De energietransitie en verduurzaming in België onder de loep

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor 'groen' energieadvies en bespaar. Geheel vrijblijvend.

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 19h.

Stop aan de opwarming van de aarde. Nederland stopt met het leveren van aardgas aan België, men plaatst zonnepanelen op daken... maar de energietransitie is méér dan dat. We staan dus voor een uitdaging. De media staan er bol van, je hoeft maar de krant te lezen en je leest erover, maar wat houdt de energietransitie nu eigenlijk in en hoe ziet de toekomst eruit?

Groene energie

Wat is de energietransitie?

energietransitie bedoelen we de overgang van stroomproductie uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en kernenergie naar volledig groene, hernieuwbare energiebronnen, namelijk: waterkracht, zonne-energie, windenergie, biomassa, aardwarmte, golf- en getijdenenergie.

De energietransitie vindt haar oorsprong in het Akkoord van Parijs, dat op 22 april 2016, de “Dag van de Aarde”, in New York door 174 landen werd ondertekend. Er werden onder meer universele afspraken gemaakt met alle landen ter wereld om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zodat de klimaatopwarming de grens van 2 graden Celsius niet zou overschrijden.

In een eerste fase van de energietransitie, engageert België zich om tegen 2020 13% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Tegen 2050 zouden we moeten gaan voor 100% duurzame energie.

 

Hoe wordt de energietransitie concreet aangepakt: groene energieprojecten in België

coöperaties en lokale instanties investeren volop in duurzame energieoplossingen zoals wind- en zonneparken, onafhankelijk of in samenwerking met de burger. Hieronder vindt u een greep uit de tientallen grote en kleine duurzame energie initiatieven die moeten bijdragen tot een succesvolle energietransitie.

Compenseer je CO2-uitstoot Reduceer je ecologische voetafdruk met CO2-compensatie en draag bij aan de energietransitie.
Bel:  ☎ 02 588 92 38 voor meer informatie.

Coo, pionier van de Waalse energietransitie

Op de site van Coo-Trois-Ponts wil energieleverancier ENGIE Electrabel naast een derde spaarbekken ook zonne- en windenergie produceren die in directe verbinding zal staan met de elektrische en opslaginstallaties van de spaarbekkencentrale. 17.000 zonnepanelen zullen worden ingeplant langs het tweede en naar het zuiden gerichte bekken, en een park van zes windmolens gebouwd op de heuvels van de gemeente Trois-Ponts. Een voorbeeld van een participatief project waarbij Engie lokale bewoners, autoriteiten en verenigingen betrekt.

Wind aan de Stroom

De bouw van 19 windturbines van 3 megawatt op de linker Scheldeoever in het havengebied van Antwerpen, en het grootste onshore windenergieproject in Vlaanderen. De turbines moeten voldoende stroom produceren voor 40.000 gezinnen. De NV Wind aan de Stroom is een partnership van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, en GEHA, een consortium van ervaren wind-energieontwikkelaars.

Energiek gebruik van resthout

Een burgerinitiatief van de stichting Be Planet waarbij biomassa van afvalhout, afkomstig van het onderhoud van bomen en struiken kan aangewend worden als biobrandstof. Dit initiatief is goed voor een aanzienlijke besparing van fossiele brandstof en leidt tot een sterke vermindering van de CO²-uitstoot. (1 ton droge snippers = 300 liter stookolie).

energieverbruik berekenen

Wat is jouw stroomverbruik op jaarbasis?

Bereken jouw energieverbruik met de energiecalculator!

Hoe kan ikzelf bijdragen tot de transitie naar duurzame energie?

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen tot het verlagen van de CO2-uitstoot door ondermeer zijn woning te isoleren, te kiezen voor energiezuinige apparaten of zelf duurzame energie te produceren door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te plaatsen.

Al deze ingrepen dragen niet alleen bij tot het afremmen van de opwarming van onze aarde, ze verhogen ook ons wooncomfort én zorgen bovendien voor lagere energiekosten.

Stap over op groene stroom! Kijk op onze energievergelijker en ga in zee met een groene energieleverancier. < /br> Bel:  ☎ 02 588 92 38 voor keuzehulp.

Geactualiseerd op