gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Netbeheerder: weet wie je distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas is

Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2003 is er een fundamentele wijziging opgetreden op de Belgische energiemarkt. Door de introductie van concurrentie op de interne markt voor energie in de EU, is er een einde gekomen aan de meeste intercommunales als distributeurs van elektriciteit en aardgas. Vanaf dat moment zijn ze onze netbeheerders geworden.


Wie is mijn distributienetbeheerder?

Per regio is een andere distributienetbeheerder (DNB) actief. Wij geven je hieronder weer welke netbeheerder bij jou in de regio werkzaam is. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het net en de verdeling van energie en aardgas aan de individuele verbruikers.

 1. Indien je in Vlaanderen woont is Fluvius jouw distributienetbeheerder voor zowel aardgas als elektriciteit ;
 2. Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan is Sibelga jouw distributienetbeheerder voor gas en stroom ;
 3. In Wallonië zijn er meerdere distributienetbeheerders actief en is het zelfs mogelijk dat er in jouw gemeente twee aparte netbeheerders voor aardgas en één voor elektriciteit het netwerk beheren.

De twee grootste netbeheerders voor gas en elektriciteit in het Waals gewest zijn: Ores en Resa. De laatst genoemde netbeheerder is (voor een groot deel) actief in de provincie Luik.

Hulp nodig bij het kiezen van een nieuw energiecontract?Wij bieden je gratis advies en helpen je met het selecteren van een energieleverancier.
Bel: ☎ 02 588 92 38 en we regelen het voor je.

Overzicht distributienetbeheerders België

In deze tabel vind je het volledige overzicht van alle distributienetbeheerders in België:

De distributienetbeheerders in België
Ditributienetbeheerder
(DNB)
Logo netbeheerder Actief in
Fluvius
(voorheen EANDIS en INFRAX)
Fluvius
kaart Vlaanderen
SIBELGA
Logo van Sibelga
kaart België en Brussel
ORES
Logo van ORES
kaart Wallonie
RESA
Logo van Resa
kaart Wallonie
A.I.E.G.
Logo AIEG
kaart Wallonie
A.I.E.S.H.
Logo van AIESH
kaart Wallonie
REW
Régie de Wavre
Logo van Régie de Wavre
kaart Wallonie

Wat is een distributienetbeheerder?

De distributienetbeheerder (DNB) heeft een monopoliemacht over de distributie van het gas en de elektriciteit op eigen terrein waar het toehoort, en dit verloopt vanaf de transmissielijn tot het punt van verbruik. De distributienetbeheerders, beter bekend als intercommunales, blijven distributienetten onderhouden, zorgen voor onderbrekingen en onderhoud van technische installaties onder andere uw elektriciteitsmeter.

 • Het distributienet van de elektriciteit is het geheel van netwerken waarvan de nominale spanning kleiner is dan 70kV ;
 • Het distributienet van het aardgas is de verzameling van pijpleidingen die geen deel uitmaken van het transportnetwerk en de bijhorende installaties.
aansluiting elektriciteit

Terwijl de transportbedrijven actief zijn over heel België en een monopoliepositie bezitten over het volledige grondgebied, zijn de distributienetbeheerders actief in de geografisch beperkte gebieden en hebben enkel een monopolie in deze specifieke regio's. Sommige afdelingen van distributienetten kunnen beheerd worden door de transportnetbeheerders, maar het merendeel van deze netwerken wordt door specifieke distributienetbeheerders uitgebaat.

Het beleid bevat zowel exploitatie als onderhoud, ontwikkeling en verbetering van het distributienet. Maar de distributienetbeheerder treedt ook op als sociale leverancier. De meeste distributiebeheerders zijn intercommunale verenigingen met missies.

In welk geval wordt de distributienetbeheerder een leverancier?

Er zijn twee scenario's mogelijk: de distributienetbeheerder wordt een energieleverancier waar hij als een sociale dienstverlener moet optreden (voor beschermde klanten) of wanneer hij bij afwezigheid van een leverancier standaardleverancier wordt. Als beschermde klant kom je in aanmerking voor het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.

De distributienetbeheerder als sociale leverancier

Voor elektriciteit zijn er drie tarieven, één voor elk type meter:

 • Enkelvoudigtarief (of normaal tarief);
 • Tweevoudig tarief;
 • Exclusief nacht tarief

Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief. Het is van toepassing op de volledige Waalse regio en voorbehouden aan de beschermde klanten. Het wordt elke 6 maanden door uw Distributienetbeheerder berekend en door CREG bevestigd. Het wordt toegepast op de klanten in specifieke situaties:

 • Wanneer de distributienetbeheerder je sociale leverancier is, maar wanneer je de status van beschermde klant verloren bent;
 • Wanneer de distributienetbeheerder je tijdelijke leverancier wordt (vaak als gevolg van onbetaalde rekeningen bij je huidige leverancier).

BudgetmeterDe plaatsing van een budgetmeter is een onderdeel van de sociale maatregelen getroffen door de regulator. Je enegie wordt vooruitbetaald via een oplaadbare kaart, maar je ontvangt ook een jaarlijkse factuur van je distributienetbeheerder voor het verbruik van elektriciteit en/of gas.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp!

De distributienetbeheerder als standaardleverancier

De distributienetbeheerder wordt energieleverancier wanneer het als een tijdelijke dienstverlener moet optreden (in geval van afwezigheid van leverancier en in een aantal specifieke situaties). Hij is dus onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de energieleveranciers, bijvoorbeeld het vermelden van bepaalde gegevens op de facturen (EAN code, gebruikshistoriek, toegepaste tarief, uitleg over de belastingen en andere heffingen, ...). Je ontvangt elke maand een tussentijdse factuur met een schatting van 1/12de van het jaarlijks gebruik, nadien komt er een factuur met het jaarlijks verbruik net zoals bij de eindafrekening bij verhuis of bij verlies van de status van de beschermde klant. In dit geval zal het hoogste tarief aangerekend worden.

 • Overzicht van de distributienetbeheerders in België
 • In Wallonië: ORES, Tecteo (Resa), Régie de Wavre, AIESH et AIEG
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: SIBELGA is de enige distributienetbeheerder
 • In Vlaanderen: Fluvius (na de fusie van Eandis en Infrax)

Hoe zoek ik mijn distributienetbeheerder op?

Op de webpagina van Synergrid, de de federatie van alle Belgische netbeheerders voor elektriciteit en aardgas, vind je een overzicht van alle distributienetbeheerders per gemeente.

hoogspanningslijnen elektriciteit

Sommige websites vinden de distributienetbeheerder op basis van jouw postcode. Deze sites geven de naam en contactgegevens van de distributienetbeheerder actief in jouw woonplaats.

Vanwaar het prijsverschil tussen de verschillende distributienetbeheerders?

We nemen significante prijsverschillen waar tussen de distributienetbeheerders. Deze zijn echter gerechtvaardigd:

 • Enerzijds door geografische en technische factoren die eigen zijn aan het gebied in kwestie
 • Anderzijds door de omvang van het aandeel van de openbare dienstverplichtingen in de tarieven

Andere factoren zoals overdracht van de saldi van vorige jaren (bonus/malus) dragen eveneens bij tot de prijsverschillen.

geld

Waaruit bestaan de distributiekosten?

In België betaal je de distributiekosten of distributienettarieven aan de netbeheerders. Deze bestaan uit:

 • Het vervoer van elektriciteit en aardgas tot bij jou thuis
 • De aanleg van nieuwe elektriciteitskabels voor stroom en gasleidingen voor aardgas)
 • Het onderhoud van deze kabels en leidingen
 • Openbaredienstverplichtingen (bijvoorbeeld de toekenning van premies en de aankoop van certificaten)
energieverbruik berekenen

Wat is jouw stroomverbruik op jaarbasis?

Bereken jouw elektriciteitsverbruik met de energiecalculator!

Verschil tussen distributienetbeheerder en leverancier

Vóór de liberalisering waren distributie en verkoop van elektriciteit en/of gas aan de consumenten (particulier of professioneel) in handen van de intercommunales (de huidige distributienetbeheerders) op hun eigen grondgebied. Na de liberalisering (in Vlaanderen vanaf 2003 en in Brussel en Wallonië vanaf 2007), werden de distributie en de verkoop verdeeld tussen de commerciële energieleveranciers. Dit zijn de grootste leveranciers van gas en elektriciteit in België:

energieleverancier
 1. ENGIE Electrabel
 2. Luminus
 3. Eneco
 4. Lampiris
 5. Essent

Een energieleverancier verkoopt elektriciteit en in de meeste gevallen ook aardgas. Deze koopt hij van producenten of produceert zelf stroom. Hij verleent eveneens andere extra diensten aan klanten (afhankelijk van de leverancier) en is verantwoordelijk voor de facturatie van jouw verbruik.

Jouw distributienetbeheerder verzekert het onderhoud en de controle van het distributienetwerk die de route vormt van elektriciteit en aardgas tot jouw woning. Hij garandeert eveneens de technische dienst met betrekking tot jouw aansluiting van elektriciteit en/of aardgas en eventuele interventies in geval van storingen of defete meter, installatie van een nieuwe aansluiting, vervangen of aanpassen van je elektriciteits- of aardgasmeter.

Aansluiting op het net nodig? Zonder een energiecontract kun je niet aangesloten worden. Bel ons voor een voordelig contract: ☎ 02 588 92 38 en we regelen het voor je!

Wat zijn intercommunales?

Intercommunales zijn er om gemeenschappelijke belangen te realiseren. Ze bestaan uit een vereniging van verschillende gemeenten om doelen in onder andere nutsvoorzieningen in te voeren en verbeteren. Ze zijn verbonden aan de overheid en worden tevens hierdoor ook gecontroleerd. Na de liberalisering zijn de intercommunales echter verdwenen of opgegaan in de netbeheerders van nu.

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

Geactualiseerd op