groene energie

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor 'groen' energieadvies en bespaar. Geheel vrijblijvend.

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

De energietransitie en verduurzaming in België onder de loep

Groene energie

Stop aan de opwarming van de aarde, energietransitie, … de media staan er bol van, maar wat houdt de energietransitie nu eigenlijk in?

Waarvoor staat energietransitie?

energietransitie bedoelen we de overgang van stroomproductie uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en kernenergie naar volledig groene, hernieuwbare energiebronnen, namelijk: waterkracht, zonne-energie, windenergie, biomassa, aardwarmte, golf- en getijdenenergie.

De energietransitie vindt haar oorsprong in het Akkoord van Parijs, dat op 22 april 2016, de “Dag van de Aarde”, in New York door 174 landen werd ondertekend. Er werden onder meer universele afspraken gemaakt met alle landen ter wereld om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zodat de klimaatopwarming de grens van 2 graden Celsius niet zou overschrijden.

In een eerste fase van de energietransitie, engageert België zich om tegen 2020 13% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Tegen 2050 zouden we moeten gaan voor 100% duurzame energie.

Hoe wordt de energietransitie concreet aangepakt: groene energieprojecten in België

coöperaties en lokale instanties investeren volop in duurzame energieoplossingen zoals wind- en zonneparken, onafhankelijk of in samenwerking met de burger. Hieronder vindt u een greep uit de tientallen grote en kleine duurzame energie initiatieven die moeten bijdragen tot een succesvolle energietransitie.

Coo, pionier van de Waalse energietransitie

Op de site van Coo-Trois-Ponts wil energieleverancier ENGIE Electrabel naast een derde spaarbekken ook zonne- en windenergie produceren die in directe verbinding zal staan met de elektrische en opslaginstallaties van de spaarbekkencentrale. 17.000 zonnepanelen zullen worden ingeplant langs het tweede en naar het zuiden gerichte bekken, en een park van zes windmolens gebouwd op de heuvels van de gemeente Trois-Ponts. Een voorbeeld van een participatief project waarbij Engie lokale bewoners, autoriteiten en verenigingen betrekt.

Wind aan de Stroom

De bouw van 19 windturbines van 3 megawatt op de linker Scheldeoever in het havengebied van Antwerpen, en het grootste onshore windenergieproject in Vlaanderen. De turbines moeten voldoende stroom produceren voor 40.000 gezinnen. De NV Wind aan de Stroom is een partnership van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, en GEHA, een consortium van ervaren wind-energieontwikkelaars.

Energiek gebruik van resthout

Een burgerinitiatief van de stichting Be Planet waarbij biomassa van afvalhout, afkomstig van het onderhoud van bomen en struiken kan aangewend worden als biobrandstof. Dit initiatief is goed voor een aanzienlijke besparing van fossiele brandstof en leidt tot een sterke vermindering van de CO²-uitstoot. (1 ton droge snippers = 300 liter stookolie).

Hoe kan ikzelf bijdragen tot de transitie naar duurzame energie?

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen tot het verlagen van de CO2-uitstoot door ondermeer zijn woning te isoleren, te kiezen voor energiezuinige apparaten of zelf duurzame energie te produceren door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Al deze ingrepen dragen niet alleen bij tot het afremmen van de opwarming van onze aarde, ze verhogen ook ons wooncomfort én zorgen bovendien voor lagere energiekosten.

Kijk op vergelijk.callmepower.be en ga alvast in zee met een groene energieleverancier.  Bellen kan ook op het gratis nummer 02 588 92 38.

getPath(); $result = \Drupal::service('path.alias_manager')->getAliasByPath($current_path); ?>