Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!
energie verhuizen

Gas en/of elektriciteit nodig in je nieuwe woning?

Bel ons om de meter(s) op jouw naam te zetten!

Verhuis je? Heb je een nieuw én voordelig energiecontract nodig?

Bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur. Of we bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.

Alles over de plaatsbeschrijving voor een vlotte verhuis!

plaatsbeschrijving voorbeeld model word verhuis

Een plaatsbeschrijving is in Vlaanderen net als in Brussel en Wallonië bij wet verplicht bij intrek en bij het verlaten van een woning. Wat is een plaatsbeschrijving exact en hoe vul je het dit document correct in? Daarom helpen wij jou graag op weg!

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat en de standaard plaatsbeschrijving Word op deze pagina.

Model plaatsbeschrijving Download hier ↓↓
 • Standaard model - ongemeubeld pand - PDF
Gratis plaatsbeschrijving voor België
 • Ongemeubeld appartement
Gratis plaatsbeschrijving voor België
 • Ongemeubelde woning
Gratis plaatsbeschrijving voor België
 • Gemeubeld pand
Gratis plaatsbeschrijving voor België
 • Studentenkot (studentenverblijf)
Gratis plaatsbeschrijving voor België
 • Standaard model - ongemeubeld pand - Word
Download gratis plaatsbeschrijving woning
huis woning plaatsbeschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

In zowel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest is dit document bij wet verplicht bij het betrekken van een nieuwe woning. De plaatsbeschrijving brengt de toestand in kaart van een woongebouw bij intrek en vertrek van de huurder. Dergelijke schriftelijke vaststelling vermijdt mogelijke geschillen tussen de huurder en verhuurder. De plaatsbeschrijving, die integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst, is dan ook heel belangrijk.

verhuisdozen verhuizen boxes

Bij een verhuis kan de verhuuder op basis van de plaatsbeschrijving bij intrek en bij vertrek de toestand en de eventueel aangebrachte schade aan de woning vaststellen, en vervolgens de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder, of aftrekken van de huurwaarborg.

Indien nauwkeurig opgemaakt, beschermt de plaatsbeschrijving zowel de verhuurder als de huurder:

 • De verhuurder tegen het risico dat de huurder zijn woongebouw ongestraft schade toebrengt.
 • De huurder tegen het risico dat de verhuurder hem schade ten laste legt waar hij niet voor verantwoordelijk is.

Essent aanbieding

Hoe een plaatsbeschrijving correct invullen?

Voorbeeld invullen model plaatsbeschrijving model

Gratis model plaatsbeschrijving voor België

Volgens Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek dient een plaatsbeschrijving te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden :

 • Moet gedetailleerd zijn
 • Moet ontegenstrijdig zijn, en ondertekend door beide partijen
 • Is voor gemeenschappelijke rekening

Het document dient gedetailleerd te zijn

Zowel bij intrek al bij het verlaten van een woning is een nauwkeurige opsomming en beschrijving van alle elementenen onderdelen van de woning van groot belang. De plaatsbeschrijving is namelijk bedoeld om de verschillen vast te stellen tussen de toestand van de woning bij intrek en vertrek. Hoe preciezer en correcter dit document is, hoe kleiner is de kans op eventuelen geschillen.

Voor een gemeubeld woning moet er tevens een beschrijvingaanwezig zijn van de inhoud (meubelen, huishoudtoestellen, vaatwerk, keukenuitrusting,…). Gaat het om een ongemeubeld pand, dan volstaat het om de vloerbekleding, de plafonds, wanden, vensters, luiken, deuren enzovoort, én de staat waarin ze zich bevinden op te lijsten.

Energieovernamedocument ⚡ Verhuis je en betrek je een nieuwe woning? Naast een plaatsbeschrijving is het belangrijk dat je je energie niet vergeet. Zorg voor een correcte overdracht van aardgas en elektriciteit met het energieovernamedocument. Download hier gratis zo'n exemplaar om in te vullen.

Het dient ontegenstrijdig te zijn

De plaatsbeschrijving dient ondertekend door beide en partijen (de verhuurder of eigenaar en de huurder). Beiden moeten aanwezig zijn bij het opstellen van de plaasbeschrijving, of bij afwezighied een vertegenwoordger aanstellen. De plaatsbeschrijving moet bijgevolg gedateerd, ondertekend en goedgekeurd zijn door de twee partijen. Deze voorwaarden behouden elk van de partijen voor mogelijke betwistingen achteraf. Wordt er beroep gedaan op een deskundige, dan dient dit vermeld in het huurcontract en met goedkeuring van beide partijen.

Is voor gemeenschappelijke rekening

Dit betekent dat de kosten verbonden aan de opmaak van de plaatsbeschrijving door een expert,door beide partijen voor de helft dienen betaald. Meestal wordt er in onderling overleg een deskundige aangesteld. Indien de huurder en verhuurder echter elk hun eigen expert aanspreken, dragen ze elk de respectievelijke kosten.

Kies je energieleverancier Als je verhuist, ben je vrij om te kiezen voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres. Je hoeft in geen geval je huidige energiecontract aan te houden noch het contract van de vorige huurder of eigenaar over te nemen.

Wat gebeurt er bij een geschil tussen de huurder en de eigenaar?

Geschillen kunnen op elk moment ontstaan. Maar wat gebeurt er bij een geschil tussen de huurder en de eigenaar?

Bij intrek in de woning

In geval de twee partijen het oneens zijn bij de opmaak van de plaatsbeschrijving, kunnen ze beroep doen op een deskudige ter zake. Hij zal dan de plaatsbeschrijving zo objectief mogelijk uitvoeren. 

Tijdens de huurovereenkomst

Gratis plaatsbeschrijving en kartonnen everhuisdozen

En plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn, is ontegenstrijdig opgesteld, voor gemeenschappelijke rekening, en voor akkoord ondertekend door beide partijen

Geschillen tussen de verhuurder en huurder kunnenechter ook voorkomen tijdens de huurperiode, enover zaken die geen betrekking hebben op de plaatsbeschrijving.
Meestal is achterstallige huur de aanleiding van zo'n conflict.
Sinds de Zesde Staathervorming is de regelgeving hieromtrent versoepeld.

Bij een huurgeschil kun je het best eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit echter niet en eist de huurder de betaling van de achterstallige huur, en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst, dan zijn er twee mogelijke procedures

 • De verzoeningsprocedure
  De verhuurder of huurder stapt naar de Vrederechterdie zal bemiddelen om zo tot een overeenkomst te komen tussen beide partijen.
 • De gerechterlijke procedure
  Indien het Vredegerecht geen uitkomst biedt, dan dient men naar de Burgerlijke Rechtbank te stappen en een gerechterlijke procedure in te zetten.

Geschillen Bij (huur)geschillen kun je terecht bij de «Justitiehuizen» (Ministerie van Justitie) voor gratis juridisch advies. Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt, heb je misschien ook recht op goedkope of gratis bijstand door een advocaat. Daarnaast kun je afhankelijk van je inkomen eventueel ook gehele of gedeeltelijke vrijstelling van gerechtskosten krijgen.


Essent aanbieding

Ben ik verplicht om beroep te doen op een deskundige voor de opmaak van de plaatsbeschrijving?

In sommige gevallen doen de verhuurder en de huurder in onderling overleg een beroep op een deskundige. Dit betekent echter niet dat men verplicht een expert dient in te schakelen, en aan een welbepaalde kostprijs. 

Tussenkomst van een expert garandeert echter wel een grotere objectiviteit van dit cruciale document. Er zijn weing geschillen bij de intrek in een woning, terwijl bij het verlaten van een woning er soms wel onenigheid tussen de twee partijen ontstaat. Een expert kan bijgevolg bijdragen om zowel bij intrek als bij het verlaten van de woning twisten of ruzies te voorkomen tussen de twee partijen.

Indien een deskundige ter plaatse kwam voor de plaatsbeschrijving bij intrek, moet een expert terzake ook de plaatsbeschrijving bij het verlaten van de woning voor rekening nemen.

We raden aan om voor de plaatsbeschrijving bij intrek én bij vertek op éénzelfde expert beroep te doen. Het is voor de expert een stuk handiger, en het komt de objectiviteit en de samenhang van de plaatsbeschrijving ten goede. Hij kan de evolutie van de woning makkelijk inschatten alsook de staat waarin de woning zich bevindt bij het vertrek. Voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving (bij intrek én bij het verlaten van een woning), verwijzen wij naar het model plaatsbeschrijving dat je gratis kan downloaden in Word en PDF.

Moet ik betalen voor het opmaken van een plaatsbeschrijving?

plaatsbeschrijving kosten

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is in België gratis voor zover je het document zelf opstelt en geen deskundige inschakelt.

Kies je voor een expert terzake, dan is het handig om weten dat ze geen vaste tarieven of honararia hanteren. Bovendien hebben de omvang en de complexiteit van het te evalueren woongebouw ook invloed op het kostenplaatje. Voor een appartement moet je rekenen op ongeveer 120 euro (BTW inbegrepen). Een plaatsbeschrijven van een huis kost gemiddeld 135 euro (BTW inbegrepen).