendam in de Jangtsekiang met een capaciteit van maar liefs 22500 MW. China wordt gevolgd door Brazilië, Rusland, Venezuela en de de Verenigde Staten.

Groene stroom hoeft niet duur te zijn. Vergelijk energie en bespaar op je factuur!

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Voordelen en nadelen waterenergie

Net zoals alle energiebronnen, heeft waterenergie ook enkele voor- en nadelen. Bedrijven en overheden die een waterkrachtcentrale willen aanleggen staan vaak voor grote uitdagingen en investeringen. Hieronder zetten we alle voordelen en nadelen op een rij.

Wat zijn de voordelen van waterkracht?

Het grootste voordeel van waterkracht is dat het een zeer duurzame energiebron is, waarmee energie zonder CO2-uitstoot en luchtvervuiling opgewekt kan worden. Waterenergie is zeer schoon, er zijn geen grondstoffen nodig en waterenergie produceert geen afval. Daarnaast is het produceren van waterenergie relatief goedkoop, mede door de lange levensduur van een waterkrachtcentrale.

Daarnaast is het ook een relatief betrouwbare energiebron. Waterkrachtcentrales zijn namelijk niet sterk afhankelijk van het weer. Iets dat bij zonnepanelen en windenergie wel het geval is. Daarnaast kan men met een stuwmeer een grote hoeveelheid energie opslaan.

Wat zijn de nadelen van waterkracht?

Hoewel waterkracht groene stroom opwekt, kan een waterkrachtcentrale een negatieve invloed hebben op het milieu. Sommige waterdieren, waaronder vissen en zeehonden, kunnen grote hinder ondervinden van waterkrachtcentrales. Daarnaast heeft de bouw van stuwmeren vaak een negatieve invloed op dieren die stroomafwaarts leven en moeten gebieden vaak worden ontruimt voor de bouw van een waterkrachtcentrale.

Om energie op te kunnen wekken met water heb je uiteraard water nodig. Waterkrachtcentrales zijn daarom sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag stroomopwaarts.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Is een waterkrachtcentrale thuis voor particulieren mogelijk?

Als particulier zal je niet zo snel een stuwmeer en een grote waterkrachtcentrale bouwen. Maar het is wel mogelijk om gebruik te maken van de stroming van water in een kleinere mate en zelf stroom op te wekken met water.

Hoe kan je zelf stroom opwekken met water?

Om zelf stroom op te wekken met water heb je uiteraard een betrouwbare stroom van water nodig. Dit kan bijvoorbeeld een kleine rivier zijn. Voor particulieren is het mogelijk om een propeller voorzien van een dynamo te installeren. De stroming van het water brengt de propellor in beweging, waardoor er stroom wordt opgewekt.

De hoeveelheid stroom die je zelf kan opwekken met water is echter zeer klein. Het is rendabeler om te kiezen voor een particuliere windmolen of gebruik te maken van zonne-energie en dit bijvoorbeeld te combineren met een thuisbatterij.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 47 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.