CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

CO2-compensatie om klimaatneutraal te leven

Geactualiseerd op
minuten lezen
CO2 Compensatie

Klimaatopwarming door CO2-uitstoot: maak je je ook zorgen over de toekomst van onze planeet of draag je graag een steentje bij aan het verminderen van luchtvervuiling? Indien je graag jouw ecologische voetafdruk wilt verminderen of zelfs neutraliseren kan je jouw uitgestoten CO2 compenseren. Door CO2-compensatie kan je op een eenvoudige en snelle manier je ecologische voetafdruk verkleinen.

Waarom CO2-uitstoot compenseren?

Vandaag de dag denken we steeds vaker aan onze ecologische voetafdruk. We eten minder vlees, plaatsen zonnepanelen en warmtepompen en rijden steeds vaker in een elektrische auto. Hoewel deze inspanningen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, is dit nog niet alles.

We zullen altijd CO2 blijven uitstoten door het voedsel dat we eten, de producten die we dagelijks gebruiken en zelfs bij ademen komt CO2 vrij. Deze uitgestoten CO2 wordt vrijgegeven aan de lucht en draagt bij aan de toename van broeikasgassen.

Volgens de Europese Commissie zijn deze broeikasgassen verantwoordelijk van 63 % van de opwarming van de aarde veroorzaakt door mensen. CO2-compensatie maakt deel uit van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid van landen, bedrijven en individuen.

De impact van de mens op de aarde is duidelijk zichtbaar door een toenemende temperatuur, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

Wat is CO2-uitstoot?

CO2 is de afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat zowel door natuurlijke processen als door menselijke handelingen ontstaat. Bij verbranding van brandstoffen komt in de meeste gevallen CO2 vrij, maar ook bij rotting in de natuur van bijvoorbeeld biomassa.

Sinds de industriële revolutie hebben de wereldwijde bevolkingsgroei en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de CO2-uitstoot wereldwijd dusdanig laten stijgen dat we het klimaat zijn gaan veranderen. Hoewel in de Europese Commissie de hoeveelheid uitgestoten CO2 aan het afnemen is, kan je ook zelf een steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan door je CO2 uitstoot te compenseren.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Hoe werkt CO2-compensatie?

CO2-compensatie bestaat uit het terugbrengen van je eigen CO2-uitstoot door het steunen en financieren van CO2-compensatieprogramma’s of door het kopen van CO2-certificaten. Er bestaan een groot aantal CO2-compensatieprogramma’s.

Vaak kan je al bijdragen door het planten van bomen of de financiering van een project dat de CO2-uitstoot verminderd, zoals het plaatsen van windmolens. Door te investeren in deze projecten help je mee om uitstoot verminderen of om CO2 uit de lucht te halen. Hiermee kan je dus jouw eigen uitstoot compenseren.

CO2-uitstoot berekenen voor compensatie

Om ervoor te zorgen dat onze CO2-emissies het geringste effect hebben op ons milieu, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen en dit tegen te gaan. Aandelen in klimaatcompensatie kan een interessante optie zijn.

Voor het individu of als bedrijf is het een kwestie van op de hoogte zijn van de totale (eigen) CO2-uitstoot voor een effectieve CO2-compensatie. Om je CO2-uitstoot te kunnen compenseren, is het belangrijk om te weten hoeveel je precies uitstoot. Hiervoor zal je eerst moeten bereken wat je energieverbruik is.

Bereken je CO2-uitstoot

kWh
Laden

CO2-compensatie met CallMePower

Als energievergelijker biedt CallMePower haar klanten ook de mogelijkheid om onder andere de uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van elektriciteit en aardgas te compenseren. Om klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan en CO2-compensatie effectief te gebruiken, is transparantie zeer belangrijk.

Selectra, het moederbedrijf van CallMePower, werkt samen met internationaal erkende certificatie-instanties die de positieve milieueffecten van CO2-compensatieprojecten garanderen en meten. De belangrijkste instanties waar wij mee samenwerken zijn The Gold Standard (opgericht door het WWF), The Clean Development Mechanism (opgericht door de Verenigde Naties) en Verified Carbon Standards (opgericht door meerdere NGO’s).

Wat zijn de vereisten voor CO2-compensatie bij CallMePower?

De bovengenoemde instanties hebben een aantal criteria vastgesteld waar goede CO2-compensatieprojecten aan moeten voldoen. De projecten waarin CallMePower investeert voldoen aan alle onderstaande eisen:

 • Aanvullend. Het project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de extra financiële steun.
 • Permanent. Broeikasgasemissies worden op lange termijn ingeperkt of gecompenseerd.
 • Meetbaar. De gesteunde projecten gebruiken een betrouwbaar protocol dat erkend is door de internationale gemeenschap.
 • Geverifieerd. Een derde partij controleert regelmatig de voortgang van het project.
 • Uniek. De koolstofkredieten kunnen slechts één keer worden verkocht.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Projecten CO2-uitstoot compenseren

CallMePower investeert in verschillende projecten die de CO2-uitstoot verminderen. Deze kunnen worden opgedeelt in twee belangrijke categorieen, namelijk vermindering van CO2-uitstoot en het opvangen van CO2-uitstoot.

Bij de vermindering van CO2-uitstoot wordt er geïnvesteerd in projecten die de hoeveelheid uitgestoten CO2 direct verminderen, zoals het windmolens of zonnepanelen. Bij het opvangen van CO2-uitstoot wordt er geïnvesteerd in projecten die reeds uitgestoten CO2-emissies opvangen, zoals herstellingen van land of het planten van bomen.

Goed om te weten! Om 1 ton CO2 te compenseren zijn ongeveer 31 tot 46 bomen nodig. Dus een huishouden dat 5 ton CO2 per jaar produceert zal tussen de 155 en 230 bomen moeten planten om volledig CO2-neutraal te zijn.

Kies voor CO2-compensatie met CallMePower!

Bij CallMePower heb je de mogelijkheid om verschillende hoeveelheden CO2 te compenseren. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op de nationale consumptie gemiddelden, zoals het gemiddeld elektriciteitsverbruik, gemiddeld waterverbruik en gemiddeld gasverbruik.

CO2-compensatie met CallMePower
  Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Optie 6
Aantal ton CO2-compensatie 1,55 3,87 4,88 5,42 6,61 9,53
Prijs € 2,99 p/m € 3,99 p/m € 4,99 p/m € 5,99 p/m € 7,50 p/m € 12,99 p/m
Welke uitstoot compenseer je?
Elektriciteit ✔️ ✖️ ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
Gas ✖️ ✔️ ✖️ ✔️ ✔️ ✔️
Huishoudtoestellen ✖️ ✖️ ✔️ ✖️ ✔️ ✔️
Voeding ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✔️
Compenseren of extra informatie ontvangen

Huidige tarieven in mei 2024

Het CO2-compensatie aanbod van CallMePower is altijd direct op te zeggen of te wijzigen. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected].

Compenseren CO2-uitstoot en emissierechten

CO2-compensatie gebeurt door CO2 certificaten en emissierechten. Om deze verplichting uit te kunnen voeren is er op Europees niveau een systeem ontwikkeld om CO2-emissies te compenseren. Deze verplichting maakt deel uit van een institutioneel verdrag en neemt de vorm aan van een echte markt, waarin CO2-certificaten worden uitgewisseld en verhandeld. Dit gebeurt op de Europese Energy Exchange (EEX) of via de handelsbeurs Intercontinental Exchange (ICE).

Nationale overheden hebben voor bedrijven een bepaalde hoeveelheid emissierechten vastgesteld. Dit is gebaseerd op de verschillende periodes en op een schatting van de toekomstige ontwikkeling van hun broeikasgasemissies. In het geval dat zij meer uitgeven dan hun quotum, moeten zij emissierechten kopen van andere bedrijven. Dit kunnen zij doen op de markt voor emissierechten.

Aan de andere kant, als ze minder uitstoten, is er sprake van een overschot. Dit kan men benutten voor de opvolgende jaren of gebruiken om certificaten van te verkopen. Op deze manier worden bedrijven sterker gemotiveerd om te verduurzamen.

Waar moet je op letten bij CO2-compensatie?

Sommige CO2-compensatieprojecten zijn niet of niet volledig transparant. Dit komt vaak doordat ze geen gebruik maken van de instanties de die projecten controleren en de gecompenseerde CO2 hierdoor niet is vastgelegd. We kunnen de projecten onderverdelen in twee verschillende categorieën:

 1. Keurmerken die een standaard volgen bij het bewaken, monitoren en beheersen van de gecompenseerde CO2-emissies. De meest bekende partijen zijn Gold Standard (GS) en Voluntary Carbon Standard (VCS) ;
 2. Keurmerken die alleen het project zelf onder de loep houden en niet kijken naar de daadwerkelijk gecompenseerde CO2.

CallMePower investeert altijd in CO2-compensatieprojecten die de standaard van de gerenommeerde instanties volgen.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies over CO2-compensatie.

CO2-compensatie
co2-uitstoot

CO2-uitstoot compenseren?

Een energie-expert van CallMePower belt je gratis treug tijdens onze openingsuren.

Zelf CO2-uitstoot verminderen

Groene energie

Naast CO2-compensatie, is het ook belangrijk om je CO2-uitstoot te verminderen. De beste uitstoot is de uitstoot die je namelijk niet hoeft te compenseren. We geven je hieronder een aantal tips hoe je zeer gemakkelijk je CO2-uitstoot kan verminderen.

 1. Kies voor een energieleverancier met groene stroom.
 2. Verminder je vleesconsumptie door deze te verruilen voor plantaardige eiwitten. We zeggen niet dat je moet stoppen met vlees eten, maar als iedereen één keer per week minder vlees eet, maken we al een groot verschil.
 3. Wees bewust van de herkomst van voedsel en geef de voorkeur aan regionale en seizoensgebonden groenten en fruit.
 4. Investeer in zonnepanelen, isolatie een thuisbatterij of overige energiebesparende producten en draag bij aan de energietransitie.
 5. Koop niet alles nieuw in de winkel, maar ga voor hergebruik van artikelen en huishoudelijke apparatuur.

Kiezen voor een groene energieleverancier

Energie is een groot onderdeel van je CO2-uitstoot, maar er is een manier om dit te veranderen. Door te kiezen voor een energieleverancier of een energietarief waarvan de stroom volledig afkomstig is uit duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of waterkracht, stoot je een stuk minder uit!

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 37 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.