Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België en hoe verlaag je jouw eigen stroomverbruik?

gas en elektriciteit

Ken jij al jouw energieverbruik?

Bel voor een gratis berekening of bereken het zelf in 2 minuutjes met de online energiecalculator!

gemiddeld verbruik elektriciteit België

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België wordt in kWh (kilowattuur) gemeten. Het stroomverbruik kan echter op verschillende manieren berekend worden. Eigenlijk best verwarrend als je wil weten wat de doorsnee consumptie is. Ook zijn er verschillen tussen huishoudens. Het ene gezin verbruikt meer stroom dan het andere. Dit artikel ontrafelt de verschillende methodes en informeert over de verschillende gebruikersprofielen. Want verbruik jij meer of minder elektriciteit dan de gemiddelde Belg én hoe kan jij besparen op je elektriciteitsfactuur?


gemiddeld elektriciteitsverbruik

Gemiddeld verbruik elektriciteit

Er zijn uiteenlopende cijfers en statistieken beschikbaar over het energieverbruik in België, zo ook van het gemiddeld verbruik van elektriciteit op jaarbasis. In deze video van nog geen 3 minuutjes tonen we je met beeld en geluid hoe het zit met het gemiddeld verbruik van elektriciteit in ons land:

 

Afhankelijk van de gebruikte meetmethode verschillen deze cijfers enigszins over het stroomverbruik van elkaar. We nemen een aantal van deze cijfers onder de loep voor België, Vlaanderen en Brussel. Je krijgt toelichting over hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Zo wordt inzichtelijk hoeveel elektriciteit wij Belgen we bij onze energieleveranciers afnemen. We kijken naar drie verschillende methodes:

Elektriciteitsverbruik België per capita

Volgens de Wereldbank bedroeg het elektriciteitsverbruik in 2014 ongeveer 7709 kWh per hoofd van de bevolking of per capita in België. Dit cijfer meet de totale productie van de elektriciteit, verminderd met het deel dat is verbruikt door de centrales zelf, alsmede de technische verliezen (te wijten aan het elektriciteitsnet), gedeeld door het aantal inwoners. Hierdoor is men in staat om België met andere landen te vergelijken, maar er zijn wel enkele nadelen te vinden aan deze meetmethode:

 • Het houdt geen rekening met de import en de export van de elektriciteit (België is een netto-importeur van 6.2TWh in 2016, of 7% van het totale verbruik)
 • Het is inclusief het verbruik van buiten het huis (zoals bijvoorbeels kantoren, fabrieken, enz) in de consumptie per capita
 • Het elektriciteitsverbruik wordt per capita berekend, hoewel het interessanter is om per huishouden te doen

Elektriciteitsverbruik België per huishouden

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en Statbel beschikken eveneens over statistieken die over het elektriciteitsverbruik in België gaan. De FOD hanteert een andere manier van het stroomverbruik berekenen.

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik per Belgisch huishouden komt voor het jaar 2017 op: 3.659 kWh. Dit getal is als volgt met onze volgende berekening tot stand gekomen:

 • 3.659 kWh is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België per huishouden
 • Het totale verbruik van elektriciteit in België: 83,6 TWh
 • Elektriciteitsverbruik van huishoudens van 18,1 TWh (aandeel: 21,65%)
 • Totaal aantal huishoudens in België: 4.947.000

Bron: Statbel en Febeg | Cijfers van 2017

Elektriciteitsverbruik gezin volgens de CREG

Volgens de meetmethode van de CREG verbruiken de Belgische gezinnen per jaar gemiddeld 3.900 kWh aan elektriciteit. In België woonden in 2016 totaal inwoners en een gemiddeld huishouden bestond uit 2,4 personen. Als we het stroomverbruik per Belg op jaarbasis willen weten, komen we uit op 1.660 kWh.

Wat is jouw elektriciteitsverbruik? Het gemiddelde elektriciteitsverbruik zegt niets over hoeveel stroom jij jaarlijks verbruikt. Gebruik de energiecalculator om te berekenen wat jouw energieverbruik is!

huis Vlaanderen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik Vlaanderen

Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in Vlaanderen? Een doorsnee Vlaams gezin, dat uit 2,2 personen bestaat dat in een rijwoning woont en niet elektrisch verwarmt, betaalt jaarlijks rond de 2100 Euro* aan energie. Veel gezinnen wonen nog een stuk boven dat gemiddelde.

Doorsnee verbruik Vlaanderen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik van een Vlaams gezin Het gemiddeld stroomverbruik van een Vlaams gezin volgens de netbeheerder is 3.166 kWh/jaar. Het gaat om het gemiddeld geleverd volume per toegangspunt in 2018.

Grafiek Gemiddeld elektriciteitsverbruik België
Waaraan spendeert de Belg zijn energie? ⚡ Elektriciteit - Bron: CREG

Deze gegevens zijn gebaseerd op gemiddelde energieprijzen (met een gasverbruik 22.000 kWh, kostprijs: 1180 Euro of stookolieverbruik 2000 liter, kostprijs: 1580 Euro én elektriciteitsverbruik van 3500 kWh, kostprijs: 665 Euro, brandstof voor de auto niet inbegrepen).

Waaraan spendeert de Vlaming zijn energie?

Laten we ons eens een doorsnee Vlaams gezin voorstellen. Dit gezin woont in een rijwoning in een gemeente van 35.000 inwoners. De woning van dit gemiddeld gezin verwarmt zijn woning op gas (dus niet elektrisch). Het gemiddeld stroomverbruik bedraagt 3.500 kWh en voor aardgas ligt het verbruik op 22.000 kWh per jaar. Het totaalbudget wat dit gezin kwijt is aan zijn energiefactuur ligt op zo'n 2100 Euro. Waaraan worden deze Euro's allemaal besteed? Het antwoord zie je in de afbeelding hiernaast!

Elektriciteitsverbruik per type huishouden

In ons belang, dat van het milieu en onze portemonnee houden we ons energieverbruik tegenwoordig nauwlettend in de gaten. Maar wanneer doen we goed of slecht en wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ieder type huishouden of woningtype?

Elektriciteitsverbruik per type brandstof en woning
Type woning Type verwarming Jaarlijks verbruik
woning

Huis van 75 m²
stopcontact

Elektrisch
9000 kWh
woning

Huis van 75 m²
gas

Aardgas, stookolie
1500 kWh
huis

Huis van 150 m²
stopcontact

Elektrisch
18000 kWh
huis

Huis van 150 m²
gas

Aardgas, stookolie
2200 kWh

Schatting en marktanalyse van CallMePower.be

Elektriciteitsverbruik per toegangspunt in Vlaanderen Volgens de Vlaamse netbeheerders is er in 2017 gemiddeld 3.305 kWh elektriciteit afgenomen van het net per toegangspunt.

Verbruikstypes elektriciteit

Er zijn diverse gezinnen, zo verschilt de samenstelling en de grootte van een huishouden. In onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt hoeveel energie ieder type huishouden gemiddeld volgens statistische gegevens verbruikt. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende verbruikstypes met het type elektriciteitsmeter.

Overzicht verbruikstypes elektriciteit huishoudens
Type huishouden Jaarlijks verbruik overdag Jaarlijks verbruik nacht Jaarlijks verbruik uitsluitend nacht
Kleine verbruiker 600 kWh
Relatief kleine verbruiker 1.200 kWh
Gemiddelde gezin 3.500 kWh
Gemiddeld gezin 1.600 kWh (piekuren) 1.900 kWh (daluren)
Relatief grote verbruiker 3.600 kWh (piekuren) 3.900 kWh (daluren)
Grote verbruiker 7.500 kWh (enkelvoudige meter)
Grote verbruiker 3.600 kWh (piekuren) 3.900 kWh (daluren)
Grote verbruiker accumulatieverwarming 3.600 kWh 12.500 kWh
Grote verbruiker accumulatieverwarming 3.600 kWh 3.900 kWh 12.500 kWh

Bron: VREG

Deze categorieën dienen enkel als indicatie en zijn geen weerspiegeling van het werkelijke gemiddeld stroomverbruik. Zoals we inmiddels weten is dit afhankelijk van vele factoren.


energieverbruik berekenen

Wat verbruik jij aan stroom?

Wil je erachter komen of jouw stroomverbruik onder of boven het gemiddelde ligt? Maak gebruik van de energiecalculator!

Evolutie stroomverbruik

Stijgt het energieverbruik nu of daalt het juist? Sinds 2010 is het verbruik per huishouden redelijk stabiel. Dit komt door de energiebesparing die energiezuinige toestellen met zich mee brengen, ook al neemt het gebruik van elektrische toestellen nog altijd toe.

Verder valt er op te merken dat er in Wallonië gemiddeld gezien een hoger elektriciteitsverbruik is vergeleken met Vlaanderen. Dit heeft te maken met het groeiende aantal zonnepanelen in België en met name in het Vlaams Gewest.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Vlaanderen

evolutie elektriciteitsverbruik Vlaanderen
⚡ Gemiddelde elektriciteitsafname gezin in Vlaanderen in kWh/jaar - Bron: VREG

Het aandeel van huishoudelijke afnemers is in Vlaanderen met 81,15% in 2017 licht gestegen. Door de jaren heen is het gemiddelde energieverbruik voor elektriciteit juist steeds licht gedaald. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Zo kan het zijn dat consumenten energiebewuster omgaan met elektriciteit en dat toestellen steeds zuiniger worden.

Invloed zonnepanelen op het energieverbruik

Het dalende cijfer van het energieverbruik wordt omlaag getrokken door gezinnen met zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Deze gezinnen nemen weinig of geen extra elektriciteit af van het net. Dat wil niet zeggen dat deze gezinnen ook een laag elektriciteitsverbruik hebben. Ze verbruiken immers ook de geproduceerde elektriciteit die de zonnepanelen opwekken.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Brussel

Het elektriciteitsverbruik van de particuliere eindgebruiker (laagspanning) voor Brussel is bijna met 15% gedaald in 2017 ten opzichte van het jaar 2010. De overeenkomst met Vlaanderen is dat er sprake is van een dalende trend, echter is deze trend in Brussel groter dan in Vlaanderen of Wallonie (of op nationaal niveau).

Een sluitende verklaring voor de aanhoudende daling is moeilijk te verklaren, zegt Elia, maar de almaar hogere energie-efficiëntie in huizen en bedrijven speelt allicht mee. Ook het zachte klimaat en een relatief trage economische groei zijn mogelijke verklaringen.

Vergelijk jouw energieverbruik

Nu we weten wat het gemiddeld elektriciteitsverbruik is, is het mogelijk om een stapje verder te kijken. Het is een goed idee om jouw energieverbruik te vergelijken met de rest van België. We splitsen eerst even het energieverbruik in gas- en stroomverbruik.

Vergelijk jouw stroomverbruik

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik is slechts een statistisch gegeven en heeft niets te maken met jouw persoonlijke situatie. Jouw werkelijke elektriciteitsverbruik hangt af van:

verbruik elektriciteit
 • oppervlakte woning;
 • isolatie van de woning;
 • het type verwarming;
 • het aantal gezinsleden;
 • jouw gewoontes;
 • jouw comfortwensen;
 • of er zonnepanelen geplaatst zijn;
 • aanwezigheid van een warmtepomp;
 • het weer en seizoensinvloeden (relatief koude of warme winter)

Vergelijk jouw gasverbruik

Heel wat Belgische gezinnen kiezen ervoor om hun woning te verwarmen met gas. Logisch, want aardgas gebruiken is voor de verwarming van jouw woning is goedkoper dan stroom. Wat is het gemiddeld gasverbruik in België op jaarbasis én zit jij daarboven of daaronder?

Vergelijk energietarieven en bespaar

geld besparen

Hoeveel kost dat allemaal eigenlijk? Wat betekent dat voor jouw gas- en elektriciteitsfactuur? Energie neemt een grote hap uit jouw gezinsbudget. Gelukkig kan het ook voordeliger. Zeker als je jouw energieverbruik op jaarbasis kent. Weet jij momenteel welke leverancier het beste energietarief heeft en waar je de laagste kilowattuurprijs voor gas en/of elektriciteit kan vinden?

Elektriciteitsfactuur Op jaarbasis kan je momenteel honderden euro's besparen. Vergelijk, kies de beste optie en bespaar!

Of je nu meer of minder elektriciteit verbruikt dan het gemiddelde stroomverbruik in België. Je kan snel en vlot besparen! Vergelijk jouw huidige elektriciteitstarief zelf met die van andere aanbieders en ontdek wat je kunt besparen!

energieleveranciers vergelijken

Energietarieven vergelijken in de prijzenvergelijker!

Vergelijk de gas- en elektriciteitstarieven, stap over en bespaar op je energiefactuur. Alle deals op een rijtje!

Geactualiseerd op