Prijs van elektriciteit en gas: wegwijs in de energieprijzen van België

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 19h.

Als je het over de energieprijzen hebt, dan heb je het over je energiefactuur en die factuur willen we zo laag mogelijk houden. Daarom is het belangrijk om te weten dat de energieprijs van elektriciteit of aardgas is opgebouwd uit drie verschillende componenten. Het gaat om de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Kom na het lezen van dit artikel meer te weten over de prijs voor energie in België en ontdek hoeveel jij kan besparen op je energiefacturen.

energieprijs gas en elektriciteit

Energieprijzen in detail

We willen je de energieprijzen graag tot in detail toelichten. Misschien heb je op dit moment jouw energiefactuur voor je liggen. Op jouw factuur van aardgas en/of elektriciteit vind je drie verschillende componenten of ook wel kostenposten, dit zijn:

energieprijzen elektriciteit
 1. de energiekost van de leverancier
 2. de nettarieven van de netbeheerder
 3. de heffingen en bijdragen/toeslagen van de overheid

Energiekost leverancier

De energiekost is de prijs die je betaalt voor stroom en/of gas aan jouw leverancier. De energieleveranciers bepalen zelf de prijs van het energietarief dat je betaalt voor de energiekost. De prijs per kilowattuur (kWh) verschilt per energiecontract en hoeveel je in totaal betaalt voor je factuur, hangt weer af van jouw gas- en elektriciteitsverbruik. Waaruit bestaat de energiekost eigenlijk?

 • elektriciteits-en aardgasprijs in kWh;
 • de winstmarge van de energieleverancier;
 • een vaste vergoeding of abonnementskost;
 • en de kosten voor groene stroom en kosten voor warmte-krachtkoppeling (WKK).

Besparen op je energiefactuur Bespaar direct op de energiekost en verminder je energiefactuur door te kiezen voor een voordeliger tarief! Bel ☎ 02 588 92 38. Of laat je gratis terugbellen.

Elektriciteits- en aardgasprijs

De prijs voor elektriciteit en aardgas wordt vrij bepaald door de leverancier. Op die manier kan hij zich onderscheiden van zijn concurrenten. De leveranciers bepalen voor zichzelf een winstmarge. De meeste leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan voor hun administratieve kosten te dekken (het opmaken van facturen, de klantendienst…)

Bespaarpotentieel Volgens de VREG is het jaarlijkse bedrag dat je als gezin kan besparen op je gas en elektriciteit samen ongeveer 250 Euro. Een KMO kan jaarlijks 1.500 Euro besparen door te kiezen voor een energiecontract met de laagste energieprijzen. (VREG: gegevens van oktober 2019)

Kosten groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK)

Dit zijn de kosten voor de investeringen in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Jouw elektriciteitsleverancier heeft de keuze de kost hiervan al dan niet apart aan te rekenen. Doet hij dit apart, dan staat deze kost verplicht op jouw factuur vermeld als “Kosten groene stroom en WKK”
De kost van groene stroom en WKK in Vlaanderen bedraagt 2,90 €cent/kWh. In Wallonië betaalt men 3,22 €cent/kWh.

De energieprijs die je betaalt variëert van leverancier tot leverancier. Het is bijgevolg zeker de moeite om de prijzen bij de verschillende energieleveranciers nader te bekijken en te vergelijken.

Er zijn nog andere factoren die de energiekost op jouw factuur beïnvloeden:

 • de hoeveelheid energie die je verbruikt en het tijdstip waarop je deze energie verbruikt. Bijna alle leveranciers bieden verschillende prijzen aan voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik (bij warmwaterboiler of accumulatieverwarming).
 • geïndexeerde prijzen voor gas en elektriciteit kunnen variëren van maand tot maand.
 • Tot 31 december 2015 werd bij huishoudelijke verbruikers (met contract op privénaam voor een woning waar men gedomicilieerd is) de energieprijs verminderd met een hoeveelheid gratis elektriciteit.

Transport- en distributiekosten

De nettarieven zijn de tarieven die je verschuldigt bent aan de netbeheerders en betaalt aan de energieleveranciers, die deze bedragen op hun beurt weer betalen aan iedere netbeheerder. Elk netbeheerder is actief in een bepaald gebied. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder en wordt aangerekend voor de volgende diensten

 • het vervoer van energie tot jouw woning, vakantiehuis of onderneming
 • geleverde diensten zoals het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabel of aardgasleidingen
 • het onderhoud van die kabels en leidingen
 • openbaredienstverplichtingen zoals het toekenning van premies en de aankoop van certificaten.

Drie soorten nettarieven

Er zijn drie soorten nettarieven: distributienettarieven, transmissienettarieven en transportnettarieven. Daarnaast is er ook het prosumententarief in Vlaanderen dat door o.a. zonnepaneleneigenaars (met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kW en met een terugdraaiende teller) moet betaald worden.

Distributienettarieven en distributienetbeheerders

energieprijzen

De distributiekost staat voor het gebruik van het distributienet en heeft voor een groot deel invloed op de energieprijzen, zeker als je meer stroom op gas verbruikt. Je betaalt de distributienettarieven voor het afnemem van stroom en/of aardgas. Daarnaast is er ook een distributienettarief voor als je zelf stroom injecteert op het net, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen op je dak. De distributienetbeheerder is in Vlaanderen is Fluvius (voorheen waren dit: Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas bij de voormalige netbeheerder Eandis en Infrax West, Iveg, InterEnerga en PBE bij Infrax. Elk van hen is actief in een bepaald werkgebied.

Transportnettarieven van de transmissienetbeheerder

De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat beheerd wordt door Elia, beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt.
Het is de federale regulator CREG die de transmissienettarieven goedkeurt.

De tarieven voor de transmissie van elektriciteit die de leveranciers factureren zijn niet voor alle klanten hetzelfde. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder, en ook van stad tot stad. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit te maken heeft met de nettarieven.

De transport of vervoerkost is de vergoeding voor opslag en het vervoer van gas over het vervoernet, dat beheerd wordt door Fluxys, onafhankelijk beheerder van het aardgasvervoer. 
Het is de federale regulator CREG die de vervoernettarieven goedkeurt./p>

Prosumententarief Vlaanderen

Het prosumententarief geldt enkel voor de Vlaamse consumenten die zelf hun stroom opwekken, met name de eigenaars van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties (kleine installaties met terugdraaiende teller). Het gaat om een vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert zijnde het omvormen en transport van de energie door de netbeheerder. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen.

Dit tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer je betaalt voor het gebruik van het distributienet. Lees ons artikel over het prosumententarief om precies te weten te komen wat dit tarief is en hoeveel je betaalt als prosument in Vlaanderen.

Heffingen energie

Op jouw energiefactuur staan ook een aantal heffingen of bijdragen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse of Waalse overheid. Er is sprake van de volgende 3 heffingen of bijdragen. Er wordt geen BTW aangerekend op deze heffingen en andere bijdragen:

 • Federale bijdrage elektriciteit en gas
 • Bijdrage energiefonds voor Vlaanderen

Federale bijdrage elektriciteit en gas

Deze bijdragen worden aan u, eindafnemer aangerekend voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen zoals toekenning van sociale tarieven, voor de kosten verbonden aan de regulering van, en de controle op de elektriciteitsmarkt en aardgasmarkt. Men maakt een onderscheid tussen de bijdrage voor gas en voor elektriciteit.

Federale bijdrage gas

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in MWh [MWh is de hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW), 1MW staat voor 100KW]
Ze bedraagt 0,6309 €/MWh
Dit getal kan variëren afhankelijk van het type gebruik (eigen of niet)

 • 0,6378 €/MWh indien de federale bijdrage gefactureerd wordt door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan de houders van een vervoerscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken. In dat geval wordt de federale bijdrage forfaitair vermeerderd met 1,1% en is 0,6378 €/MWh
 • 0,6315 €/MWh in het geval de federale bijdrage gefactureerd door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan de houders van een vervoerscontract die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken. In dit geval wordt de bijdrage forfaitair vermeerderd met 0,1% en bedraagt 0,6315 €/MWh

Federale bijdrage elektriciteit

De bijdrage elektriciteit wordt uitgedukt in MWh en bedraagt 3,0033 €/MWh. Ook dit getal kan varieren:

 • 3,0363 €/MWh of +1,1% wanneer de bijdrage door de transmissienetbeheerder wordt aangerekend aan de houders van een toegangscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken.
 • 3,0063 €/MWh of +0,1% indien de aanrekening geb€t aan de houders van een toegangscontract en aan de distributienetbeheerders die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken.

Indien er meer dan 20.000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de bijdrage als volgt verlaagd, op basis van het jaarlijks verbruik:

 1. voor de verbruiksschijf tussen 20.000 MWh/jaar en 50.000 MWh/jaar: met 15 %;
 2. voor de verbruiksschijf tussen 50.001 MWh/ jaar en 250.000 MWh/ jaar: met 20 %;
 3. voor de verbruiksschijf tussen 250.001 MWh/ jaar en 1.000.000 MWh/jaar: met 25 %;
 4. voor de verbruiksschijf hoger dan 1.000.001 MWh/jaar: met 45 %.

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de federale bijdrage voor deze verbruikslocatie maximaal 750.000€.

Bijdrage energiefonds (Vlaamse overheid)

Sinds 1 januari 2015 wordt er in het Vlaams Gewest een nieuwe heffing op elektriciteit aangerekend aan (afname)klanten op het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en gesloten distributienetten.
De heffing wordt door de toegangshouder (meestal de elektriciteitsleverancier) aangerekend op jouw energiefacturen en wordt doorgestort aan het Energiefonds. De heffing is bedoeld voor de algemene financiering van de uitvoering van het energiebeleid van de Vlaamse regering (financiering van de VREG, de openbaredienstverplichtingen inzake energie, het sociaal energiebeleid, het beleid inzake het rationeel energiegebruik, warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen) en de energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid 
De bijdrage in cijfers:

 • Tot 29 februari 2016 betaalde je de gewone bijdrage Energiefonds, namelijk 0,25€cent per maand én per afnamepunt
 • Vanaf 1 maart 2016 (invoering van de “Turteltaks”) wordt de bijdrage berekend op basis van jouw verbruik. De heffing gebeurt jaarlijks en per afnamepunt voor elektriciteit en vind je op de jaarlijkse afrekeningsfactuur. Er wordt geen BTW aangerekend. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om 100€ per jaar. Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen 25€ per jaar ongeacht hun jaarverbruik.
 • Op 15 juli 2016 besliste de Vlaamse regering om de energieheffing te verlagen tot 290€ voor wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh elektriciteit verbruikt. Deze verlaging gaat in vanaf 1 januari 2017*. In afwachting betaalt wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh verbruikt 770€. 
Tarief per toegangspunt voor "Bijdrage Energiefonds"
Bijdrage Energiefonds
in 2019
Tarief per afnamepunt
€/EAN/jaar
Beschermde klanten, Sociaal Tarief 0
Huishoudelijk Laagspanning Domicilie 5,16
Huishoudelijk Laagspanning Domicilie 96,72
Professioneel Laagspanning 96,72
Middenspanning (1-26 kV) 1.843,56
Hoogspanning (>= 30 kV) 10.754,16

Huidige tarieven in 2020


energieverbruik berekenen

Wat verbruik jij aan energie?

Bereken je energieverbruik eenvoudig en snel in de energiecalculator!

Wegwijs in jouw energiefactuur

We willen je graag wegwijs maken in jouw energiefacturen. Neem je factuur voor je en we vertellen je hieronder hoe zo'n energiefactuur is opgebouwd:

 • Energiekost
  • kost voor productie van elektriciteit en invoer van gas
  • Winstmarge leverancier
  • Adminstratieve/abonnementskost

=>Deze kostgaat uiteindelijk voor de energieleverancier

 • Nettarieven
  • Kosten om netten aan te leggen en te onderhouden
  • Kosten voor vervoeren opslag van elektriciteit & gas

=>Deze kosten gaannaar de netbeheerder

 • Heffingen en Bijdragen
  • Kosten die de overheid oplegt

=>Deze kosten gaan uiteindelijk naar de overheid

 • BTW 21%

Netkosten, heffingen en bijdragen zijn goed voor 35% van de elektriciteitsfactuur en +/-55% van de aardgasfactuur, BTW niet in acht genomen!

Evolutie energieprijzen België

Elk jaar brengen de vier Belgische Regulatoren voor de gas-en elektriciteitsmatkten gezamenlijk een rapport uit over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkt in België voor het voorgaande jaar (december 2014 – december 2015). Het rapport vermeldt de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkt alsook de prijzen die de eindconsument betaalt (huishoudelijke afnemer of bedrijf/KMO).

Er is één landelijke regulator en er zijn drie regionale regulatoren in België:

Belgische regulatoren
Naam Logo Regio
CREG
CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)
CREG in België
BRUGEL
BRUGEL (Brussel Gas en Elektriciteit)
Brugel in Brussel
VREG
VREG (Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas)
VREG in Vlaanderen
CWAPE
CWAPE (Commission Wallonne pour l’Energie)
CWAPE in Wallonië

Evolutie elektriciteitsprijzen

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt daalde de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers in België met ongeveer 11% en voor KMO’s met ongeveer 10%.

Indien we kijken naar de totaalprijs op de factuur, dan zien we het volgende:

 • de Belgische huishoudelijke afnemer eind 2015 gemiddeld 233 €/MWh betaalde voor zijn elektriciteit. Dit betekent een stijging met 17% ten opzichte van eind 2014 waar hij 199,7 €/MWh aangerekend kreeg.
 • Een KMO betaalde eind 2015 gemiddeld 192,1 €/MWh (zonder BTW) en zag zijn factuuur stijgen met 2% tegenover 2014 waar hij gemiddeld 188,7 €/MWh..
besparen

Wat betaal jij voor jouw stroom per kWh?

Toe aan lage stroomprijzen? Begin je zoektocht met het vergelijken van de stroomtarieven in onze online prijzenvergelijker. Besparen begint met vergelijken!

Aan de oorsprong van deze aanzienlijke stijging van de factuur van de huishoudelijke afnemer liggen een stijging in de kosten voor hernieuwbare energie, een stijging van een aantal heffingen en bijdragen, alsook de aanpassing van het BTW-percentage van 6% naar 21%. 
Voor de KMO’s is deze stijging bijgevolg aanzienlijk kleiner omdat de stijging van het BTW-percentage voor hen niet van toepassing is.

Evolutie gasprijzen

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt dan daalden de aardgasprijzen in 2015 met ongeveer 14% voor huishoudelijke afnemers, en met 13% voor KMO’s.

Houdt men rekening met de totaalprijs of ALLE componenten die voorkomen op de energiefactuur, dwz de groothandelsprijs, de heffingen en de bijdragen, stelt men vast dat de:

 • voor een huishoudelijke afnemer de totaalprijs gemiddeld 57,5 €/MWh bedroeg in 2015 tegenover 62,6€ /MWh in 2014. Dat betekent een daling van 8%.
 • en KMO betaalde een gemiddelde prijs van 44,8€/MWh in 2015 tegenover een gemiddelde van 48,5€/MWh in 2014 en zag dus zijn energiefactuur ook dalen met 8%. Deze evolutie hangt nauw samen met de vastgestelde daling in de groothandelsprijzen.
besparen

Wat betaal jij voor gas per kWh?

Toe aan lage energieprijzen? Begin je zoektocht met het vergelijken van de gastarieven in onze online prijzenvergelijker. Besparen begint met vergelijken!

Evolutie in Vlaanderen

Naast het gezamelijk rapport van alle regenionale energieregulatoren in België, publiceert VREG , de Vlaamse regulator van de energiemarktook een Marktrapport waarin ze de evolutie van de energiemarkt (elektriciteit en aardgas) in Vlaanderen opvolgen. 
De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van een jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven. 

Volgende voorbeelden geven je een beeld van de evolutie van de energieprijzen(elektriciteit en gas) nav de jaarlijkse enquête van VREG bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven in Vlaanderen.

Kleine verbruiker: 600 kWh ► + 178,56€

In maart 2016 betaalt een kleine verbruiker 178,56€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een jaarverbruik van 600 kWh met een enkelvoudige meter.

Gemiddelde verbruiker: 3.500 kWh ►+ 333,97€

In maart 2016 betaalt een gemiddelde verbruiker 333,97€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh met een tweevoudige meter (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh).

Grote verbruiker: 20.000 kWh►+ 1.396,99 €€

In maart 2016 betaalt een grote verbruiker die elektrisch verwarmt 1.396,99€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een jaarverbruik van 20.000 kWh met een tweevoudige meter en een uitsluitend nachtmeter (dag: 3.600 kWh, nacht: 3.900 kWh, uitsluitend nacht: 12.500 kWh).

">
Geactualiseerd op