Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Huurcontract voorbeeld gratis PDF

Geactualiseerd op
minuten lezen
huis en huurcontract

Wanneer je een woning gaat huren of verhuren, is het belangrijk dat je een huurcontract opstelt. Dit voorkomt niet alleen geschil in de toekomst, maar is in België wettelijk verplicht. Op deze pagina vind je gratis een huurcontract voorbeeld dat gebruikt kan worden voor een kamer, studio, appartement of huurwoning in Vlaanderen. Download het document gratis als PDF bestand en lees hoe je hem zo goed mogelijk ingevuld.

Huurcontract voorbeeld downloaden

Het voorbeeld huurcontract korte duur downloaden kan gratis als PDF bestand door te klikken op de onderstaande link. Het contract kan worden gebruikt voor een huurovereenkomst van korte duur, met een maximale huurtermijn van drie jaar.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Wanneer kan het huurcontract voorbeeld worden gebruikt?

Dit document is bedoeld voor een huur van korte duur, het huurcontract voorbeeld kan dus bij een huur voor 1 jaar worden gebruikt, met een maximum huurtermijn van 3 jaar.

Heb je een huurcontract levenslang of huurcontract 9 jaar voorbeeld nodig? Alhoewel het huurcontract, ongeacht de lengte van de huurtermijn, vaak erg overeenkomt, kunnen er belangrijke verschillen zitten in de opzegtermijn. Zo kan de verhuurder een huurcontract van korte duur niet opzeggen vanwege huurbescherming, terwijl dat bij een huurcontract voor langere duur onder sommige omstandigheden wel kan.

Huurcontract opzeggen voorbeeld

We hebben een artikel geschreven over het opzeggen van het huurcontract. In dit artikel kun je precies lezen wat de verschillen zijn in opzegtermijn en opzegvergoeding tussen de verschillende type contracten. Je kunt op deze pagina ook gratis een opzeg huurcontract voorbeeld downloaden.

Wat staat in het huurcontract voorbeeld?

Het huurcontract is gebaseerd op het Vlaams Woninghuurdecreet, wat van toepassing is op alle woninghuurcontracten die sinds 1 januari 2019 worden afgesloten voor een huurwoning in Vlaanderen. Ook studentencontracten vallen hieronder.

Het Vlaams Woninghuurdecreet regelt onder andere de volgende onderwerpen:

Het voorbeeld huurovereenkomst bevat de rechten en plichten van de huurder en verhuurder zoals die zijn beschreven in het Woninghuurdecreet in Vlaanderen. Denk eraan dat elke situatie anders is. Bij een verhuurcontract opstellen is het belangrijk om clausules die niet van toepassing zijn in jouw situatie te wijzigen of weg te laten, en andersom de dingen die wel van belang zijn toe te voegen.

Model huurcontract voorbeeld Wallonië nodig?

Bovenstaand huurovereenkomst voorbeeld is geschikt voor gebruik in Vlaanderen, maar niet in Wallonië. In Wallonië gelden namelijk andere regels. Om deze reden hebben we een apart voorbeeld huurcontract in Wallonië opgesteld. Wil je een andere aanpassing aan het contract maken? Lees dan meer over het voorbeeld huurcontract aanpassen.

Rechten en plichten van de verhuurder

Sinds 2007 is de verhuurder verplicht om een huurovereenkomst af te sluiten, met enkele minimumvereisten van dien. Zo is de verhuurder verplicht om binnen twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst het document te laten registreren. Doet hij dit niet? Dan zijn de eventuele kosten veroorzaakt door een te late registratie voor de verhuurder.

Andere verplichtingen bevatten de plicht van de huurder om het gehuurde goed blijvend ter beschikking te stellen en, indien nodig, onderhoud te verrichten. Eveneens behoudt de verhuurder de volgende rechten:

  • De verhuurder mag aan de kandidaat-huurder documenten opvragen die bewijzen dat de kandidaat huurder aan zijn verplichtingen kan voldoen;
  • De verhuurder behoudt het recht om eenmaal per jaar de huurprijs te indexeren, evenredig aan de gezondheidsindex;
  • De verhuurder heeft het recht om een huurwaarborg van de huurder op te vragen, ter hoogte van maximaal drie maand huur.

Rechten en plichten van de huurder

De huurder is ten alle tijden verplicht om tijdig de huur te betalen, conform aan de modaliteiten zoals vastgesteld in het contract. Wanneer er problemen aan de woning ontstaan tijdens de looptijd van het contract, is de huurder verplicht om dit te melden aan de verhuurder.

Daarnaast heeft de huurder de verplichting om de woning te gebruiken als een goede huisvader. Onder een goede huisvader wordt verstaan: instaan voor het onderhoud van kleine herstellingen, zoals het vervangen van kapotte lampen of het onderhoud van de verwarmingsinstallatie. De huurder heeft de volgende rechten:

  • Het recht om het huurcontract vervroegd op te zeggen, mist de genoemde opzegtermijn en opzegvergoeding worden aangehouden;
  • Het recht op een woning in goede staat, waarbij aan de minimale kwaliteitseisen in comfort, gezondheid en veiligheid wordt voldaan;
  • De huurder heeft het recht op ongestoord gebruik van de woning, waarbij de verhuurder slechts één maal per jaar langs mag komen om de woning te controleren op beschaDigingen. Deze controle dient te gebeuren op afspraak.

Hoe model huurcontract invullen?

Ons huurovereenkomst pdf is opgebouwd uit verschillende standaard onderdelen. De onderdelen worden verder toegelicht in ons artikel over huurcontracten. Daar kun je lezen welke gegevens en afspraken altijd dienen te worden vastgelegd, en welke afspraken je eventueel ook aan het contract kunt toevoegen. Het is belangrijk dat een huurcontract alles vastlegt dat voor jouw specifieke situatie van belang is.

Wanneer je aanpassingen toebrengt aan het model huurcontract, controleer dan altijd of deze rechtsgeldig is. Dit kun je doen door het Vlaams Woninghuurdecreet raad te plegen. Als je er vervolgens nog steeds niet uitkomt, dan kun je ervoor kiezen om het contract te laten nalezen en controleren door een advocaat.

Liever zelf een verhuurcontract opstellen?

Ons huurovereenkomst model is slechts indicatief. Je bent in Vlaanderen vrij om zelf een huurovereenkomst op te stellen, zolang deze de belangrijke bepalingen uit het Vlaams Woninghuurdecreet bevat. Wil je meer weten over het huurcontract? Of heb je algemene vragen over het regelen van je verhuis? Bel dan naar het onderstaand telefoonnummer.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 19 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies!

Wij helpen jou gratis

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over je energie- en watercontracten, telecomabonnementen en verzekeringen.
(Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De verhuis-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.