gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Hoge energieprijzen: stijgende energieprijzen 2021 in België

Energieprijzen België

We merken het allemaal, de energieprijzen zijn aan het stijgen. Niet alleen in België staan de prijzen ontzettend hoog, in grote delen van Europa gebeurt hetzelfde. Wat is hier precies de oorzaak van? Wie worden het meest getroffen? En wellicht de meest belangrijke vraag; (wanneer) gaan de prijzen weer dalen? We leggen je het allemaal uit in dit artikel over de stijgende energieprijzen.


Evolutie energieprijzen België 2021

Hoewel de energieprijzen op dit moment niet op het hoogste moment ooit staan, komen we er wel dichtbij. De hoogste gemiddelde energieprijs ooit in België werd behaalt in november 2018. De reden hiervoor was dat een gedeelte van de kerncentrales stillagen en hierdoor de prijzen piekten. De gemiddelde jaarprijs voor elektriciteit lag toen op €1.068,80.

Terug in de tijd: elektriciteitsprijzen in 2018 De elektriciteitsprijzen in 2018 bereikten een recordhoogte doordat er maar 2 van de 7 kerncentrales actief waren in België. Doordat in 2018 48% van de Belgische elektriciteit uit kernenergie kwam, moest er massaal stroom worden ingevoerd. Dit zorgde voor een sterke stijging in de elektriciteitsprijzen.

De energieprijzen in België zijn sinds mei 2020 aan het stijgen. In deze maand was de gemiddelde prijs voor elektriciteit €848,07 per jaar. Iets meer dan een jaar later, in augustus 2021 lag deze prijs op €1.033,75 per jaar. Dat is een toename van €185,68, oftewel 21,89%. In de grafiek hieronder is de zeer sterke stijging van de gemiddelde elektriciteitsprijs per jaar duidelijk te zien.

Evolutie elektriciteitsprijs grafiek België 2011-2021

Evolutie Energieprijs grafiek België

Redenen stijgende energieprijzen

Zoals te zien in de grafiek hierboven begonnen de energieprijzen sterk te stijgen in mei 2020, precies na de eerste besmetting golf van COVID-19 (Coronavirus) in België. Je zou dus denken dat de prijsstijging veroorzaakt wordt door COVID-19. Dat is maar gedeeltelijk waar. We leggen je hieronder uit waarom.

Invloed COVID-19 op stijgende energieprijzen

In april 2020, de eerste maand waarin België in lockdown zat, bereikte de elektriciteitsprijs zijn laagste punt in vier jaar. Deze daling werd niet zozeer veroorzaakt door COVID-19, maar droeg hier wel aan bij. Veel bedrijven waren dicht en er werd simpelweg minder stroom verbruikt. Nu langzaam weer alles op gang komt, neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe, waardoor de prijs ook stijgt.

Energieprijs en stijging prijs per ton Co2

Stijging prijs per ton CO2

Om de productie van groene energie te stimuleren, moeten producenten die fossiele brandstoffen (gas/ steenkool) gebruiken om energie te produceren betalen voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten bij de productie hiervan. De prijs van EU ETS, oftewel Europese CO2-rechten, heeft inmiddels een recordhoogte bereikt. In 2020 kostte een ton CO2 nog €23,00, waar dat op 1 oktober 2021 €62,04 kostte. Als gevolg van deze toename, nemen de prijzen van elektriciteit ook toe.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur en wil je ook besparen?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

Invloed gasprijs op stijgende energieprijzen

Hoge gasprijzen

Ongeveer 27% van de Belgische elektriciteit komt voort uit gas. Dit gas moet worden ingevoerd vanuit andere landen, vooral uit Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Duitsland. De Europese gasprijzen zijn sinds begin april 2021 gestegen, toen ongebruikelijk koude weersomstandigheden ervoor zorgden dat het gas in Europa in opslag snel daalde.

Europa heeft sindsdien geworsteld om de gasvoorraden die nodig zijn voor de winterperiode terug te brengen naar waar ze zouden moeten zijn. Dit is belangrijk aangezien het gemiddeld elektriciteitsverbruik aanzienlijk hoger is in de winter dan in de zomer. Het economische herstel toen landen de COVID-19 beperkingen langzaam loslieten, zorgde ervoor dat de vraag van gas hoger was dan verwacht, wat leidde tot een tekort en dus een stijging in de prijzen.

Goed om te weten! Nederland is langzaam haar gasproductie aan het afbouwen, waardoor België ook minder gas kan importeren uit Nederland. Ook dit draagt bij aan de hogere kosten van gas, aangezien het grootste gedeelte van het gas in België uit Nederland afkomstig is, namelijk 39,8%

Invloed hoge olieprijzen op energieprijs

De prijs van gas is sterk afhankelijk van de olieprijs en is zelfs in zekere mate gekoppeld aan de olieprijs. De reden hiervan is om te voorkomen dat gebruikers massaal overstappen naar een andere energiebron bij prijsverschillen. In het tweede kwartaal van 2020 was de olieprijs op een zeer laag niveau, waardoor de energieprijzen in die periode ook relatief laag waren. In het derde kwartaal van 2020 begon de olieprijs sterk te stijgen, waardoor de prijs van elektriciteit ook toenam.

Wanneer gaan de prijzen van elektriciteit weer dalen?

Prijs elektriciteit

Wellicht de meest belangrijke vraag is of de hoge prijzen uiteindelijk ook weer gaan dalen. Nu de economie weer ongeveer op hetzelfde niveau draait als voorheen, zullen er geen of weinig grote toenames zijn in de vraag naar elektriciteit. Of de prijs van elektriciteit dan ook daadwerkelijk gaat dalen hangt af van de kosten van de grondstoffen van elektriciteit.

Nu zowel de gasprijs en de olieprijs beiden nog zeer hoog staan, zal de prijs van elektriciteit niet direct gaan dalen. Verwacht wordt wel dat de prijs van gas rond oktober 2021 langzaam zal gaan afnemen. De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) heeft aangekondigd de productie van olie op te voeren, nadat deze was afgenomen door de pandemie. Verwacht wordt dat de prijzen van olie begin 2022 weer zullen dalen.

Een daling van zowel de olieprijs als de gasprijs zal betekenen dat de energieprijs ook weer zal dalen. Hoe snel dit zal gebeuren en of het hoogste niveau al is bereikt valt niet te zeggen.

Wie worden vooral getroffen door de hoge energieprijzen?

Consumenten die net een vast tarief hebben afgesloten en consumenten met een variabel tarief worden op het moment het hardst getroffen. Indien je net een vast tarief hebt afgesloten zal je een hoog bedrag blijven betalen, ook als de prijzen van elektriciteit weer gaan dalen. Indien je een variabel tarief hebt afgesloten zal je tijdelijk meer betalen, maar als de prijzen van elektriciteit weer gaan dalen, daalt jouw factuur ook mee.

Maatregelen Belgische overheid hoge energieprijs

In meerdere landen in Europa hebben overheden besloten om geld vrij te maken voor lastenverlichting door de hoge energieprijzen. Zo heeft de Franse regering besloten om de gasprijs te blokkeren en heeft de Spaanse overheid €3 miljard vrijgemaakt voor toeslagen en de belastingen op energie verlaagd.

In België zijn op dit moment nog geen maatregelen genomen om de hoge energieprijzen tegen te gaan of te verlagen. Wel wordt er gekeken naar meerdere mogelijkheden om de energiefactuur te verlagen. Bijvoorbeeld om het federale aandeel op de energiefactuur te verlagen en het uitgebreide sociaal tarief voor energie te verlengen tot 2022.

De minister van energie heeft daarnaast ook voorgesteld om de btw op energie te verlagen van 21% naar 6%. Echter, zien de regeringspartijen dit niet als een goede oplossing in de huidige situatie.

Besparen op je energiefactuur

Energiefactuur

Nu de prijzen een stuk hoger liggen kan dat een groot gedeelte van je budget innemen. Door te besparen op je energiefactuur kan je deze kosten proberen alsnog iets lager te houden. Een snelle manier om dit te doen is door overstappen naar een andere energieleverancier met een beter aanbod dan de leverancier die je momenteel hebt. Voor geheel vrijblijvend en gratis advies over de beste en goedkoopste energieleveranciers kan je contact met ons opnemen via het onderstaande nummer.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur en wil je ook besparen?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

Geactualiseerd op