Verwachting energieprijzen 2022 België: uitleg & tips

Energieprijzen België

We merken het allemaal, de energieprijzen staan al maanden ontzettend hoog. Niet alleen in België zijn de energieprijzen gestegen, in grote delen van Europa gebeurde hetzelfde. Wat is de oorzaak van de stijgende energieprijzen en wat is de verwachting voor de energieprijzen in 2022 in België? We leggen je het allemaal uit in dit artikel over de hoge energieprijzen.


Verwachting energieprijzen 2022 België

Dat de energieprijzen op een zeer hoog niveau staan, is voor niemand een verrassing meer. Maar de meest belangrijke vraag is of en wanneer de energieprijzen weer gaan dalen. De hoogte van de energieprijzen is afhankelijk van een aantal factoren. CallMePower geeft de verwachte evolutie van de energieprijzen in 2022 in België.

Prognose energieprijzen lange termijn België door CallMePower

De verwachting van de energieprijzen in 2022 is in zeer grote mate afhankelijk van de toevoer van aardgas naar Europa en België. Hierdoor is het lastig om een goede voorspelling te maken en is het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen dat de onderstaande prognose van de energieprijzen ook daadwerkelijk uit zal komen.

Op de korte termijn verwacht CallMePower dat de energieprijs langzaam zal gaan dalen. Mede door leveringen van LPG uit het buitenland, een toename van de gasproductie in Europa en een afname in de vraag naar aardgas in de warmere maanden.

In het najaar van 2022 en de winter van 2022-2023 schat CallMePower de kans hoog in dat de energieprijs weer hetzelfde niveau zal bereiken als in 2021. De effecten van de maatregelen die overheden hebben genomen, zoals het versnellen van de energietransitie, zullen pas over een paar jaar zichtbaar worden en hebben op dit moment dus weinig effect op de energieprijzen.

Daar komt ook nog eens bovenop dat de leveringen van aardgas op dit moment zeer onzeker zijn. Ongeveer 40 % van het aardgas dat in 2021 in de Europese Unie werd gebruikt, was afkomstig uit Rusland. De verwachting van de energieprijzen is op de korte en middellange termijn in grote mate afhankelijk van de toevoer van Russisch gas. Dit resulteert in onzekerheid op de energiemarkten en uiteindelijk in hogere energieprijzen.

Hoge energiefactuur? Stap dan over! Bekijk de goedkoopste energieleveranciers van deze maand of vergelijk energie en stap over naar een goedkoper tarief.

Hoge energieprijzen België 2021 en 2022

De energieprijzen hebben een historische hoogte bereikt door de energiecrisis. De vorige keer dat de gemiddelde energieprijs in België zo hoog stond was in november 2018. De reden hiervoor was dat een gedeelte van de kerncentrales stillagen en hierdoor de prijzen piekten. De gemiddelde jaarprijs voor elektriciteit lag toen op € 1.069. In 2022 ligt de jaarprijs nog een stuk hoger.

De energieprijzen in België zijn sinds mei 2020 sterk aan het stijgen. In mei 2020 bedroeg de gemiddelde prijs voor elektriciteit € 848,07 per jaar en voor aardgas € 926,88. Bijna twee jaar later, in februari 2022, lag de prijs voor elektriciteit op € 1.706 per jaar en voor aardgas op € 3.381 per jaar. In de grafiek hieronder is de zeer sterke stijging van de elektriciteitsprijs en gasprijs duidelijk te zien.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk. Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Evolutie energieprijzen grafiek België 2018 - 2022

In de grafiek hieronder is de evolutie van de energieprijzen in België voor een gemiddeld huishouden weergegeven.

De genoemde prijzen zijn afkomstig van de VREG, de regulator voor de energiemarkt in Vlaanderen. De gemiddelde elektriciteitsprijs is gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een jaarlijks verbruik van 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts. De gemiddelde gasprijs is gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een jaarlijks gasverbruik van 23.260 kWh. Beide prijzen zijn de gemiddelde marktprijzen van alle commerciële energieleveranciers in België.

Bron: VREG, 2022

Meer informatie of advies ontvangen over de hoge energieprijzen en hoe je kan besparen? Neem contact op met CallMePower en onze energie experts adviseren je gratis over de energieprijzen. CallMePower is te bereiken op: 📞 02 588 92 38.

Redenen hoge energieprijzen België

Zoals te zien in de grafiek hierboven, begonnen de energieprijzen sterk te stijgen in mei 2020, precies na de eerste besmettingsgolf van COVID-19 (coronavirus) in België. Je zou dus denken dat de prijsstijging veroorzaakt werd door COVID-19. Dat is maar gedeeltelijk waar. We leggen je hieronder uit waarom de energieprijzen zo sterk zijn gestegen.

Invloed COVID-19 op stijgende energieprijzen

In april 2020, de eerste maand waarin België in lockdown zat, bereikten de elektriciteitsprijs en gasprijs het laagste punt in een lange tijd. Deze daling werd niet zozeer veroorzaakt door COVID-19, maar droeg hier wel aan bij. Veel bedrijven waren gesloten en er werd simpelweg minder energie verbruikt. Toen België weer langzaam open ging, nam de vraag naar aardgas en elektriciteit sterk toe. Deze grote stijging in de vraag was niet verwacht, waardoor de vraag groter was dan het aanbod van energie.

Energieprijzen en stijging prijs per ton CO2

Om de productie van groene energie te stimuleren, moeten producenten die fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool gebruiken om energie te produceren, betalen voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten bij de productie hiervan.

De prijs van EU ETS, oftewel Europese CO2-rechten, heeft inmiddels een recordhoogte bereikt. In 2020 kostte een ton CO2 nog € 23,00, waar dat op 4 februari 2022 € 96,74 bedroeg. Als gevolg van deze toename, namen de prijzen van elektriciteit ook toe. Deze prijzen worden namelijk doorberekend aan de consument.

Inmiddels is de prijs van de CO2-rechten lichtelijk gedaald, maar het ziet er niet naar uit dat het prijsniveau van 2020 weer bereikt zal worden. Eind maart 2022 kostte een ton CO2 € 79,71.

Bespaar op je factuur met een vast of variabel tarief Bekijk ons artikel over het kiezen tussen een vast of variabel energietarief en kom meer te weten over de mogelijkheden om je energiefactuur te verlagen.

Invloed prijs gas en olie op hoge energieprijzen

De prijzen van aardgas en aardolie bepalen in een zeer grote mate de energieprijzen. Onder andere door het grote gebruik van aardgas voor verwarmen van woningen en koken, maar ook door de elektriciteitsproductie met aardgas. Hieronder bekijken we de invloed van olie en aardgas op de energieprijzen.

Invloed van gasleveringen op de energieprijzen in 2022

Volgens Elia werd in 2021 22,8 % van alle elektriciteit opgewekt door aardgas. In de Europese Unie was dit volgens Eurostat in 2020 7,8 %. Daarnaast blijkt uit de laatste cijfers van de energieregulator CREG dat in België ongeveer 3,5 miljoen huishoudens gebruik maken van aardgas, ongeveer 71 % van alle huishoudens in België. Aardgas is dus ontzettend belangrijk voor België.

Het bekende prijsmechanisme van vraag en aanbod is ook van toepassing op de prijs van aardgas en elektriciteit. Het aanbod van aardgas is op dit moment lager dan de vraag, waardoor de prijzen stijgen. Daarnaast is de toekomst van gasleveringen niet zeker, wat resulteert in hogere prijzen op de groothandelsmarkt. Bovendien zorgt de oorlog in Oekraïne voor een extra verhoogde onzekerheid in gasleveringen.

België heeft geen natuurlijke gasreserves, waardoor al het aardgas ingevoerd moet worden uit andere landen. Hierdoor is België in een grotere mate afhankelijk van de marktprijzen van aardgas op de wereldmarkt.

Invloed hoge olieprijs op de energieprijzen

De prijs van aardgas is sterk afhankelijk van de olieprijs en is zelfs in zekere mate gekoppeld aan de olieprijs. De reden hiervan is om te voorkomen dat gebruikers massaal overstappen naar een andere energiebron bij prijsverschillen.

In het tweede kwartaal van 2020 lag de olieprijs op een zeer laag niveau, waardoor de energieprijzen in die periode ook relatief laag waren. In het derde kwartaal van 2020 begon de olieprijs sterk te stijgen, waardoor de prijs van elektriciteit ook toenam.

De prijs van één vat Brent olie op de groothandelsmarkt in Europa kostte in april 2020 18,38 USD en in februari 2022 97,13 USD. Dit is een toename van meer dan 400 %.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk. Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Maatregelen tegen de hoge energieprijzen

De hoge energieprijzen zijn een probleem dat in heel Europa speelt. Niet zo gek dat Europa en partners, zoals de Verenigde Staten, op zoek zijn naar oplossingen. Daarnaast probeert de Europese Unie de afhankelijkheid van Russisch gas sterk te verminderen. Ook dit heeft effect op de energieprijzen op lange termijn.

Maatregelen overheden energieprijs

Op 2 februari 2022 bereikte de Belgische regering een akkoord over de maatregelen in verband met de hoge energieprijzen, met een sterkere focus op kwetsbare klanten en een minder grote impact op de middenklasse. Deze maatregelen zouden een gemiddeld gezin helpen om € 165 op haar rekeningen te besparen.

Het sociaal tarief - een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas bepaald door de federale regulator (CREG) - werd verlengd tot eind juni en tijdelijk uitgebreid tot een half miljoen kwetsbare gezinnen. Elke Belgische consument ontvangt een eenmalige verwarmingsbonus van € 100, ongeacht het verbruik of de energiebron. Deze wordt automatisch afgetrokken van de energiefactuur zonder dat dit moet worden aangevraagd. Bovendien is de btw op elektriciteit van maart tot juli 2022 verlaagd van 21 % naar 6 %.

Voor Rémy Goller, co-country manager van CallMePower, zijn de maatregelen van de Belgische regering echter onvoldoende: "Hoewel deze maatregelen meer dan welkom zijn, volstaan ze niet om de exponentiële stijging van de energieprijzen waarmee de Belgische gezinnen momenteel worden geconfronteerd te compenseren"

Bekijk of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief energie en maak gebruik van een verlaagd energietarief.

Internationale maatregelen hoge energieprijzen

Internationale maatregelen zullen over het algemeen de grootste invloed hebben op de energieprijzen. Op 25 maart 2022 heeft de Amerikaanse president Joe Biden toegezegd minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas (LNG) te leveren, goed voor ongeveer 10 % van het totale jaarlijkse verbruik van Russisch gas in Europa. Na deze aankondiging daalde de groothandelsprijs van aardgas in Europa direct met ruim 9 %.

Daarnaast heeft Nederland aangekondigd de gasleveringen weer op te voeren, nadat deze eerder sterk waren teruggedraaid. Nederland, dat in bezit is van het grootste gasveld van Europa, zal in 2022 maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas gaan leveren.

Op dit moment is het niet mogelijk om al het benodigde gas dat in de Europese Unie gebruikt wordt te importeren in de vorm van LNG. Leveranciers en Europese landen hebben hier simpelweg de infrastructuur niet voor. Grote producenten van LNG, zoals Qatar, Canada en de VS, hebben aangekondigd de productiecapaciteit te vergroten. Dit zal echter nog een aantal jaar op zich laten wachten.

Vergroening Europa en de hoge energieprijzen

Naast het opvoeren van de import van aardgas, zoeken overheden ook naar alternatieven voor gas. De Europese Unie wil investeringen in groene energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie, snel opvoeren.

In België heeft de regering besloten om de belasting op zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers en warmtepompen per 1 april te verlagen naar 6 %. De regering heeft dit besloten om de energietransitie te versnellen en het aanschaffen van duurzame energiebronnen aantrekkelijker te maken.

Groene energie thuis? Bekijk de groene energieleveranciers van België voor écht groene energie.

Wat is het effect van overheidsmaatregelen op de hoge energieprijs?

Overheden zijn hard op zoek naar alternatieven voor verwarmen op aardgas en elektriciteitsproductie met aardgas. Zelfs kernenergie, dat voorheen een taboe onderwerp was, ligt in veel landen weer op tafel.

Deze maatregelen zullen op de korte termijn echter geen of zeer weinig effect hebben op de energieprijzen. Het opbouwen van een goede infrastructuur kan jaren duren en de energietransitie zal ook nog jaren in beslag nemen. De maatregelen die op de korte termijn het grootste effect zullen hebben, is het verlagen van belastingen en toekennen van subsidies.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk. Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Geactualiseerd op