De energietransitie en verduurzaming in België onder de loep

groene energie vergelijken

Wil je groene energie thuis én besparen op je energiefactuur? Bel CallMePower!

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor advies, geheel vrijblijvend!

energietransitie verduurzaming

De energietransitie is nog steeds in volle gang. Iedereen kan er zijn steentje aan bijdragen om naar een duurzamere leefomgeving te gaan. De energietransitie heeft als doel om zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor onze energieproductie. Hiermee wordt ook de CO2 uitstoot verkleind en moet de energie-efficiënte worden verhoogd. Niet alleen heeft België deze doelstellingen voor ogen, ook internationaal wordt hier veel aandacht aan besteedt.

Groene energie

Wat is de energietransitie?

Met energietransitie bedoelen we de overgang van stroomproductie uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en kernenergie naar volledig groene, hernieuwbare energiebronnen en co2 arme energieproductie. Met hernieuwbare energiebronnen wordt bedoelt de onuitputbare bronnen. Oftewel, de kracht voor het opwekken van energie gewonnen uit of geproduceerd door de natuur:

  • Waterkracht
  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Biomassa
  • Aardwarmte
  • Golf- en getijdenenergie

De energietransitie is ontstaan uit het Akkoord van Parijs, dat op 22 april 2016 (“de Dag van de Aarde”) in New York door 174 landen werd ondertekend. Er zijn onder meer universele afspraken gemaakt met alle deelnemende landen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zodat de klimaatopwarming de grens van 2 graden Celsius niet zal overschrijden.

In een eerste fase van de energietransitie, engageert België zich om in 2020 al 13% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Tegen 2050 zouden we moeten gaan voor 100% duurzame energie.

 

Duurzame energiebronnen

Om onze leefomgeving zo gezond mogelijk te houden is het noodzaak om zo duurzaam mogelijk onze energie op te wekken. Dit is onder andere om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling te voorkomen. Als wij hier niks tegen doen dan zal er op de langere termijn door ons toedoen sterkere klimaatverandering optreden, waarvan wordt gezegd dat dit al het geval is. Er zijn verschillende hernieuwbare energiebronnen, de ene wat toegankelijker voor consumenten dan de ander. Wij geven je hier de meest voorkomende duurzame bronnen weer.

Windkracht

Deze vorm van energieopwekking wordt aangedreven door de kracht van de wind. De windkracht wordt gebruikt om de wieken van de windmolens te doen draaien om zo een elektrische generator aan te drijven. Met het aandrijven van de generator wordt energie opgewekt. Het rendement en de hoeveelheid energieopwekking is afhankelijk van het vermogen van de turbine (100 Watt tot 35 kilowatt), de hoogte van de mast en de windsnelheid. Samen met zonne-energie behoort windenergie in ons land en wereldwijd tot de snelst groeiende duurzame stroombronnen.

Er zijn verschillende soorten windmolens of windturbines te verkrijgen. De meesten zullen te groot zijn voor de huishoudelijke consument om aan te schaffen. Er zijn echter een aantal opties voor particulieren. Het opwekken van energie met windturbines is ook onderdeel van de energietransitie en een duurzamere samenleving.

Stap over op groene stroom! Kijk op onze energievergelijker en ga in zee met een groene energieleverancier.
Of bel:  ☎ 02 588 92 38 voor keuzehulp.

Zonne-energie

zonne energie panelen

​Steeds meer zien we zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven. Zonne-energie is een populaire manier van energie opwekken voor zowel particulieren als bedrijven. Dit heeft mede te maken met de efficiëntie, de zelfstandigheid en de praktische installatie methode die de zonnepanelen bieden. Doordat de panelen op daken geplaatst kunnen worden staan ze niet in de weg en zijn ze in sommige gevallen niet eens zichtbaar. Ook zijn er verschillende soorten beschikbaar in diverse prijsklasse. Hierdoor kan je zelf beslissen wat binnen je budget past en of dit met het rendement wat je eruit haalt haalbaar voor je is.

Waterkracht

Ook al is waterkracht meestal niet een geschikte vorm voor particulieren, het is goed om te weten dat ook deze vorm van energie opwekken veelvuldig wordt gebruikt. In de energietransitie wordt ook het potentieel van waterkracht onder de loep genomen en verder ontwikkeld. Aangezien we in België geen grote hoogteverschillen kennen, is het lastig om dit direct uit de kracht van de natuur te realiseren. Echter zijn er verschillende manieren zoals stuwdammen plaatsen om deze kracht alsnog na te bootsen.

energieverbruik berekenen

Bereken verbruik gas en elektriciteit

Gebruik de energiecalculator!

Hoe wordt de energietransitie concreet aangepakt? Groene energieprojecten in België

Coöperaties en lokale instanties investeren volop in duurzame energieoplossingen zoals wind- en zonneparken, onafhankelijk of in samenwerking met de burger. Hieronder vind je een greep uit de tientallen grote en kleine duurzame energie initiatieven die moeten bijdragen tot een succesvolle energietransitie.

Coo, pionier van de Waalse energietransitie

Coo-Trois-Ponts is de waterkrachtcentrale die wordt aangestuurd door de energieleverancier ENGIE. Het is de belangrijkste spaarbekken van België. Hier wordt energie opgewekt door waterkracht en bovendien ook energie opgeslagen. Naast energie op waterkracht wil ENGIE uitbreiden met zonne- en windenergie produceren. Welke in directe verbinding zal staan met de elektrische en opslaginstallaties van de Coo spaarbekkencentrale. Een voorbeeld van een participatief project waarbij ENGIE lokale bewoners, autoriteiten en verenigingen betrekt.

Wind aan de Stroom

windturbines energie

Een deel van de Belgische bijdrage aan de energietransitie ligt in de aanleg van windmolenparken. De bouw van 19 windturbines van 3 megawatt op de linker Scheldeoever in het havengebied van Antwerpen, en het grootste onshore windenergieproject in Vlaanderen. De turbines moeten voldoende stroom produceren voor 40.000 gezinnen. De NV Wind aan de Stroom is een partnership van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, en GEHA, een consortium van ervaren wind-energieontwikkelaars.

Energiek gebruik van resthout

Het 'energiek gebruik van resthout' project is een initiatief van SVAL (Samenwerking voor Agrarisch Landschap). Zij streven ernaar om biomassa van afvalhout, afkomstig van het onderhoud van bomen en struiken te hergebruiken als biobrandstof. Dit initiatief is goed voor een aanzienlijke besparing van fossiele brandstof en leidt tot een sterke vermindering van de CO²-uitstoot. (1 ton droge snippers = 300 liter stookolie).

co2-uitstoot compensatie

Al eens nagedacht over jouw CO2-uitstoot?

Compenseer jouw CO2-emissie, voor nog geen 2€ per maand en draag een steentje bij! Bel ons voor gratis advies.

Hoe kan je bijdragen aan de transitie naar duurzame energie?

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen tot het verlagen van de CO2-uitstoot door ondermeer zijn woning te isoleren, te kiezen voor energiezuinige apparaten of zelf duurzame energie te produceren door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te plaatsen.

Al deze ingrepen dragen niet alleen bij tot het afremmen van de opwarming van onze aarde, ze verhogen ook ons wooncomfort én zorgen bovendien voor lagere energiekosten.

CO2 compensatie en hergebruik

Één van de bijkomende voordelen en doelstellingen van de energietransitie is om het CO2 gehalte te verlagen. Meer en meer zijn we ons ervan bewust dat onze activiteiten niet altijd een positieve bijdrage hebben op het klimaat. Naast het willen doen afnemen van de CO2 uitstoot zijn er ook onderzoeken in gang om CO2 te laten circuleren en te hergebruiken van bijvoorbeeld de industrie. Dit houdt in dat er een proces moet worden gecreëerd van opvang, opslag en hergebruik van de koolstof. Hoe dit vorm gaat krijgen is tot op heden nog niet bekend gemaakt.

Hiernaast heeft ons verbruik ook invloed op CO2 uitstoot. Als je dus voor groene energie kiest, zorg je ervoor dat de uitstoot van je verbruik minder is. Hiernaast kan je ook bijdragen aan compensatie projecten.

Toekomstplannen energietransitie

klimaat aarde energietransitie

In de nabije toekomst is de bedoeling dat de energie steeds meer lokaal wordt geproduceerd en zoveel mogelijk van natuurlijke bronnen afkomstig is. Dit draagt zowel bij voor het milieu in de productie van energie als wel voor het verminderen van transport behoeften. Als de energie lokaal wordt geproduceerd, kan het rechtstreeks binnen het land geleverd worden aan onze huizen en bedrijven. Echter zal ook in de toekomst de hernieuwbare energie moeten worden aangevuld met andere vormen van grijze energie. Reden hiervoor is dat het niet volledig zal voldoen aan de vraag en de flexibiliteit die nodig is. Maar hoe minder aanvulling, hoe beter uiteraard.

groene stroom vergelijken

Groene stroom vergelijken

Vergelijk het groene aanbod van stroom, kies, stap over en bespaar op je energiefactuur.
Alle groene deals op een rijtje!

Geactualiseerd op