Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Waarom plaatsbeschrijving bij het huurcontract voegen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
plaatsbeschrijving

Je moet bij wet een plaatsbeschrijving maken bij het starten van een huurcontract. Dit document heeft juridische waarde en beschrijft gedetailleerd de staat van de woning om toekomstige discussies te vermijden. Lees meer over wat een plaatsbeschrijving is, waarom het verplicht is om dit document toe te voegen aan het huurcontract in Vlaanderen en wat de gevolgen zijn als dit niet correct gebeurt.

Wat is de plaatsbeschrijving bij het huurcontract?

In zowel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest is het opstellen van een plaatsbeschrijving bij de wet verplicht bij de aanvang van een huurcontract. De plaatsbeschrijving brengt de staat van een huurwoning in kaart ten tijde van de intrek of het vertrek van de huurder. Dergelijke schriftelijke vaststelling vermijdt toekomstige geschillen tussen de huurder en verhuurder over de staat van de woning.

Bij een verhuis kan de verhuurder op basis van de plaatsbeschrijving bij intrek en bij vertrek de staat en de eventueel aangebrachte schade aan de woning vaststellen, en vervolgens de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder, of aftrekken van de huurwaarborg.

Indien nauwkeurig opgemaakt, beschermt de plaatsbeschrijving:

  • De verhuurder tegen het risico dat de huurder zijn woongebouw ongestraft schade toebrengt ;
  • De huurder tegen het risico dat de verhuurder hem schade ten laste legt waar hij niet voor verantwoordelijk is.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Wanneer moet je een plaatsbeschrijving bij huurcontract voegen?

De plaatsbeschrijving is een verplicht document dat je moet opmaken bij aanvang van het huurcontract. Deze wordt bij voorkeur alvorens de huurperiode van start gaat opgesteld (anders in de eerste maand van de huurperiode) én in het bijzijn van beide partijen, zowel huurder als verhuurder.

Deze dient vervolgens door beiden ondertekend te worden en wordt meegenomen wanneer het huurcontract geregistreerd wordt. De intredende plaatsbeschrijving registreren gebeurd dus samen met het huurcontract. Bij het verlaten van de woning wordt de plaatsbeschrijving nogmaals doorgenomen en eventueel vergeleken met een uittredende plaatsbeschrijving.

Is een plaatsbeschrijving bij het huurcontract verplicht?

Het opstellen van een plaatsbeschrijving is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië wettelijk verplicht voor elk huurcontract voor een hoofdverblijfplaats. Deze verplichting is opgenomen in de verhuurwet en is er om de huurder en de verhuurder te beschermen. Zo kan de huurder niet onterecht aansprakelijk worden gesteld voor schade, én kan de verhuurder schade veroorzaakt tijdens de huurperiode verhalen op de huurder, indien dit wel de schuld van de huurder was.

Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt in kaart gebracht wat er wel of niet ontbreekt en of er sprake is van beschaDigingen aan de betreffende woning of het aanwezige meubilair in de woning. Op deze manier kunnen er na verloop van tijd geen misverstanden ontstaan. Een plaatsbeschrijving bij het huurcontract is verplicht, omdat hiermee beide partijen beschermd worden tegen geschil.

Wat zijn de gevolgen als er geen plaatsbeschrijving wordt opgesteld?

Het ontbreken van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst kan leiden tot conflicten over schade en verantwoordelijkheden bij het beëindigen van de huur. Zonder plaatsbeschrijving kan de huurwaarborg terugkrijgen lastiger blijken, en problemen veroorzaken bij juridische procedures. Het opstellen van een plaatsbeschrijving is cruciaal om potentiële conflicten te voorkomen en de rechten van beide partijen te waarborgen.

Bij een huurgeschil kun je het best eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit echter niet en eist de huurder de betaling van de achterstallige huur, of dreigt hij met een eventuele ontbinding van de huurovereenkomst, dan zijn er twee mogelijke procedures:

  • De verzoeningsprocedure. De verhuurder of huurder stapt naar de Vrederechter die zal bemiddelen om zo tot een overeenkomst te komen tussen beide partijen.
  • De gerechterlijke procedure. Indien het Vredegerecht geen uitkomst biedt, dan dient men naar de Burgerlijke Rechtbank te stappen en een gerechterlijke procedure in te zetten.

Waar terecht bij een geschil?

Bij (huur)geschillen kun je terecht bij de Justitiehuizen (Ministerie van Justitie) voor gratis juridisch advies. Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt, heb je misschien ook recht op goedkope of gratis bijstand door een advocaat. Daarnaast kun je afhankelijk van je inkomen eventueel ook gehele of gedeeltelijke vrijstelling van gerechtskosten krijgen.

Wie moet de plaatsbeschrijving opmaken?

In sommige gevallen stellen de verhuurder en de huurder in onderling overleg een deskundige aan, tegen een welbepaalde kostprijs. Lees meer over de prijs voor het opstellen van een plaatsbeschrijving.

De tussenkomst van een expert garandeert een grotere objectiviteit van dit cruciale document. Weinig geschillen ontstaan bij de intrek in een woning, terwijl de plaatsbeschrijving bij vertrek soms wel voor onenigheid zorgt tussen de partijen. Een expert kan bijdragen om twisten te voorkomen.

Als een deskundige is betrokken bij de plaatsbeschrijving bij intrek, moet deze ook verantwoordelijk zijn voor de plaatsbeschrijving bij vertrek uit de woning.

We raden aan om voor zowel de plaatsbeschrijving bij intrek als bij vertrek dezelfde expert te gebruiken. Dit bevordert de objectiviteit en samenhang van de plaatsbeschrijving, en maakt het voor de expert handiger om de evolutie van de woning te beoordelen. Voor een gedetailleerde voorbeeld plaatsbeschrijving, bekijk ons gratis Word- en PDF-model.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Al je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 50 stemmen vond de informatie nuttig.

Lees meer over de plaatsbeschrijving