Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je contracten: energie, telecom, verzekeringen en meer!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit verplicht?

plaatsbeschrijving verhuizen huur

Verhuis je naar een andere huurwoning? Voor huurders en verhuurders is een plaatsbeschrijving verplicht bij de wet. Dit document met juridische waarde is zeer belangrijk bij de intrek en bij het verlaten van een huurwoning. Op deze pagina kun je een plaatsbeschrijving downloaden, leggen we je uit wat een plaatsbeschrijving is en hoe je deze het beste kunt invullen!


Plaatsbeschrijving download

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat door te klikken op onderstaande knop. Ook hebben we de plaatsbeschrijving als Word bestand voor je ter beschikking gesteld.

Format Download link
Plaatsbeschrijving - PDF

CallMePower Plaatsbeschrijving PDF

Plaatsbeschrijving - PDF

Download document CallMePowerWord

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je contracten: energie, telecom, verzekeringen en meer!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wat is een plaatsbeschrijving?

In zowel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest is dit document bij de wet verplicht bij het betrekken van een nieuwe woning. De plaatsbeschrijving brengt de staat van een huurwoning in kaart ten tijde van de intrek of de vertrek van de huurder. Dergelijke schriftelijke vaststelling vermijdt toekomstige geschillen tussen de huurder en verhuurder over de staat van de woning. De plaatsbeschrijving, die integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst, is dan ook heel belangrijk.

Bij een verhuis kan de verhuuder op basis van de plaatsbeschrijving bij intrek en bij vertrek de staat en de eventueel aangebrachte schade aan de woning vaststellen, en vervolgens de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder, of aftrekken van de huurwaarborg.

Indien nauwkeurig opgemaakt, beschermt de plaatsbeschrijving zowel de verhuurder als de huurder:

  • De verhuurder tegen het risico dat de huurder zijn woongebouw ongestraft schade toebrengt ;
  • De huurder tegen het risico dat de verhuurder hem schade ten laste legt waar hij niet voor verantwoordelijk is.

Wanneer moet je een plaatsbeschrijving opmaken?

huis woning plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een verplicht document wanneer er een huurcontract wordt opgesteld. Deze wordt bij voorkeur alvorens de huurperiode van start gaat opgesteld (anders in de eerste maand van de huurperiode) én in het bijzijn van beide partijen, zowel huurder als verhuurder.

Deze dient vervolgens door beiden ondertekend te worden en wordt meegenomen wanneer het huurcontract geregistreerd wordt. Je hoeft de plaatsbeschrijving dus niet apart te registreren. Bij het verlaten van de woning wordt de plaatsbeschrijving nogmaals doorgenomen en worden de nodige wijzigingen in het document opgenomen.

Waarom is een plaatbeschrijving verplicht?

Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt in kaart gebracht wat er wel of niet ontbreekt en of er sprake is van beschadigingen aan de betreffende woning of het aanwezige meubilair in de woning. Op deze manier kunnen er na verloop van tijd geen misverstanden ontstaan.

Een plaatsbeschrijving opmaken is verplicht, omdat hiermee beide partijen beschermd worden tegen geschil. Als er geen plaatsbeschrijving is geregistreerd aan het begin van de huurovereenkomst, gaat men ervan uit dat er geen huurschade bestaat. In dat geval dient de verhuurder voor eventuele schade op te draaien.

Plaatsbeschrijving opmaken

Voorbeeld plaatsbeschrijving

Foto voorbeeld plaatsbeschrijving

Volgens Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek dient een plaatsbeschrijving te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. De plaatsbeschrijving:

  • Moet gedetailleerd zijn;
  • Moet ontegenstrijdig zijn;
  • Moet ondertekend worden door beide partijen;
  • Is voor gemeenschappelijke rekening.

Een uitgebreid voorbeeld en informatie over hoe je de plaatsbeschrijving moet opstellen, vind je op onze plaatsbeschrijving voorbeeld pagina.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving

Zowel bij de intrek als bij het verlaten van een woning is een nauwkeurige opsomming en beschrijving van alle onderdelen van de woning van groot belang. De plaatsbeschrijving is namelijk zowel bij de intrek én vertrek bedoeld om de verschillen vast te stellen van de staat van de huurwoning. Hoe preciezer en correcter dit document is, hoe kleiner de kans op eventuele geschillen.

Voor een gemeubelde woning moet er tevens een beschrijving aanwezig zijn van de inhoud , zoals meubelen, huishoudtoestellen, vaatwerk en keukenuitrusting. Gaat het om een ongemeubeld pand, dan volstaat het om de vloerbekleding, de plafonds, wanden, vensters, luiken, deuren, keuken apparatuur enzovoort, én de staat waarin ze zich bevinden op te lijsten.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving? Het opmaken/opstellen van een plaatsbeschrijving is in België gratis voor zover je uiteraard het document zelf opstelt en geen deskundige inschakelt. Schakel je een deskundige in, dan hangt prijs voor een plaatsbeschrijving af van het formaat van de woning. Heb je vragen over dit belangrijke document? Neem dan contact op met een van onze verhuis experts via 📞 02 588 03 92.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je contracten: energie, telecom, verzekeringen en meer!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Ontegenstrijdige plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving dient ondertekend te worden door beide partijen (de verhuurder of eigenaar en de huurder). Beiden moeten aanwezig zijn bij het opstellen van de plaasbeschrijving, of bij afwezigheid een vertegenwoordiger aanstellen. De plaatsbeschrijving moet bijgevolg gedateerd, ondertekend en goedgekeurd zijn door de twee partijen. Deze voorwaarden behouden elk van de partijen voor mogelijke betwistingen achteraf. Wordt er beroep gedaan op een deskundige, dan dient dit vermeld te worden in het huurcontract en met goedkeuring van beide partijen.

Gedeelde kosten plaatsbeschrijving

Dit betekent dat in het geval een expert wordt ingeschakeld, de kosten verbonden aan de opmaak van de plaatsbeschrijving door beide partijen voor de helft betaald moeten worden. Meestal wordt er in onderling overleg een deskundige aangesteld. Indien de huurder en verhuurder echter elk hun eigen expert aanspreken, dragen ze elk de respectievelijke kosten.

Kies je energieleverancier Als je verhuist, ben je vrij om te kiezen voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres. Je hoeft in geen geval je huidige energiecontract aan te houden noch het contract van de vorige huurder of eigenaar over te nemen.

Wat te doen bij een geschil plaatsbeschrijving

Helaas is het opstellen van een plaatsbeschrijving geen garantie tegen het onstaan van toekomstige geschillen. In de volgende paragrafen bespreken we uitgebreider welke scenario`s zich kunnen voordoen, en hoe je ze het beste oplost.

Plaatsbeschrijving bij intrek

documenten plaatsbeschrijving huurwoning

In het geval de twee partijen het oneens zijn over de opmaak van de plaatsbeschrijving wanneer deze wordt opgesteld ten tijde van de intrek van de woning, kunnen ze beroep doen op een deskundige ter zake. Hij zal dan de plaatsbeschrijving zo objectief mogelijk uitvoeren.

Tijdens de huurperiode

Geschillen tussen de verhuurder en huurder kunnen echter ook voorkomen tijdens de huurperiode, en over zaken die geen betrekking hebben op de plaatsbeschrijving van de huurwoning. Meestal is een achterstallige huur de aanleiding van zo'n conflict. Sinds de Zesde Staathervorming is de regelgeving hieromtrent versoepeld.

Bij een huurgeschil kun je het best eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit echter niet en eist de huurder de betaling van de achterstallige huur, of dreigt hij met een eventuele ontbinding van de huurovereenkomst, dan zijn er twee mogelijke procedures:

  • De verzoeningsprocedure. De verhuurder of huurder stapt naar de Vrederechter die zal bemiddelen om zo tot een overeenkomst te komen tussen beide partijen.
  • De gerechterlijke procedure. Indien het Vredegerecht geen uitkomst biedt, dan dient men naar de Burgerlijke Rechtbank te stappen en een gerechterlijke procedure in te zetten.

Geschillen Bij (huur)geschillen kun je terecht bij de Justitiehuizen (Ministerie van Justitie) voor gratis juridisch advies. Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt, heb je misschien ook recht op goedkope of gratis bijstand door een advocaat. Daarnaast kun je afhankelijk van je inkomen eventueel ook gehele of gedeeltelijke vrijstelling van gerechtskosten krijgen.

Deskundige inschakelen voor het opmaken plaatsbeschrijving

In sommige gevallen doen de verhuurder en de huurder in onderling overleg een beroep op een deskundige, tegen een welbepaalde kostprijs. Dit betekent echter niet dat men verplicht is een expert in te schakelen.

Tussenkomst van een expert garandeert echter wel een grotere objectiviteit van dit cruciale document. Er zijn weinig geschillen bij de intrek in een woning, terwijl de plaatsbeschrijving bij vertrek uit de woning soms wel zorgt voor onenigheid tussen de twee partijen. Een expert kan bijgevolg bijdragen om zowel bij intrek als bij het verlaten van de woning twisten of ruzies te voorkomen tussen de twee partijen.

Indien een deskundige ter plaatse kwam voor de plaatsbeschrijving bij intrek, moet een expert terzake ook de plaatsbeschrijving bij het vertrek uit de woning voor rekening nemen.

We raden aan om voor de plaatsbeschrijving bij intrek én bij vertek op éénzelfde expert beroep te doen. Het is voor de expert een stuk handiger, en het komt de objectiviteit en de samenhang van de plaatsbeschrijving ten goede. Hij kan de evolutie van de woning makkelijk inschatten alsook de staat waarin de woning zich bevindt bij het vertrek. Voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving (bij intrek én bij het verlaten van een woning), verwijzen wij naar het model plaatsbeschrijving dat je gratis kan downloaden in Word en PDF.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je contracten: energie, telecom, verzekeringen en meer!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Geactualiseerd op