gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Trevion, groene stroom en aardgas: informatie, tarieven en contactgegevens!

Trevion is een Vlaamse en groene energieleverancier die ernaar streeft z’n klanten exclusief te bedienen met aardgas en in Vlaanderen geproduceerde hernieuwbare elektriciteit. Als dochterbedrijf van Trevi Milieuadvies en Technologie heeft Trevion een eigen productiecapaciteit ontwikkeld bestaande uit biogascentrales en installaties voor zonne- en windenergie. Trevion is daarmee één van de best geklasseerde leveranciers geworden in de jaarlijkse vergelijking die milieuorganisatie Greenpeace maakt van Belgische elektriciteitsleveranciers en hun milieuvriendelijkheid. Trevion biedt formules met vaste tarieven en variabele tarieven aan voor de levering van groene elektriciteit in Vlaanderen, voor aardgas biedt men enkel een variabel tarief aan.

Aanbod en tarieven van Trevion

logo Trevion

Als kleine energieleverancier die zich vooral lijkt te richten op consumenten voor wie milieuvriendelijkheid het belangrijkste criterium is bij het kiezen van een energieleverancier heeft Trevion z’n aanbod bewust helder en eenvoudig gehouden. Anders dan bij sommige grote leveranciers kan men bij Trevion dus niet kiezen voor allerlei extra betalende opties zoals ketelonderhoud of hulp bij elektrische storingen in huis. 

groene en duurzame energie windenergie zonne-energie

Trevion biedt ook geen ‘budgetformules’ aan waarbij klanten minder betalen als ze bijvoorbeeld hun contract volledig via internet beheren. Welke formule u ook kiest bij Trevion u mag dus steeds dezelfde dienstverlening verwachten: vrije keuze van betaalmethode, facturen per post of elektronische en een klantendienst die zowel telefonisch als via internet bereikbaar is. 

Elektriciteitstarieven Trevion

Het elektriciteitsaanbod van Trevion is beschikbaar in Vlaanderen en bestaat uit twee verschillende formules aan vaste en variabele prijzen voor stroom.

Aanbod elektriciteit Trevion: vast tarief‘Groene energie van hier vast’ is de naam voor de tariefformule waarmee groene elektriciteit aan vaste tarieven wordt aangeboden.

De klant kiest ofwel voor de formule waarin de vaste tarieven gegarandeerd worden op één jaar ofwel voor de formule waarin deze tarieven gedurende drie jaar vastliggen. De klant kan het contract ook op elk moment kosteloos stopzetten, dat is wettelijk zo geregeld.

Aanbod elektriciteit Trevion: variabel tarief ‘Groene energie van hier variabel’ is de naam waaronder Trevion z’n formule voor groene elektriciteit aan variabele tarieven aanbiedt.

In deze formule worden de tarieven voor de verbruikte elektriciteit elk kwartaal aangepast aan de Belgische Endex-index, op basis van de door Trevion gehanteerde rekenmethode.

Aardgastarieven Trevion

Aanbod aardgas Trevion: variabel tariefHet tarief voor aardgas bij Trevion kent variabele prijzen en heet “Aardgas variabel”. De prijzen worden driemaandelijks geïndexeerd.

Aardgas is enkel verkrijgbaar aan een variabeltarief. Waardoor je kan profiteren van de dalende marktprijzen

In de onderstaande tabel vatten we dit aanbod van Trevion samen zodat je de formules goed kunt vergelijken.

Opgelet echter, de vermelde energieprijzen in de onderstaande tabel zijn enkel de tarieven die Trevion zelf aanrekent. Daarnaast vind je op de factuur ook een aantal door de overheid en de distributienetbeheerder opgelegde kosten en taksen terug. Om dus een exacte vergelijking te ontvangen voor jouw persoonlijke situatie kun je best een prijssimulatie uitvoeren op de website van Trevion. Om ook de aanbiedingen van andere leveranciers voor jouw woonplaats te kunnen vergelijken kunt u steeds de onafhankelijke prijzenvergelijker V-test van de Vlaamse energieregulator Vreg gebruiken.

Tarieven Gas en Elektriciteit Trevion:
Aanbod Elektriciteit Vast
1 jaar
Elektriciteit Vast
3 jaar
Gas Variabel
1 jaar
?
Vaste vergoeding elektriciteit
(€/jaar)
30.000000 30.000000  
Vaste vergoeding aardgas
(€/jaar)
    30.000000
Vast/Variabel Vast gedurende 1 jaar Vast gedurende 3 jaar Variabel gedurende 1 jaar
Enkelvoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) 9.67898 10.24528  
Tweevoudige meter
Energiekost (in €cent/kWh) Dag/Piekuren 11.13978 11.72551  
Energiekost (in €cent/kWh) Nacht/Daluren 8.76240 9.31650  
Energiekost aardgas (c€/kWh)     2.31951
Klantendienst Internet en telefonisch Internet en telefonisch Internet en telefonisch
Intekenen contract Internet en telefonisch Internet en telefonisch Internet en telefonisch
Facturen ontvangen E-mail of post E-mail of post E-mail of post

Huidige tarieven in december 2020

contactgegevens Trevion telefoon en adres in banner

Contactgegevens Trevion

contact klantendienst Trevion bellen

In deze sectie vind je de contactgegevens van Trevion. Het energiebedrijf heeft een klantendienst die zowel telefonisch als via internet bereikbaar is. Het bedrijf beschikt niet over een klantenloket dat je kunt bezoeken. Zoek je bijvoorbeeld het adres of wil je het telefoonnummer weten? We hebben alle gegevens en contactinformatie hieronder voor jou verzameld.

E-mailadres Trevion

Het e-mailadres van de Trevion klantendienst is info@trevion.be. Je kunt je vragen ook online en schriftelijk stellen via het contactformulier op de website van Trevion.

Adres Trevion

Briefwisseling aan Trevion mag je richten aan het volgende adres:

Trevion
Dulle-Grietlaan 17/17
9050 Gentbrugge

"

Telefoonnummer Trevion

Wat is het telefoonnummer van Trevion?
Het telefoonnummer waarop je de klantendienst van Trevion kunt bereiken is:
☎ 09 255 70 10 (zonaal tarief). De klantendienst is geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

Met wie neem je contact op voor dringende zaken?

Omdat het niet de elektriciteitsleverancier maar wel de lokale distributienetbeheerder is die verantwoordelijk is voor de goede werking van het elektriciteitsnet beschikt die laatste over een storingsnummer. Op dat telefoonnummer kun je 24 uur per dag en 7 dagen op 7 eventuele pannes of storingen melden.

Let wel, het gaat daarbij uiteraard om pannes aan het netwerk of in een heel uitzonderlijk geval aan de elektriciteitsmeter bij jou thuis. Als de elektriciteit enkel bij jou in de woning niet meer werkt maar wel bij de buren én het probleem niet veroorzaakt wordt door jouw elektriciteitsmeter dan kan de distributienetbeheerder je niet helpen. Een nodeloze interventie van netwerktechnieker kan je ook aangerekend worden, probeer het probleem dus zelf op te lossen of schakel een elektricien in

Een stroompanne of onderbreking

Trevion's klantendienst hoef je in elk geval niet te contacteren bij pannes of storingen, je energieleverancier is enkel verantwoordelijk voor de facturering van jouw contract. 
Je moet dus de netbeheerder contacteren, maar hoe weet je wie dat is? In Vlaanderen bestaat er één netbeheerder. Infrax en Eandis zijn gefuseerd en werden Fluvius. Bel het volgende storingsnummer:

Stroomstoring aan een elektrische installatie

Zoals we hierboven schreven is het zinloos je netbeheerder te contacteren bij een stroomstoring of panne die veroorzaakt wordt door de elektrische installatie bij jou in huis. In dat geval moet je zelf een oplossing zoeken. Gelukkig is dat in een moderne elektrische installatie meestal niet zo moeilijk. 

Er zijn drie zaken die je zeker moet nakijken als de elektriciteit niet meer werkt: de hoofdzekering, de verliesstroomschakelaar en de zekeringkast(en). 

  • Als je merkt dat de hoofdzekering is uitgeschakeld dan kan dit een gevolg zijn van overbelasting (als enkel de hoofdzekering werd uitgeschakeld) of een kortsluiting (als ook een circuitzekering gesprongen is). Na het verwijderen van het toestel dat het probleem veroorzaakt kun je de hoofdzekering en eventueel de circuitzekering gewoon terug inschakelen.
  • Is enkel een circuitzekering uitgeschakeld dan is er sprake van een overbelasting of kortsluiting op dat circuit. Controleer alle apparaten, verlengkabels en contactdozen op het circuit en verwijder ze om de beurt tot je de oorzaak gevonden hebt. Schakel daarna de zekering terug in.
  • Als de verliesstroomschakelaar (of differentieelschakelaar) zichzelf heeft uitgeschakeld dan is er een apparaat slecht geaard of dan ligt er mogelijk een elektrische kabel bloot. Ook deze schakelaar kun je pas terug inschakelen na het oplossen van het probleem. 

Kun je zelf de oplossing niet vinden of heb je onvoldoende kennis over elektriciteit? Raadpleeg dan liever een elektricien, zelf sleutelen aan een elektrische installatie zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen kan levensgevaarlijk zijn!

Over Trevion

In 2011 begon Trevion met de levering van groene elektriciteit aan particulieren en ondernemingen in Vlaanderen. Het bedrijf kent echter een geschiedenis die veel verder teruggaat en die eigenlijk begin in 1992. In dat jaar werd namelijk Trevi Milieuadvies en Technologie opgericht, een onderneming die zich zou specialiseren in het bedenken van innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen voor bedrijven in allerlei sectoren. 

Biogas

Toen het mestoverschotprobleem eind jaren ’90 een onderwerp werd dat zowel de landbouwsector, milieuorganisaties als de overheid bezighield kwam Trevi met een vernieuwende methode om mest beter te verwerken. Daaruit volgde in 2006 de oprichting van BiogasTec, dat zich toelegde op het opwekken van energie uit biogas en de bouw van vergistingsinstallaties

Elektriciteit opwekken

Met die eigen productiecapaciteit voor groene elektriciteit in handen was de stap naar het leveren van elektriciteit uiteraard snel gezet. Trevion werd opgericht met als doel de elektriciteitsmarkt voor particulieren en ondernemingen in Vlaanderen te bedienen met zelf geproduceerde groene stroom

Greenpeace

In tegenstelling tot veel andere leveranciers koopt Trevion dus geen (of althans zo weinig mogelijk) elektriciteit aan op de internationale markten. En het moet vervolgens ook geen zogenaamde herkomst- of groene stroom-certificaten aankopen om deze elektriciteit te ‘vergroenen’. Trevion investeert op die manier veel rechtstreekser in de productie van hernieuwbare energie dan veel van z’n concurrenten. Die groene aanpak wordt zeer gewaardeerd door milieuorganisatie Greenpeace. Trevion kreeg in het recentste Greenpeace-rapport over energieleveranciers dan ook de maximumscore van 20/20 en de vermelding ‘Aanbevolen.’

Uit diverse bronnen bleek dat ook de vraag naar de gecombineerde levering van elektriciteit en aardgas vanuit één leverancier groot was. Vanaf 1 januari 2018 zal Trevion dan ook aardgas leveren. Voor de groene stroomleverancier is deze keuze niet zo vreemd aangezien het nu reeds elektriciteit verkoopt, opgewekt uit biogas. Dit biogas bestaat voor 65% uit aardgas en moet enkel nog worden opgewaardeerd om als groen aardgas gebruikt te kunnen worden. In Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt dit al toegepast.