gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

VREG: De Vlaamse regulator voor aardgas en elektriciteit

VREG

De VREG is de regulator op de Vlaamse energiemarkt en treed hiermee op als regelgevende autoriteit. Daarnaast houdt de VREG toezicht op alle leveranciers en vergelijkt deze autoriteit alle energieleveranciers op verschillende aspecten. We leggen je in dit artikel alles uit over de VREG en hoe je contact deze regulator op kan nemen.


Wat is de VREG en wat zijn de verantwoordelijkheden?

Logo VREG

VREG staat voor Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas. Dit houdt in dat de VREG dus de regulator is voor de energiemarkt in Vlaanderen. Het doel van de VREG is het toepassen van de regionale wetgevingen.

Dit komt omdat de energiemarkt en wetgevingen in andere gewesten, zoals de energiemarkt van Brussel, net iets anders zijn. Op nationaal niveau houdt de CREG toezicht op de markt.

Naast toezicht houden op de energiemarkt, biedt de VREG ook verschillende gratis diensten aan. Al deze diensten zijn er om de consument beter te informeren over de energieleveranciers, maar ook over bijvoorbeeld de herkomst van elektriciteit. Alle taken van de VREG kunnen als volgt worden opgesomd:

  1. Reguleren van de energiemarkt in het Vlaams Gewest ;
  2. Goedkeuren van de nettarieven ;
  3. Efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaams Gewest ;
  4. Online leveranciersvergelijking (V-test) aanbieden ;
  5. Online aanbieden van de Servicecheck, Groencheck en de Herkomstvergelijker ;
  6. Bemiddelen in geschillen.

Wanneer is de VREG opgericht? De VREG is opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling na de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt.

Contact opnemen met de VREG doe je zo!

Contact opnemen met de VREG kan in verschillende situaties handig zijn. De meeste vragen zal je distributienetbeheerder of energieleverancier kunnen beantwoorden. Ook kan je bij CallMePower terecht voor je vragen over de Belgische energiemarkt.

Indien je een klacht wilt indienen over een energieleverancier, een energiebeleid, over Fluvius of een ander soort energie-gerelateerde klacht is de VREG het aanspreekpunt voor Vlaanderen. Een klacht kan je indienen via het contactformulier van de regulator. Dit formulier kan je vinden via deze link.

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

E-mailadres VREG De VREG is ook te bereiken via e-mail. Let op dat de regulator je waarschijnlijk sneller van dienst kan zijn via het contactformulier op de website. Het e-mailadres is: [email protected].

Telefoonnummer VREG

Hoewel het telefoonnummer niet vermeld staat op de website, is de regulator wel telefonisch te bereiken. Voor klachten of vragen raden we je echter wel aan eerst de website van de VREG te raadplegen voordat je telefonisch contact opneemt. Voor algemene vragen over de energiemarkt kan CallMePower je ook van informatie voorzien.

Het telefoonnummer van de VREG is: 📞 02 553 1700.

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

De VREG V-test, hoe werkt deze precies?

De VREG is vooral bekend van de V-test. De regulator helpt hiermee consumenten en KMO’s bij het afsluiten van een energiecontract dat bij hun wensen past. In de V-test worden alle energieleveranciers die actief zijn in Vlaanderen met elkaar vergeleken. Deze vergelijking berekend de prijzen op basis van het jaarlijkse verbruik.

Ook de meeste bedrijven kunnen professionele energiecontracten vergelijken met de V-test. Alleen zeer grote verbruikers, met een verbruik hoger dan 60 MWh elektriciteit en een verbruik van meer dan 150 MWh aardgas zullen een offerte op maat moeten aanvragen bij een van de leveranciers.

Groepsaankopen worden niet opgenomen in de V-test. Dit komt omdat groepsaankopen plaatsvinden op veilingen en het niet mogelijk is om te voorspellen welk contract het goedkoopste of beste zal zijn. Daarnaast zal je ook niet je oude contract kunnen vergelijken met de nieuwe contracten op de markt. Enkel de aanbiedingen die op dit moment op de markt gelden worden opgenomen in de test.

VREG Groencheck om te zien hoe groen jouw leverancier écht is

Groene energie VREG

Met de Groencheck van de VREG kan je nagaan of de geleverde elektriciteit van jouw energieleverancier écht groen van aard is. Dit kan belangrijk zijn omdat verschillende energieleveranciers groene stroom aanbieden, terwijl dit eigenlijk grijze stroom oftewel vervuilende stroom is.

Dit is mogelijk omdat de Co2-uitstoot die vrijkomt gecompenseerd wordt. Dit doen leveranciers door te investeren in projecten die Co2-uitstoot ergens anders verminderen, zoals het planten van bomen. Gebruik deze vergelijker en kijk op onze pagina voor de meest groene energieleveranciers indien je écht groene stroom wilt afnemen.

VREG Zonnepanelen

De VREG stimuleert duurzame energie en daarmee ook de aanschaf van zonnepanelen. Steeds meer Vlamingen hebben in de afgelopen jaren zonnepanelen aangeschaft om bij te dragen aan de energietransitie. De aanschafprijs van een PV-installatie is drastisch gedaald en daarmee is ook de terugverdientijd korter geworden.

Zonnepanelen

Voor veel gezinnen een aantrekkelijke investering en met een terugdraaiende teller werd het eenvoudig om ook stroom aan het net te kunnen leveren. De consument is ook producent geworden: Prosument! Hiermee betaalden steeds meer huishoudens een prosumententarief.

De digitale meter en zonnepanelen

De digitale meter oftewel slimme meter wordt in Vlaanderen stap voor stap ingevoerd. De Vlaamse Regering is hiermee in 2019 begonnen en verwacht eind 2022 klaar te zijn met de vervangingen. Dit zal dan ook het einde zijn van het prosumententarief. Je zal enkel gaan betalen voor de werkelijke elektriciteitsafname van het distributienet.

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

De VREG en het arrest van het Grondwettelijk Hof

Op 1 maart 2021 om middernacht heeft Fluvius in overleg met de VREG de meterstanden van de digitale meters geregistreerd voor alle gebruikers van zonnepanelen die gebruik maakten van een terugdraaiende teller. Dit was dan ook het einde van de terugdraaiende teller. Hierna hebben de energieleveranciers de slotfacturen voor huishoudens met terugdraaiende tellers verstuurd.

De grootste verandering is voor huishoudens die gebruik maakten van het prosumententarief. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof zal iedereen betalen voor de daadwerkelijke afname. Deze manier van factureren zorgt ervoor dat betalingen van elektriciteit eerlijker zijn.

Je zal een terugleveringscontract moeten afsluiten bij een van de Belgische energieleveranciers. Indien je dit niet doet, is het niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de elektriciteit die je injecteert op het elektriciteitsnet.

Goedkeuring van de distributienettarieven en de VREG

Contract

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de VREG is het goedkeuren van de distributienettarieven.

De distributienetbeheerders zijn monopolisten en hierom worden de tarieven en winsten gereguleerd. De VREG is hiervoor verantwoordelijk sinds 2014.

Elk jaar dienen de netbeheerders de tariefvoorstellen in bij de regulatoren. In Vlaanderen doet Fluvius dit dus bij de VREG. Naast de distributienet tarieven, moeten ook eenmalige tarieven zoals de aardgasaansluiting en elektriciteitsaansluiting worden goedgekeurd.

Na de goedkeuring zullen de tarieven in de loop van december in het voorafgaande jaar op de website van de VREG worden gepubliceerd. Deze tarieven zullen vervolgens gelden vanaf 1 januari. Iedereen die is aangesloten op het energienet zal deze tarieven betalen. Meer hierover op onze pagina’s over de opbouw van de gasprijs en de opbouw van de elektriciteitsprijs.

Capaciteitstarief en de VREG De VREG heeft besloten om in Juli 2022 het capaciteitstarief in te voeren. Dit zal invloed hebben op de nettarieven en piekverbruik zal zwaarder worden belast.

Afbouw van het uitsluitend nachttarief

De introductie van het uitsluitend nachttarief was bedoeld om de vraag en aanbod van elektriciteit op een gelijk niveau te brengen. Hiervoor werden in de nachturen lage nettarieven en een lagere energiekost aangerekend.

Er is nu besloten door de regulatoren, de VREG en de distributienetbeheerders om dit nachttarief te gaan afbouwen. Dit komt omdat de lagere nachttarieven de kosten van de distributienetbeheerders niet of maar gedeeltelijk dekken. De VREG heeft beoordeeld dat deze nettarieven niet ‘kostenreflectief’ zijn.

Deze beslissing heeft enkel invloed op de nettarieven en niet op de energiekost. De energiekost wordt namelijk bepaald door de energieleverancier. Uitsluitend nachttarieven kunnen nog worden aangeboden tot 2028.

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk. Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Geactualiseerd op