mega logo
mobieltje

Energiecontract van Mega verhuizen? (Gratis dienst)

Een van onze adviseurs helpt je in één telefoongesprek met het regelen van je energiecontract.

eneco logo
mobieltje

Energiecontract van Mega verhuizen? (Gratis dienst)

Een van onze adviseurs helpt je in één telefoongesprek met het regelen van je energiecontract.

Wat is een plaatsbeschrijving bij het huurcontract?

Geactualiseerd op
minuten lezen
plaatsbeschrijving verhuizen huurcontract

Je bent bij de wet verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen bij de ingang van een huurcontract. De plaatsbeschrijving is een document met juridische waarde, en hierin wordt de staat van de woning gedetailleerd vastgelegd om zo discussies in de toekomst te voorkomen. Ontdek wat de plaatsbeschrijving is, hoe je deze kunt opmaken en waarom het in Vlaanderen verplicht is dit document bij het huurcontract te voegen.

Wat is de plaatsbeschrijving bij het huurcontract?

In zowel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest is het opstellen van een plaatsbeschrijving bij de wet verplicht bij de aanvang van een huurcontract. De plaatsbeschrijving brengt de staat van een huurwoning in kaart ten tijde van de intrek of de vertrek van de huurder. Dergelijke schriftelijke vaststelling vermijdt toekomstige geschillen tussen de huurder en verhuurder over de staat van de woning.

Bij een verhuis kan de verhuurder op basis van de plaatsbeschrijving bij intrek en bij vertrek de staat en de eventueel aangebrachte schade aan de woning vaststellen, en vervolgens de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder, of aftrekken van de huurwaarborg.

Indien nauwkeurig opgemaakt, beschermt de plaatsbeschrijving zowel de verhuurder als de huurder:

  • De verhuurder tegen het risico dat de huurder zijn woongebouw ongestraft schade toebrengt ;
  • De huurder tegen het risico dat de verhuurder hem schade ten laste legt waar hij niet voor verantwoordelijk is.

mega logo
mobieltje

Energiecontract van Mega verhuizen? (Gratis dienst)

Een van onze adviseurs helpt je in één telefoongesprek met het regelen van je energiecontract.

eneco logo
mobieltje

Energiecontract van Mega verhuizen? (Gratis dienst)

Een van onze adviseurs helpt je in één telefoongesprek met het regelen van je energiecontract.

Wanneer moet je een plaatsbeschrijving opmaken?

De plaatsbeschrijving is een verplicht document dat je moet opmaken bij aanvang van het huurcontract. Deze wordt bij voorkeur alvorens de huurperiode van start gaat opgesteld (anders in de eerste maand van de huurperiode) én in het bijzijn van beide partijen, zowel huurder als verhuurder.

Deze dient vervolgens door beiden ondertekend te worden en wordt meegenomen wanneer het huurcontract geregistreerd wordt. Je hoeft de plaatsbeschrijving registreren gebeurd dus samen met het huurcontract. Bij het verlaten van de woning wordt de plaatsbeschrijving nogmaals doorgenomen en worden de nodige wijzigingen in het document opgenomen.

Is een plaatsbeschrijving bij het huurcontract verplicht?

Het opstellen van een plaatsbeschrijving is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië wettelijk verplicht voor elk huurcontract voor een hoofdverblijfplaats. Deze verplichting is opgenomen in de verhuurwet en is er om de huurder en de verhuurder te beschermen. Zo kan de huurder niet onterecht aansprakelijk worden gesteld voor schade, én kan de verhuurder schade veroorzaakt tijdens de huurperiode verhalen op de huurder, indien dit wel de schuld van de huurder was.

Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt in kaart gebracht wat er wel of niet ontbreekt en of er sprake is van beschadigingen aan de betreffende woning of het aanwezige meubilair in de woning. Op deze manier kunnen er na verloop van tijd geen misverstanden ontstaan. Een plaatsbeschrijving bij het huurcontract is verplicht, omdat hiermee beide partijen beschermd worden tegen geschil.

Wat gebeurt met een huurcontract zonder plaatsbeschrijving? Wanneer je een huurcontract opstelt zonder een plaatsbeschrijving toe te voegen, zal de huurder in geval van een geschil in het voordeel zijn. Tenzij de verhuurder overtuigend bewijs kan leveren dat het anders is, blijkt dit voordeel voor de huurder moeilijk te weerleggen.

Plaatsbeschrijving huurcontract opmaken

Voorbeeld plaatsbeschrijving

Foto voorbeeld plaatsbeschrijving

Volgens Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek dient een plaatsbeschrijving te voldoen aan vier belangrijke voorwaarden. De plaatsbeschrijving:

  • Moet gedetailleerd zijn;
  • Moet ontegenstrijdig zijn;
  • Moet ondertekend worden door beide partijen;
  • Is voor gemeenschappelijke rekening.

In de volgende onderdelen wordt uitgebreider ingegaan op de elementen waar je op moet letten tijdens een plaatsbeschrijving opmaken.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving

Zowel bij de ingang als bij de beëndiging van het huurcontract is een nauwkeurige opsomming en beschrijving van alle onderdelen van de woning van groot belang. Om die reden stel je een plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract, en een plaatsbeschrijving bij uittrede van het huurcontract op. De plaatsbeschrijving is namelijk zowel bij intrek én vertrek bedoeld om de verschillen vast te stellen van de staat van de huurwoning. Hoe preciezer en correcter dit document is, hoe kleiner de kans op eventuele geschillen.

Voor een gemeubelde woning moet er tevens een beschrijving aanwezig zijn van de inhoud, zoals meubelen, huishoudtoestellen, vaatwerk en keukenuitrusting. Gaat het om een ongemeubeld pand, dan volstaat het om de vloerbekleding, de plafonds, wanden, vensters, luiken, deuren, keuken apparatuur enzovoort, én de staat waarin ze zich bevinden, op te lijsten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te verhuizen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Hulp nodig met het verhuizen van je contracten? (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je terugbellen door ons.

Ontegenstrijdige plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving dient ondertekend te worden door beide partijen (de verhuurder of eigenaar en de huurder). Beiden moeten aanwezig zijn bij het opmaken van de plaatsbeschrijving, of bij afwezigheid een vertegenwoordiger aanstellen. De plaatsbeschrijving moet bijgevolg gedateerd, ondertekend en goedgekeurd zijn door de twee partijen. Deze voorwaarden behouden elk van de partijen voor mogelijke betwistingen achteraf. Wordt er beroep gedaan op een deskundige, dan dient dit vermeld te worden in het huurcontract en met goedkeuring van beide partijen.

Gedeelde kosten plaatsbeschrijving

Dit betekent dat in het geval een expert wordt ingeschakeld, de kosten verbonden aan de opmaak van de plaatsbeschrijving door beide partijen voor de helft betaald moeten worden. Meestal wordt er in onderling overleg een deskundige aangesteld. Indien de huurder en verhuurder echter elk hun eigen expert aanspreken, dragen ze elk de respectievelijke kosten.

Kies je energieleverancier Als je verhuist, ben je vrij om te kiezen voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres. Je hoeft in geen geval je huidige energiecontract aan te houden noch het contract van de vorige huurder of eigenaar over te nemen.

Wat doen bij een geschil plaatsbeschrijving?

Helaas is het opstellen van een plaatsbeschrijving geen garantie tegen het onstaan van toekomstige geschillen. In de volgende paragrafen bespreken we uitgebreider welke scenario`s zich kunnen voordoen, en hoe je ze het beste oplost.

Plaatsbeschrijving bij aanvang huurcontract

documenten plaatsbeschrijving huurwoning

In het geval de twee partijen het oneens zijn over de opmaak van de plaatsbeschrijving wanneer deze wordt opgesteld ten tijde van de intrek van de woning, kunnen ze beroep doen op een deskundige ter zake. Hij zal dan de plaatsbeschrijving zo objectief mogelijk uitvoeren.

Plaatsbeschrijving tijdens huurperiode

Geschillen tussen de verhuurder en huurder kunnen echter ook voorkomen tijdens de huurperiode, en over zaken die geen betrekking hebben op de plaatsbeschrijving van de huurwoning. Meestal is een achterstallige huur de aanleiding van zo'n conflict. Sinds de Zesde Staathervorming is de regelgeving hieromtrent versoepeld.

Bij een huurgeschil kun je het best eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit echter niet en eist de huurder de betaling van de achterstallige huur, of dreigt hij met een eventuele ontbinding van de huurovereenkomst, dan zijn er twee mogelijke procedures:

  • De verzoeningsprocedure. De verhuurder of huurder stapt naar de Vrederechter die zal bemiddelen om zo tot een overeenkomst te komen tussen beide partijen.
  • De gerechterlijke procedure. Indien het Vredegerecht geen uitkomst biedt, dan dient men naar de Burgerlijke Rechtbank te stappen en een gerechterlijke procedure in te zetten.

Geschillen Bij (huur)geschillen kun je terecht bij de Justitiehuizen (Ministerie van Justitie) voor gratis juridisch advies. Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt, heb je misschien ook recht op goedkope of gratis bijstand door een advocaat. Daarnaast kun je afhankelijk van je inkomen eventueel ook gehele of gedeeltelijke vrijstelling van gerechtskosten krijgen.

Deskundige inschakelen voor het opmaken plaatsbeschrijving

In sommige gevallen doen de verhuurder en de huurder in onderling overleg een beroep op een deskundige, tegen een welbepaalde kostprijs. Lees meer over de prijs voor een plaatsbeschrijving opstellen.

Tussenkomst van een expert garandeert echter wel een grotere objectiviteit van dit cruciale document. Er zijn weinig geschillen bij de intrek in een woning, terwijl de plaatsbeschrijving bij vertrek uit de woning soms wel zorgt voor onenigheid tussen de twee partijen. Een expert kan bijgevolg bijdragen om zowel bij intrek als bij het verlaten van de woning twisten of ruzies te voorkomen tussen de twee partijen.

Indien een deskundige ter plaatse kwam voor de plaatsbeschrijving bij intrek, moet een expert terzake ook de plaatsbeschrijving bij het vertrek uit de woning voor rekening nemen.

We raden aan om voor de plaatsbeschrijving bij intrek én bij vertek op éénzelfde expert beroep te doen. Het is voor de expert een stuk handiger, en het komt de objectiviteit en de samenhang van de plaatsbeschrijving ten goede. Hij kan de evolutie van de woning makkelijk inschatten alsook de staat waarin de woning zich bevindt bij het vertrek. Voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving (bij intrek én bij het verlaten van een woning), verwijzen wij naar het model plaatsbeschrijving dat je gratis kan downloaden in Word en PDF.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Al je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Plaatsbeschrijving huurcontract download

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat door te klikken op onderstaande knop. Ook hebben we de plaatsbeschrijving als Word bestand voor je ter beschikking gesteld.

Format Download link
Plaatsbeschrijving - PDF

CallMePower Plaatsbeschrijving PDF

Plaatsbeschrijving - PDF

Download document CallMePowerWord

Lees meer over de plaatsbeschrijving

Lees meer over de plaatsbeschrijving