Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Vergoeding stroomonderbreking aanvragen Fluvius + meer

Geactualiseerd op
minuten lezen
schadevergoeding stroompanne

Stroomonderbrekingen kunnen onder andere worden veroorzaakt door kortsluiting of onderhoud door de netbeheerder. Het kan echter ook voorkomen dat je een stroomonderbreking wordt veroorzaakt door andere factoren. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding voor een stroomonderbreking aan te vragen. In dit artikel leggen we uit in welke situaties dit kan en hoe je een vergoeding stroomonderbreking aanvraagt.

Wanneer vergoeding stroomonderbreking?

Stroomonderbrekingen kunnen meerdere oorzaken hebben en niet bij alle oorzaken heb je ook recht op een vergoeding. Stroompanne door kortsluiting of problemen met de elektrische installatie zijn voorbeelden van situaties waarin je geen recht hebt op een vergoeding.

In principe heb je recht op een vergoeding voor een stroomonderbreking als deze onderbreking niet was aangekondigd en je zelf niet verantwoordelijk bent voor de onderbreking.

Met andere woorden, de distributienetbeheerder moet verantwoordelijk zijn voor de stroomonderbreking. Daarnaast moet deze stroomonderbreking meer dan vier uur hebben geduurd.

Daarnaast kan je ook een schadevergoeding ontvangen als er sprake is van directe schade. Dit kan zijn aan een elektrisch apparaat, maar ook omzetverlies van je bedrijf als direct gevolg van de stroompanne. Dit zal je moeten vermelden bij de aanvraag.

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Last van een stroompanne? Bekijk wat je moet doen in het geval van een stroompanne.

Wanneer geen vergoeding stroomonderbreking?

Stroompanne vergoeding

Er zijn een aantal vaak voorkomende situaties vastgelegd waarin je geen recht hebt op een stroompanne vergoeding. Dit is bijvoorbeeld in het geval van dat een te late heraansluiting op het energienet niet de fout van Fluvius of een andere netbeheerder is, zoals bij overmacht of een noodsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • in het geval dat er een elektriciteitstekort is in België en de Federale Minister voor Energie en / of Economie beslist tot een afschakeling;
 • in het geval dat er een verbod is om werken op een openbaar domein uit te voeren, waardoor de herstelling van de stroomtoevoer verhinderd wordt.

Verhinderingen voor het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door restricties die het uitvoeren van werken in de nacht verbieden door geluidsoverlast.

Fluvius stroomonderbreking vergoeding aanvragen

Een Fluvius stroomonderbreking vergoeding of een vergoeding van een andere distributienetbeheerder, zal je bij de betreffende netbeheerder moeten aanvragen. In Vlaanderen zal dit altijd via Fluvius verlopen.

Fluvius is de verantwoordelijke netbeheerder voor Vlaanderen en daarmee dus ook het aanspreekpunt voor een stroomonderbreking. Hieronder leggen we uit welke Fluvius stroomonderbreking vergoedingen je kunt aanvragen.

Ga naar de pagina voor Fluvius schadevergoedingen om de vergoeding direct aan te vragen.

Vind je distributienetbeheerder

 • Aalst (9300 / 9308 / 9310 / 9320)
 • Aalter (9880 / 9881 / 9910)
 • Aarschot (3200 / 3201 / 3202)
 • Aartselaar (2630)
 • Affligem (1790)
Laden

Vergoeding materiële schade stroomonderbreking

Heb je materiële schade of bedrijfsschade geleden door een stroomonderbreking, late (her-) aansluiting of een andere tekortkoming van de netbeheerder? Dan kan je beroep doen op de dienst schadebeheer of klachten van jouw netbeheerder. Bij Fluvius kan dat online.

Een schadeclaim voor de materiële schade staat los van de forfaitaire vergoeding. Het is dus mogelijk om beide vergoedingen aan te vragen.

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Overige Fluvius schadevergoedingen

Naast de Fluvius stroomonderbreking vergoeding, zijn er nog andere situaties waarin je recht hebt op een forfaitaire vergoeding van de netbeheerder. Volgens het Vlaams Energiedecreet heb je recht op een vergoeding wanneer:

 • de elektriciteitsaansluiting of gasaansluiting niet gerealiseerd werd binnen de termijnen die in het technisch reglement zijn vastgelegd;
 • de aansluiting op het elektriciteits- of gasnet na een onterechte buitendienstelling niet binnen 24 uur opnieuw in dienst werd gesteld.

De overige twee vergoedingen die je dus kan aanvragen gaan beiden over de aansluitingen voor elektriciteit en aardgas. De termijn die vastgelegd is in het technisch reglement kan je terugvinden in de aanvraag voor de (ver)plaatsing van de aansluiting en energiemeter.

Een onterechte buitendienststelling houdt in dat je wordt afgesloten van het elektriciteits- en/of aardgasnet, terwijl hier geen reden voor is. Een buitendienststelling kan voorkomen indien je het contract bij jouw energieleverancier hebt opgezegd en vervolgens geen nieuw contract bent aangegaan.

Indien de woning een langere tijd leeg staat, is het aan te raden om een leegstandscontract energie af te sluiten. Anders kan het namelijk voorkomen dat de woning wordt afgesloten van het energienet.

Hoogte Fluvius forfaitaire vergoeding panne

De hoogte van de stroompanne vergoeding zal niet altijd hetzelfde zijn. Zo is de vergoeding voor een huishouden die dagen zonder stroom zat natuurlijk hoger dan een huishouden die vier uur geen stroom had. Hieronder leggen we uit hoe de stroomonderbreking vergoeding in de meeste gevallen is opgebouwd.

Let wel op dat een stroomonderbreking vergoeding alleen van toepassing is als er aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. De eindbeoordeling van de aanvraag is in handen van de distributienetbeheerder. Ben je het niet eens met de beoordeling? Lees dan hieronder verder wat je moet doen bij betwisting.

Hoogte schadevergoeding stroomonderbreking

Indien je voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van een schadevergoeding voor een stroomonderbreking, kun je berekenen hoeveel deze schadevergoeding bedraagt. Bij een stroompanne is de schadevergoeding als volgt opgebouwd:

 • € 35 bij een stroompanne van 4 tot 8 uur;
 • € 20 extra per 4 uur, na de bovengenoemde 8 uur.

De vergoeding bij een stroompanne kan dus worden gezien als een ongemakkenvergoeding. Voor het ongemak dat je een bepaalde tijd geen stroom hebt kunnen verbruiken, ontvang je een vergoeding. Na 8 uur zal deze vergoeding om de 4 uur met € 20 worden verhoogd.

Hoogte schadevergoeding laattijdige aansluiting

Er is sprake van een laattijdige aansluiting wanneer de afgesproken termijn voor aansluiting wordt overschreden. Ook hier geldt dat in het geval van overmacht de vergoeding niet zal worden verstrekt. Wanneer je wel in aanmerking komt voor een vergoeding voor de vertraging, dan zijn de volgende bedragen van toepassing:

 • €€ 25 per dag voor een particuliere gebruiker bij laattijdige eenvoudige of tijdelijke aansluiting;
 • €€ 50 per dag voor een professionele gebruiker voor een laattijdige (her)aansluiting;
 • €€ 100 per dag voor een laattijdige (her)aansluiting met voorstudie.

Let op! Ketelonderhoud is in heel België verplicht! Een goed onderhouden ketel verlaagt het energieverbruik en de kans op een gaslek.

Betwisting vergoeding stroomonderbreking

Document

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de behandeling van jouw klacht of met de voorgestelde schadevergoeding. Indien dit het geval is, zal je dit schriftelijk moeten melden aan de distributienetbeheerder. Als je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kan je dit ook melden aan de netbeheerder.

In het geval dat je hier geen reactie op ontvangt of na een reactie nog steeds niet tevreden bent, kan je een beroep doen op de Federale Ombudsdienst voor Energie. Dit is een federale autonome dienst, met rechtspersoonlijkheid om vragen en klachten te behandelen.

De Ombudsdienst kan bemiddelen tussen de eindafnemers en energiebedrijven, betreffende het functioneren en bij het oplossen of verlichten van geschillen.

Bij overmacht zal deze procedure iets anders verlopen. In dit geval zal de rechter moeten oordelen of er overmacht is geweest of niet. De Ombudsdienst kan hier geen invloed op uitoefenen en kan de uitspraak ook niet veranderen.

Gepland onderhoud en vergoeding stroompanne?

De distributienetbeheerders hebben een aantal taken in België. Eén van deze taken is het uitvoeren van onderhoud aan de energienetten. Om dit onderhoud veilig uit te kunnen voeren, zal op sommige momenten de stroomtoevoer moeten worden afgesloten. Deze stroomonderbrekingen zullen altijd vooraf worden aangekondigd en zijn dus gepland.

Deze onderbrekingen zijn bekend en het onderhoud aan de netten is nodig voor een veilige en goede werking. Fluvius en andere distributienetbeheerders zullen in deze gevallen dus geen vergoeding voor een geplande stroomonderbreking uitbetalen.

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Problemen met gas of elektriciteit?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 4 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.