gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Prijs van elektriciteit en gas: wegwijs in de energieprijzen

Uw energiefactuur in detail

Op uw energiefactuur (aardgas en elektriciteit) vindt u drie verschillende kostenposten:

 1. de energiekost van de leverancier
 2. de nettarieven van de netbeheerder
 3. de heffingen en bijdragen/toeslagen van de overheid
Octaplus reclame

De energiekost van de leverancier

Waarvoor staat de energiekost?

De energiekost is wat u betaalt aan uw leverancier. Hij is samengesteld uit

 • elektriciteits-en aardgasprijs,
 • de winstmarge van uw leverancier,
 • een vaste vergoeding of abonnementskost,
 • en de kosten voor groene stroom en kosten voor warmte-krachtkoppeling (WKK).

 

Elektriciteits- en aardgasprijs

De prijs voor elektriciteit en aardgas wordt vrij bepaald door de leverancier. Op die manier kan hij zich onderscheiden van zijn concurrenten. De leveranciers bepalen voor zichzelf een winstmarge. De meeste leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan voor hun administratieve kosten te dekken (het opmaken van uw factuur, het organiseren van de klantendienst…)

Kosten groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK)

Dit zijn de kosten voor de investeringen in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Uw elektriciteitsleverancier heeft de keuze de kost hiervan al dan niet apart aan te rekenen. Doet hij dit apart, dan staat deze kost verplicht op uw factuur vermeld als “Kosten groene stroom en WKK”
De kost van groene stroom en WKK in Vlaanderen bedraagt 2,82 €cent/kWh. In Wallonië betaalt men 2,74 €cent/kWh.

!De energieprijs of kost die u betaalt variëert van leverancier tot leverancier. Het is bijgevolg zeker de moeite de moeite om de prijzen bij de verschillende leverancier nader te bekijken en te vergelijken. Dat kan snel, vlot en gratis op het nummer 02 588 03 92 of on line op www.vergelijk.callmepower.be 

Andere factoren
Er zijn nog andere factoren die de energiekost op uw factuur beïnvloeden:

 • de hoeveelheid energie die u verbruikt en het tijdstip waarop u deze energie verbruikt. Bijna alle leveranciers bieden verschillende prijzen aan voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik (bij warmwaterboiler of accumulatieverwarming).
 • geïndexeerde prijzen voor gas en elektriciteit kunnen variëren van maand tot maand.
 • Tot 31 december 2015 werd bij huishoudelijke verbruikers (met contract op privénaam voor een woning waar men gedomicilieerd is) de energieprijs verminderd met een hoeveelheid gratis elektriciteit.

Transport- en distributiekosten (nettarieven)

Wat houden ze in?

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt aan de netbeheerders. Elk van hen zijn actief op een welbepaald grondgebied. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder en wordt aangerekend voor de volgende diensten

 • het vervoer van de energie tot bij u thuis of uw onderneming
 • geleverde diensten zoals het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabel of aardgasleidingen
 • het onderhoud van die kabels en leidingen
 • openbaredienstverplichtingen zoals het toekenning van premies en de aankoop van certificaten.

 

Drie soorten nettarieven

Er zijn drie soorten nettarieven: distributienettarieven, transmissienettarieven en transportnettarieven. Daarnaast is er ook het prosumententarief in Vlaanderen dat door o.a. zonnepaneleneigenaars (met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kW en met een terugdraaiende teller) moet betaald worden.

Distributienettarieven en distributienetbeheerders

De distributiekost staat voor het gebruik van het distributienet, voor de afname van stroom of aardgas. Daarnaast is er ook een distributienettarief voor de injectie van stroom. De distributienetbeheerders zijn oa Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas bij Eandis, Infrax West, Iveg, InterEnerga en PBE bij Infrax en Ores Assets in het gebied Voeren. Elk van hen is actief op een welbepaalde grondgebied. U vindt uw distributienetbeheerder op de VREG site onder “Wie is uw netbeheerder”.

De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat beheerd wordt door Elia, beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt.
Het is de federale regulator CREG die de transmissienettarieven goedkeurt.
De tarieven voor de transmissie van elektriciteit die uw leveranciers factureren, zijn niet voor alle klanten hetzelfde. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder, en ook van stad tot stad. Deze verschillen worden o.a. veroorzaakt door netverliezen.
De tarieven per netbeheerder vindt u hier.

Transportnettarieven

De transport of vervoerkost is de vergoeding voor opslag en het vervoer van gas over het vervoernet, dat beheerd wordt door Fluxys, onafhankelijk beheerder van het aardgasvervoer. 
Het is de federale regulator CREG die de vervoernettarieven goedkeurt. Meer over de tarieven leest u hier.

Prosumententarieven

De prosumententarieven gelden enkel voor de Vlaamse consumenten die zelf hun stroom opwekken, met name de eigenaars van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties (kleine installaties met terugdraaiende teller). Het gaat om een vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert zijnde het omvormen en transport van de energie door de netbeheerder. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen. Dit tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Meer over uw netbeheerder is, vindt u hier
Hier is een voorbeeld vaneen kleine installatie met een terugdraaiende teller. Grote zonnepaneleninstallaties betalen zowel voor afname als voor injectie.

Voorbeeld : Installatie van 2,9 kW in Inter-Energa gebied: 2,9kW x 87€ = 252,3€ (incl. btw)

Hooeveel u betaalt voor het prosumententarief vind u in het tabel hieronder en ook hier. Wie uw netbeheerder is kunt u hier terugvinden.

Prosumententarieven voor Vlaamse consumenten
Netbeheerder Aanvullend tarief voor eigenaars met een kleineinstallatie en een terugdraaiende teller
€/kW/per jaar
Inter-Energa 95,74
Infrax West 99,74
Iveg 98,03
PBE 93,55
Gaselwest (via Eandis) 113,03
Imea (via Eandis) 85,35
Imewo (via Eandis) 92,89
Iveka (via EANDIS) 93,12
Iverlek (via Eandis) 92,95
Intergem (via Eandis) 80,82
Sibelgas (via Eandis) 106,94

 

Heffingen van, en bijdragen aan de overheid

Op uw energiefactuur staan ook een aantal heffingen of bijdragen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse/Waalse overheid. Er is sprake van de volgende 3 heffingen of bijdragen. Er wordt geen BTW aangerekend op deze heffingen en bijdragen:

 • Federale bijdrage elektriciteit en gas
 • Bijdrage energiefonds voor Vlaanderen

Federale bijdrage elektriciteit en gas

Deze bijdragen worden aan u, eindafnemer aangerekend voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen zoals toekenning van sociale tarieven, voor de kosten verbonden aan de regulering van, en de controle op de elektriciteitsmarkt en aardgasmarkt. Men maakt een onderscheid tussen de bijdrage voor gas en voor elektriciteit.

Federale bijdrage gas

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in MWh [MWh is de hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW), 1MW staat voor 100KW]
Ze bedraagt 0,6309 €/MWh
Dit getal kan variëren afhankelijk van het type gebruik (eigen of niet)

 • 0,6378 €/MWh indien de federale bijdrage gefactureerd wordt door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan de houders van een vervoerscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken. In dat geval wordt de federale bijdrage forfaitair vermeerderd met 1,1% en is 0,6378 €/MWh
 • 0,6315 €/MWh in het geval de federale bijdrage gefactureerd door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan de houders van een vervoerscontract die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken. In dit geval wordt de bijdrage forfaitair vermeerderd met 0,1% en bedraagt 0,6315 €/MWh
Federale bijdrage elektriciteit

De bijdrage elektriciteit wordt uitgedukt in MWh en bedraagt 3,0033 €/MWh. Ook dit getal kan varieren:

 • 3,0363 €/MWh of +1,1% wanneer de bijdrage door de transmissienetbeheerder wordt aangerekend aan de houders van een toegangscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken.
 • 3,0063 €/MWh of +0,1% indien de aanrekening geb€t aan de houders van een toegangscontract en aan de distributienetbeheerders die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken.

 

Indien er meer dan 20.000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de bijdrage als volgt verlaagd, op basis van het jaarlijks verbruik:

 1. voor de verbruiksschijf tussen 20.000 MWh/jaar en 50.000 MWh/jaar: met 15 %;
 2. voor de verbruiksschijf tussen 50.001 MWh/ jaar en 250.000 MWh/ jaar: met 20 %;
 3. voor de verbruiksschijf tussen 250.001 MWh/ jaar en 1.000.000 MWh/jaar: met 25 %;
 4. voor de verbruiksschijf hoger dan 1.000.001 MWh/jaar: met 45 %.

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de federale bijdrage voor deze verbruikslocatie maximaal 750.000€.

Bijdrage energiefonds (Vlaamse overheid)

Sinds 1 januari 2015 wordt er in het Vlaams Gewest een nieuwe heffing op elektriciteit aangerekend aan (afname)klanten op het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en gesloten distributienetten.
De heffing wordt door de toegangshouder (meestal de elektriciteitsleverancier) aangerekend op uw energiefacturen en wordt doorgestort aan het Energiefonds. De heffing is bedoeld voor de algemene financiering van de uitvoering van het energiebeleid van de Vlaamse regering (financiering van de VREG, de openbaredienstverplichtingen inzake energie, het sociaal energiebeleid, het beleid inzake het rationeel energiegebruik, warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen) en de energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid 
De bijdrage in cijfers:

 • Tot 29 februari 2016 betaalde u de gewone bijdrage Energiefonds, namelijk 0,25€cent per maand én per afnamepunt
 • Vanaf 1 maart 2016 (invoering van de “Turteltaks”) wordt de bijdrage berekend op basis van uw verbruik. De heffing gebeurt jaarlijks en per afnamepunt voor elektriciteit en vindt u op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur. Er wordt geen BTW aangerekend. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om 100€ per jaar. Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen 25€ per jaar ongeacht hun jaarverbruik.
 • Op 15 juli 2016 besliste de Vlaamse regering om de energieheffing te verlagen tot 290€ voor wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh elektriciteit verbruikt. Deze verlaging gaat in vanaf 1 januari 2017*. In afwachting betaalt wie jaarlijks tussen 20 en 50 MWh verbruikt 770€. 

* Deze beslissing moet nog definitief goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.

Tarief per afnamepunt voor het "Bijdrag Energiefonds"
Bijdrage Energiefonds
Vanaf 1 maart 2016
Tarief per afnamepunt
€/EAN/jaar
Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer 25
Jaarverbuik van 0 tot 5 MWh 100
Jaarverbuik van 5 tot 10 MWh 130
Jaarverbuik van 10 tot 20 MWh 290
Jaarverbuik van 20 tot 50 MWh 770
Jaarverbuik van 50 tot 100 MWh 1 300
Jaarverbuik van 100 tot 500 MWh 1 850
Jaarverbuik van 500 tot 1 GWh 2 600
Jaarverbuik van 1 tot 5 GWh 6 500
Jaarverbuik van 5 tot 20 GWh 16 000
Jaarverbuik van 20 tot 50 GWh 30 000
Jaarverbuik van 50 tot 100 GWh 75 000
Jaarverbuik van 100 tot 250 GWh 100 000
Jaarverbuik vanaf 250 GWh 120 000

 

Wegwijs in uw energiefactuur

Uw energiefactuur is als volgt opgebouwd

 • Energiekost
  • kost voor productie van elektriciteit en invoer van gas
  • Winstmarge leverancier
  • Adminstratieve/abonnementskost

=>Deze kostgaat uiteindelijk voor de energieleverancier

 • Nettarieven
  • Kosten om netten aan te leggen en te onderhouden
  • Kosten voor vervoeren opslag van elektriciteit & gas

=>Deze kosten gaannaar de netbeheerder

 • Heffingen en Bijdragen
  • Kosten die de overheid oplegt

=>Deze kosten gaan uiteindelijk naar de overheid

 • BTW 21%

Netkosten, heffingen en bijdragen zijn goed voor 35% van de elektriciteitsfactuur en +/-55% van de aardgasfactuur, BTW niet in acht genomen!

Elektriciteitsfactuur (jaarafrekening)
TABEL
          

Evolutie van de energiemarkt en prijzen in België

Evolutie in België

Elk jaar brengen de vier Belgische Regulatoren voor de gas-en elektriciteitsmatkteen gezamenlijk rapport uit over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België voor het voorgaande jaar (december 2014 – december 2015). Het rapport vermeldt de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkt alsook de prijzen die de eindconsument betaalt (huishoudelijke afnemer of bedrijf/KMO).

De Belgische regulatoren zijn 

Belgische regulatoren
Naam Logo
CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas): federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België
CREG, federale regulatoor
BRUGEL (Bruxelles Gaz et Electricité): de Brusselse regulator voor voor de gas- en elektriciteitsmarkt
BRUGEL, regulatoor van Brussel
VREG (Vlaamse Regulator voor de Energiemarkt): waakt over de energiemarkt in Vlaanderen
VREG, regulatoor van Vlaanderen
CWAPE (Commission Wallonne pour l’Energie): de regulator voor de gas-en elektriciteitsmarkt in Wallonië
CWAPE, regulatoor van Wallonië

Evolutie van de gas en elektriciteitsprijzen 2014-2015 kort samengevat

AARDGAS

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt, 

daalden de aardgasprijzen in 2015 met ongeveer 14% voor huishoudelijke afnemers, en met 13% voor KMO’s.

Houdt men rekening met de totaalprijs of ALLE componenten die voorkomen op de energiefactuur, 

dwz de groothandelsprijs, de heffingen en de bijdragen, stelt men vast dat de 

 • voor een huishoudelijke afnemer de totaalprijs gemiddeld 57,5 €/MWh bedroeg in 2015 tegenover 62,6€ /MWh in 2014. Dat betekent een daling van 8%.
 • en KMO betaalde een gemiddelde prijs van 44,8€/MWh in 2015 tegenover een gemiddelde van 48,5€/MWh in 2014 en zag dus zijn energiefactuur ook dalen met 8%. Deze evolutie hangt nauw samen met de vastgestelde daling in de groothandelsprijzen.

ELEKTRICITEIT

Indien men enkel rekening houdt met de prijzen op de groothandelsmarkt, 

daalde de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers in België met ongeveer 11% en voor KMO’s met ongeveer 10%.

Kijken we naar de totaalprijs op de factuur, dan zien we dat
 • de Belgische huishoudelijke afnemer eind 2015 gemiddeld 233 €/MWh betaalde voor zijn elektriciteit. Dit betekent een stijging met 17% ten opzichte van eind 2014 waar hij 199,7 €/MWh aangerekend kreeg.
 • Een KMO betaalde eind 2015 gemiddeld 192,1 €/MWh (zonder BTW) en zag zijn factuuur stijgen met 2% tegenover 2014 waar hij gemiddeld 188,7 €/MWh..

Aan de oorsprong van deze aanzienlijke stijging van de factuur van de huishoudelijke afnemer liggen een stijging in de kosten voor hernieuwbare energie, een stijging van een aantal heffingen en bijdragen, alsook de aanpassing van het BTW-percentage van 6% naar 21%. 
Voor de KMO’s is deze stijging bijgevolg aanzienlijk kleinier omdat de stijging van het BTW-percentage voor hen niet van toepassing is.

Evolutie in Vlaanderen

Naast het gezamelijk rapport van alle regenionale energieregulatoren in België, publiceert VREG , de Vlaamse regulator van de energiemarktook een Marktrapport waarin ze de evolutie van de energiemarkt (elektriciteit en aardgas) in Vlaanderen opvolgen. 
De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van een jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven. 

Volgende voorbeelden geven u een idee van de evolutie van de energieprijzen(elektriciteit en gas) nav de jaarlijkse enquête van VREG bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven in Vlaanderen.

Kleine verbruiker: 600 kWh ► + 178,56€

In maart 2016 betaalt een kleine verbruiker 178,56€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een jaarverbruik van 600 kWh met een enkelvoudige meter.

Gemiddelde verbruiker: 3.500 kWh ►+ 333,97€

In maart 2016 betaalt een gemiddelde verbruiker 333,97€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh met een tweevoudige meter (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh).

Grote verbruiker: 20.000 kWh►+ 1.396,99 €€

In maart 2016 betaalt een grote verbruiker die elektrisch verwarmt 1.396,99€ per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Deze cijfers zijn gebaseerd op een jaarverbruik van 20.000 kWh met een tweevoudige meter en een uitsluitend nachtmeter (dag: 3.600 kWh, nacht: 3.900 kWh, uitsluitend nacht: 12.500 kWh).

getPath(); $result = \Drupal::service('path.alias_manager')->getAliasByPath($current_path); ?>