De wind in de rug met windenergie

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

windenergie

Wind is overal en we kunnen de kracht van diezelfde wind gebruiken om windenergie te produceren. Het mooie is dat het nog gratis is ook, alleen waait het niet altijd. Als we het over windernergie hebben, kennen we allemaal de windmolens voor het opwekken van energie van op zee en langs onze rijkswegen. Ook kunnen we nu zelfs voor eigen energieproductie een kleiner exemplaar van zo een windturbine aanschaffen, maar is een particuliere windmolen interessant?

Wat is windenergie?

Onze fossiele grondstoffen raken op en deze energiebronnen zijn bovendien vervuilend. Geen wonder dat het de windernergie voor de wind gaat en nog steeds in trek is. Bij deze vorm van energieopwekking gebruikt men de windkracht die wordt uitgeoefend op de wieken van de windmolen om een elektrische generator aan te drijven, en zo energie op te wekken. De opbrengst is afhankelijk van het vermogen van de turbine (100 Watt tot 35 kilowatt), de hoogte van de mast en de windsnelheid. Samen met zonne-energie behoort windenergie in ons land en wereldwijd tot de snelst groeiende stroombronnen. Het is bovendien de duurzame energiebron bij uitstek en is zowel qua kostprijs als qua klimaatvriendelijkheid(CO2- uitstoot) één van de beste opties.

Soorten windmolens en -parken

We onderscheiden drie soorten windmolens:

windmolenpark
  • De grote industriële windmolen die we aantreffen op het vasteland (onshore) langs haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen, en ook in zee (offshore). Ze hebben een horizontale as, een masthoogte van circa 80 meter en twee of drie wieken die in een verticaal vlak draaien. Dit type windmolen wordt geplaatst met een onderlinge afstand van minimaal 10 maal de lengte van de wieken. Gezien de windkracht op zee aanzienlijk groter is, produceren de windparken in zee 40% meer dan hun collega’s op het vasteland.
  • Onlangs werd voor de Schotse kust het eerste drijvende windmolenpark ter wereld in dienst genomen. Dit ´park´ bestaat uit 5 turbines en kan zo’n 20.000 gezinnen van energie voorzien. Intussen hebben ook andere landen concrete plannen voor een drijvend windmolenpark.
  • De kleine windmolens of windturbines voor particulier en zakelijk gebruik van maximum 15 meter hoog, een vermogen van maximaal 25 kilowatt en een verticale as. Zij worden geplaatst in de tuin of op het dak en worden ingezet om eigen elektriciteit op te wekken.
  • Vliegerturbines of zwevende energiesystemen bestaande uit vlieger of ballonnen die gebruik maken van de hoge windkracht op honderden meters hoogte. De meeste concepten van dit energiesysteem zijn nog in het prototype fase.

Windmolens voor particulieren

De kleine windmolens voor particulier gebruik ook stedelijke of urban windturbines genoemd, zijn pas interessant als de plaatselijke windkracht hoog is, bijvoorbeeld aan de kust of boven op een heuvel. Ook dienen er zich weinig tot geen obstakels, zoals bomen, heuvels of gebouwen in de onmiddellijke omgeving te bevinden die de wind kunnen belemmeren. Kleine windmolens voor particulieren leveren op jaarbasis gemiddeld zo’n 3.500 kWh aan stroom op. De prijs van een kleine windmolen varieert tussen de 3.000 en 25.000 Euro. De hoge aanschafprijs van de kleine windmolen maakt het momenteel nog niet mogelijk om hem terug te verdienen binnen zijn levensduur van 20 jaar. Dit type windmolen wordt dan ook hoofdzakelijk neergezet daar waar de grote windturbines niet kunnen worden ingeplant.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

Belangrijkste voordelen van windenergie

lamp windmolens energie

Hieronder zetten we de voordelen van windenergie voor je op een rijtje.

Duurzame hernieuwbare energiebron

Windenergie is een onuitputtelijk energiebron. De opgewekte stroom is emissievrij. Qua CO2 impact is er praktisch geen andere energietechniek die aan windturbines kan tippen. Bovendien verdient de grote windmolen de energie die nodig is om hem te bouwen, transporteren en installeren, en weer af te breken en te recycleren binnen enkele maanden terug.

Kleine fysieke afdruk

De omgeving onder de grote windturbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie. Ook biomassa verbouwen voor windstille dagen blijft mogelijk.

Snel operationeel

Het omzetten van windenergie in elektriciteit is een relatief makkelijk proces. Bovendien kan een windmolenpark worden geplaatst en in werking gesteld binnen een paar maanden tot een half jaar.

Belangrijkste nadelen van windenergie

Hieronder zetten we de nadelen van windenergie voor je op een rijtje.

Geen wind, geen stroom

Als het niet waait, levert een windturbine niets op. Energiebedrijven met veel windparken investeren bijgevolg ook in  (bio-)gascentrales en energieopslag om een tekort aan windaanbod op te vangen.

Landschapsvervuiling en overlast

vervuiling co2 emissie

Velen vinden de hoge windmolens niet passen in het landschap. Verder maken omwoners bezwaar tegen de rode veiligheidsverlichting die vliegtuigen en helikopters ‘s nachts attent maakt op de aanwezigheid van windturbines. Windmolens maken ook geluid en dat kan storend zijn voor de buurtbewoners. Bij laagstaande zon werpen de wieken bovendien een flikkerende slagschaduw over het landschap die voor hinder kan zorgen.

Vijand van vogels en vleermuizen

Met de komst van de windmolens kregen vogels, eenden en vleermuizen er een dodelijke vijand bij. Zij vliegen zich soms te pletter tegen de wieken. Voorlopig sterven er nog meer vogels en soortgenoten door elektriciteitskabels, gebouwen en auto’s of de scherpe tanden van een kat. De windmolens kunnen echter net de druppel zijn die zeldzame vogelsoorten doen uitsterven.

Wil je ook wel een steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening?

Voorlopig is het vanuit financieel oogpunt onaantrekkelijk om een eigen windmolen te kopen. Wel bieden veel van onze energieleveranciers contracten aan met energie uit hernieuwbare bronnen (waaronder wind). Kijk en vergelijk daarom op onze online tool en kies voor een voordelige én “groene” energieleverancier! Kies bijvoorbeeld voor Mega of Eneco, beide groen van karakter én voordelig. Zo zie je maar, met CallMePower heb je de wind altijd in de zeilen! Wil je de wind beslist niet door de hekken laten waaien?

Wil je graag persoonlijk advies over groene energie?Bel  ☎ 02 588 92 38 voor een gratis vergelijking en bespaar!

Geactualiseerd op