Hoe ontstaat luchtvervuiling? Welke stoffen ademen we dagelijks in? En wat kunnen wij doen om de lucht gezond te houden?

co2-uitstoot compensatie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

De effecten van luchtvervuiling zijn steeds meer te merken in onze directe omgeving en dit is ook te zien in de gevolgen ervan op onze gezondheid. Zowel natuurlijke effecten als de menselijke invloed vergroot het aantal afvalstoffen in de lucht. Het is van belang om ons ervan bewust te zijn dat we in onze dagelijkse gewoonten hier ook aan bijdragen. Hiernaast is het goed om te weten dat we de mogelijkheid hebben om kleine aanpassingen te doen en onze eigen leefomgeving en die van anderen te verbeteren.


Hoe ontstaat luchtvervuiling?

Verontreiniging van de lucht wordt veroorzaakt door de stoffen die ook door ons eigen toedoen in de ozonlaag terecht komen. De pollutie die afkomstig is van onze auto´s, huizen en bedrijven blijft ook in de omgeving hangen en mengt zich met de zuurstof die wij inademen. Wanneer er een overdaad aan hoeveelheid gassen, deeltjes en biomoleculen in de atmosfeer terecht komen, spreken we van luchtvervuiling.

Welke stoffen komen vrij met luchtvervuiling?

Veel energie wordt nog gewonnen uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen bestaan uit resten van planten en dieren, door zuurstofgebrek in de aarde zijn deze niet volledig afgebroken. Bij de verbranding van deze stoffen om energie op te wekken, komen afvalgassen vrij. Stoffen zoals koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide, komen in de lucht terecht.

Wist je dat er een premie bestaat voor het vervangen van je kachel of openhaard? De premie is ingevoerd om de luchtkwaliteit in België te verbeteren.

We maken onderscheid tussen 2 verschillende soorten broeikasgassen: de natuurlijke en de industriële broeikasgassen. De broeikasgassen hebben allemaal verschillende kenmerken en opwarmend vermogen.

Industriële Broeikasgassen

luchtvervuiling bedrijven emissie
 1. Stikstoftrifluoride (NF3), wordt gebruikt als ontvetter op nieuwe techniek zoals plasma beeldschermen
 2. Zwavelhexafluoride (SF6), wordt onder andere in dubbelglas toegepast
 3. Gefluoreerde koolwaterstoffen, worden gebruikt als koelvloeistof

Natuurlijke broeikasgassen

 1. Koolstofdioxide (CO2), ontwikkeld zich bij het afbreken van dierlijk of plantaardig materiaal
 2. Ozon (O3), is een reactief gas en is schadelijk voor onze gezondheid
 3. Methaan (CH4), methaan gassen komen vrij bij het ontbinden van plantaardig materiaal
 4. Lachgas (N2O), deze gassen komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, chemische industrie en in de landbouw
 5. Waterdamp (H2O), deze gassen ontstaan door het verdampen van water
energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

Luchtvervuiling en onze gezondheid

De stoffen die in de lucht terechtkomen hebben direct gevolg op onze gezondheid. In enkele gevallen zijn de gassen zelfs zo sterk, dat het blijvende ziektes of zelfs vroegtijdige dood kan veroorzaken. Luchtverontreiniging kan effecten hebben zowel op korte als op lange termijn.

Effecten op de gezondheid korte termijn

Effecten op korte termijn kunnen bijvoorbeeld hoesten, kortademigheid, of irritatie van de ogen tot gevolg hebben. Deze klachten zijn in de meeste gevallen niet blijvend. Luchtvervuiling kan leiden tot meer complicaties bij ouderen en verzwakte mensen.

Effecten op de gezondheid lange termijn

Op lange termijn kunnen reeds bestaande klachten of ziektes verergeren. Deze effecten zijn merkbaar na meerdere dagen of langere periodes blootgesteld te zijn aan de vervuilde lucht. In enkele gevallen kan dit tot een vroegtijdige dood leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevallen waarbij een ziekte al een wat zwaardere vorm heeft aangenomen, welke dan wordt verergerd door de slechte luchtkwaliteit.

Wat is verzuring? Hoe ontstaat verzuring?

Zwavel en stikstofdioxide vermengen zich met watermoleculen en zuren in de lucht, zodra het regent (zure regen) komen deze verzuurde stoffen in de aarde terecht. Dit is een dreiging voor zowel planten als dieren. Hiernaast tast het ook onze gebouwen, standbeelden en monumenten aan. Door de zuurgraad aanwezig in deze regen vreet het als het ware heel langzaam in steen, cement en ander soort bouwmaterialen. Dit vraagt om meer renovaties, onderhoud en bescherming van onze eigendommen en die van de overheid.

Verzuring door natuurlijke activiteiten

Vervuiling ontstaat door verbrandingsprocessen, verkeer en huishoudens. Maar ook natuurlijke verschijnselen kunnen luchtvervuiling veroorzaken, zoals vulkaanuitbarstingen en bosbranden. Al deze factoren hebben invloed op ons leefmilieu. Bij natuurlijke oorzaken verbranden er bepaalde stoffen die met normale omstandigheden niet in de lucht terecht komen. Bij een grote hoeveelheid heeft dit direct effect op het omliggende gebied. Zo wordt bijvoorbeeld bij een vulkaanuitbarsting de omgeving bedekt met een laag as en verzuurd het de regen bij neerslag. Dit kan objecten en natuur in de omgeving aantasten, sommige planten overleven het misschien vanwege de verzuring niet.

zure regen vervuiling uitgelegd

Wat is Eutrofiëring?

De naam Eutrofiëring staat voor het proces waarbij de ecologische ontwikkelingen worden veranderd of verstoord als gevolg van luchtvervuiling. Zo kan het bijvoorbeeld de overhand van een bepaald soort plant veroorzaken, of de leefbaarheid van bossen negatief beïnvloeden. Dit komt voornamelijk door stoffen zoals stikstof en fosfor in overdaad. Het kan biodiversiteit verminderen en de groei van onze gewassen verstoren. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit en zuiverheid van het water.

België en luchtverontreiniging

Dat de ozonlaag wordt aangetast door ons dagelijks verbruik is zowel een lokaal, als een Europees én wereld probleem. Echter heeft het ene land er meer last van dan het andere. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) houdt de kwaliteit van de lucht constant in de gaten en vergelijkt met resultaten van de afgelopen jaren. België ligt in verhouding vrij hoog qua luchtverontreiniging. Maar hoe komt dat dan?

Fijnstof in België

In België is de concentratie van fijnstof aan de hoge kant. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een maximaal jaargemiddelde van 10 microgram per kubieke meter en tot op 3 piekdagen. België komt echter boven deze norm uit. De verbranding van brandstoffen, zoals benzine, gas, steenkool en Diesel veroorzaken deze concentratie in België.

Wil je ook bijdragen aan een schonere lucht in ons land?Bel: ☎ 02 588 92 38 voor mogelijkheden om je CO2 te compenseren of ga voor duurzame energie!

Oorzaken luchtvervuiling in onze steden

Vooral Antwerpen scoort hoog in deze metingen, maar ook de rest van Vlaanderen sluit hier nauw op aan. Dit heeft onder andere te maken met de hoeveelheid verkeer in onze steden, maar ook de kolen- en oliecentrales dragen hieraan bij. Volgens de VMM scoort België over het algemeen laag op luchtkwaliteit. Luchtvervuiling vormt een verhoogd risico op ziektes zoals hart- en vaatziekten, dementie en wordt beschouwd als kankerverwekkende factor. Maar ook heeft het gevolgen voor onze gewassen, bossen en de ecologische processen. Het is daarom van belang dat we allemaal stilstaan bij ons verbruik van brandstoffen en het verbeteren van ons leefmilieu.

ons verbruik vervuiling luchtkwaliteit

Luchtvervuiling en de ozonlaag

De ozonlaag beschermt de aarde tegen UV-straling, deze straling heeft schadelijke gevolgen voor de mens. Helaas kan luchtvervuiling de ozonlaag aantasten waardoor wij meer worden blootgesteld aan deze straling. De ozonlaag wordt steeds dunner, daardoor moeten wij ook steeds voorzichtiger zijn met de zon.

Luchtvervuiling en het broeikaseffect

De kwaliteit van lucht kan door klimaatverandering afnemen. Bij meer zon ontstaat er meer ozonsmog, wat ook weer z'n effect heeft op de natuur en het ontwikkelen van waterstoffen. Aangezien onze aarde steeds iets meer opwarmt hebben we ook te maken met verandering van de luchtkwaliteit en stimulatie van het broeikaseffect. Hierdoor warmt ook de bodem van de aarde op, wat veranderingen van onze leefomgeving tot gevolg heeft. Je kan hierbij denken aan enerzijds meer regenval en anderzijds meer woestijnvorming.

Kunnen wij luchtvervuiling afremmen?

Maar wat kunnen wij als individu doen om luchtverontreiniging tegen te gaan? Je kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om meer de fiets te nemen of het openbaar vervoer. Probeer sport of lopen langs drukke wegen te vermijden. Ook hout stoken met de openhaard zorgt voor verontreinigde lucht.

Hiernaast kunnen we onze CO2 uitstoot verkleinen of compenseren. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan projecten en bewust om te gaan met ons verbruik.

Hoe kan je jezelf tegen de afvalgassen beschermen?

duurzaam leven planeet

Het volledig voorkomen van inademen van de schadelijke gassen is niet mogelijk, ze zijn eigenlijk altijd in de lucht aanwezig. Wel kunnen we uiteraard zoveel mogelijk maatregelen nemen om dit te beperken. Je kan bijvoorbeeld rekening houden met onderstaande tips:

 • Belangrijk is om altijd te ventileren in huis. Ook al is de lucht vervuild, dat het in beweging blijft is noodzakelijk
 • Met filters in de ventilatiesystemen kan je een deel van de ronddwalende stoffen buiten houden
 • Minder gebruik van de auto en kachels of openhaarden helpt ook mee
 • Sommigen vinden het prettig om een fijnstofmasker te dragen in steden met druk verkeer of in gebieden waar meer smog hangt

gas en elektriciteit

Overstappen naar duurzame energie?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Geactualiseerd op