Prijs elektrciteit België: hoe wordt de prijs per kWh stroom berekend?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

prijs elektriciteit kWh

Al eens een tariefkaart met de elektriciteitsprijzen van één van de Belgische energieleveranciers bestudeerd? Wat direct opvalt is dat ze onoverzichtelijk en complex zijn. Als klant bij je huidige leverancier of indien je overstapt wil je tenslotte weten hoeveel je betaalt voor jouw stroom per kWh. Weet wel dat meerdere componenten de elektriciteitsprijs beïnvloeden. In dit artikel lichten we je alles toe over de stroomprijs en ontdek hoeveel jij kan besparen op de kilowattuurprijs!


elektriciteit

Prijs elektriciteit per kWh

prijs kWh elektriciteit

Om direct met de deur in huis te vallen: haal de prijs van de elektriciteit en de kost van de elektriciteit niet door elkaar. Bij de energiekost spreekt men van een brutoprijs per kilowattuur (kWh) exclusief de transport-, distributie- en diverse abonnementskosten.

Afhankelijk van het type meter, de gekozen aanbieder en het tarief (formule) ligt deze prijs voor stroom tussen 6 en 11 cent per kWh. Dat terwijl de eindprijs voor stroom tot boven de 20 eurocent per kWh kan geraken.

Bron: VREG, april 2020

Zoals de grootste energieleverancier ENGIE Electrabel het verwoordt: de energiekost bestaat enkel uit productiekost van de elektriciteit plus de gemaakte administratieve leveringskosten (facturen aanmaken, debiteurenbeheer, marketingkosten en winstmarge).

Energiecomponent

De energiekost bestaat uit het energiecomponent en de jaarlijkse vergoeding. Het energiecomponent voor stroom zijn de kosten voor het produceren of opwekken van elektriciteit, andere gemaakte kosten, plus de winstmarge voor de leverancier.

Energieleveranciers bieden huishoudelijke klanten en kmo's energiecontracten aan. De elektriciteitsprijs kan variabel of vast zijn tijdens de contractperiode. De prijs per kilowattuur is bij een variabel contract onderhevig aan prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Bij een vast contract blijft de prijs per kWh hetzelfde voor de gehele contractperiode.

Prijs en tarief elektriciteitsmeter

Er bestaan 3 tariefsvormen voor elektriciteit met een verschillende stroomprijs per kWh met ieder tarief een eigen type elektriciteitsmeter:

 1. Normaal- of enkelvoudigtarief: dit is één en dezelfde prijs per kWh in combinatie met een enkelvoudige meter. Het tarief verandert niet gedurende 24 uur.
 2. Dubbeltarief of Dag-en nachttarief: voor de piekuren verschilt de prijs per kWh van de daluren. De prijs voor piekuren ligt hoger dan het normaaltarief, tijdens de daluren rekent men lagere prijzen dan het normaaltarief aan. De dal- en piekuren zijn afhankelijk van jouw woonplaats en verschillen dus onderling. Dit elektriciteitstarief is altijd in combinatie met een tweevoudige meter.
 3. Uitsluitend nachttarief: Dit is een stroomprijs per kWh met een verlaagd tarief gekoppeld aan een meter die enkel 's nachts werkt. De meeste leveranciers rekenen geen vaste abonnementskost en de voorwaarde is dat er een andere elektriciteitsmeter actief is. Dit elektriciteitstarief is altijd in combinatie met een uitsluitend nachtmeter.

Prijsvergelijking elektriciteit

Elke maand opnieuw vergelijken we als prijzenvergelijker alle energieprijzen in België, Natuurlijk vallen daar ook de stroomprijzen onder. We hebben hieronder een top 6 samengesteld van de grootste leveranciers met hun actuele vaste elektriciteitstarief voor huishoudelijke klanten in Vlaanderen / Wallonë. Het gaat om een selectie van contracten met een vast tarief voor de duur van 1 of 2 jaar.

Prijsvergelijking elektriciteitstarieven grootste leveranciers nummers 1-3
ENGIE Electrabel
Easy Fixed
Luminus
Optifix
Lampiris
Top
Vaste vergoeding /jaar 54.490000 60.500000 69.000000
Energiekost (in €cent/kWh) 9.89800 6.80000 8.65520
Duur 1 jaar 2 jaar 1 jaar
Groene stroom Optie
extra kost
Nee Ja
Tariefinfo
Prijsvergelijking elektriciteitstarieven grootste leveranciers nummers 4-6
Eneco
Zon & Wind Vast
Essent
Vast Groen
Mega
Easy Vast
Vaste vergoeding /jaar 60.000000 69.950000 40.000000
Energiekost (in €cent/kWh) 9.61000 9.81500 8.36000
Duur 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Groene stroom Ja Ja Ja
Tariefinfo 02 585 31 31 02 588 56 68

Huidige tarieven in April 2021. De vergeleken packs zijn een selectie voor huishoudelijke klanten met een enkelvoudige elektriciteitsmeter in Vlaanderen of Wallonië.

In deze tabellen wordt enkel de energiekost van elektriciteit vermeld. Het gaat om de inkomst voor jouw energieleverancier. Dit bestaat uit het energiecomponent, de jaarlijkse vergoeding en de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling.

Prijsschommelingen stroom

Stijgen de stroomprijzen of daalt de prijs van elektriciteit? Welke factoren bepalen de prijs per kilowattuur voor stroom nog meer? We zetten een aantal mechanismen op een rijtje:

 • Energievoorraad en productie
 • Type energie (energiebron)
 • Politieke achtergronden in de wereld
 • Het weer
 • Seizoenen

We hebben ook een informatieve Youtube video gepubliceerd over de prijsevolutie van elektriciteit. Zo ontdek je meer over de prijsschommelingen en waarom je in de herfst bijvoorbeeld een hogere prijs betaalt voor een kWh stroom.

 

Zoals je ziet: allemaal factoren waar je zelf geen invloed op kan uitoefenen. Hoe bespaar je dan op je elektriciteitsfactuur? Er is namelijk wel een manier om minder te betalen voor jouw stroom...

Besparen op de stroomprijs per kWh

Besparen op de prijs van elektriciteit per kwh? Dat wil natuurlijk iedereen! De eerste stap om te gaan besparen op je elektriciteitsfactuur van jouw leverancier is jouw stroomverbruik kennen. Indien je dit al kent, dan is het aan te raden om de kilowattuurprijzen van alle energieleveranciers te vergelijken. Vergelijk niet alleen de prijs per kWh, maar kijk ook naar de hoogte van de jaarlijkse vaste vergoeding. Volg deze onderstaande tips of aandachtspunten en zo help je jezelf een handje op weg naar een passende aanbieder met een voordelig energietarief.

 • Tips: besparen op de stroomprijs
 • Ga voor jezelf na welke extra diensten je werkelijk nodig hebt. Er zijn formules met extra services, zoals korting op ketelonderhoud, pechverhelping aan huis, extra verzekering voor je zonnepanelen, etc.
 • Wil je een 100% online dienstverlening of wil je ook telefonisch geholpen kunnen worden?
 • Ga je voor groene stroom of kies je voor grijze stroom?
 • Ga je voor een vast stroomtarief of wil je een elektriciteitstarief aan variabele prijzen?
besparen

Wat betaal jij voor jouw stroom per kWh?

Ga op zoek naar een voordelig energietarief. Begin je zoektocht met het vergelijken van de stroomtarieven in onze prijsvergelijkingen. Besparen begint met vergelijken!

De kost van groene energie en warmte-krachtkoppeling

Om de ontwikkelling van hernieuwbare energie te ondersteunen, wordt er voor elk Belgisch gezin een bijdrage toegerekend op de factuur ongeacht bij welke leverancier je klant bent. De manier van berekening varieert van gemeente tot gemeente. De Vlaamse regio is de enige die een kost voor warmte-krachtkoppeling toepast.

Deze kosten worden op volgende wijze berekend: Q x Pc voor de kost van groene energie voor de Waalse regio en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen als volgt: Q x Ba x Pc voor de kost van groene energie en Q x Pc voor de kost van warmtekrachtkoppeling.

elektriciteitsfactuur
 • Q = wettelijk bepaalde percentage van heffingen voor de klanten waarvoor certificaten van groene energie en warmte-krachtkoppeling indien van toepassing moet voorleggen.
 • Ba = totale bandingscoëfficient zoals in de Vlaamse Energiedecreet werd gedefinieerd. Voor 2014 bedraagt deze coëfficiënt 0,8924.
 • Pc = prijs per certificaat. Exclusief BTW is deze prijs voor groene energie vastgesteld op €75 in Wallonië, €85 in Brussel en €92 in Vlaanderen. Voor warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen is deze prijs vastgeteld op €30. De kosten zijn aangepast in functie van de wettelijke aanpassingen en zijn apart op de factuur vermeld.

Men schat deze kosten op ongeveer 10% van de totale prijs per kWh.

Netkosten

Wat heeft distributie en transport van elektriciteit nu te maken met de elektriciteitsprijs? De kosten voor het vervoer van elektriciteit wordt ook wel netkosten of nettarieven genoemd.

Transportkosten

Het transportnet bestaat uit hoogspanningskabels en wordt beheerd door Elia. Bij het transport van elektriciteit over deze hoogspanningslijnen treed er een verlies op van 15% per duizend kilometer hoogspanningslijn. Er komt ook stroom uit het buitenland onze kant op en omdat elektriciteit soms lange afstanden moet afleggen vindt er transportverlies plaats. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor Elia. Ook maakt de transmissienetbeheerder kosten voor het onderhoud van het hoogspanningsnet. Een deel van de elektriciteitsprijs wordt dus bepaald door de kosten die Elia maakt.

Distributiekosten

Het elektriciteitsnet bestaat verder uit laagspanningskabels en middenspanningslijnen. Elektriciteit geraakt tot jouw elektriciteitsmeter via deze kabels. In België zijn de distributienetbeheerders verantwoordelijk voor het beheer van dit distributienet. (de voormalige intercommunales). Ook deze speler neemt een aandeel tot zijn rekening in de elektriciteitsprijs die je uiteindelijk als consument betaalt.

De belangrijkste partijen zijn: (ORES in Wallonië, Sibelga en in Vlaanderen Fluvius, de zogenaamde netbeheerders. Hun kosten worden vertegenwoordigd door:

 • onderhoud distributienet voor elektriciteit
 • verdere ontwikkeling van het elektriciteitsnet
 • werken en vervanging elektriciteitsmeters
 • helpen bij reduceren stroomverbruik
 • verhelpen stroompannes

Type meter en stroomtarief

De transport- en distributiekosten variëren afhankelijk van jouw netbeheerder. Deze kosten zijn ook eveneens afhankelijk van het type elektriciteitsmeter waarvoor je geopteerd hebt. We onderscheiden drie type meters:

elektriciteitsmeter
 • enkelvoudige meter, waarbij je gedurende de hele dag één elektriciteitstarief betaalt.
 • tweevoudige meter, waarbij je twee verschillende tijdspannes hebt, een hoger tarief voor elektriciteit overdag, het piektarief en een lagere prijs voor het stroomverbruik in de nacht, het daltarief.
 • uitsluitend nachtmeter, waarbij je gedurende de nacht een voordelig elektriciteitstarief betaalt.

Tenslotte rekent de netbeheerder een jaarlijkse vaste abonnementskost van gemiddeld 4 a 10 Euro per jaar, onafhankelijk van het stroomverbruik.

De transport- en distributiekosten vormen de grootste deel van de totale elektriciteitsprijs per kWh in België. Dat komt neer op 40 à 70% van de prijs per kWh inclusief alle belastingen.

Toeslagen

Men brengt 3 soorten toeslagen of heffingen (bijkomende kosten) in rekening die de prijs per kWh beïnvloeden:

Nu de Turteltaks niet meer bestaat en deze praktisch is overgeplaatst naar de Bijdrage Energiefonds stelt dit speciaal ingerichte fonds de Vlaamse overheid in staat om haar energiebeleid te financieren. Er wordt geïnvesteerd in: de werkingskosten van de VREG de openbaredienstverplichtingen inzake energie het sociaal energiebeleid het beleid inzake het rationeel energiegebruik het beleid inzake warmtekrachtkoppeling het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen.

BTW op elektriciteit in België

Tussen 1 april 2014 en 31 augustus 2015 was de BTW op elektriciteit drastisch teruggeschroefd van 21% naar 6%. Het is nu, sinds 1 september 2015, opnieuw 21%.

Voor aardgas is de BTW ook vastgezet op 21%.

 1. De Energieheffing (van 0,2331 €cent per kWh in 2014) op de enegie dat in geheel België wordt toegepast. Dit onderdeel neemt ongeveer 1% van de prijs per kWh inclusief alle belastingen voor zijn rekening.
 2. Federale bijdrage (0,0176 - 0,3386 €cent per kWh in 2019) dat eveneens variëert afhankelijk van jouw netbeheerder. Deze bijdrage is niet onderworpen aan BTW.
 3. Aansluitingskosten die alleen maar in de Waalse regio's bestaan (0,075 €cent in 2019).
 4. Bijdrage Energiefonds, beter bekend onder de naam Turteltaks, die sinds 1 maart 2016 is afgeschaft. Het is een jaarlijkse heffing op de afnamepunten van elektriciteit en bestaat alleen maar in Vlaanderen. Deze bijkomende taks is niet voor iedereen hetzelfde, maar is afhankkelijk van in welke verbuiksschijf het jaarverbruik valt. Dit zal voor een familie gemiddeld 100 € kosten.
energieverbruik berekenen

Ken je stroomverbruik en bespaar!

Wie zijn verbruik kent, bespaart meer op zijn of haar energiefacturen!
Bereken je energieverbruik met de energiecalculator!

Geactualiseerd op