gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Hoe is de prijs van elektriciteit en gas opgebouwd?

energieprijzen opbouw en uitleg

We willen allemaal het liefst zo min mogelijk betalen voor onze vaste uitgaven, de energiekost valt onder een vaste kostenpost die elke maand weer terugkomt. Een deel van het bedrag wat je betaald hangt uiteraard af van hoeveel energie je verbruikt, maar ook speelt het tarief van je energieleverancier een belangrijke rol. Om op je energiefactuur te besparen is het belangrijk om te weten dat de energieprijs van elektriciteit en aardgas is opgebouwd uit verschillende componenten. Het gaat om de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Hoeveel kan jij besparen op je energiefacturen?


Energieprijzen in detail

Wellicht is de energiefactuur enigszins een raadsel voor je. Er staan veel verschillende getallen en prijzen op en het is niet altijd duidelijk waar die voor staan. We willen je de energieprijzen graag tot in detail toelichten. Misschien heb je op dit moment jouw energiefactuur voor je liggen. Op jouw factuur van aardgas en/of elektriciteit vind je drie verschillende componenten of ook wel kostenposten, dit zijn:

 1. De energiekost van de leverancier
 2. Nettarieven van de netbeheerder
 3. Heffingen en bijdragen/toeslagen van de overheid

Video over energieprijzen Bekijk deze video en kom meer te weten over hoe de energieprijzen tot stand komen!

 

Energiekost leverancier

energieprijzen elektriciteit

De energiekost is de prijs die je betaalt voor stroom en/of gas aan jouw leverancier. De energieleveranciers bepalen zelf de prijs van het energietarief dat je betaalt voor de energiekost. De prijs per kilowattuur (kWh) verschilt per energiecontract en hoeveel je in totaal betaalt voor je factuur, hangt weer af van jouw gas- en elektriciteitsverbruik. Maar als je zelf je tariefplan en leverancier kan kiezen, waar moet je dan op letten bij je keuze voor een tarief? Om daar je voordeel uit te halen is het goed om te weten hoe de energiekost is opgebouwd. Waaruit bestaat de energiekost eigenlijk?

 • Elektriciteits-en aardgasprijs in kWh;
 • De winstmarge van de energieleverancier;
 • Een vaste vergoeding of abonnementskost;
 • Kosten voor groene stroom en kosten voor warmtekrachtkoppeling (WKK).

Elektriciteits- en aardgasprijs

De prijs voor elektriciteit en aardgas wordt vrij bepaald door de leverancier. Op die manier kan hij zich onderscheiden van zijn concurrenten. De leveranciers bepalen voor zichzelf een winstmarge. De meeste leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan voor hun administratieve kosten te dekken (het opmaken van facturen, de klantendienst…)

Bespaarpotentieel Volgens de VREG is het jaarlijkse bedrag dat je als gezin kan besparen op je gas en elektriciteit samen ongeveer 250 Euro. Een KMO kan jaarlijks 1.500 Euro besparen door te kiezen voor een energiecontract met de laagste energieprijzen. (VREG: gegevens van oktober 2019)

Kosten groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK)

energieprijzen

Dit zijn de kosten voor de investeringen in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Jouw elektriciteitsleverancier heeft de keuze de kost hiervan al dan niet apart aan te rekenen. Doet hij dit apart, dan staat deze kost verplicht op jouw factuur vermeld als “Kosten groene stroom en WKK”
De kost van groene stroom en WKK in Vlaanderen bedraagt 2,90 €cent/kWh. In Wallonië betaalt men 3,22 €cent/kWh.

De energieprijs die je betaalt variëert van leverancier tot leverancier. Het is bijgevolg zeker de moeite om de prijzen bij de verschillende energieleveranciers nader te bekijken en te vergelijken. Er zijn nog een paar andere factoren die de energiekost op jouw factuur beïnvloeden, zoals de hoeveelheid energie die je verbruikt en het tijdstip waarop je deze energie verbruikt. Bijna alle leveranciers bieden verschillende prijzen aan voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik (bij warmwaterboiler of accumulatieverwarming). Ook is het zo dat geïndexeerde prijzen voor gas en elektriciteit kunnen variëren van maand tot maand.

Groene Energie
Groene Energie

Groen energiecontract afsluiten?

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn. Bel ons voor een gratis vergelijking van groene energieleveranciers.

Groene Energie
Groene Energie

Groene energie thuis én besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Transport- en distributiekosten

De nettarieven zijn de tarieven die je verschuldigd bent aan de netbeheerders en betaalt aan de energieleveranciers, die deze bedragen op hun beurt weer betalen aan iedere netbeheerder. De netbeheerder is verbonden aan een regio. Je kan dus niet zelf de keuze maken bij welke netbeheerder je aangesloten bent. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder en wordt aangerekend voor de volgende diensten:

 • Het vervoer van energie tot jouw woning, vakantiehuis of onderneming
 • De geleverde diensten zoals het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabel of aardgasleidingen
 • Onderhoud van die kabels en leidingen
 • Openbaredienstverplichtingen zoals het toekenning van premies en de aankoop van certificaten.

Drie soorten nettarieven

Er zijn drie soorten nettarieven: distributienettarieven, transmissienettarieven en transportnettarieven. Daarnaast is er ook het prosumententarief in Vlaanderen dat door o.a. zonnepaneleneigenaars (met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kW en met een terugdraaiende teller) moet betaald worden.

Distributienettarieven en distributienetbeheerders

De distributiekost staat voor het gebruik van het distributienet en heeft voor een groot deel invloed op de energieprijzen, zeker als je meer stroom op gas verbruikt. Je betaalt de distributienettarieven voor het afnemen van stroom en/of aardgas. Daarnaast is er ook een distributienettarief voor als je zelf stroom injecteert op het net, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen op je dak. De distributienetbeheerder in Vlaanderen is Fluvius (voorheen waren dit: Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas bij de voormalige netbeheerder Eandis en Infrax West, Iveg, InterEnerga en PBE bij Infrax. Elk van hen is actief in een bepaald werkgebied.

Transportnettarieven van de transmissienetbeheerder

De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat beheerd wordt door Elia, beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt.
Het is de federale regulator CREG die de transmissienettarieven goedkeurt.

De tarieven voor de transmissie van elektriciteit die de leveranciers factureren zijn niet voor alle klanten hetzelfde. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder, en ook van stad tot stad. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit te maken heeft met de nettarieven.

De transport of vervoerkost is de vergoeding voor opslag en het vervoer van gas over het vervoernet, dat beheerd wordt door Fluxys, onafhankelijk beheerder van het aardgasvervoer.
Het is de federale regulator CREG die de vervoernettarieven goedkeurt.

Prosumententarief Vlaanderen

zonnepanelen prosumententarief eigen energie

In 2015 werd het prosumententarief in Vlaanderen ingevoerd. Dit nettarief geldt enkel voor de Vlamingen die zelf hun stroom opwekken, met name de eigenaars van zonnepanelen, particuliere windmolens en WKK-installaties (dit zijn kleine installaties met terugdraaiende teller). Het gaat om een vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert zijnde het omvormen en transport van de elektriciteit door de netbeheerder. Elke netgebruiker van met een installatie, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit prosumententarief betalen.

Prosumententarief Wallonië

Sinds 1 januari 2020 is ook in Wallonië het prosumententarief van kracht. Daar spreekt men van de 'zonnepanelenbelasting'. De netvergoeding geldt voor iedere persoon die na 1 juli 2019 zonnepanelen installeert.

Voor zowel Vlaanderen als Wallonë geldt dat dit tarief verschilt van netgebied tot netgebied. De hoogte van het bedrag is ook mede afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer je betaalt voor het gebruik van het distributienet. Lees ons artikel over het prosumententarief om precies te weten te komen hoeveel je betaalt als prosument.

Heffingen energie

Op jouw energiefactuur staan ook een aantal heffingen en bijdragen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse of Waalse overheid. Er is sprake van de 3 heffingen of bijdragen overeengekomen met de VREG, er wordt geen BTW aangerekend op deze heffingen en andere bijdragen:

 • Federale bijdrage elektriciteit en gas
 • Bijdrage energiefonds voor Vlaanderen

Federale bijdrage elektriciteit en gas

Deze bijdragen worden aan u, eindafnemer aangerekend voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen zoals toekenning van sociale tarieven, voor de kosten verbonden aan de regulering van, en de controle op de elektriciteitsmarkt en aardgasmarkt. Men maakt een onderscheid tussen de bijdrage voor gas en voor elektriciteit.

Federale bijdrage gas

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in MWh [MWh is de hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW), 1MW staat voor 100KW]
Ze bedraagt 0,6309 €/MWh.
Dit getal kan variëren afhankelijk van het type gebruik (eigen of niet)

 • Indien de federale bijdrage gefactureerd wordt door de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de houders van een vervoerscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken. In dat geval wordt de federale bijdrage forfaitair vermeerderd met 1,1% en is 0,6378 €/MWh
 • In het geval de federale bijdrage gefactureerd wordt door de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de houders van een vervoerscontract die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken. In dit geval wordt de bijdrage forfaitair vermeerderd met 0,1% en bedraagt 0,6315 €/MWh

Federale bijdrage elektriciteit

bijdrage geld kosten elektriciteit

De bijdrage elektriciteit wordt uitgedrukt in MWh en bedraagt 3,0033 €/MWh. Ook dit getal kan variëren:

 • Wanneer de bijdrage door de transmissienetbeheerder wordt aangerekend aan de houders van een toegangscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken geldt 3,0363 €/MWh of +1,1% .
 • Indien de aanrekening wordt gefactureerd aan de houders van een toegangscontract en aan de distributienetbeheerders die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken geldt 3,0063 €/MWh of +0,1% .

Indien er meer dan 20.000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de bijdrage als volgt verlaagd, op basis van het jaarlijks verbruik:

 1. Verbruiksschijf tussen 20.000 MWh/jaar en 50.000 MWh/jaar: met 15 %;
 2. Verbruiksschijf tussen 50.001 MWh/ jaar en 250.000 MWh/ jaar: met 20 %;
 3. Verbruiksschijf tussen 250.001 MWh/ jaar en 1.000.000 MWh/jaar: met 25 %;
 4. Verbruiksschijf hoger dan 1.000.001 MWh/jaar: met 45 %.

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de federale bijdrage voor deze verbruikslocatie maximaal 750.000€.

Besparen op je energiefactuur Bespaar direct op de energiekost en verminder je energiefactuur door te kiezen voor een voordeliger tarief! Bel 📞 02 588 92 38. Of laat je gratis terugbellen.

Bijdrage energiefonds Vlaanderen

Sinds 1 januari 2015 wordt er in het Vlaams Gewest een nieuwe heffing op elektriciteit aangerekend aan (afname)klanten op het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en gesloten distributienetten.
De heffing wordt door de toegangshouder (meestal de elektriciteitsleverancier) aangerekend op jouw energiefacturen en wordt doorgestort aan het Energiefonds. De heffing is bedoeld voor de algemene financiering van de uitvoering van het energiebeleid van de Vlaamse regering (financiering van de VREG, de openbaredienstverplichtingen inzake energie, het sociaal energiebeleid, het beleid inzake het rationeel energiegebruik, warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen) en de energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid.
De bijdrage in cijfers:

 • Tot 29 februari 2016 betaalde je de gewone bijdrage Energiefonds, namelijk 0,25€cent per maand én per afnamepunt.
 • Tussen 1 maart 2016 en 1 januari 2018 (invoering van de “Turteltaks”) werd de bijdrage berekend op basis van jouw verbruik. De heffing gebeurt jaarlijks en per afnamepunt voor elektriciteit en vind je op de jaarlijkse afrekeningsfactuur. Er wordt geen BTW aangerekend. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis ging het om 100€ per jaar voor de Turteltaks. Deze is inmiddels afgeschaft. Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betaalden 25€ per jaar ongeacht hun jaarverbruik.
 • Op 15 juli 2016 besliste de Vlaamse regering om de energieheffing te verlagen tot 290€ voor wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh elektriciteit verbruikt. Deze verlaging gaat in vanaf 1 januari 2017*. In afwachting betaalt wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh verbruikt 770€.
Tarief per toegangspunt voor "Bijdrage Energiefonds"
Bijdrage Energiefonds
in 2020
Tarief per afnamepunt
€/EAN/jaar
Beschermde klanten, Sociaal Tarief 0
Huishoudelijk Laagspanning Domicilie 5,16
Huishoudelijk Laagspanning Domicilie 96,72
Professioneel Laagspanning 96,72
Middenspanning (1-26 kV) 1.843,56
Hoogspanning (>= 30 kV) 10.754,16

Huidige tarieven in 2022


energieverbruik berekenen

Bereken verbruik gas en elektriciteit

Gebruik de energiecalculator!

Wegwijs in jouw energiefactuur

We willen je graag wegwijs maken in jouw energiefacturen. Neem je factuur voor je en we vertellen je hieronder hoe zo'n energiefactuur is opgebouwd:

 • Energiekost
  1. Kost voor productie van elektriciteit en invoer van gas
  2. Winstmarge leverancier
  3. Adminstratieve/abonnementskost

=>Deze kost gaat uiteindelijk voor de energieleverancier

 • Nettarieven
  1. Kosten om netten aan te leggen en te onderhouden
  2. Kosten voor vervoeren opslag van elektriciteit & gas

=>Deze kosten gaan naar de netbeheerder

 • Heffingen en Bijdragen
  1. Kosten die de overheid oplegt

=>Deze kosten gaan uiteindelijk naar de overheid

 • BTW 21%

Netkosten, heffingen en bijdragen zijn goed voor 35% van de elektriciteitsfactuur en +/-55% van de aardgasfactuur, BTW niet in acht genomen!

Evolutie energieprijzen België

Elk jaar brengen de vier Belgische Regulatoren voor de gas-en elektriciteitsmarkten gezamenlijk een rapport uit over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkt in België voor het voorgaande jaar (1 januari 2019 – 31 december 2019). Het rapport vermeldt de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkt alsook de prijzen die de eindconsument betaalt (de huishoudelijke afnemers en KMO's en zelfstandigen).

Er is één landelijke regulator en er zijn drie regionale regulatoren in België:

Belgische regulatoren
Naam Logo Regio
CREG
CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)
CREG in België
BRUGEL
BRUGEL (Brussel Gas en Elektriciteit)
Brugel in Brussel
VREG
VREG (Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas)
VREG in Vlaanderen
CWAPE
CWAPE (Commission Wallonne pour l’Energie)
CWAPE in Wallonië

Evolutie elektriciteitsfactuur

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt daalde de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers in België met ongeveer 11% en voor KMO’s met ongeveer 10%.

Aan de oorsprong van deze aanzienlijke stijging van de factuur van de huishoudelijke afnemer liggen een stijging in de kosten voor hernieuwbare energie, een stijging van een aantal heffingen en bijdragen, alsook de aanpassing van het BTW-percentage van 6% naar 21%.
Voor de KMO’s is deze stijging bijgevolg aanzienlijk kleiner omdat de stijging van het BTW-percentage voor hen niet van toepassing is.

Evolutie gasprijzen

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt dan daalden de aardgasprijzen in 2019 voor huishoudelijke afnemers en voor KMO’s.

Houdt men rekening met de totaalprijs of ALLE componenten die voorkomen op de energiefactuur, dat wil zeggen de groothandelsprijs, de heffingen en de bijdragen, stelt men vast dat de:

Evolutie in Vlaanderen

Naast het gezamenlijk rapport van alle regionale energieregulatoren in België, publiceert VREG , de Vlaamse regulator van de energiemarkt ook een Marktrapport waarin ze de evolutie van de energiemarkt (elektriciteit en aardgas) in Vlaanderen opvolgen. De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van een jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven.

energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken

Vergelijk het aanbod, kies het best passende tarief, stap over en bespaar op je energiefactuur!

Geactualiseerd op