Schadevergoeding stroompanne: wanneer heb je recht op vergoeding bij een elektriciteitsonderbreking?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

schadevergoeding stroompanne

Het kan gebeuren, er heeft zich een ongeplande stroompanne voorgedaan en dat kan vervelende gevolgen met zich meebrengen. Vooral wanneer de onderbreking van lange duur is kan dit onbruikbare toestellen en ongemakken als resultaat opleveren. Wat veroorzaakt de stroompanne? Waar kan je dan terecht voor de aanvraag van compensatie en je klacht? We leggen je uit wanneer het mogelijk is een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen, wie je kunt aanspreken en welke compensatie je mag verwachten.


Wat gebeurt er tijdens een stroomonderbreking

Een stroomonderbreking kan verschillende oorzaken hebben, zowel gepland als ongepland. In enkele gevallen is het onaangekondigd en is de oorzaak terug te vinden in overmacht.

Dit kan door verschillende factoren zijn ontstaan:

 • Overbelasting van het net (door een impuls van elektriciteit, zoals bliksem)
 • Kortsluiting (door bijvoorbeeld een beschadigde kabel of vanwege werkzaamheden)
 • Spanningspieken (wanneer er teveel stroom door het net heen loopt)
 • Afschakelplan (blokken die uitgeschakeld worden door gebrek aan stroom elders)
stroomspanning onderbreking panne

Stroomspanning en onderbrekingen

Hoe de spanning is afgestemd op het net en op het gebruik, noemen we spanningskwaliteit. Hiermee wordt het onverstoorbare leveren van stroom en het minimaliseren van het wisselen van een spanningsniveau bedoeld. Uiteraard is dit niet alleen in handen van de netbeheerder zelf en heeft dit te maken met verschillende soorten impulsen op het net.

Wanneer de spanningskwaliteit goed is, valt deze binnen de marge van de spanningskabels. We onderscheiden laag- en middenspanningskabels, welke stroom naar onze huizen leiden. En de hoogspanningskabels, welke de grote hoeveelheden elektriciteit transporteren naar de distributeur of grote afnemers.

energieverbruik berekenen

Hoeveel energie verbruik je?

Huishoudelijke toestellen kunnen energieslurpers zijn. Weet hoeveel stroom en hoeveel gas je verbruikt op jaarbasis met de energiecalculator!

Schade aan toestellen

Wanneer er te grote spanningswisselingen zijn tijdens een stroompanne kan dit effect hebben op onze toestellen in huis. Deze kunnen dat vaak niet aan en gaan daardoor kapot. Indien er ofwel te lage of te hoge spanning ontstaat, kan dit effect hebben op de toestellen, hierin is het ene toestel gevoeliger dan de ander. Apparaten zijn echter zo ontworpen dat ze binnen een bepaalde spanning geen schade oplopen.

documenten aanvraag insturen schadevergoeding

In aanmerking komen voor een schadevergoeding

Je kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding als er sprake is van directe schade aan bijvoorbeeld een toestel. Hiernaast in het geval van omzetverlies van je bedrijf als direct gevolg van de stroompanne. De aanvraag voor een vergoeding moet je zelf insturen. Wanneer er sprake is van een toestel, dat niet meer werkt direct na de stroompanne (welke voorheen nog prima functioneerde) kan je dit opgeven. Zorg er altijd voor dat je goed op de hoogte bent van de procedures op de energiemarkt en of je in aanmerking komt.

Naast stroompanne, kan je ook een vergoeding aanvragen wanneer er bijvoorbeeld een laattijdige aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet wordt uitgevoerd.

Niet-geplande langdurige stroomonderbreking

Heb je te maken gehad met een ongeplande stroomonderbreking van langer dan 4 uur? Dan heb je sinds 1 januari 2015 in principe recht op een forfaitaire vergoeding van jouw distributienetbeheerder. Echter, is dit afhankelijk van een aantal voorwaarden:

 1. Ongeplande stroomonderbreking van minimaal 4 uur (technisch probleem)
 2. Geen sprake van overmacht of een noodsituatie (Fluvius moet dit anders bewijzen)
 3. De aanvraag moet binnen 30 dagen na de situatie worden aangevraagd
 4. Het moet een aantoonbare fout van de distributienetbeheerder

Geplande onderbrekingenEr is dus geen garantie dat je voor een 4 uur durende onderbreking altijd een vergoeding ontvangt. Voor geplande stroomonderbrekingen en werken, check je de website van Fluvius.

Vergoeding

vergoeding geld schadevergoeding

De vergoeding is zoals hierboven aangegeven niet van toepassing als een onderbreking te wijten is aan noodsituatie of overmacht. Raadpleeg de Technische Reglementen voor de voorwaarden en uitsluitingen in het Vlaams Gewest.

Het gaat eigenlijk eerder om een “ongemakkenvergoeding” dan een echte schadevergoeding. Heb je ook materiële schade geleden, ga dan naar het hoofdstuk “materiële schade” hier onderstaand.

Indien je in aanmerking komt voor de vergoeding, is deze als volgt opgebouwd:

 1. 35 euro voor een stroomstoring van 4 - 8 uur
 2. 20 euro extra per 4 uur dat u zonder stroom zit, als het boven de eerstgenoemde 8 uur uitkomt

Let op!De vergoeding is alleen van toepassing als er aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. De eindbeoordeling van de aanvraag is in handen van de distributienetbeheerder.

elektrisch apparaat materiële schade

Materiële schade

Heb je materiële schade of bedrijfsschade geleden door een stroomonderbreking, late (her-) aansluiting of een andere tekortkoming van de netbeheerder? Dan kan je beroep doen op de dienst schadebeheer of klachten van jouw netbeheerder. Bij Fluvius kan dat online. Een schadeclaim voor de materiële schade staat los van de forfaitaire vergoeding. Je kan dus beide aanvragen.

Stroompanne door toedoen van de leverancier

Voor een stroomonderbreking die echter te wijten is aan een administratieve fout van jouw energieleverancier en alle andere leverancier gerelateerde klachten, neem je contact op met de leverancier zelf. Dergelijke schadeclaims worden elk afzonderlijk behandeld.

Besparen op je stroomverbruikWil je jouw stroomverbruik beter in de gaten houden en besparen op je energie? Wij geven je tips om te besparen op je elektriciteitsverbruik!

Laattijdige aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet

Er is sprake van een laattijdige aansluiting wanneer de afgesproken termijn voor aansluiting wordt overschreden. Ook hier geldt, in het geval van overmacht dat de vergoeding niet zal worden verstrekt. Wanneer je wel in aanmerking komt voor een vergoeding voor de vertraging, dan zijn de volgende bedragen van toepassing:

 1. 25 euro per dag voor een particuliere gebruiker (gezin) bij laattijdige eenvoudige of tijdelijke aansluiting
 2. 50 euro voor een professionele gebruiker voor een laattijdige (her)aansluiting
 3. 100 euro voor een laattijdige aansluiting met voorstudie

Wanneer de vertraging langer aanhoudt dan aangegeven, komt hier 20 euro per 4 uur bovenop. Het gaat hier eerder om een ongemakkenvergoeding dan een echte schadevergoeding.

Hoe verloopt de aanvraag en de uitbetaling door de distributienetbeheerder

In geval van langdurige stroomonderbreking, te late aansluiting of heraansluiting dien je bij de netbeheerder een aanvraag tot vergoeding in wanneer je schade hebt geleden. Het is aanbevolen om dit binnen 30 kalenderdagen nadat het ongemak heeft plaatsgevonden te doen. Aanvragen die later worden ingevoerd worden niet gegarandeerd behandeld. Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je de vergoeding binnen 60 kalenderdagen na de aanvraag op jouw bankrekening.

De aanvraag realiseer je op de website van de distributienetbeheerder. In Vlaanderen is dit Fluvius (voorheen Eandis & Infrax).

Ben je het niet eens met de vergoeding of de behandeling van je klacht?

klacht brief schrijven schriftelijk

Ben je het niet eens met de behandeling van jouw klacht of met de (schade)vergoeding? Dan dien je dit schriftelijk te melden aan jouw netbeheerder en/of energieleverancier. Ga je echter niet akkoord met de voorgestelde oplossing, dan kun je beroep doen op de Federale Ombudsdienst voor Energie.

Wie is de Ombudsdienst voor Energie?

De Ombudsdienst voor energie is een federale autonome dienst, met rechtspersoonlijkheid om vragen en klachten te behandelen. Zij kunnen bemiddelen tussen de eindafnemers en de energiebedrijven, betreffende het functioneren en bij het oplossen of verlichten van geschillen.

Ben je niet tevreden over jouw huidige energieleverancier? Bel ons op het telefoonnummer: ☎ 02 588 92 38 voor advies en een gratis energiescan.

Geactualiseerd op