verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Plaatsbeschrijving huurwoning hier downloaden met uitleg

plaatsbeschrijving verhuizen huur

Verhuis je naar een andere huurwoning? Voor huurders en verhuurders is een plaatsbeschrijving bij wet verplicht. Dit document met juridische waarde is zeer belangrijk bij intrek en bij het verlaten van een huurwoning. Je kan de plaatsbeschrijving hier downloaden, we leggen je uit hoe het document invult en wat een plaatsbeschrijving is!


Plaatsbeschrijving download

Wij stellen graag een model plaatsbeschrijving voor elk type woongebouw gratis ter beschikking. Download dit officiële document in PDF-formaat en de standaard plaatsbeschrijving Word op deze pagina.

Format Download link
Plaatsbeschrijving - PDF

CallMePower Plaatsbeschrijving PDF

Plaatsbeschrijving - WORD

Download document CallMePowerWord

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wat is een plaatsbeschrijving?

In zowel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest is dit document bij wet verplicht bij het betrekken van een nieuwe woning. De plaatsbeschrijving brengt de staat van een woongebouw in kaart bij intrek en vertrek van de huurder. Dergelijke schriftelijke vaststelling vermijdt mogelijke geschillen tussen de huurder en verhuurder. De plaatsbeschrijving, die integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst, is dan ook heel belangrijk.

Bij een verhuis kan de verhuuder op basis van de plaatsbeschrijving bij intrek en bij vertrek de staat en de eventueel aangebrachte schade aan de woning vaststellen, en vervolgens de herstellingskosten aanrekenen aan de huurder, of aftrekken van de huurwaarborg.

Indien nauwkeurig opgemaakt, beschermt de plaatsbeschrijving zowel de verhuurder als de huurder:

 • De verhuurder tegen het risico dat de huurder zijn woongebouw ongestraft schade toebrengt ;
 • De huurder tegen het risico dat de verhuurder hem schade ten laste legt waar hij niet voor verantwoordelijk is.

Waarom en wanneer is een plaatsbeschrijving nodig?

huis woning plaatsbeschrijving

Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt in kaart gebracht wat er wel of niet ontbreekt en of er sprake is van beschadigingen in de betreffende woning. Op deze manier kunnen er na verloop van tijd geen misverstanden ontstaan.

De plaatsbeschrijving is een verplicht document wanneer er een huurcontract wordt opgesteld. Deze wordt bij voorkeur alvorens de huurperiode van start gaat opgesteld (anders in de eerste maand van de huurperiode) én in het bijzijn van beide partijen, zowel huurder als verhuurder.

Deze dient vervolgens door beiden ondertekend te worden en wordt meegenomen wanneer het huurcontract geregistreerd wordt. Bij het verlaten van de woning wordt de plaatsbeschrijving nogmaals doorgenomen en worden de nodige wijzigingen opgenomen.

Plaatsbeschrijving opmaken

Voorbeeld plaatsbeschrijving

Voorbeeld plaatsbeschrijving voor België

Volgens Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek dient een plaatsbeschrijving te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden:

 • Moet gedetailleerd zijn ;
 • Moet ontegenstrijdig zijn, en ondertekend door beide partijen ;
 • Is voor gemeenschappelijke rekening.

Een uitgebreid voorbeeld en informatie over hoe je de plaatsbeschrijving moet opstellen, vind je op onze plaatsbeschrijving voorbeeld pagina.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving

Zowel bij intrek als bij het verlaten van een woning is een nauwkeurige opsomming en beschrijving van alle elementenen onderdelen van de woning van groot belang. De plaatsbeschrijving is namelijk bedoeld om de verschillen vast te stellen van de staat van de woning bij intrek én vertrek. Hoe preciezer en correcter dit document is, hoe kleiner is de kans op eventuele geschillen.

Voor een gemeubelde woning moet er tevens een beschrijving aanwezig zijn van de inhoud , zoals meubelen, huishoudtoestellen, vaatwerk en keukenuitrusting. Gaat het om een ongemeubeld pand, dan volstaat het om de vloerbekleding, de plafonds, wanden, vensters, luiken, deuren, keuken apparatuur enzovoort, én de staat waarin ze zich bevinden op te lijsten.

Energieovernamedocument ⚡ Verhuis je en betrek je een nieuwe woning? Naast een plaatsbeschrijving is het belangrijk dat je je energie niet vergeet. Zorg voor een correcte overdracht van aardgas en elektriciteit met het energieovernamedocument. Download dit document gratis op onze website.

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Ontegenstrijdige plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving dient ondertekend door beide partijen (de verhuurder of eigenaar en de huurder). Beiden moeten aanwezig zijn bij het opstellen van de plaasbeschrijving, of bij afwezigheid een vertegenwoordiger aanstellen. De plaatsbeschrijving moet bijgevolg gedateerd, ondertekend en goedgekeurd zijn door de twee partijen. Deze voorwaarden behouden elk van de partijen voor mogelijke betwistingen achteraf. Wordt er beroep gedaan op een deskundige, dan dient dit vermeld in het huurcontract en met goedkeuring van beide partijen.

Gedeelde kosten plaatsbeschrijving

Dit betekent dat de kosten verbonden aan de opmaak van de plaatsbeschrijving met behulp van een expert, door beide partijen voor de helft betaald moeten worden. Meestal wordt er in onderling overleg een deskundige aangesteld. Indien de huurder en verhuurder echter elk hun eigen expert aanspreken, dragen ze elk de respectievelijke kosten.

Kies je energieleverancier Als je verhuist, ben je vrij om te kiezen voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres. Je hoeft in geen geval je huidige energiecontract aan te houden noch het contract van de vorige huurder of eigenaar over te nemen.

Wat te doen bij een geschil plaatsbeschrijving

Jammer genoeg kunnen geschillen op elk moment ontstaan. Maar wat gebeurt er precies als er een geschil ontstaat tussen de huurder en de eigenaar van de woning?

Plaatsbeschrijving bij intrek

documenten plaatsbeschrijving

In geval de twee partijen het oneens zijn bij de opmaak van de plaatsbeschrijving, kunnen ze beroep doen op een deskundige ter zake. Hij zal dan de plaatsbeschrijving zo objectief mogelijk uitvoeren.

Tijdens de huurperiode

Geschillen tussen de verhuurder en huurder kunnen echter ook voorkomen tijdens de huurperiode, en over zaken die geen betrekking hebben op de plaatsbeschrijving. Meestal is achterstallige huur de aanleiding van zo'n conflict. Sinds de Zesde Staathervorming is de regelgeving hieromtrent versoepeld.

Bij een huurgeschil kun je het best eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit echter niet en eist de huurder de betaling van de achterstallige huur, en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst, dan zijn er twee mogelijke procedures:

 • De verzoeningsprocedure
  De verhuurder of huurder stapt naar de Vrederechter die zal bemiddelen om zo tot een overeenkomst te komen tussen beide partijen.
 • De gerechterlijke procedure
  Indien het Vredegerecht geen uitkomst biedt, dan dient men naar de Burgerlijke Rechtbank te stappen en een gerechterlijke procedure in te zetten.

Geschillen Bij (huur)geschillen kun je terecht bij de «Justitiehuizen» (Ministerie van Justitie) voor gratis juridisch advies. Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt, heb je misschien ook recht op goedkope of gratis bijstand door een advocaat. Daarnaast kun je afhankelijk van je inkomen eventueel ook gehele of gedeeltelijke vrijstelling van gerechtskosten krijgen.

Deskundige inschakelen voor het opmaken plaatsbeschrijving

In sommige gevallen doen de verhuurder en de huurder in onderling overleg een beroep op een deskundige. Dit betekent echter niet dat men verplicht een expert dient in te schakelen, en aan een welbepaalde kostprijs.

Tussenkomst van een expert garandeert echter wel een grotere objectiviteit van dit cruciale document. Er zijn weing geschillen bij de intrek in een woning, terwijl bij het verlaten van een woning er soms wel onenigheid tussen de twee partijen ontstaat. Een expert kan bijgevolg bijdragen om zowel bij intrek als bij het verlaten van de woning twisten of ruzies te voorkomen tussen de twee partijen.

Indien een deskundige ter plaatse kwam voor de plaatsbeschrijving bij intrek, moet een expert terzake ook de plaatsbeschrijving bij het verlaten van de woning voor rekening nemen.

We raden aan om voor de plaatsbeschrijving bij intrek én bij vertek op éénzelfde expert beroep te doen. Het is voor de expert een stuk handiger, en het komt de objectiviteit en de samenhang van de plaatsbeschrijving ten goede. Hij kan de evolutie van de woning makkelijk inschatten alsook de staat waarin de woning zich bevindt bij het vertrek. Voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving (bij intrek én bij het verlaten van een woning), verwijzen wij naar het model plaatsbeschrijving dat je gratis kan downloaden in Word en PDF.

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

verhuizen
verhuizen

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Plaatsbeschrijving prijs

geldzak kosten plaatsbeschrijving opstellen

Het opmaken/opstellen van een plaatsbeschrijving is in België gratis voor zover je uiteraard het document zelf opstelt en geen deskundige inschakelt.

Kies je voor een expert terzake, dan is het handig om te weten dat ze geen vaste tarieven of honararia hanteren. Bovendien hebben de omvang en de complexiteit van het te evalueren woongebouw ook invloed op het kostenplaatje.

Kosten plaatsbeschrijving voor een appartement moet je rekenen op ongeveer 120 euro (BTW inbegrepen). Een plaatsbeschrijven van een huis kost gemiddeld 135 euro (BTW inbegrepen).

Geactualiseerd op