CO2-compensatie om klimaat neutraal te leven doe je zo!

CO2 Uitsoot Compensatie
CO2 Uitsoot Compensatie

Al eens nagedacht over jouw CO2-uitstoot?

Compenseer jouw CO2-emissie, voor nog geen 2€ per maand en draag een steentje bij! Bel ons voor gratis advies.

 

CO2 Compensatie

Klimaatopwarming door CO2-uitstoot: maak je je ook zorgen over de toekomst van onze planeet of draag je graag een steentje bij aan het verminderen van luchtvervuiling? Indien je graag jouw ecologische voetafdruk wilt verminderen of zelfs neutraliseren kan je jouw uitgestoten CO2 compenseren. Door jouw CO2-uitstoot te compenseren kan je op een eenvoudige en snelle manier iets betekenen.


Wat is CO2 compensatie?

CO2 Compensatie Aarde Illustratie

Vandaag de dag denken we steeds vaker aan onze ecologische voetafdruk. We eten minder vlees, we plaatsen zonnepanelen op ons dak en rijden steeds meer elektrisch. Hoewel deze inspanningen bijdragen aan het verminderen van CO2, is dit nog niet alles. Toch blijven we altijd nog CO2 uitstoten. Het voedsel dat we eten, de producten die we dagelijks gebruiken en zelfs bij ademen komt CO2 vrij. Deze uitgestoten CO2 wordt vrijgegeven aan de lucht en draagt bij aan de toename van broeikasgassen.

Volgens de Europese Commissie zijn deze broeikasgassen verantwoordelijk voor 63% van de opwarming van de aarde veroorzaakt door mensen. CO2-compensatie maakt deel uit van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid van landen, bedrijven en individuen.

Wat is CO2? CO2 is de afkorting voor koolstofdioxide, een gas die zowel door natuurlijke processen als door menselijke handelingen ontstaat. Bij verbranding van brandstoffen komt in de meeste gevallen CO2 vrij maar ook bij rotting in de natuur van bijvoorbeeld biomassa.

Sinds de industriële revolutie hebben de wereldwijde bevolkingsgroei en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de CO2-uitstoot wereldwijd dusdanig laten stijgen dat we het klimaat zijn gaan veranderen. Hoewel in de Europese Commissie de hoeveelheid uitgestoten CO2 aan het afnemen is, kan je ook zelf een steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan door je CO2 uitstoot te compenseren.

CO2 Uitsoot Compensatie
CO2 Uitsoot Compensatie

Al eens nagedacht over jouw CO2-uitstoot?

Compenseer jouw CO2-emissie, voor nog geen 2€ per maand en draag een steentje bij! Bel ons voor gratis advies.

 

Hoe werkt CO2 compenseren?

CO2-compensatie of jouw CO2 compenseren bestaat uit het terugbrengen van je eigen CO2-uitstoot door het steunen en financieren van CO2-compensatieprogramma's of het kopen van CO2-certificaten. CO2-compensatieprogramma’s bestaan in vele verschillende vormen. Vaak kan je bijdragen aan bijvoorbeeld het planten van bomen of de financiering van een project dat CO2 uitstoot verminderd, zoals windmolens. Door te investeren in deze projecten help je mee om uitstoot te verminderen of om CO2 uit de lucht te halen. Hiermee kan je dus jouw eigen uitstoot compenseren.

Meer weten over CO2?Lees dan ons artikel over wat CO2-uitsoot is, hoe het ontstaat en hoe je de CO2-uitstoot kan berekenen!

Certificaten en emissierechten

Om deze verplichting uit te kunnen voeren is er op Europees niveau een systeem ontwikkeld om CO2-emissies te compenseren. Deze verplichting maakt deel uit van een institutioneel verdrag en neemt de vorm aan van een echte markt, waarin CO2 certificaten worden uitgewisseld en verhandeld. Dit gebeurt op de Europese Energy Exchange (EEX) of via de handelsbeurs Intercontinental Exchange (ICE).

Nationale overheden hebben voor bedrijven een bepaalde hoeveelheid emissierechten vastgesteld. Dit is gebaseerd op de verschillende periodes en op een schatting van de toekomstige ontwikkeling van hun broeikasgasemissies. In het geval dat zij meer uitgeven dan hun quotum, moeten zij emissierechten kopen van andere bedrijven. Dit kunnen zij doen op de "markt voor emissierechten". Aan de andere kant, als ze minder uitstoten, is er sprake van een overschot. Dit kan men benutten voor de opvolgende jaren of gebruiken om certificaten van te verkopen. Op deze manier worden bedrijven sterker gemotiveerd om te verduurzamen.

Energieverbruik berekenen

Om ervoor te zorgen dat onze CO2-emissies het geringste effect hebben op ons milieu, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen en dit tegen te gaan. Aandelen in klimaatcompensatie kan een interessante optie zijn. Voor het individu of als bedrijf is het een kwestie van op de hoogte zijn van de totale (eigen) CO2-uitstoot voor een effectieve CO2-compensatie. Om je CO2-uitstoot te kunnen compenseren, is het belangrijk om te weten hoeveel je precies uitstoot. Hiervoor zal je eerst moeten bereken wat je energieverbruik is. Dat kan met onze handige energiecalculator! In België staat 1000 kilowattuur (kWh) ongeveer gelijk aan 400 kg CO2 voor elektriciteit en 181 kg voor gas.

Energieverbruik berekenen
Energieverbruik berekenen

Wat is jouw energieverbruik?

Wie zijn energieverbruik kent, bespaart meer op zijn of haar energiefacturen!
Schat daarom nauwkeurig je verbruik met de energiecalculator!

Hoe kan ik CO2 compenseren?

Nu je weet hoeveel CO2 je per jaar uitstoot kan je gaan beslissen hoe je deze uitstoot wilt gaan compenseren. Er zijn verschillende manieren waarop de CO2 uitstoot gecompenseerd kan worden. Verschillende bedrijven en organisaties bieden hier diensten voor aan. Deze partijen verschillen in termen van:

 • De selectiecriteria voor de keuze van compensatieprojecten, ofwel wat wil je graag compenseren? ;
 • Gebruikte methodes voor de berekening van broeikasgasemissies om de CO2 uitstoot te compenseren ;
 • Evaluatiemethodes voor de controle van de gecompenseerde CO2-hoeveelheden ;
 • Er zijn keurmerken in het leven geroepen die een kwaliteitsgarantie geven en jou helpen bij het maken van de keuze voor een van de beschikbare CO2-compensatieproject dat bij jou past.
 

Een populaire en bekende manier om dit te doen is door middel van het planten van bomen. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn ongeveer 31 tot 46 bomen nodig. Dus een huishouden dat 5 ton CO2 per jaar produceert zal tussen de 155 en 230 bomen moeten planten om volledig CO2 neutraal te zijn. Het planten van een bos neemt direct CO2 op en vermindert daarmee dus ook de hoeveelheid CO2 die in de lucht bevindt.

Een andere manier om CO2 te compenseren is door het investeren in projecten die voor een vermindering van uitstoot zorgen. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van een windmolenpark, het aanleggen van zonnepanelen en het vervangen van oude vervuilende energiecentrales. Een privé persoon of KMO's kunnen CO2-certificaten kopen die gebruikt zullen worden voor de financiering van programma's om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Doordat CO2 zich verspreidt over de hele wereld gebeurt de compensatie voornamelijk buiten Europa en in ontwikkelingslanden. CO2 uit Antwerpen kan in Parijs terechtkomen en zelfs in een ander continent. Het is dus niet nodig om de CO2 direct te compenseren in België.

Een ander voorbeeld om CO2 uitstoot te compenseren is met het Gandhi Project! Meer weten of vragen? Lees meer in het Gandhi Project artikel of bel ons voor vrijblijvende informatie.

Waar moet ik op letten als ik mijn CO2 wil compenseren?

Volgens ADEME (Agentschap voor ecologische transitie) moet een effectief CO2-compensatiemechanisme voldoen aan vier belangrijke criteria:

 1. Validatie van het unieke karakter van de projecten: elk CO2-certificaat moet worden toegewezen aan één specifiek project en niet meerdere keren worden verkocht ;
 2. Duurzaamheid van projecten in de loop van de tijd en validatie (indiening van een schriftelijk verslag van de exploitant of de NGO / vereniging) van de realiteit van de behaalde CO2-compensatie ;
 3. Verificatie en traceerbaarheid van de financiering aan instanties die CO2-compensaties verlenen ;
 4. Additionaliteit van de projecten. De mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp van een subsidie kan worden uitgevoerd.

Om er zeker van te zijn dat de partij die jouw CO2 gaat compenseren betrouwbaar is en kwaliteit kan leveren, bestaan er certificaties en keurmerken voor CO2 compensatie. Hierdoor weet jij zeker dat iedere geïnvesteerde Euro bijdraagt aan de compensatie van jouw uitstoot!

Deze keurmerken zijn geïnspireerd op de verplichte markt (voor CO2-compensatie) van het Kyotoprotocol.

Wat is het Kyotoprotocol? In 1997 ratificeerden in totaal 172 landen in Kyoto een internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen, ook wel CO2 te verminderen. Sindsdien moeten geïndustrialiseerde landen en grote bedrijven CO2-quota respecteren. Dit is de maximale jaarlijkse hoeveelheid CO2 die ze gedurende een bepaalde periode mogen uitstoten

De kwaliteitslabels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

 1. Keurmerken die een standaard volgen bij het bewaken, monitoren en beheersen van de gecompenseerde CO2-emissies. De meest bekende partijen zijn Gold Standard (GS) en Voluntary Carbon Standard (VCS) ;
 2. Keurmerken die alleen het project zelf onder de loep houden en niet kijken naar de daadwerkelijk gecompenseerde CO2.
Groene Energie
Groene Energie

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur? Bel CallMePower!

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor advies, geheel vrijblijvend!

Wat is CO2-neutraal?

CO2 Voetafdruk Aarde Illustratie

CO2-neutraal of ook wel klimaatneutraal wil zeggen dat er een bepaald proces, product of menselijke handeling geen invloed uitoefent op de klimaatverandering. CO2-neutraal betekent dus dat er per saldo geen sprake is van CO2-uitstoot. Als je hebt besloten om je CO2 uitstoot te verlagen, zal je nog steeds niet CO2-neutraal worden. Dit komt omdat met (bijna) elke handeling in het dagelijks leven CO2 wordt uitgestoten. Hierom is CO2 compensatie dé manier om CO2-neutraal te leven.

Hoe kan ik zelf CO2 reduceren?

Naast het compenseren van CO2 uitstoot kan je natuurlijk ook de uitstoot proberen zo laag mogelijk te houden. Dit kan al gemakkelijk met een paar acties!

 • Stap over op duurzame energie ;
 • Start met afval recyclen en hergebruik karton en plastic indien mogelijk ;
 • Verplaats je vaker of voortaan alleen maar met de fiets als het om korte afstanden gaat en laat de auto staan. Kies voor de trein en als je voor langere afstanden echt moet vliegen, kies er dan voor om jouw CO2-uitstoot van jouw vlucht te compenseren ;
 • Verminder jouw vleesconsumptie door deze te verruilen door plantaardig eiwitten. We zeggen niet dat je moet stoppen met vlees eten, maar als iedereen 1 maal per week minder vlees eet, maken we een groot verschil! ;
 • Wees je bewust van de herkomst van voedsel en geef de voorkeur aan regionale en seizoensgebonden groenten en fruit ;
 • Koop niet alles nieuw in de winkel, maar ga voor hergebruik van artikelen en huishoudelijke apparatuur ;
 • Investeer in zonnepanelen om je CO2-uitstoot te compenseren en reduceren in je eigen huis.

Als het klimaat verandert, praat je over hele langzame veranderingen en eigenlijk veranderingen die je in een mensenleven niet goed kunt waarnemen. Herman Russchenberg (TU Delft)

Volg deze aanbevelingen op om je CO2-uitstoot te verlagen en je verkleint jouw ecologische voetafdruk. Je zult er niets van merken, maar weet dat alle beetjes helpen en als iedereen een beetje CO2-uitstoot vermindert, komen we samen heel ver. Je zult er zelfs een goed gevoel aan overhouden!

Is het huidige emissiehandelssysteem een goede oplossing voor het broeikaseffect?

Fabriek Uitstoot Illustratie

CO2-compensatie, klimaatverandering, het broeikaseffect wordt overal ter wereld ter discussie gesteld, bekritiseerd en in enkele gevallen zelfs ontkend. Is het huidige emissiehandelssysteem wel van deze tijd en lost het de problemen daadwerkelijk (voldoende) op?

Waarom een Europees emissiehandelssysteem creëren als het volstaat om vervuilende instanties en bedrijven te belasten of vervuilende activiteiten te reguleren? Volgens de Europese Unie helpt dit systeem om bedrijven stappen te laten ondernemen om minder uit te gaan stoten. Het hebben van een lage uitstoot kan immers grote financiële voordelen hebben, aangezien de prijs van een ton CO2 een nieuw hoogterecord heeft bereikt in 2021. Bedrijven met een lage uitstoot kunnen deze emissierechten verkopen aan bedrijven met een (te) hoge uitstoot en hier dus flink geld aan verdienen.

Volgens professor Thomas Porcher, kunnen milieu en economische groei gezamenlijk hand in hand gaan, veel sectoren in de handel en economie hebben eigenlijk groei nodig. De belangrijkste kritiek op de emissiehandel is dat deze veel te veel verband houdt met ons huidige economische model, juist deze partijen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Milieu en economische groei kunnen gezamenlijk als een goed huwelijk hand in hand gaan. Thomas Porcher.

Wil je bewuster met je energie omgaan? Ga dan naar onze vergelijker voor de best passende groene energieleverancier!

Consumptie energie
changer de fournisseur

Energie vergelijken

Vergelijk het energie aanbod, stap over en bespaar op je energiefactuur.
Alle energiedeals op een rijtje!

Geactualiseerd op