Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!
gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 18h.

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit: Gelukkig is het er!

Met onder andere het sociaal tarief biedt de Belgische overheid verschillende mogelijkheden en oplossingen voor consumenten die tijdelijke of structurele financiële problemen ondervinden bij het betalen van hun factuur van gas en/of elektriciteit. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is daar één van. In dit artikel leggen we uit wat het sociaal tarief precies inhoudt en geven we antwoord op je vragen.

sociaal tarief elektriciteit gas

Wat is het sociaal tarief?

De Belgische wetgeving (federaal en regionaal) voorziet een beschermend statuut voor klanten met een moeilijke sociale of financiële situatie. Het sociaal tarief geldt enkel voor residentiële beschermde afnemers.

Laagste energietarief gas en elektriciteit

Het belangrijkste voordeel van dit statuut is het recht op het sociaal tarief; een tarief dat de laagste marktprijs garandeert. Dit statuut wordt verleend aan personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden, om hen te helpen hun energiefactuur voor aardgas en elektriciteit te betalen.

Sociaal tarief energieleveranciers ENGIE Electrabel, Luminus en Lampiris

Of je nu klant bij ENGIE Electrabel, Luminus of Lampiris bent: het sociaal tarief is een gunstiger tarief voor elektriciteit en/of aardgas dan de tarieven van de commerciële aanbieders op de energiemarkt. Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG. Het tarief is gelijk in heel België, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

sociaal tarief FOD energie gas elektriciteit goedkoopste laagste tarief factuur CallMePower

Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

sociaal tarief fod

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moeten één van de vier volgende categorieën van toepassing zijn:

 • Categorie 1
  Toekenning door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Categorie 2A
  Toekenning door de Rijksdienst voor Pensioenen. Je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH)
 • Categorie 2B (enkel in Vlaanderen)
  Toekenning door de Zorgkas. Je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is.
 • Categorie 3
  Toekenning door een OCMW. Je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst (FPD).
 • Categorie 4
  Je bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, waar de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Wat als ik een budgetmeter heb?

Als het huishouden een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend indien dat huishouden tot een rechthebbende categorie behoort.

Sociaal tarief elektriciteit & gas opladen budgetmeter?

Je hebt het sociaal tarief en eventueel ook een budgetmeter? Vind hieronder de gegevens die voor jou van belang zijn:

Wat als ik een slimme energiemeter of digitale meter heb of er één ga ontvangen?

Ook met een zogenaamde slimme meter of digitale energiemeter krijgt een rechthebbende op het sociaal tarief dit tarief toegepast. Voor alle informatie over de slimme meter kun je dit artikel in onze energiegids raadplegen.

Wanneer heb ik geen recht op het sociaal tarief?

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Bijvoorbeeld indien je:

 • een uitkering van een ziekenfonds ontvangt
 • een uitkering van een verzekering ontvangt
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt
 • “artikel 60” van het OCMW geniet
 • Je in schuldbemiddeling bevindt

Het sociaal tarief is verder niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan je domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, etc...
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen

Goedkoopste en voordeligste energietarief

Heb je geen recht op het sociaal tarief of is dit recht komen te vervallen?
Het is raadzaam om je huidige energietarief tegen de lamp aan te houden om zo je factuur laag te houden. Vergelijk daarom de energieprijzen!
 

vergelijker tarieven elektriciteit gas van energieleveranciers vergelijk de energieprijzen CallMePower

Vind het voordeligste energietarief en stap over! Je kunt ons tijdens kantooruren bellen op: ☎ 02 588 92 38.

Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet je erkend zijn als beschermde klant.
Maar let goed op! Er zijn uitzonderingen voor het kunnen verkrijgen van het sociaal tarief.

Federaal beschermde klanten

Federaal beschermde klanten, die vallen in de bovengenoemde categorieën 1, 2 of 3, krijgen automatisch het sociaal tarief toegekend. Sinds 2009 informeert de FOD Economie de leveranciers bij het begin van elk trimester aan welke klanten ze het sociaal tarief moeten toepassen en voor hoelang. Het tarief wordt steeds toegekend tot op het einde van het kalenderjaar. Indien je het jaar daarna ook nog recht heeft op het sociaal tarief, wordt dit automatisch toegepast.

Categorie 4

Een klant uit categorie 4 die van het sociaal tarief wil genieten, moet zich wenden tot de eigenaar/beheerder van het appartementsgebouw. Het is aan de beheerder van het gebouw om de nodige stappen te ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief voor aardgas.

Wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?

De toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is in de meeste gevallen geautomatiseerd. Dankzij de automatisering wordt het recht op het sociaal tarief aan de meeste rechthebbenden automatisch toegekend, zonder dat zij daartoe enig initiatief moeten nemen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Klanten die hun privacy belangrijk vinden en niet willen dat hun gegevens automatisch doorgegeven worden, kunnen een certificaat aanvragen bij de volgende instanties:

 • De OCMW's
 • De Nationale Pensioenraad
 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Heb ik een papieren attest nodig voor het sociaal tarief?

Waarom is een papieren attest nodig en hoe kan ik dat verkrijgen? In enkele gevallen, ongeacht de categorie (1, 2A, 2B of 3) waartoe je behoort, is het mogelijk dat het sociaal tarief niet via de automatische toepassing is toegekend. Je dient dan een papieren attest af te geven aan je energieleverancier. Met dit attest bewijs je dat je tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief behoort.
Hoe ga ik te werk? Naargelang de categorie waartoe je behoort, moet je het attest aanvragen aan een van de volgende bevoegde sociale instellingen: het plaatselijke OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap (na 1 juni voor het lopende jaar); het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas enkel in Vlaanderen) of de Federale Pensioendienst.

Het afgeleverde attest is enkel geldig voor het referentiejaar dat op het attest vermeld wordt. Je moet het jaarlijks vernieuwen, in het geval je in tussentijd het sociaal tarief nog niet automatisch gekregen hebt.

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief?

Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar herberekend door de federale regulator voor energie, de Commissie van de Elektriciteit en Gas (CREG).

Type energiemeter

Er bestaan verschillende tarieven voor elektriciteit, afhankelijk van de soort energiemeter waarover het huishouden beschikt:

Sociaal tarief voor elektriciteit

Sociaal tarief elektriciteit

Het sociaal tarief voor elektriciteit kent op dit ogenblik de volgende prijzen per kWh. Lees meer over de evolutie van de elektriciteitsprijzen in België.

Overzicht prijzen sociaal tarief van elektriciteit in 2018 ⚡
Type energiemeter Sociaal tarief
zonder BTW
Sociaal tarief
inclusief BTW
Enkelvoudige meter (c€/kWh) 14,579 17,640
Tweevoudige meter (Dag/Nacht)
Dag (c€/kWh)
Nacht (c€/kWh)
15,363
11,550
18,589
13,976
Uitsluitend nachtmeter (c€/kWh) 8,753 10,592

Tarieven zijn geldig per 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2019. BTW = 21%

Sociaal tarief voor aardgas

Sociaal tarief aardgas

Het sociaal tarief voor aardgas kent op dit ogenblik de volgende bedragen. Lees meer over de evolutie van de gasprijzen in België.

Overzicht prijzen sociaal tarief van aardgas in 2018 🔥
Onderdeel Sociaal tarief
zonder BTW
Sociaal tarief
inclusief BTW
Energiekost (c€/kWh) 1,719 2,080
Transmisssie (c€/kWh) 0,153 0,185
Distributie (c€/kWh) 0,496 0,600
TOTAAL GASTARIEF(c€/kWh) 2,368 2,865

Tarieven zijn geldig per 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2019. BTW = 21%

Bovenstaande tarieven zijn exclusief federale bijdrage, aansluitingsvergoeding (Wallonië) en bijdrage energiefonds (Vlaanderen). Andere taksen met betrekking tot netwerktarieven (vervoer en/of distributie) zijn inbegrepen. De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) legde deze tarieven vast op 18 januari 2018.

Wat gebeurt er bij een verhuis?

Ben je verhuisd? Bij een wijziging van domicilieadres wordt het recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan je energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief. Een verhuizing is pas volledig afgerond wanneer de wijkagent is langsgekomen en wanneer je identiteitskaart werd aangepast. Neem een kijkje op onze verhuispagina voor meer informatie en ondersteuning vóór en tijdens jouw verhuis.

Wat gebeurt er bij een overstap naar een andere energieleverancier?

Ben je van energiemaatschappij veranderd? Na of tijdens het veranderen van energieleverancier wordt het recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan je nieuwe energieaanboeder. Dit kan mogelijk tot wel drie maanden duren.

sociaal tarief FOD energie gas elektriciteit goedkoopste laagste tarief factuur CallMePower

Handige contactgegevens en adressen

Contactgegevens Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Maak gebruik van het contactformulier Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een Handicap

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

Telefoon: 0800 987 99 (van 8:30u tot 16:30u)
Fax: 02 509 81 85
Stuur een e-mail : HandiN@minsoc.fed.be

Adres Rijksdienst voor Pensioenen

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

Gratis infolijn: 1765
Fax: 02 529 39 21
Stuur een e-mail : info@rvponp.fgov.be

Contactgegevens OCMW

In elke gemeente in België is een OCMW gevestigd. Kijk hier voor de adressen in jouw gemeente.