Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je contracten: energie, telecom, verzekeringen en meer!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Regel je verhuizing in slechts één gesprek!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Huurcontract voorbeeld gratis PDF

huis en huurcontract

Wanneer je een woning gaat huren of verhuren, is het belangrijk dat je een huurcontract opstelt. Dit voorkomt niet alleen geschil in de toekomst, maar is in België wettelijk verplicht. Op deze pagina vind je gratis een huurcontract voorbeeld dat gebruikt kan worden voor een kamer, studio, appartement of huurwoning in Vlaanderen. Download het document gratis als PDF bestand en lees hoe je hem zo goed mogelijk ingevuld.


Download het huurcontract voorbeeld

Download het voorbeeld huurcontract korte duur gratis als PDF bestand door te klikken op de onderstaande link. Het contract kan worden gebruikt voor een huurovereenkomst van korte duur, met een maximale huurtermijn van drie jaar.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? Onze experts helpen jou graag verder.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? Onze experts helpen jou graag verder.

Wanneer kan het huurovereenkomst voorbeeld worden gebruikt?

Dit document is bedoeld voor een huur van korte duur, het huurcontract voorbeeld kan dus bij een huur voor 1 jaar worden gebruikt, met een maximum huurtermijn van 3 jaar. Het huurcontract is gebaseerd op het Vlaams Woninghuurdecreet, wat van toepassing is op alle woninghuurcontracten die sinds 1 januari 2019 worden afgesloten voor een huurwoning in Vlaanderen. Ook studentencontracten vallen hieronder.

Het Vlaams Woninghuurdecreet regelt onder andere de volgende onderwerpen:

Het voorbeeld huurovereenkomst bevat de rechten en plichten van de huurder en verhuurder zoals die zijn beschreven in het Woninghuurdecreet in Vlaanderen. Denk eraan dat elke situatie anders is. Het is belangrijk om clausules die niet van toepassing zijn in jouw situatie te wijzigen of weg te laten, en andersom de dingen die wel van belang zijn toe te voegen.

Model huurcontract voorbeeld Wallonië nodig? Bovenstaand huurovereenkomst voorbeeld is geschikt voor gebruik in Vlaanderen, maar niet in Wallonië. In Wallonië gelden namelijk andere regels. Om deze reden hebben we een apart voorbeeld huurcontract in Wallonië opgesteld. Heb je vragen over het huurcontract, of over het huren / verhuren van de woning in het algemeen, neem dan contact op 📞 02 588 03 92 (doordeweeks van 8 tot 19 uur)!

Rechten en plichten van de verhuurder

huis met sleutelbos

Sinds 2007 is de verhuurder verplicht om een huurovereenkomst af te sluiten, met enkele minimumvereisten van dien. Zo is de verhuurder verplicht om binnen twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst het document te laten registreren. Doet hij dit niet? Dan zijn de eventuele kosten veroorzaakt door een te late registratie voor de verhuurder.

Andere verplichtingen bevatten de plicht van de huurder om het gehuurde goed blijvend ter beschikking te stellen en, indien nodig, onderhoud te verrichten. Eveneens behoudt de verhuurder de volgende rechten:

  • De verhuurder mag aan de kandidaat-huurder documenten opvragen die bewijzen dat de kandidaat huurder aan zijn verplichtingen kan voldoen;
  • De verhuurder behoudt het recht om eenmaal per jaar de huurprijs te indexeren, evenredig aan de gezondheidsindex;
  • De verhuurder heeft het recht om een huurwaarborg van de huurder op te vragen, ter hoogte van maximaal drie maand huur.

Rechten en plichten van de huurder

De huurder is ten alle tijden verplicht om tijdig de huur te betalen, conform aan de modaliteiten zoals vastgesteld in het contract. Wanneer er problemen aan de woning ontstaan tijdens de looptijd van het contract, is de huurder verplicht om dit te melden aan de verhuurder.

Daarnaast heeft de huurder de verplichting om de woning te gebruiken als een goede huisvader. Onder een goede huisvader wordt verstaan: instaan voor het onderhoud van kleine herstellingen, zoals het vervangen van kapotte lampen of het onderhoud van de verwarmingsinstallatie. De huurder heeft de volgende rechten:

  • Het recht om het huurcontract vervroegd op te zeggen, mist de genoemde opzegtermijn en opzegvergoeding worden aangehouden;
  • Het recht op een woning in goede staat, waarbij aan de minimale kwaliteitseisen in comfort, gezondheid en veiligheid wordt voldaan;
  • De huurder heeft het recht op ongestoord gebruik van de woning, waarbij de verhuurder slechts één maal per jaar langs mag komen om de woning te controleren op beschadigingen. Deze controle dient te gebeuren op afspraak.

Hoe vul je het model huurcontract in?

blauwe sleutel

Het huurcontract is opgebouwd uit verschillende standaard onderdelen. De onderdelen worden verder toegelicht in ons artikel over huurcontracten. Daar kun je lezen welke gegevens en afspraken altijd dienen te worden vastgelegd, en welke afspraken je eventueel ook aan het contract kunt toevoegen. Het is belangrijk dat een huurcontract alles vastlegt dat voor jouw specifieke situatie van belang is.

Wanneer je aanpassingen toebrengt aan het model huurcontract, controleer dan altijd of deze rechtsgeldig is. Dit kun je doen door het Vlaams Woninghuurdecreet raad te plegen. Als je er vervolgens nog steeds niet uitkomt, dan kun je ervoor kiezen om het contract te laten nalezen en controleren door een advocaat.

Liever zelf een huurcontract opstellen? Deze voorbeeld overeenkomst is slechts indicatief. Je bent in Vlaanderen vrij om zelf een huurovereenkomst op te stellen, zolang deze de belangrijke bepalingen uit het Vlaams Woninghuurdecreet bevat. Wil je meer weten over het huurcontract? Of heb je algemene vragen over het regelen van je verhuis? Neem dan contact op met een van onze verhuis experts via 📞 02 588 03 92 (doordeweeks van 8 tot 19 uur)!

Huurcontract voorbeeld 9 jaar of levenslang

Heb je een huurcontract levenslang of huurcontract 9 jaar voorbeeld nodig? Alhoewel het huurcontract, ongeacht de lengte van de huurtermijn, vaak erg overeenkomt, kunnen er belangrijke verschillen zitten in de opzegtermijn. Zo kan de verhuurder een huurcontract van korte duur niet opzeggen vanwege huurbescherming, terwijl dat bij een huurcontract voor langere duur onder sommige omstandigheden wel kan.

We hebben een artikel geschreven over het opzeggen van het huurcontract. In dit artikel kun je precies lezen wat de verschillen zijn in opzegtermijn en opzegvergoeding tussen de verschillende type contracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? Onze experts helpen jou graag verder.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? Onze experts helpen jou graag verder.

Geactualiseerd op