Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen bij het sociale energietarief van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Sociaal Tarief Energie voor elektriciteit en aardgas 2024

Geactualiseerd op
minuten lezen
sociaal tarief energie

Voor individuen en gezinnen die zich in een economisch ongunstige of kwetsbare situatie bevinden, is er het sociaal tarief energie beschikbaar. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is in heel België hetzelfde en wordt vastgesteld door de regulator. In juni 2024 bedraagt het sociale elektriciteitstarief 18.18300 per kWh en het gastarief 4.33100 per kWh.

Wat is het sociaal tarief energie?

Het sociaal tarief energie is het laagst mogelijke tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit tarief ligt lager dan de standaardprijs die de meeste huishoudens betalen. De Belgische wetgeving (federaal en regionaal) voorziet een beschermend statuut voor klanten met een moeilijke sociale of financiële situatie die door middel van verschillende categorieën wordt ingedeeld.

Het sociaal tarief energie geldt enkel voor residentiële beschermde afnemers die binnen één van de vier onderstaande categorieën vallen. Dit tarief wordt twee keer per jaar opnieuw bepaald door de CREG en is voordeliger dan de standaard energietarieven van de Belgische energieleveranciers.

Nieuwe energieleverancier kiezen?

Energie vergelijken doe je met CallMePower.

Hoeveel goedkoper is het sociale energietarief?

Over het algemeen is het sociale energietarief een stuk goedkoper dan de normale commerciële tarieven. De prijs van het sociale tarief per kWh is een all-in prijs waarbij de belastingen, heffingen en nettarieven zijn inbegrepen. Vergeleken met de gemiddelde prijs op de markt, is het sociale tarief voor gas en elektriciteit ongeveer 30 % goedkoper.

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen bij het sociale energietarief van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Prijzen sociaal tarief gas en elektriciteit juni 2024

Onderstaande tarieven zijn exclusief federale bijdrage, aansluitingsvergoeding (Wallonië) en bijdrage energiefonds (Vlaanderen). De bijkomende energieheffingen en nettarieven zijn wel inbegrepen. De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) legt deze tarieven steeds vast per kwartaal.

Er wordt sinds de introductie van het capaciteitstarief geen onderscheid meer gemaakt tussen het dag- en nachttarief, het uitsluitend nachttarief en het enkelvoudige tarief.

In de tabel hieronder zijn de actuele prijzen voor elektriciteit per kWh bij het sociaal tarief weergegeven. De elektriciteitsprijs is weergegeven inclusief en exclusief btw.

Prijzen sociaal tarief elektriciteit per kWh juni 2024
Sociaal tarief excl. btwSociaal tarief incl. btw
Enkelvoudige meter (€cent/kWh)17.1540018.18300
Tweevoudige meter dagtarief (€cent/kWh)17.5120018.56300
Tweevoudige meter nachttarief (€cent/kWh)16.8800017.89300
Uitsluitend nachtmeter (€cent/kWh)15.963016.9210

In de tabel hieronder zijn de actuele prijzen voor aardgas per kWh bij het sociaal tarief weergegeven. De gasprijs is weergegeven inclusief en exclusief btw.

Prijzen sociaal tarief gas per kWh juni 2024
🔥Sociaal tarief excl. btwSociaal tarief incl. btw
Totaal sociaal tarief aardgas (€cent/kWh)4.086004.33100

Sociaal tarief Eneco, ENGIE en overige leveranciers

Of je nu klant bent bij ENGIE Electrabel, Luminus, Eneco of TotalEnergies: het sociaal tarief energie is bij elke leverancier hetzelfde. Het is een voordeliger tarief voor elektriciteit en/of aardgas dan de reguliere tarieven van de commerciële aanbieders op de energiemarkt. Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

Als je gaat kiezen voor een nieuwe leverancier en je recht hebt op het sociaal tarief, is het aan te raden om de dienstverleningen an de leveranciers te vergelijken. Voor meer informatie per leverancier navigeer je naar de pagina over:

Voor huishoudens die recht hebben op het sociaal tarief energie en gebruik maken van zonnepanelen, is het aan te raden om de injectietarieven te vergelijken. Deze verschillen namelijk ook per leverancier.

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen bij het sociale energietarief van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Wanneer heb je recht op het sociaal tarief energie?

Om recht te hebben op het sociaal tarief energie, moet één van de vier volgende categorieën van toepassing zijn:

  1. Categorie 1: Jijzelf of een van de geregistreerden op je adres ontvangt een tegemoetkoming van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Zoals maatschappelijke steun, een leefloon of een voorschot op een inkomensgarantie.
  2. Categorie 2A: Indien er sprake is van een handicap en hier een vergoeding voor wordt ontvangen. Hieronder valt bijvoorbeeld blijvende arbeidsongeschiktheid, hulp van derden, hulp aan bejaarden, of een bijkomende kinderbijslag in verband met bepaalde ongeschiktheid. Deze worden uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap.
  3. Categorie 2B: Toekenning door de Zorgkas. Een vergoeding ten behoeve van zorgnood van ouderen (van toepassing in Vlaanderen).
  4. Categorie 2C: Wie een aanvulling op de kinderbijslag ontvangt, op basis van extra zorgbehoefte en/of ondersteuning (van toepassing in Vlaanderen).
  5. Categorie 3: Ontvangst van een tegemoetkoming ten behoeve van een inkomensgarantie of hulp van ouderen, blijvende arbeidsongeschiktheid of hulp aan derden. Deze wordt uitgekeerd door de Federale Pensioendienst (FPD).
  6. Categorie 4: Indien je huurder bent van een sociaal appartement in een gebouw met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, waar de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Toekenning door OCMW.

Geen sociaal tarief energie mogelijk?

Bekijk het overzicht van de goedkoopste energieleveranciers in juni 2024.

Geen recht op sociaal tarief energie, wat nu?

Voor andere verblijven wat niet je domicilieadres is, is het sociaal energietarief niet van toepassing. Hierbij kan je denken aan een tweede woning bijvoorbeeld. Professionelen en / of tijdelijke aansluitingen komen ook niet in aanmerking voor dit speciale tarief.

Hiernaast zijn er een aantal uitzonderingen wanneer je wel vergoedingen of een bepaalde uitkering ontvangt, maar wanneer je geen recht hebt op het sociaal energietarief, zoals:

  • bij ontvangst van een uitkeringen van het ziekenfonds of van een verzeker;
  • indien er sprake is van bemiddeling voor schulden;
  • indien er pensioen wordt ontvangen van een openbare instelling.

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen bij het sociale energietarief van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Hoe sociaal tarief energie aanvragen?

Om recht te hebben op het sociaal tarief voor energie, moet je erkend zijn als ofwel een federale beschermde klant of als regionale beschermde klant. Het tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. De federale overheid bepaalt wie er binnen de categorieën van de beschermde klanten valt en dus recht heeft op het sociale tarief. Hieronder leggen we uit wat het verschil is tussen federale en regionale klanten.

Federaal beschermde klanten en sociaal tarief energie

Federaal beschermde klanten, die vallen in de bovengenoemde categorieën 1, 2 of 3, krijgen automatisch het sociaal tarief energie toegekend. Federaal geldt landelijk en wordt bepaald door de overheid. De leveranciers worden aan het begin van elk trimester geïnformeerd aan welke klanten ze het sociaal tarief moeten toepassen en voor hoelang.

Het tarief wordt steeds toegekend tot het einde van het kalenderjaar. Indien je het jaar daarna ook nog recht hebt op het sociaal tarief, wordt dit automatisch verlengd. Het sociaal tarief is in dit geval landelijk vastgesteld en wordt of door een energieleverancier of door de distributienetbeheerder voorzien.

Regionaal beschermde klanten en sociaal tarief energie

Wanneer je onder de regionaal beschermde klanten valt, is het de regionale wetgeving die een beschermingsstatuut toekent. Het sociaal tarief energie wordt regionaal vastgesteld en is het de distributienetbeheerder van je regio die de energie aan jou levert.

Sociaal tarief water en internet Ook voor water en internet bestaat er een sociaal tarief. Bekijk onze pagina over de waterprijs per m3 en het sociaal tarief voor internet voor meer informatie.

Attest sociaal tarief energie 2024

Waarom is een papieren attest voor het sociaal tarief energie nodig en hoe kan ik deze verkrijgen?

In enkele gevallen, ongeacht de categorie (1, 2A, 2B of 3) waartoe je behoort, is het mogelijk dat het sociaal tarief (nog) niet automatisch wordt toegekend. Je dient dan een papieren attest af te geven aan je energieleverancier.

Met dit attest bewijs je dat je tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief behoort. Dit document heeft een geldigheidsduur, het attest is van toepassing binnen het referentiejaar. Indien je ook in aanmerking komt voor het opvolgende jaar dan moet het attest vernieuwd worden, tenzij het sociale tarief inmiddels automatisch verkregen wordt.

Hoe ga je te werk? Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort, moet je het attest aanvragen aan een van de volgende bevoegde sociale instellingen: het plaatselijke OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap; het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas), of de Federale Pensioendienst.

Sociaal tarief gas en elektriciteit bij verhuis

Het sociaal tarief is gekoppeld aan je domiciliëringsadres. Ga je verhuizen of ben je net verhuisd? Bij een wijziging van je adres wordt het recht op het sociaal tarief niet direct doorgegeven aan je energieleverancier.

Aangezien de energieleveranciers slechts om de drie maanden worden geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief, is het aan te raden dit zelf aan ze door te geven. Wat zij nodig hebben voor het omzetten van de energie, zullen zij je dan vanzelfsprekend toelichten. Zorg ervoor dat je tijdig doorgeeft om doorlopend van het sociaal tarief gebruik te maken.

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Bel CallMePower om direct hulp te ontvangen bij het sociale energietarief van onze energie-experts. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Vraagteken
contact

Vraag over het sociaal tarief?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van CallMePower.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 33 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.