energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

Federale bijdrage elektriciteit, belastingen en energieheffingen

Geactualiseerd op
minuten lezen
Energieheffingen

De energieprijzen bestaat uit een groot aantal onderdelen, waarvan de belastingen en energieheffingen een grote rol spelen. In dit artikel vind je alle informatie de energieheffingen, federale bijdrage en btw op energie.

Wat is het btw-tarief voor gas en elektriciteit?

Onder normale omstandigheden geldt een btw-tarief van 21 % op gas en elektriciteit. Door de hoge energieprijzen heeft de Federale overheid echter beslist om het btw-tarief (tijdelijk) te verlagen naar 6 %.

Voor huishoudelijke energiecontracten is het btw-tarief op energie verlaagd voor de leveringen van:

  • elektriciteit vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022;
  • aardgas en warmte vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Voor professionele energiecontracten geldt het verlaagde btw-tarief voor leveringen van aardgas en warmte tussen 1 augustus 2022 en 31 december 2022.

Factuur nog steeds hoog na btw verlaging? Bekijk de goedkoopste energieleverancier van deze maand en bespaar direct op je factuur!

Waarom verlaagd btw-tarief energie?

De energieprijzen zijn sinds 2021 zeer hard gestegen. Sommige huishoudens hebben hun energiefactuur zelfs zien verdubbelen. Om deze stijgingen tegen te gaan, heeft de overheid het btw-tarief verlaagd naar 6 %. Hoewel dit slechts een kleine impact had op de energieprijzen, zijn alle maatregelen meer dan welkom.

Meer weten over de maatregelen tegen de hoge energieprijzen, zoals de verlenging van het sociale energietarief? Bekijk dan ons artikel over de hoge energieprijzen in België.

energiefactuur
energiefactuur

Sluit nu een vast energiecontract af

De prijzen van vaste contracten in juli 2024 zijn gunstig. Bel om een vast energiecontract af te sluiten bij een leverancier naar keuze.

Advertentie - CallMePower 
energiefactuur
energiefactuur

Profiteer van de dalende energieprijzen

CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk tarieven met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

Wat zijn de energieheffingen in België?

In België kennen we meerdere soorten energieheffingen. Deze energieheffingen samen maken onderdeel uit van de uiteindelijke elektriciteitsprijs of gasprijs en staan los van de overige componenten. Voorbeelden van onderdelen van de energieprijs zijn de energiekost en nettarieven.

In dit onderdeel leggen we de verschillende energieheffingen in België uit.

Federale bijzondere accijns energie

De zogenaamde federale bijzondere accijns is een belasting die je betaalt per verbruikte kWh elektriciteit en aardgas. Deze nieuwe accijns is sinds 1 januari 2022 actief en is afhankelijk van je energieverbruik.

  • Voor elektriciteit valt een verbruik tot 20.000 kWh per jaar in de laagste verbruiksschijf.
  • Voor aardgas valt een verbruik tot 20.000.000 kWh per jaar in de laagste verbruiksschijf.

Deze verbruiksschijven zijn er vooral voor industriële afnemers. Een huishouden zal namelijk nooit boven een gasverbruik van 20.000.000 kWh per jaar komen.

De federale bijzondere accijns op energie vervangt onder meer de federale bijdrage, die eind 2021 is afgeschaft. Voor elektriciteit houdt de bijzondere accijns ook een aantal kosten in die tot eind 2021 opgenomen waren in de tarieven voor transmissiekosten (in enkele toeslagen en openbare dienstverplichtingen).

Verlaag je factuur door te vergelijken Energie vergelijken doe je met CallMePower.

Vlaamse bijdrage energiefonds

De Vlaamse bijdrage voor het energiefonds is een belasting die wordt geheven per afnamepunt van elektriciteit. De opbrengsten van dit fonds worden gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals voor de werkingskosten van de VREG, de openbaredienstverplichtingen voor energie en het sociale energiebeleid.

energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

Bel CallMePower voor een gratis telefonische vergelijking of vergelijk online. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower 
energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

Vergelijk prijzen met onze gratis energievergelijker of dien een terugbelverzoek in.

Advertentie - CallMePower 

Wat was de federale bijdrage elektriciteit en gas?

De federale bijdrage op de elektriciteit was een belasting geheven door Elia op de distributienetbeheerders, die op hun beurt naar de leveranciers doorrekenen. Deze laatste rekent het verder naar de huishoudens door.

Deze bijdrage werd afgedragen om onder andere de controle op de energiemarkt uit te kunnen voeren, werkzaamheden van de CREG te financieren, maar ook voor verschillende fondsen. Onder deze fondsen vallen het sociaal energiefonds, de beschermde klanten, het denuclearisatiefonds en het fonds van broeikasgassen.

Hoogte federale bijdrage elektriciteit en aardgas

De nationale energieregulator CREG publiceerde jaarlijks de hoogte van de federale bijdrage elektriciteit. De federale bijdrage wordt berekend per MWh.

In de tabel hieronder is de evolutie van de federale bijdrage voor elektriciteit en gas weergegeven.

Federale bijdrage elektriciteit en aardgas
  2017 2018 2019 2020 2021
Bijdrage in €/MWh elektriciteit 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 3,4700
Bijdrage in €/MWh gas 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 0,6482

De federale bijdrage op de elektriciteit en gas is sterk gedaald sinds 2011 voornamelijk dankzij het wegvallen van de financiering van het federale beleid voor de vermindering van broeikasgassen (Kyoto) en het vermindering van de dotatie voor denuclearisatie van de Mol-Dessel-sites.

Federale bijdrage elektriciteit 2022

Sinds 1 januari 2022 is de federale bijdrage op elektriciteit en aardgas afgeschaft. De programmawet van 27 december 2021 heeft deze federale bijdragen afgeschaft en vervangen door een bijzonder accijnsrecht op elektriciteit en aardgas.

Overige energieheffingen en onderdelen factuur

Een energiefactuur bestaat uit een groot aantal onderdelen. Daarnaast zijn er nog een aantal tarieven en kosten die van toepassing zijn op de energieprijs. Denk hierbij aan het injectietarief dat huishoudens met zonnepanelen ontvangen voor elke kWh geïnjecteerde elektriciteit.

Daarnaast kan de prijs van elektriciteit verschillen per type energiemeter. Hoewel de deze verschillen er officieel niet meer zijn, kunnen energieleveranciers nog wel andere prijzen aanrekenen met het dag- en nachttarief, enkelvoudige energietarief en het uitsluitend nachttarief.

Afschaffing turteltaks

Ook is de turteltaks enige tijd onderdeel geweest van de energiebijdrage. Deze is inmiddels afgeschaft. Dit onderdeel van de bijdrage is in het leven geroepen door Annemie Turtelboom als onderdeel van de hervorming van de energiebijdrage. Deze taks is in de eerste instantie ontstaan vanwege de historische schuld, opgelopen door het verstrekken van groenestroomcertificaten.

De overheid heeft in het verleden zonnepanelen en andere vormen van groene energiewinning gesubsidieerd en daarmee schulden opgelopen. Deze schulden zouden door middel van de turteltaks moeten worden gecompenseerd. Hier is uiteraard veel kritiek op geweest en heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat de minister van Begroting, Financiën en Energie: Annemie Turtelboom is afgetreden. De taks is per 1 januari 2018 afgeschaft.

Aansluitvergoeding in Wallonië

De aansluitvergoeding is één van de financieringsmiddelen voor Energiefonds van de Waalse regio. Het financiert voornamelijk CWaPE, de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en sociale acties van OCMW betreffende de energiemarkt. Dit bedrag is vastgesteld op 0,075 cent per kWh of 0,5 % van de totale prijs per kWh. Deze belasting bestaat niet in Brussel of Vlaanderen.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 33 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.