Dit zijn de spelers op de energiemarkt in België

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

spelers-energiemarkt-vlaanderen-belgie

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van de intercommunales, deze bezaten een monopolie. Dankzij de liberalisering van de markt werden de machten en activiteiten gescheiden. Hierdoor werd ook de concurrentie mogelijk binnen de twee grootste spelers: enerzijds producenten en importeurs van gas en elektriciteit en anderzijds de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruikers (huishoudens en bedrijven). Hoe ziet de energiemarkt er nu dan precies uit? En welke spelers onderscheiden we van elkaar?

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt?

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt en wie doet wat? Er bestaan meer partijen dan jouw energieleverancier, zo heeft iedere speler zijn taken in de gehele schakel. Dit is ook terug te zien op je factuur, want daar staan niet alleen de energiekosten van de leverancier op. Bekijk deze video en in minder dan 3 minuten ben jij volledig op de hoogte hoe energie jouw stopcontact bereikt vanaf het moment van productie en wie daar allemaal bij betrokken zijn.

 

Het Belgisch energielandschap voor en na de liberalisering

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van intercommunales die opereerden vanuit een monopoliepositie. De productie, invoer, transport, distributie en verkoop van elektriciteit en gas waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vrijmaking van de markt zorgde voor een opsplitsing van bevoegdheden en activiteiten en liet concurrentie toe bij twee belangrijke spelers: de producenten en invoerders van gas en elektriciteit die de basis vormen van de keten, en de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruiker (gezinnen en bedrijven).

spelers energiemarkt
De Belgische energiemarkt vóór en na de liberalisering

We onderscheiden 5 belangrijke spelers op de Belgische vrijgemaakte energiemarkt voor aardgas en elektriciteit:

 1. De producenten en/of invoerders van elektriciteit en aardgas, deze variëren nu van grote tot kleine en particuliere producenten.
 2. Transportnetbeheerders (TNB), de transport wordt verzorgt door 2 grote partijen in Vlaanderen, één voor aardgas en één voor elektriciteit. Hier zijn ook nog een aantal andere verantwoordelijkheden aan gekoppeld die we zometeen toelichten
 3. Distributienetbeheerders (DNB), het belangrijkste is dat de energie voor iedereen voorzien is daar zorgt de DNB voor.
 4. Energieleveranciers, op de markt van de energieleveranciers bestaat nu de mogelijkheid om te concurreren.
 5. De officiële reguleringsinstanties, deze instanties houden een oogje in het zeil en zorgen ervoor dat alle spelers zich aan de regeltjes houden.

Producenten

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt is de concurrentie toegelaten tussen de producenten en invoerders van energie. Electrabel en EDF-Luminus zijn de belangrijkste producenten van elektriciteit in België. Sinds de vrijmaking doken er een aantal nieuwe spelers op waaronder ENI & EON. Vervolgens zijn er de zelfopwekkers (grote bedrijven die zelf hun elektriciteit produceren) en de producenten van groenestroom en WKK. Naast de productie in eigen land, zijn we voor onze elektriciteit ook aangewezen op import vanuit onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Ons aardgas wordt voor een groot deel ingevoerd vanuit Noorwegen, Nederland, Qatar en Rusland.

infographic energieproductie
Hoe komt elektriciteit van producent tot bij consument?

Particulieren als producenten

België kent vele particulieren die hun eigen energie opwekken. Deze energie kan bijvoorbeeld door zonnepanelen of door windturbines worden gewonnen, iedereen die energie opwekt kan een producent worden genoemd. De overtollige energie die niet direct door de particuliere producenten zelf wordt gebruikt, gaat het distributienet op. Deze energie kan door middel van groenestroomcertificaten, worden verkocht. Om energieopwekker te worden en je energie te ´verkopen´ heb je een aantal dingen nodig:

 • Een injectiemeter, om je energie te meten wat het net opgaat
 • Een omvormer, om het juiste vermogen te injecteren op het net
 • Ook moet je in aanmerking komen voor de steuncertificaten (ga dit eerst na als je producent wilt worden)
 • Meld je aan bij je netbeheerder, zodat zij jouw energie kunnen opkopen voor de leveranciers
energieverbruik berekenen

Bereken je verbruik van gas en elektriciteit

Gebruik de energiecalculator en ontdek waarop jij kan besparen!

Transportnetbeheerders

De transportnetbeheerders ook wel transmissienetbeheerders staan in voor de organisatie, de uitbreiding en het onderhoud van het hoogspanningsnet of hogedrukgasnet. Zij verzorgen vervolgens het transport van de energie vanuit de elektriciteitscentrales en de gasterminals tot bij de industriële klanten en de distributienetbeheerders. Hiernaast zijn ze verantwoordelijk voor de onderlinge verbinding van hun netten met die in de buurlanden. In België is Elia de transmissienetbeheerder voor elektriciteit en Fluxys de transmissienetbeheerder voor aardgas.

transport elektriciteit energie

De stroom die wordt vervoerd via het netwerk van kabels is afkomstig van Belgische stroomproducenten of van producenten uit onze buurlanden.

Om aardgas te transporteren wordt deze eerst omgezet in een vloeibare massa. Deze massa wordt opgeslagen in grote tanks en getransporteerd met schepen of vrachtwagens. Bij aankomst op bestemming wordt het bij de aardgasterminal her-vergast. Hierna gaat het de hogedruk pijpleidingen in en wordt het afgeleverd aan de distributienetbeheerder. Deze verdeeld het vervolgens het net op.

Distributienetbeheerders

De distributienetbeheerders, ook wel netbeheerder of DNB genoemd, zijn verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een distributienet en verzorgen het transport gedeeelte van elektriciteit onder laag- of middenspanning en aardgas onder lage of middendruk, tot bij de eindgebruiker (particulieren/gezinnen en bedrijven).

De distributienetbeheerders in België
Ditributienetbeheerder
(DNB)
Logo en Website Actief in
Fluvius
(voorheen EANDIS en INFRAX)
Fluvius
kaart Vlaanderen
SIBELGA
Logo van Sibelga
kaart België en Brussel
ORES
Logo van ORES
kaart Wallonie
RESA
Logo van Resa
kaart Wallonie
PBE
(INFRAX)
Logo van Infrax
kaart Wallonie
AIEG
Logo AIEG
kaart Wallonie
A.I.E.S.H.
Logo van AIESH
kaart Wallonie
REW
Régie de Wavre
Logo van Régie de Wavre
kaart Wallonie

Energieleveranciers

De energieleveranciers kopen energie aan bij de producenten en invoerders van elektriciteit en aardgas, en verkopen deze op hun beurt door aan de eindverbruiker (gezinnen, bedrijven). 
Enkel officieel erkende leveranciers in het bezit van een leveringsvergunning mogen energie leveren of verkopen. Zij zijn de tweede speler op de vrijgemaakte markt die vrij mogen concurreren.
De lijst van alle (voor huishoudelijke klanten) erkende Belgische energieleveranciers die actief zijn in het Vlaamse Gewest kun je in het leveranciersoverzicht terugvinden.

Reguleringsinstanties

Tenslotte zijn er de officiële instanties die toekijken of elk van de partijen zich aan de normen en regels houdt. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) doet dat op het federale vlak. Bovendien heeft elk Gewest zijn eigen regulator:

 • De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt VREG in het Vlaamse Gewest
 • De Brusselse Regulator voor Energie BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • En de Commission wallonne pour l'Energie CWaPE in het Waalse Gewest.
Reguleringsinstanties in België
Logo Naam
Regulator
Niveau
logo CREG
CREG
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
kaart Belgie vlaanderen
logo VREG
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
kaart Vlaanderen
logo BRUGEL
BRUGEL
Regulator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kaart Wallonie
logo CWAPE
CWAPE
Commission wallonne pour l'Energie
kaart Wallonie

Energiecontract afsluiten?

In Vlaanderen hebben huishoudelijke klanten en klein-professionelen de keuze uit een twintigtal energieleveranciers. Deze leveranciers krijgen van de VREG een vergunning om gas en/of elektriciteit te leveren in het Vlaams Gewest. Een energieleverancier kan één of meerdere type energiecontracten aanbieden. Zo wijzigt de duurtijd, zijn er andere tarieven en is de dienstverlening per leverancier én ook per energiecontract verschillend. Vergelijk de leveranciers en tariefplannen en maak de beste keuze voor jouw energie.

energieleveranciers vergelijken

Energie vergelijken

Vergelijk het energie aanbod, stap over en bespaar op je energiefactuur.
Alle energiedeals op een rijtje!

Geactualiseerd op