Hoe het zit met de energietaksen, toeslagen en heffingen voor elektriciteit?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 19h.

De tariefschema's van de elektriciteitsleveranciers in België bevatten 3 soorten toeslage die ongeveer 2% van de prijs per kWh doorwegen. Het gaat om federale bijdrage, energiebijdrage en aansluitingsvergoeding.

Federale bijdrage op de elektriciteit

De federale bijdrage op de elektriciteit is een belasting geheven door Elia op de distributienetbeheerders, die op hun beurt naar de leveranciers doorrekenen. Deze laatste rekent het verder naar de huishoudens door.

De omvang van de federale bijdrage op de elektriciteit

CREG beslist en publiceert de hoogte van de jaarlijkse federale bijdrage. Voor 2014 werd het €2,4714 per MWh of 0,247 cent per kWh vastgesteld. De distributienetbeheerders rekenen echter een bijdrage die varieert tussen 0,26 en 0,29 cent per kWh om ongekende redenen.

Evolutie van de federale bijdrage op de elektriciteit
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bijdrage in euro/MWh 2,6194 4,0685 5,2648 3,8597 2,9781 2,4714

De federale bijdrage op de elektriciteit is sterk gedaald sinds 2011 voornamelijk dankzij het wegvallen van de financiering van het federale beleid voor de vermindering van broeikasgassen (Kyoto) en het vermindering van de dotatie voor denuclearisatie van de Mol-Dessel-sites.

Toewijzing van de federale bijdrage op de elektriciteit

  • denuclearisatie van de Mol-Dessel-sites (0,97€/MWh van het totaal van 2,47 in 2014)
  • Beschermde klanten (0,86€/MWh op het totaal van 2,47 in 2014)
  • Sociale maatregelen (0,47€/MWh op het totaal van 2,47 in 2014)
  • Budget van CREG (0,1497€/MWh in 2014)

Energiebijdrage

De tweede toeslag wordt energiebijdrage genoemd. Het is toepasbaar op elektriciteit en gas en wordt opgeheven in het voordeel van het fonds om de sociale zekerheid te financieren. De energiebijdrage dateert van de wet van 22 juli 1993 om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid veilig te stellen.

Het wordt niet geïndexeerd en verandert niet jaarlijks. Het is identiek in de 3 regio's en bedraagt tussen 1,9088 euro/MWh en 0,20233 euro/MWh incusief alle belastingen.

Aansluitingsvergoeding

Het is één van de financieringsmiddelen voor Energiefonds van de Waals regio. Het financeert voornamelijk CWaPE, de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en sociale acties van OCMW betreffende de energiemarkt. Dit bedrag is vastgesteld op 0,075 cent per kWh of 0,5% van de totale prijs per kWh. Deze belasting bestaat niet in Brussel of Vlaanderen.

Groene energie

De Belgische bijdrage aan de ontwikkeling van hernieuwbare of groene energie wordt verwezenlijkt door middel van een contributie dat betaald wordt op de energiefacturen. Deze contributie varieert per regio volgens coëfficiënten vastgelegd door regionale autoriteiten.

De kost voor de groene energie wordt door de verbruikers overgemaakt aan de leveranciers. Deze laatsten worden bij wet verplicht om met dat geld groene certificaten te kopen van de producenten van hernieuwbare elektriciteit. Deze prijs die tussen 65 en 100 euro per certificaal ligt, laat de producenten toe om rendabel te blijven zelfs wanneer de alternatieve energie via fossiele brandstoffen goedkoper zou uitkomen. Met andere woorden het is dankzij de kost van groene energie dat de belgische producenten van waterkrachtcentrales, wind en fotovoltaïsche technologieën aangemoedigd worden om hun faciliteiten te ontwikkelen.

Geactualiseerd op