CallMePower-index elektriciteitsprijzen in België | mei 2023

CallMePower voorziet de media- en energieprofessionals van een maandelijks geactualiseerde elektriciteitsmarkt prijsindex voor particulieren. Deze index volgt de evolutie van de prijs per kilowattuur elektriciteit inclusief belastingen. De jaarlijkse energiefactuur wordt ook bestudeerd op basis van analyses per type aanbod (vaste en variabele prijzen), en per type energiebron (grijze en groene stroom).


Marktprijsindex elektriciteit voor particulieren

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de elektriciteitsprijzen in c€/kWh (inclusief btw) weergegeven. Uit de evolutie van de elektriciteitsprijzen blijkt dat de prijzen per contract sterk kunnen verschillen. Er is vooral een groot verschil tussen het duurste en voordeligste contract op de markt, wat het belang van vergelijken onderlijnt.

Evolutie van de prijs in c€/kWh inclusief btw. De evolutie van de kWh-prijs heeft een impact op het variabele deel van de elektriciteitsfactuur. Het houdt geen rekening met de mogelijke evolutie van het abonnement of de bijkomende kosten, zoals de nettarieven (zie methodologie). Hier worden prijswijzigingen vergeleken op: het gemiddelde van alle marktaanbiedingen waarop kan worden ingeschreven; het duurste tarief op de markt; het goedkoopste tarief op de markt; het sociale energietarief.
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Persoonlijke vergelijking uitvoeren De prijzen op deze pagina zijn berekend met de vergelijkingstool van CallMePower. Navigeer naar de CallMePower vergelijker en vind de beste aanbiedingen die passen bij jouw verbruik.

Evolutie prijs per kWh per type energiebron

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de elektriciteitsprijzen in c€/kWh (inclusief btw) weergegeven per type energiebron. Er is een onderscheid gemaakt tussen energiecontracten waarbij de geleverde elektriciteit standaard afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen en energiecontracten waarbij dit niet het geval is.

Uit deze gegevens blijkt dat groene stroom niet altijd duurder is dan normale stroom, ondanks dat dit wel vaak wordt gedacht. De prijzen ontlopen elkaar weinig, waardoor het in veel gevallen interessanter is om te kiezen voor groene stroom door de minder grote impact op het klimaat.

Evolutie van de prijs in c€/kWh inclusief btw. De evolutie van de kWh-prijs heeft een impact op het variabele deel van de elektriciteitsfactuur. Het houdt geen rekening met de mogelijke evolutie van het abonnement of de bijkomende kosten, zoals de nettarieven (zie methodologie). Hier worden prijswijzigingen vergeleken op: energiecontracten met standaard groene stroom; energiecontracten met grijze stroom.
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Evolutie prijs per kWh per soort energiecontract

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de elektriciteitsprijzen in c€/kWh (inclusief btw) weergegeven per type energiecontract.

Na een lange tijd afwezig te zijn geweest door de energiecrisis, zijn er sinds januari 2023 weer vaste energiecontracten beschikbaar. De prijs van deze contracten ligt echter nog steeds hoger dan die van een variabel energiecontract.

Evolutie van de prijs in c€/kWh inclusief btw. De evolutie van de kWh-prijs heeft een impact op het variabele deel van de elektriciteitsfactuur. Het houdt geen rekening met de mogelijke evolutie van het abonnement of de bijkomende kosten, zoals de nettarieven (zie methodologie). Hier worden prijswijzigingen vergeleken op: variabele energiecontracten op basis van de huidige marktwaarden; variabele energiecontraften op basis van de verwachte marktwaarden; vaste energiecontracten.
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Evolutie elektriciteitsfactuur huishoudens België per verbruikstype

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de totale elektriciteitsfactuur in €/jaar weergegeven voor drie verschillende verbruiksprofielen. De verbruiksprofielen zijn gebaseerd op een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1.200 kWh voor een laag verbruik, 3.500 kWh voor een gemiddeld verbruik en 7.500 kWh voor een hoog verbruik.

Evolutie van de totale jaarlijkse factuur voor een gemiddeld huishouden representatief voor drie verbruikstypes die intekent op een elektriciteitsaanbod in de aangegeven maand. Het berekende bedrag komt overeen met het geschatte bedrag over 12 opeenvolgende maanden verbruik vanaf de aangegeven abonnementsmaand. Het bedrag van de factuur omvat de prijs per kWh, nettarieven en belastingen (zie methodologie).
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Evolutie elektriciteitsfactuur per type contract

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de totale elektriciteitsfactuur in €/jaar weergegeven voor de verschillende soorten energiecontracten.

Evolutie van de jaarlijkse factuur voor een huishouden met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh die intekent op een elektriciteitsaanbod in de aangegeven maand op basis van een vast en variabel energiecontract. Het berekende bedrag komt overeen met het geschatte bedrag over 12 opeenvolgende maanden verbruik vanaf de aangegeven abonnementsmaand. Het bedrag van de factuur omvat de prijs per kWh, nettarieven en belastingen (zie methodologie).
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Evolutie elektriciteitsfactuur per type energiebron

In de onderstaande grafiek is de evolutie van de totale elektriciteitsfactuur in €/jaar weergegeven voor groene en grijze stroom.

Evolutie van de jaarlijkse factuur voor een huishouden met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh die intekent op een elektriciteitsaanbod in de aangegeven maand op basis van een energiecontract met groene of grijze stroom. Het berekende bedrag komt overeen met het geschatte bedrag over 12 opeenvolgende maanden verbruik vanaf de aangegeven abonnementsmaand. Het bedrag van de factuur omvat de prijs per kWh, nettarieven en belastingen (zie methodologie).
Grafiek gecreëerd door CallMePower | Bron: Callmepower.be

Analyse CallMePower-index elektriciteit

De energieprijzen hebben in 2021 en 2022 historische hoogten bereikt en ook in 2023 blijven de prijzen hoog. Toch laat de markt herstel zien door een (langzaam) afnemende elektriciteitsprijs. Daarnaast zijn de verwachte jaarlijkse prijzen voor variabele contracten lager dan de huidige prijzen, wat aangeeft dat er verwacht wordt dat de prijzen nog verder gaan dalen.

De hoge energieprijzen werden veroorzaakt door een aantal verschillende factoren, waarvan de volgende factoren de belangrijkste drijvers waren:

  • Hoge gasprijs: een hogere gasprijs door de sterk toegenomen vraag na de COVID-19 crisis en de inval van Rusland in Oekraïne had een direct effect op de elektriciteitsprijzen. Dit komt doordat een groot gedeelte van de elektriciteit in Europa geproduceerd wordt door gascentrales.
  • Duurdere CO2-quota: de prijzen voor CO2-emissierechten, oftewel EU ETS, is sterk toegenomen. Vervuilende elektriciteitsproducenten betalen deze quota en de kosten worden direct doorberekend in de elektriciteitsprijs.
  • Tegenvallende resultaten hernieuwbare energie: de productie van hernieuwbare energie (groene stroom) viel tegen in 2022. Dit kwam onder andere door tegenvallende windsnelheden en minder regenval voor de productie van waterenergie.

Om de hoge energieprijzen tegen te gaan, heeft de Belgische regering een aantal maatregelen genomen, zoals de verlaging van het btw-tarief op energie naar 6 %.

Veranderen van leverancier: nog steeds relevant

Door de hoge elektriciteitsprijzen zijn een recordaantal Vlamingen van leverancier veranderd, zo meldde de Vlaamse energieregulator VREG.

Door de grote volatiliteit op de markt is het echter belangrijk om de prijzen goed te vergelijken. CallMePower adviseert om te kijken naar de verwachte prijzen per kWh, aangezien deze een betere indicatie geven hoe de prijs zal evolueren in de toekomst.

In België is het altijd mogelijk om te veranderen van energieleverancier, zonder dat hier een opzegvergoeding voor in rekening wordt gebracht. Houd altijd rekening met een opzegtermijn van één maand. Bekijk wat de beste tarieven zijn op dit moment, bijvoorbeeld met de CallMePower energievergelijker.

energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle energieleveranciers. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Wat is de CallMePower-index elektriciteit?

De CallMePower-index voor elektriciteit, in november 2022 voor het eerst gepubliceerd door CallMePower, is voor iedereen toegankelijk en bedoeld als referentiewaarde voor het waarnemen van ontwikkelingen op de Belgische energiemarkt. Twee soorten energietarieven worden bestudeerd:

  1. De prijs per kWh inclusief btw: dit stemt overeen met de prijs van elektriciteit verkocht door de leverancier, inclusief btw. Deze prijs wordt bepaald door de energieleverancier. Vermenigvuldigd met het maandelijks verbruik, bepaalt het het bedrag van het variabele gedeelte van de factuur (het vaste gedeelte dat overeenkomt met het abonnement opgelegd door de leverancier). Als onderdeel van de index bestuderen we de prijs per kWh van aanbiedingen waarop op de 10e van elke maand kan worden geabonneerd (prijzen veranderen maandelijks voor de overgrote meerderheid van aanbiedingen).
  2. Bedrag van de jaarfactuur: dit stemt overeen met het bedrag van de factuur dat een gezin daadwerkelijk zal betalen over een verbruiksjaar (verbruik, nettarieven en taksen inbegrepen) als het intekent op een aanbieding over de waargenomen maand.

Interesse in de data achter deze grafieken? Neem contact met ons op voor het ontvangen van informatie of het maken van een afspraak op: [email protected].

Methodologie CallMePower-index elektriciteit

Prijs per kWh inclusief belastingen

Voor de CallMePower-index wordt altijd gebruik gemaakt van de gegevens die beschikbaar zijn in Vlaanderen en het enkelvoudige energietarief. Verder gelden de voorwaarden in de tabel hieronder voor het weergeven van de prijs per kWh.

Prijs per kWh inclusief belastingen
Data Beschrijving Bron
CallMePower-index De gemiddelde prijs per kWh die is weergegeven betreft de gemiddelde prijs van alle geanalyseerde aanbiedingen op de Vlaamse energiemarkt. Alleen aanbiedingen waarvan prijslijsten beschikbaar zijn en bijgewerkt op de 10e van de maand, worden in aanmerking genomen voor de berekening van de index. CallMePower vergelijker
Sociale energietarief Het sociale energietarief is een verlaagd energietarief voor beschermde afnemers. De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) legt deze tarieven steeds vast per kwartaal. CREG
Laagste energietarief De prijs per kWh van het laagste energietarief in de weergegeven maand in Vlaanderen. Alleen aanbiedingen waarvan prijslijsten beschikbaar en bijgewerkt zijn, worden in aanmerking genomen voor de berekening van de index. CallMePower vergelijker
Hoogste energietarief De prijs per kWh van het hoogste energietarief in de weergegeven maand in Vlaanderen. Alleen aanbiedingen waarvan prijslijsten beschikbaar en bijgewerkt zijn, worden in aanmerking genomen voor de berekening van de index. CallMePower vergelijker

Prijs per kWh: huidige prijs en geschatte jaarprijs

Door de volatiliteit op de energiemarkt kan het lastig zijn om een juiste inschatting te maken over de evolutie van de energieprijzen. Om deze reden is er in de CallMePower-index rekening gehouden met de actuele prijzen per kWh die gelden in de maand van vergelijken en de verwachte jaarlijkse prijs per kWh op basis van de marktwaarden van energie.

De methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden en is opgesteld door de Vlaamse energieregulator VREG.

Indien de berekening van de variabele prijzen niet gespecificeerd is in de grafiek, worden de variabele prijzen die gelden in de maand van vergelijken toegepast.

Bedragen geschatte jaarlijkse factuur

Deze curve komt overeen met de toepassing van de geanalyseerde tarieven op de verschillende aanbiedingen op de markt (energiekost per kWh, nettarieven, taksen), in de waargenomen maand, op een gemiddeld huishouden dat representatief is voor het gemiddelde verbruik. De berekening van de nettarieven is gebaseerd op een huishouden woonachtig in Antwerpen.

In de vergelijking is rekening gehouden met drie verschillende verbruikstypen:

  1. Laag verbruik: 1.200 kWh per jaar;
  2. Gemiddeld verbruik: 3.500 kWh per jaar;
  3. Hoog verbruik: 7.500 kWh per jaar.

Indien de het verbruikstype niet is gespecificeerd in de grafiek, wordt er een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh toegepast. Dit is het geval in de grafieken: "Evolutie energiefactuur per type contract" en "Evolutie energiefactuur per type energiebron".

Om de analyses te verfijnen, wordt deze curve ook opgesplitst in twee categorieën:

  1. Per prijscategorie (variabele energiecontracten op basis van de huidige prijzen, variabele energiecontracten op basis van de verwachte prijzen, vaste energiecontracten)
  2. Op basis van de herkomst van de elektriciteit (groene stroom, grijze stroom)

Lijst van aanbiedingen opgenomen in de CallMePower-index

Voor de CallMePower-index worden alleen aanbiedingen waarvan de tariefkaarten beschikbaar zijn en op de 10e van de maand worden bijgewerkt. De volgende leveranciers en contracten zijn opgenomen in de index:

Lijst van aanbiedingen opgenomen in de CallMePower-index
Energieleverancier Contracten
Bolt Energie Bolt elektriciteit, Bolt Go, Bolt Online
DATS 24 Groen Variabel
EBEM Basic, Groen Variabel
Elegant Be Welcome, Be Flex Day
Eneco Zon en Wind Flex, Zon en Wind Variabel, Zon en Wind Vast
Energie.be Variabel
ENGIE Direct, Direct Groen, Flow, Flow Groen, Easy, Easy Groen, Easy Vast
Luminus Basic, ComfyFlex, ComfyFlex+, Essential, Ecoflex, Optimal, Eco+, Actief+, Optifix, Comfy, Comfy+, ComfyShine, ComfyPlugin
Mega Cosy Flex, Cosy Fixed, Group, Smart, Online
OCTA+ Clear, Eco Clear, Smart Variabel, Smart Variabel Groen
TotalEnergies Pixel, Pixel Blue, eMobility

Dit artikel is gepubliceerd in de categorie: energietarieven.

Geactualiseerd op