gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Vergoeding stroomonderbreking aanvragen bij netbeheerders

schadevergoeding stroompanne

Het kan zijn dat er een stroomonderbreking bij jou thuis plaatsvindt. Vaak zijn hier redenen voor, zoals een kortsluiting of onderhoud door de distributienetbeheerder. Maar, het kan ook voorkomen dat je ongewenst een stroomonderbreking krijgt. In sommige gevallen kan je hiervoor een vergoeding aanvragen. We leggen je in dit artikel uit hoe dat moet.


Wanneer heb je recht op een vergoeding voor stroomonderbreking?

Vergoeding stroompanne

Stroomonderbrekingen kunnen meerdere oorzaken hebben en niet bij alle oorzaken heb je ook recht op een vergoeding. Stroompanne door kortsluiting is een voorbeeld van een situatie waarbij je geen recht hebt op een vergoeding.

In principe heb je recht op een vergoeding voor een stroomonderbreking als deze onderbreking niet was aangekondigd en je zelf niet verantwoordelijk bent voor de onderbreking.

Met andere woorden, de distributienetbeheerder moet verantwoordelijk zijn voor de stroomonderbreking. Daarnaast moet deze stroomonderbreking meer dan vier uur hebben geduurd.

Daarnaast kan je ook een schadevergoeding ontvangen als er sprake is van directe schade. Dit kan zijn aan een elektrisch apparaat, maar ook omzetverlies van je bedrijf als direct gevolg van de stroompanne. Dit zal je moeten vermelden bij de aanvraag.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Wanneer heb je geen recht op vergoeding stroomonderbreking?

Er zijn een aantal vaak voorkomende situaties die zijn vastgelegd waarin wordt aangegeven in wat voor situaties je geen recht hebt op een vergoeding voor een stroomonderbreking. Dit is als de te late aansluiting of heraansluiting op het energienet niet de fout is van Fluvius of een andere netbeheerder als als er sprake is van overmacht of een noodsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • In het geval dat er een elektriciteitstekort is in België en de federale Minister voor energie en/of economie beslist tot een afschakeling ;
 • In het geval dat er een verbod is om werken op een openbaar domein uit te voeren, waardoor de herstelling van de stroomtoevoer verhinderd wordt.

Deze verhinderingen kunnen komen door bijvoorbeeld restricties om ‘s nachts te mogen werken door nachtlawaai.

Vergoeding voor stroomonderbreking aanvragen

De vergoeding voor de stroomonderbreking zal moeten worden aangevraagd bij de verantwoordelijke distributienetbeheerder en dus niet bij de energieleverancier. De netbeheerder kan verschillen per regio. In Vlaanderen is de distributienetbeheerder Fluvius, in Brussel is dit Sibelga en in grote delen van Wallonië is dit ORES.

Fluvius stroomonderbreking Fluvius is de verantwoordelijke netbeheerder voor Vlaanderen en daarmee dus ook het aanspreekpunt voor een stroomonderbreking. Indien je een vergoeding voor de stroomonderbreking bij Fluvius wilt aanvragen, lees dan hieronder verder over hoe deze procedure te werk gaat.

Wie is mijn netbeheerder voor elektriciteit en / of gas?
 • 2630 - Aartselaar - Elektriciteit
 • 2630 - Aartselaar - Gas
 • 2970 - 's Gravenwezel - Elektriciteit
 • 2970 - 's Gravenwezel - Gas
 • 3200 - Aarschot - Elektriciteit
 

Materiële schade na een stroomonderbreking

Huis met elektriciteit

Heb je materiële schade of bedrijfsschade geleden door een stroomonderbreking, late (her-) aansluiting of een andere tekortkoming van de netbeheerder? Dan kan je beroep doen op de dienst schadebeheer of klachten van jouw netbeheerder. Bij Fluvius kan dat online.

Een schadeclaim voor de materiële schade staat los van de forfaitaire vergoeding. Je kan dus beide aanvragen.

Overige schadevergoedingen bij Fluvius

Naar een vergoeding voor stroomonderbrekingen, zijn er nog andere situaties waarin je recht hebt op een forfaitaire vergoeding van de distributienetbeheerder. Volgens het Vlaams Energiedecreet heb je recht op een vergoeding wanneer:

 1. De aansluiting op het elektriciteitsnet of aansluiting op het aardgasnet niet gerealiseerd werd binnen de termijnen die in het technisch reglement zijn vastgelegd ;
 2. De aansluiting op het elektriciteit- of aardgasnet na een onterechte buitendienststelling niet binnen 24 uur opnieuw in dienst werd gesteld.

De overige twee vergoedingen die je dus kan aanvragen gaan beiden over de aansluitingen voor elektriciteit en aardgas. De termijn die vastgelegd is in het technisch reglement kan je terugvinden in de aanvraag voor de (ver)plaatsing van de aansluiting en energiemeter.

Een onterechte buitendienststelling houdt in dat je wordt afgesloten van het elektriciteits- en/of aardgasnet, terwijl hier geen reden voor is. Een buitendienststelling kan voorkomen indien je het contract bij jouw energieleverancier hebt opgezegd en vervolgens geen nieuw contract bent aangegaan.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Hoogte vergoedingen bij een stroomonderbreking

De hoogte van de vergoeding zal niet altijd hetzelfde zijn. Zo is de vergoeding voor een huishouden die dagen zonder stroom zat natuurlijk hoger dan een huishouden die vier uur geen stroom had. We leggen je hieronder uit hoe in de meeste gevallen de schadevergoeding is opgebouwd.

Let op! Een vergoeding voor een stroomonderbreking is alleen van toepassing als er aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. De eindbeoordeling van de aanvraag is in handen van de distributienetbeheerder. Ben je het niet eens met de beoordeling? Lees dan hieronder verder wat je moet doen bij betwisting.

Hoogte vergoeding bij stroompanne

Drie documenten

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor stroomonderbreking zal je moeten voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

Indien dit zo is, kan je de vergoeding aanvragen. Let op, dat het uiteindelijke bedrag kan afwijken van de bedragen hieronder genoemd. Bij een stroompanne is de vergoeding als volgt opgebouwd:

 1. 35,00 Euro bij een stroomstoring van 4 - 8 uur ;
 2. 20,00 Euro extra per 4 uur, na de bovengenoemde 8 uur.

De vergoeding bij een stroompanne kan dus worden gezien als een ongemakkenvergoeding. Voor het ongemak dat je een bepaalde tijd geen stroom hebt kunnen verbruiken, ontvang je een vergoeding. Na 8 uur zal deze vergoeding om de 4 uur met 20,00 Euro worden verhoogd.

Hoogte vergoeding laattijdige (her)aansluiting op energienet

Er is sprake van een laattijdige aansluiting wanneer de afgesproken termijn voor aansluiting wordt overschreden. Ook hier geldt, in het geval van overmacht dat de vergoeding niet zal worden verstrekt. Wanneer je wel in aanmerking komt voor een vergoeding voor de vertraging, dan zijn de volgende bedragen van toepassing:

 1. 25,00 Euro per dag voor een particuliere gebruiker (gezin) bij laattijdige eenvoudige of tijdelijke aansluiting ;
 2. 50,00 Euro voor een professionele gebruiker voor een laattijdige (her)aansluiting ;
 3. 100,00 Euro voor een laattijdige aansluiting met voorstudie.

Geplande stroomonderbreking en recht op vergoeding?

De distributienetbeheerders hebben een aantal taken in België. Een van deze taken is het uitvoeren van onderhoud aan de energienetten. Om dit onderhoud veilig uit te kunnen voeren, zal op sommige momenten de stroomtoevoer moeten worden afgesloten. Deze stroomonderbrekingen zullen altijd vooraf worden aangekondigd en zijn dus gepland.

Deze onderbrekingen zijn bekend en het onderhoud aan de netten is nodig voor een veilige en goede werking. Fluvius en andere distributienetbeheerders zullen in deze gevallen dus geen vergoeding voor een geplande stroomonderbreking uitbetalen.

Geplande stroomonderbrekingen Er is dus geen garantie dat je voor een 4 uur durende onderbreking altijd een vergoeding ontvangt. Alle geplande stroomonderbrekingen en werken voor Vlaanderen kan je vinden op de website van Fluvius.

Betwisting van een verworpen aanvraag of vergoeding

Elektriciteit

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de behandeling van jouw klacht of met de voorgestelde schadevergoeding. Indien dit het geval is, zal je dit schriftelijk moeten melden aan de distributienetbeheerder. Als je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kan je dit ook melden aan de netbeheerder.

In het geval dat je hier geen reactie op ontvangt of na een reactie nog steeds niet tevreden bent, kan je een beroep doen op de Federale Ombudsdienst voor Energie. Dit is een federale autonome dienst, met rechtspersoonlijkheid om vragen en klachten te behandelen.

De Ombudsdienst kan bemiddelen tussen de eindafnemers en energiebedrijven, betreffende het functioneren en bij het oplossen of verlichten van geschillen.

Bij overmacht zal deze procedure iets anders verlopen. In dit geval zal de rechter moeten oordelen of er overmacht is geweest of niet. De Ombudsdienst kan hier geen invloed op uitoefenen en kan de uitspraak ook niet veranderen.

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Geactualiseerd op