Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!
gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Schadevergoeding bij een stroompanne: wanneer heb ik recht op vergoeding bij een onderbreking?

Woon je in Vlaanderen en heb je te maken gehad met een langdurige en onaangekondigde stroomonderbreking (stroompanne), of een laattijdige aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet? In bepaalde gevallen kun je een schade-eis of klacht indienen. Wij leggen jou uit in welke gevallen dat mogelijk is en wie je kunt aanspreken en welke vergoeding je mag verwachten.

Niet-geplande langdurige stroomonderbreking

Ondervond je een ongeplande stroomonderbreking van meer dan 4 uur, dan heb je sinds 1 januari 2015 in principe recht op een forfaitaire vergoeding van jouw distributienetbeheerder (DNB).

De vergoeding is onder meer niet van toepassing als een onderbreking te wijten is aan noodsituatie of overmacht. Raadpleeg de Technische Reglementen voor de distributie van Gas en Elektriciteit in het Vlaamse Gewest voor de voorwaarden en uitsluitingen.

Het gaat hier eerder om een “ongemakkenvergoeding” dan een echte schadevergoeding. Heb je ook materiële schade geleden, ga dan naar het hoofdstuk “materiële schade” hierbeneden.

Voor een stroomonderbreking die echter te wijten is aan een administratieve fout van jouw energieleverancier en alle andere leverancier gerelateerde klachten, neem contact op met de leverancier in kwestie. Dergelijke schadeclaims worden elk afzonderlijk behandeld.

Laattijdige aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet

Werd de (her)aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet niet uitgevoerd binnen de termijnen die in het technisch reglement zijn vastgelegd, dan is jouw distributienetbeheerder je sinds 1 januari 2015 een forfaitaire vergoeding verschuldigd:

  • 25 euro per dag voor een particuliere gebruiker (gezin) bij laattijdige eenvoudige of tijdelijke aansluiting.
  • 50 euro voor een professionele gebruiker voor een laattijdige (her)aansluiting.
  • 100 euro voor een laattijdige aansluiting met voorstudie.

Het gaat hier eerder om een ongemakkenvergoeding dan een echte schadevergoeding.

Hoe verloopt de aanvraag en de uitbetaling door de DNB

uitbetaling overmaken geld met Euro tekens

In geval van langdurige stroomonderbreking, te late aansluiting of heraansluiting dien je bij de netbeheerder een aanvraag tot vergoeding in binnen de 30 kalenderdagen na de onderbreking of de uitvoering van de (her)aansluiting. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je de vergoeding binnen 60 kalenderdagen na de aanvraag de vergoeding op jouw bankrekening. De aanvraag realiseer je op de website van jouw DNB. Meer info over de voorwaarden, en een aanvraag indienen bij Infrax vind je hier. Is je netbeheerder EANDIS? Dan kan je hier terecht voor een aanvraag schadevergoeding.

Ik heb materiële schade opgelopen

Heb je materiële schade (of bedrijfsschade) geleden door een stroomonderbreking, late (her)aansluiting of een andere tekortkomingen van de netbeheerder, dan richt je je tot de dienst schadebeheer of klachten van jouw DNB. Bij Infrax kan dat online en hier. Voor EANDIS is dat hier mogelijk.

Een schadeclaim voor de materiële schade staat los van de forfaitaire vergoeding. Je kan dus beide aanvragen.

Ik ben het niet eens met de (schade)vergoeding of de behandeling van mijn klacht

klachtenbrief schrijven ombudsman energie

Ben je het niet eens met de behandeling van jouw klacht of met de (schade)vergoeding, dan dien je dit schriftelijk te melden aan jouw netbeheerder en/of energieleverancier. Ga je echter niet akkoord met de voorgestelde oplossing, dan kun je beroep doen op de federale Ombudsdienst voor Energie.

Wie is de Ombudsdienst voor Energie?

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Ben je niet tevreden over jouw huidige energieleverancier? Bel ons op het gratis telefoonnummer ☎ 02 588 92 38 voor advies en een energiescan en. Ook kun je direct overstappen! Wij nemen je alle zorgen uit handen.