gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Elektriciteitsprijzen in België: hoe worden ze berekend?

De tarificatieschema's die de energieleveranciers in België aanbieden, zijn zeer complex omdat er zeer veel componenten zijn die de prijs beïnvloeden: prijs voor de elektriciteit, het tarief voor de distributie, het transport, belastingen en abonnementskosten. BTW van 21% is meestal in de gegeven prijs inbegrepen.

De ‘’basis’’prijs voor de elektriciteit

Haal de prijs van de elektriciteit en de kost van de elektriciteit niet door elkaar. Hier spreekt men van een brutoptijs exlucief de transport, distributie en diverse abonnementskosten. Deze prijs ligt tussen 6 en 8 cent per kWh, terwijl de finale prijs tot 20 cent per kWh kan geraken.

Zoals Electrabel het verwoordt, de kost van de energie bestaat enkel uit productiekost van de elektriciteit en leveringskosten (facturen aanmaken, debiteurenbeheer, marketingkosten).

Er bestaan 3 vormen van:

  • Normaaltarief: Het is een unieke prijs per kWh. Het verandert niet gedurende de dag.
  • Dubbeltarief: Voor de piekuren verschilt de prijs per kWh van diegene van daluren. De prijs voor piekuren ligt hoger dan normaaltarief, tijdens de daluren rekent men lagere prijzen dan normaaltarief aan. De uren zijn afhankelijk van de gemeentes en kunnen onderling verschillen.
  • Exclusief nacht: Het is een prijs per kWh met een verlaagd tarief gekoppeld aan een tariefmeter die enkel 's nachts werkt. Hiervoor bestaat er geen vaste abonnementskost en moet aan een andere tariefmeter gekoppeld zijn.

De kost van groene energie en warmte-krachtkoppeling

Om de ontwikkelling van de hernieuwbare energie te ondersteunen, wordt er voor elk belgisch gezin een subsidie toegerekend op de factuur ongeacht de leverancier. De manier van berekening varieert van gemeente tot gemeente. Vlaamse regio is de enige die een kost voor warmte-krachtkoppeling toepast.

Deze kosten worden op volgende wijze berekend: Q x Pc voor de kost van groene energie voor de Waalse regio en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Q x Ba x Pc voor de kost van groene energie et Q x Pc voor de kost van warmtekrachtkoppeling voor de Vlaamse regio.

  • Q = wettelijk bepaalde percentage van heffingen voor de klanten waarvoor Electrabel certeficaten van groene energie en warmte-krachtkoppeling indien van toepassing moet voorleggen.
  • Ba = totale bandingscoëfficient zoals in de Vlaamse Energiedecreet werd gedefinieerd. Voor 2014 bedraagt deze coëfficiënt 0,8924.
  • Pc = prijs per certificaat. Exclusief BTW is deze prijs voor groene energie vastgesteld op €75 in Wallonië, €85 in Brussel en €92 in Vlaanderen. Voor warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen is deze prijs vastgeteld op €30. De kosten zijn aangepast in functie van de wettelijke aanpassingen en zijn apart op de factuur vermeld.

Men schat deze kosten op ongeveer 10% van de finale prijs per kWh.

Distributie- en transportkost

Het transportnet bestaat uit hoogspanningslijnen en wordt beheerd door Elia. Doordat de elektriciteit op lange afstand moet worden getransporteerd, worden er kostelijke technische verliezen geleden. Dit wordt in de onderhoudskosten van de hoogspanningslijnen gerekend.

De distributienet bestaat uit laag- en middenspanningslijnen en geraakt tot uw tariefmeter inclusief. Het wordt door 10 tal ondernemingen in België beheerd, vaak groeperingen van intercommunales (ORES, Sibelga, Fluvius, de zogenaamde netbeheerders. Hun kosten worden veroorzaakt door onderhoud en ontwikkeling van het net en werkzaamheden aan elektrische tariefmeters.

De transport- en distributiekosten variëren enorm afhankelijk van uw netwerk. Deze kosten zijn ook eveneens afhankelijk van het tariefplan waarvoor u geopteerd heeft. (enkelvoudig, tweevoudig, ou exclusif nuit).

Tenslotte wordt er een jaarlijkse vaste abonnementskost van gemiddeld 10€/jaar aangerekend door netbeheerder, onafhankelijk van het niveau van het gebruik.

De transport- en distributiekosten vormen de grootste deel van de totale elektriciteitsprijs per kWh in België. Dat komt neer op 40 à 70% van de prijs per kWh inclusief alle belastingen.

De toeslagen

Men brengt 3 soorten bijkomende kosten in rekening die lichtjes de prijs per kWh beïnvloeden:

  • De heffing (van 0,20 eurocent per kWh in 2014) op de enegie dat in geheel België wordt toegepast. Dit stelt ongeveer 1% van de prijs per kWh inclusief alle belastingen voor.
  • Federale bijdrage (0,26eurocent per kWh in 2014) dat eveneens lichtjes variëert afhankelijk van uw netbeheerder. Deze bijdrage is niet onderworpen aan de BTW.
  • Aansluitingskosten die alleen maar in het Waalse regio's bestaan (0,075 eurocent in 2014).
  • Bijdrag Energiefonds, beter bekend onder de naam Turteltaks, die sinds 1 maart 2016 in plaats is. Het is een jaarlijkse heffing op de afnamepunten van elektriciteit en bestaat alleen maar in Vlaanderen. Deze bijkomende taks is niet voor iedereen hetzelfde, maar is afhankkelijk van in welke verbuiksschijf uw jaarverbruik valt. Dit zal voor een familie in gemiddeld 100€ kosten.

BTW op elektriciteit in België

Tussen 1 april 2014 en 31 augustus 2015 was de BTW op elektriciteit drastisch teruggeschroefd van 21 % naar  6%. Het is nu, sinds 1 september 2015, opnieuw 21 %.

Voor het gas is de BTW ook vastgezet op 21%.

getPath(); $result = \Drupal::service('path.alias_manager')->getAliasByPath($current_path); ?>