Prijs elektriciteit per kWh België in 2022 en actuele tarieven

De elektriciteitsprijs in België bestaat uit meerdere componenten en kan sterk verschillen over een bepaalde periode. Mede hierdoor kan het vergelijken van elektriciteitsprijzen best lastig zijn. In dit artikel leggen we alles uit over de prijs van elektriciteit in 2022 in België en kijken we naar de actuele elektriciteitsprijzen.


Prijs elektriciteit per kWh vandaag

Door het vergelijken van elektriciteitsprijzen is het mogelijk een hoop te besparen op je maandelijkse lasten. De elektriciteitsprijs per kWh, maar ook de dienstverleningen, kunnen sterk verschillen per leverancier. Daarnaast hebben de hoge elektriciteitsprijzen laten zien dat het hebben van een goed energiecontract bij de juiste leverancier een groot verschil kan maken.

In de vergelijking hieronder zijn de populairste variabele elektriciteitstarieven van de zes grootste energieleveranciers in België op 30 november 2022 weergegeven.

Prijs elektriciteit per kWh 30 november 2022
Energieleverancier + tarief Elektriciteitsprijs in €cent/kWh (dagtarief) Elektriciteitsprijs in €cent/kWh (nachttarief)
ENGIE Easy 75.76700 51.65200
Luminus Optimal 57.34000 43.63000
Eneco Zon en Wind Flex 45.90000 45.64000
TotalEnergies Pixel Blue 24.73000 19.27000
Mega Cosy 25.15000 19.15000
Elegant Budget 45.42000 43.01000
Ga naar onze energie vergelijkingspagina of bel voor een gratis telefonische vergelijking:

Huidige tarieven in november 2022

Bekijk de informatiepagina's van de voordeligste elektriciteitscontracten:
 1. TotalEnergies Pixel Blue;
 2. Eneco Zon en Wind Flex;
 3. Elegant tarieven.

Niet zeker of je een variabel of een vast elektriciteitstarief moet kiezen? Bekijk onze pagina over kiezen tussen een vast of variabel energiecontract en kies het tarief dat het beste bij jouw situatie past.

vast of variabel
vast of variabel

Veranderen van energieleverancier in Vlaanderen?

Bel CallMePower om gratis een energiecontract af te sluiten bij een energieleverancier naar keuze.

vast of variabel
vast of variabel

Veranderen van energieleverancier?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Invloed type energiemeter op de prijs elektriciteit per kWh

De elektriciteitsprijs per kWh is onder andere afhankelijk van het type elektriciteitsmeter waarvoor je hebt gekozen. We onderscheiden drie elektriciteitstarieven en meters:

 1. Enkelvoudig tarief: dit is één en dezelfde prijs per kWh in combinatie met een enkelvoudige meter. Het tarief is altijd hetzelfde, ongeacht het dagdeel.
 2. Dag- en nachttarief: een verschillende prijs per kWh voor de piek- en daluren. Is altijd in combinatie met een tweevoudige meter.
 3. Uitsluitend nachttarief: een elektriciteitstarief dat enkel in de daluren te gebruiken is. Dit elektriciteitstarief is altijd in combinatie met een uitsluitend nachtmeter.

Het dag- en nachttarief en het uitsluitend nachttarief zullen verdwijnen door de komst van het capaciteitstarief. De netbeheerders maken vanaf 1 januari 2023 geen onderscheid meer tussen piek- en daluren. De invloed op het injectietarief zal beperkt blijven. De energieleveranciers kunnen dit nog wel blijven doen.

Evolutie prijs elektriciteit België

De elektriciteitsprijs wordt, net zoals de gasprijs, sterk beïnvloed door een aantal factoren en kan daarom ook sterk verschillen gedurende een bepaalde periode. De elektriciteitsprijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod op de energiemarkt.

Een plotselinge stijging in de vraag naar elektriciteit kan resulteren in een sterke stijging van de elektriciteitsprijs, omdat er in sommige gevallen niet kan worden voorzien in de vraag. Daarnaast is de elektriciteitsprijs ook sterk afhankelijk van de prijzen van grondstoffen die nodig zijn voor elektriciteitsproductie. De volgende factoren hebben de grootste invloed op de elektriciteitsprijs per kWh:

 • type energie (energiebron);
 • olieprijs en gasprijs;
 • politieke gebeurtenissen in de wereld;
 • het weer;
 • het seizoen.

Hoge elektriciteitsfactuur? Je energiefactuur verlagen doe je met de tips van CallMePower.

Prijs elektriciteit België evolutie grafiek

In de onderstaande grafiek is de elektriciteitsprijs evolutie weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde elektriciteitsprijzen van alle energieleveranciers over een looptijd van één jaar voor een gemiddeld huishouden. Dit huishouden heeft in deze berekening een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh ‘s nachts.

In 2021 en 2022 is de elektriciteitsprijs zeer hard gestegen. Dit komt onder andere door politieke spanningen en een hoge gasprijs. In september 2022 bereikte de elektriciteitsprijs een recordhoogte van € 3.257 voor een jaarcontract. In oktober 2022 nam de prijs weer af na een sterke daling van de gasprijs.

Bron: VREG, 2022

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur in Vlaanderen?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk. Bel CallMePower voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Hoge energiefactuur in Vlaanderen?

De energieprijzen staan historisch hoog, maar besparen is vaak wel mogelijk! CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Wat kost 1 kWh elektriciteit inclusief alle bijkomende kosten?

De elektriciteitsprijs is de prijs die je terug kunt vinden op je energiefactuur. Dit is dus de daadwerkelijke prijs die je betaalt voor elektriciteit. Dit is iets anders dan de kost van elektriciteit, ook wel bekend als de energiekost. Bij de kost van elektriciteit spreekt men van een brutoprijs per kWh, exclusief de transport- en distributiekosten, energie heffingen en diverse abonnementskosten.

Afhankelijk van het type energiemeter, de gekozen energieleverancier en het tarief, ligt de prijs voor stroom tussen de € 0,40 en € 0,80 per kWh in 2022. De eindprijs die je betaalt voor stroom kan daarentegen tot boven de € 1,00 per kWh komen te liggen door de hoge energieprijzen.

Prijs elektriciteit per kWh 2022 België

De elektriciteitsprijs bestaat uit een aantal verschillende compontenten. Afhankelijk van de marktprijzen van energie, vertegenwoordigen bepaalde compenten een groter gedeelte van de uiteindelijke elektriciteitsprijs. Over het algemeen is de energiekost verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de elektriciteitsprijs, welke vooral afhankelijk is van de prijzen op de groothandelsmarkt.

Samenstelling prijs elektriciteit per kWh België 2022

In de diagram hieronder is de samenstelling van de elektriciteitsprijs in België in oktober 2022 weergegeven.

Bron: VREG, 2022

De bovenstaande opbouw van de elektriciteitsprijs is gebaseerd op de gemiddelde elektriciteitsprijzen van alle commerciële energieleveranciers in Vlaanderen voor een gemiddeld verbruik van 1.600 kWh tijdens de piekuren en 1.900 kWh tijdens de daluren.

vast of variabel
vast of variabel

Veranderen van energieleverancier in Vlaanderen?

Bel CallMePower om gratis een energiecontract af te sluiten bij een energieleverancier naar keuze.

vast of variabel
vast of variabel

Veranderen van energieleverancier?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Componenten prijs elektriciteit België 2022

De energiekost bestaat enkel uit productiekost van de elektriciteit en de gemaakte administratieve leveringskosten (facturen aanmaken, debiteurenbeheer, marketingkosten en winstmarge). De eindprijs van elektriciteit bestaat uit een grote hoeveelheid componenten. In dit onderdeel lichten we alle componenten van de elektriciteitsprijs toe.

Openbaredienstverplichtingen en de elektriciteitsprijs

Openbaredienstverplichtingen (ODV’s) zijn de uiteenlopende verplichtingen die worden opgelegd aan de distributienetbeheerders en energieleveranciers op de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen. Ze zijn bedoeld als correcties op de vrije marktwerking in het algemeen belang en worden opgesteld door de energieregulatoren.

Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de kosten van de warmtekrachtkoppeling. Het Vlaamse energiedecreet van 2012 verplichtte leveranciers om meer groene energie aan te kopen. Belgische energieleveranciers kregen hierdoor hogere kosten en deze kosten worden doorberekend aan de consument.

Weten of groene stroom duurder is? Bekijk dan het CallMePower onderzoek naar de prijzen van groene stroom.

Transportkosten elektriciteit en de elektriciteitsprijs

De elektriciteit moet van de productielocatie worden vervoerd naar jouw woning. Dit vervoer wordt uitgevoerd door twee verschillende spelers en doorberekend in de elektriciteitsprijs als nettarieven. Elia Belgium vervoerd elektriciteit op het hoogspanningsnet en de netbeheerder op het midden- en laagspanningsnet.

Het transportnet bestaat uit hoogspanningskabels en wordt beheerd door Elia Belgium. Bij het transport van elektriciteit over deze hoogspanningslijnen treed er een verlies op van 15 % per duizend kilometer hoogspanningslijn. Er komt ook stroom uit het buitenland onze kant op en omdat elektriciteit soms lange afstanden moet afleggen, vindt er transportverlies plaats. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen voor Elia. Ook maakt de transmissienetbeheerder kosten voor het onderhoud van het hoogspanningsnet.

Distributiekosten elektriciteit België

Het elektriciteitsnet bestaat verder uit laagspanningskabels en middenspanning lijnen. Via deze kabels komt de elektriciteit bij jou thuis. In België zijn de distributienetbeheerders verantwoordelijk voor het beheer van dit distributienet. Dit zijn de voormalige intercommunales. Ook deze speler neemt een aandeel tot zijn rekening in de elektriciteitsprijs die je uiteindelijk als consument betaalt.

De belangrijkste netbeheerders zijn: ORES in Wallonië, Sibelga in Brussel en Fluvius in Vlaanderen. Deze netbeheerders zijn verantwoordelijk voor:

 • Onderhoud distributienet voor elektriciteit;
 • Verdere ontwikkeling van het elektriciteitsnet;
 • Werken en vervanging elektriciteitsmeters;
 • Plaatsen van budgetmeters en digitale budgetmeters;
 • Verhelpen stroompannes en gaslekkages.

Belasting en toeslagen en de elektriciteitsprijs België

Tussen 1 april 2014 en 31 augustus 2015 was de btw op elektriciteit drastisch verlaagd van 21 % naar 6 %. De belasting op elektriciteit is nu, sinds 1 september 2015, opnieuw 21 %. Door de hoge elektriciteitsprijzen heeft de Belgische overheid besloten om de belasting op elektriciteit opnieuw te verlagen naar 6 % tot en met 31 december 2022.

De btw van 6 % wordt toegepast op alle componenten, behalve op de federale bijdrage, de aansluitingsvergoeding in het Waalse Gewest en de heffing ter financiering van het Energiefonds in Vlaanderen. Deze bedragen zijn niet onderworpen aan btw.

Betalen van de elektriciteitsfactuur lastig? Bekijk of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief energie.

Meer weten over tarieven? Bekijk ons artikel over de prijs van water per m3 om erachter te komen hoe de waterprijs in België is opgebouwd of de energieprijzen in Europa voor een vergelijking van meerdere landen.

Geactualiseerd op