Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Energietransitie België: de transitie naar duurzame energie

Geactualiseerd op
minuten lezen
Energietransitie

Door klimaatverandering en luchtvervuiling hebben overheden wereldwijd besloten om de energietransitie in gang te zetten. Maar wat is de energietransitie en hoe heeft de energietransitie een impact op België? In dit artikel leggen we alles uit over de energietransitie in België en de rest van de wereld.

Wat is de energietransitie betekenis?

De energietransitie is een overgang van energiebronnen. Deze transitie doelt erop dat we gaan overstappen van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardgas en aardolie, naar hernieuwbare energiebronnen. Met hernieuwbare energiebronnen worden onuitputbare bronnen bedoeld die onuitputtelijk zijn, zoals:

  • waterkracht;
  • zonne-energie;
  • windenergie;
  • biomassa;
  • aardwarmte.

De energietransitie is ontstaan uit het Akkoord van Parijs, dat op 22 april 2016 in New York door 174 landen werd ondertekend. In dit akkoord zijn onder meer universele afspraken gemaakt met alle deelnemende landen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zodat de klimaatopwarming de grens van twee graden Celsius niet zal overschrijden.

Kies voor groene stroom en draag bij aan de energietransitie! Veranderen van energieleverancier doe je met CallMePower.

Verschil energietransitie en initiatieven klimaatverandering

De energietransitie en de initiatieven die worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan hebben overeenkomsten, maar ook enkele verschillen. Bij de energietransitie wordt enkel gekeken naar de manier waarop we energie produceren en gebruiken, terwijl er bij klimaatverandering wordt gekeken naar de gehele ecologische voetafdruk.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Energietransitie België uitgelegd

In België zijn grote initiatieven onderweg om de energietransitie te bevorderen. Deze initiatieven zijn opgenomen in het Belgische energiepact. In dit energiepact ligt de focus vooral op een stabiele markt met een goede marktwerking. Dit zou ervoor zorgen dat de investeringen voor de energietransitie op de meest kostenefficiënte manier worden gerealiseerd.

Het stimuleren van energieleveranciers om te investeren in groene productiecapaciteit of het stimuleren van huishoudens om zonnepanelen te plaatsen zijn hier voorbeelden van.

Energietransitie Vlaanderen uitgelegd

De Vlaamse overheid stimuleert huishoudens en bedrijven die ervoor kiezen om gebruik te maken van groene energiebronnen of renovatiewerken uit te voeren waarbij een beter energielabel wordt behaalt. Hiervoor zijn verschillende premies beschikbaar, zoals de Vlaamse renovatiepremies.

Wie betaalt de energietransitie?

Dat de energietransitie belangrijk is om klimaatverandering tegen te gaan en luchtvervuiling te verminderen is duidelijk. Goedkoop is deze transitie echter niet. Volgens onderzoek van McKinsey zullen de kosten om CO2-neutraal te worden in 2050 wereldwijd $ 9.200 miljard per jaar bedragen. Dat zou betekenen dat de energietransitie in totaal $ 275.000 miljard bedraagt.

Hoewel het mogelijk is om een deel van deze investeringen terug te verdienen, is het ophalen van kapitaal voor de energietransitie een lastig vraagstuk. Volgens het onderzoek van Mckinsey zullen de belanghebbenden rekening moeten houden met drie factoren bij het bepalen van de financiering voor de energietransitie, namelijk:

  1. Welke aanpak kapitaal zou aantrekken met de vereiste snelheid en schaal.
  2. Hoe de financiering van projecten worden gerechtvaardigd, op basis van de geschiedenis van emissies en wie het vermogen heeft om deze projecten te financieren.
  3. De gevolgen van de verschillende financieringsmogelijkheden op andere sectoren en op socio-demografisch vlak.

Een antwoord geven op de vraag wie de energietransitie betaalt is erg lastig. Dit hangt namelijk vooral af van hoe het benodigde kapitaal wordt verkregen en onder welke voorwaarden. Uiteindelijk zullen de kosten voor de energietransitie worden opgebracht door een grote groep consumenten, bedrijven en overheden.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Energiebronnen en de energietransitie

De energietransitie omvat het overstappen van fossiele brandstoffen naar groene energiebronnen. Dit kan door te kiezen voor een groene energieleverancier, maar ook door zelf energie op te gaan wekken. In dit onderdeel bekijken we de drie belangrijkste groene energiebronnen en leggen we uit hoe deze bijdragen aan de energietransitie.

Weten welke leveranciers de meeste groene stroom leveren? Bekijk dan onze pagina met de groenste energieleveranciers.

Groene energieleveranciers vergelijken? Energie vergelijken doe je met CallMePower!

Zonne-energie en de energietransitie

Zonnepanelen

Zonne-energie is over de afgelopen jaren een steeds belangrijkere groene energiebron geworden. Het grote voordeel van zonnepanelen is namelijk dat deze op woningen kunnen worden geplaatst.

Mede dankzij de verschillende zonnepanelen premies en verbeteringen in de technologie, is het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk geworden voor consumenten.

Het feit dat zonne-energie direct door consumenten kan worden gebruikt, maakt deze energiebron een zeer belangrijke speler in de energietransitie. Zo kunnen bijvoorbeeld elektrische auto’s thuis worden opgeladen met volledig groene stroom.

Windenergie en de energietransitie

Windenergie heeft, zeker in België, een groot potentieel. Bovendien is het rendement van windenergie de afgelopen jaren sterk toegenomen en hebben meerdere overheden en energieproducenten besloten om te investeren in grote windmolenparken. Hierdoor begint deze energiebron een steeds grotere rol te spelen in de energietransitie.

Het installeren van een particuliere windmolen is mogelijk, maar het rendement van een dergelijke installatie is op dit moment nog niet zeer aantrekkelijk.

Waterkracht en de energietransitie

Met een waterkrachtcentrale is het mogelijk om een grote hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Elektriciteit opwekken met water gebeurt al sinds het einde van de 17e eeuw, waardoor deze technologie al ver ontwikkeld is.

Het grote voordeel van een waterkrachtcentrale is het feit dat men in een mindere mate afhankelijk is van het weer voor het opwekken van elektriciteit. Daarnaast kan water worden opgeslagen in stuwmeren, waardoor het mogelijk is om elektriciteitsschaarste op te vangen met een waterkrachtcentrale, iets dat niet mogelijk is bij windenergie en zonne-energie. Mede hierdoor speelt ook waterkracht een grote rol in de energietransitie.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle groene energieleveranciers.

Groene energiecontract
Groen energiecontract

Groen energiecontract afsluiten?

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk met onze gratis energievergelijker.

Energietransitie en gebouwen

Om de energietransitie te versnellen, is het niet alleen belangrijk om te investeren in groene energiebronnen, maar ook door beter om te gaan met energie. Als er minder energie nodig is, dan zal het ook makkelijker zijn om de energietransitie op een relatief korte termijn te realiseren. In dit onderdeel bekijken we hoe consumenten en bedrijven bijdragen aan te energietransitie.

Energietransitie woningen en consumenten

Consumenten kunnen veelal bijdragen aan de energietransitie door te investeren in groene energiebronnen en alternatieven voor verwarmen op aardgas. Denk hierbij aan de installatie van zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij.

Daarnaast kan het isoleren van een woning ook grote besparingen opleveren. Een groot gedeelte van de warmte in een woning kan relatief gemakkelijk ontsnappen, waardoor de verwarming langer aan moet staan.

Energietransitie versnellen en je factuur verlagen? Het is mogelijk! Je energiefactuur verlagen doe je met de tips van CallMePower.

Energietransitie en bedrijven

Net zoals voor consumenten, is het voor bedrijven ook mogelijk om bij te dragen aan de energietransitie door de installatie van groene energiebronnen. Voor bedrijven ligt er ook een kans om het gebruik van elektrische bedrijfsauto’s te bevorderen en medewerkers te stimuleren om naar het kantoor te komen met transport met een lage CO2-uitstoot, zoals een elektrische fiets.

Daarnaast kiest een groeiend aantal bedrijven ervoor om de CO2-uitstoot te compenseren door het steunen van verschillende projecten. Hierdoor is het voor bedrijven mogelijk om CO2-neutraal te opereren.

Uitstoot compenseren en klimaatneutraal leven? Bekijk hoe CO2-compensatie klimaatverandering tegen kan gaan.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 21 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.