Verwachting energieprijzen 2024-30 België: uitleg & tips

Geactualiseerd op
minuten lezen
Hoge energieprijzen

CallMePower verwacht dat de energieprijzen in het komende jaar tussen de 5% en 10% zullen toenemen. Dit is berekend aan de hand van een vergelijking met de toekomstige marktwaarden en de prijzen die vandaag gelden. Hierbij wordt er echter niet rekening gehouden met mogelijke externe factoren. Bekijk op deze pagina de prognose van de energieprijzen op de lange termijn en een terugblik op de energiecrisis van 2021-22.

Verwachting energieprijzen 2024 België

Dat de energieprijzen op een zeer hoog niveau staan, is voor niemand een verrassing meer. Maar de belangrijkste vraag is of en wanneer de energieprijzen weer gaan dalen. De hoogte van de energieprijzen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder politieke gebeurtenissen in de wereld. Hoewel de energieprijzen het afgelopen jaar sterk zijn gedaald, liggen de prijzen nog steeds relatief hoog.

Het is aannemelijk dat de energieprijzen, na maanden van afnames, weer zullen toenemen in het komende jaar. CallMePower verwacht een stijging tussen de 5 % en 10 % voor de gas- en elektriciteitsprijzen in 2024 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Eerder werd verwacht dat prijzen tot wel 25 % zouden stijgen, maar dit is naar beneden bijgesteld.

Deze verwachte stijging blijkt uit de CallMePower-index, waar de huidige energieprijzen van alle energiecontracten worden vergeleken met de verwachte prijzen volgens de methodes van de CREG en VREG. Al sinds mei 2023 liggen de geraamde jaarlijkse prijzen hoger, wat laat zien dat de markt een toename verwacht.

Na maanden van prijsdalingen stabiliseren de energieprijzen zich en kunnen we in het komende jaar zelfs een stijging van 5 % tot 10 % verwachten. Bij CallMePower zien we dat de interesse in vaste contracten onder onze klanten toeneemt en adviseren we om vóór 2024 je energieprijzen vast te zetten als je voorkeur geeft aan de zekerheid van het vaste contract.

Sebastian MatthijsenEnergie-expert bij CallMePower

Prognose energieprijzen lange termijn België door CallMePower

Op de korte termijn (één jaar) verwacht CallMePower een kleine toename in de prijzen. Op de lange termijn (tot 2030) verwacht CallMePower echter dat we geen grote toe- of afnames meer zullen zien. De prijzen zullen op de lange termijn hoogstwaarschijnlijk rond het huidige niveau blijven schommelen, mits er geen grote gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden die de energiezekerheid verstoren.

De lage energieprijzen die we vóór de energiecrisis van 2021-22 betaalden zullen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Ondanks de genomen maatregelen zorgen externe factoren (olieprijzen, energietransitie, politieke gebeurtenissen) ervoor dat de energiemarkten niet stabiel genoeg zijn.

De verwachting van de energieprijzen in België op lange termijn is vooral afhankelijk van de energiezekerheid in Europa. De volgende vijf factoren spelen een grote rol:

  1. Toevoer van aardgas naar Europa en België.
  2. Investeringen in nieuwe energiebronnen in België (waterstof, hernieuwbare energie).
  3. Investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales in België (hernieuwbare, fossiele of kernenergie).
  4. Economische situatie in Europa en de industriële vraag naar energie.
  5. Interventie van de Belgische overheid en/of Europese Unie op de energiemarkt.

energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

Meer negatieve energieprijzen

Negatieve energieprijzen komen voor als het aanbod van elektriciteit groter is dan de vraag. Dit gebeurt vooral tijdens perioden met veel wind- en/of zonne-energie in combinatie met een lage vraag. Op de spotmarkt, waar elektriciteit per uur wordt verhandeld, daalt de prijs tot onder de nul. Dit betekent dat producenten van elektriciteit geld moeten betalen om deze op het net te injecteren.

In België zijn negatieve energieprijzen een steeds vaker voorkomend fenomeen doordat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix sterk is toegenomen. Als afnemer merk je hier vrij weinig van, aangezien de prijs van een normaal energiecontract wordt berekend op basis van gemiddelden. Afnemers met een dynamisch energiecontract kunnen hier echter wel van profiteren en ontvangen geld toe om elektriciteit te verbruiken als de energieprijs negatief is.

Evolutie energieprijzen grafiek België

In de grafiek hieronder is de evolutie van de energieprijzen in België voor een gemiddeld huishouden weergegeven.

De genoemde prijzen zijn afkomstig van de VREG, de regulator voor de energiemarkt in Vlaanderen. De gemiddelde elektriciteitsprijs is gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een jaarlijks verbruik van 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts. De gemiddelde gasprijs is gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een jaarlijks gasverbruik van 23.260 kWh. Beide prijzen zijn de gemiddelde marktprijzen van alle commerciële energieleveranciers in België.

Bron: VREG, 2023

Voordeligste energietarief vinden? Energie vergelijken doe je met CallMePower. In de vergelijker van CallMePower vind je alle energiecontracten die op dit moment beschikbaar zijn.

Invloed externe factoren op de verwachting energieprijzen

De prijzen van energie worden beïnvloed door meerdere factoren. Veel factoren die in eerste instantie geen relatie hebben met de energiemarkt, kunnen voor een verandering in de prijzen zorgen. Enkele voorbeelden van factoren die een impact hebben op de verwachting van de energieprijzen op lange termijn zijn:

  • Vraag en aanbod.
  • Politieke situatie en gebeurtenissen wereldwijd.
  • Gas- en olieprijzen.

Impact vraag en aanbod op verwachting energieprijzen

De energiemarkt is een vrije markt waar gas en elektriciteit verhandeld worden tegen de prijzen volgens het principe van vraag en aanbod. Over het algemeen nemen de prijzen af bij een hoog aanbod en stijgen de prijzen bij een laag aanbod.

De komende jaren zal de vraag naar met name elektriciteit toenemen. Om grote prijsstijgingen te voorkomen, zal dus ook de productie van elektriciteit moeten toenemen. Daarnaast speelt de economische situatie in België en Europa ook een rol, aangezien de industriële vraag naar energie een grote impact heeft op de totale vraag.

Politieke situatie en gebeurtenissen wereldwijd

Zoals duidelijk werd tijdens de oorlog in Oekraïne, kunnen gebeurtenissen in de wereld een grote impact hebben op onze energieprijzen. Ook in oktober 2023 werd dit weer duidelijk toen het Israëlisch-Palestijns conflict direct zorgde voor een kleine prijstoename op de energiemarkten. Handelaren vrezen onzekere tijden of tekorten, waardoor de prijs toeneemt.

Invloed gas- en olieprijs op energieprijzen

Volgens Elia werd in 2021 22,8 % van alle elektriciteit opgewekt door aardgas. In de Europese Unie was dit volgens Eurostat in 2020 7,8 %. Daarnaast blijkt uit de laatste cijfers van de energieregulator CREG dat in België ongeveer 3,5 miljoen huishoudens gebruik maken van aardgas, ongeveer 71 % van alle huishoudens in België. Aardgas is dus ontzettend belangrijk voor België en een toename van de gasprijs zal ook een direct gevolg hebben op de elektriciteitsprijs.

Bovendien is de prijs van aardgas sterk afhankelijk van de olieprijs en is zelfs in zekere mate gekoppeld aan de olieprijs. De reden hiervan is om te voorkomen dat gebruikers massaal overstappen naar een andere energiebron bij prijsverschillen. Tot op zekere hoogte zijn deze drie markten dus sterk van elkaar afhankelijk.

energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

Terugblik: hoge energieprijzen België 2021-22

De energieprijzen in België bereikten in 2021 en 2022 historische hoogten door de energiecrisis. De vorige keer dat de gemiddelde energieprijs in België zo hoog stond was in november 2018. De reden hiervoor was dat een gedeelte van de kerncentrales stillag en hierdoor de prijzen piekten. De gemiddelde jaarprijs voor elektriciteit lag toen op € 1.069. In 2022 ligt de jaarprijs echter significant hoger.

De energieprijzen in België zijn sinds mei 2020 sterk gestegen. In mei 2020 bedroeg de gemiddelde prijs voor elektriciteit € 848,07 per jaar en voor aardgas € 926,88. Meer dan twee jaar later, in september 2022, lag de prijs voor elektriciteit op € 3.257 per jaar en voor aardgas op € 8.103 per jaar. In de grafiek hierboven is de sterke stijging van de elektriciteitsprijs en gasprijs duidelijk te zien.

Niet alleen de energieprijzen zijn sterk toegenomen, veel producten en diensten zijn de afgelopen periode in prijs gestegen. De stijgende energieprijzen kunnen namelijk een effect hebben op veel sectoren doordat elektriciteit, aardgas en aardolie bijna door iedereen gebruikt wordt.

Invloed COVID-19 op stijgende energieprijzen

In april 2020, de eerste maand waarin België in lockdown zat, bereikten de elektriciteitsprijs en gasprijs het laagste punt in een lange tijd. Deze daling werd niet zozeer veroorzaakt door COVID-19, maar droeg hier wel aan bij. Veel bedrijven waren gesloten en er werd simpelweg minder energie verbruikt. Toen België weer langzaam open ging, nam de vraag naar aardgas en elektriciteit sterk toe. Deze grote stijging in de vraag was niet verwacht, waardoor de vraag groter was dan het aanbod van energie.

Energieprijzen en stijging prijs per ton CO2

Om de productie van groene energie te stimuleren, moeten producenten die fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool gebruiken om energie te produceren, betalen voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten bij de productie hiervan.

De prijs van EU ETS, oftewel Europese CO2-rechten, heeft inmiddels een recordhoogte bereikt. In 2020 kostte een ton CO2 nog € 23,00, waar dat op 4 februari 2022 € 96,74 bedroeg. Als gevolg van deze toename namen de prijzen van elektriciteit ook toe. Deze prijzen worden namelijk doorberekend aan de consument.

Inmiddels is de prijs van de CO2-rechten lichtelijk gedaald, maar het ziet er niet naar uit dat het prijsniveau van 2020 weer bereikt zal worden. De prijzen in 2023 schommelen tussen de € 100 en € 80 per ton CO2.

Vast of variabel tarief kiezen bij hoge energieprijzen? Bekijk ons artikel over het kiezen tussen een vast of variabel energiecontract voor advies en informatie over het aanbod in juli 2024.

Maatregelen overheid tegen hoge energieprijzen

Op 2 februari 2022 bereikte de Belgische regering een akkoord over de maatregelen in verband met de hoge energieprijzen, met een sterkere focus op kwetsbare klanten en een minder grote impact op de middenklasse.

Op 16 september 2022 kondigde de federale regering het basispakket energie aan. Huishoudens die een variabel energiecontract hadden of een vast contract hadden afgesloten na 1 oktober 2021, ontvingen een tegemoetkoming in november en december 2022.

Het sociale energietarief - een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas bepaald door de federale regulator (CREG) - werd verlengd tot eind juni 2023 en tijdelijk uitgebreid tot een half miljoen kwetsbare gezinnen. Bovendien is de btw op elektriciteit permanent verlaagd van 21 % naar 6 %.

energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 
Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 41 stemmen vond de informatie nuttig.