Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België?

gas en elektriciteit

Ken jij al jouw energieverbruik?

Bereken het online met de energiecalculator of bel CallMePower tijdens de openingsuren op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

gemiddeld verbruik elektriciteit België

De CREG schat het gemiddeld verbruik van een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 3500KwH/jaar. Uiteraard wordt dit gemiddelde beïnvloed door verschillende factoren en is er een groot verschil tussen de huishoudens onderling. Dit artikel ontrafelt de verschillende gebruikersprofielen. Verbruik jij meer of minder elektriciteit dan de gemiddelde Belg én hoe kan jij besparen op je elektriciteitsfactuur?


Gemiddeld verbruik elektriciteit

Onderstaande video geeft een perfect overzicht van het gemiddelde stroomverbruik in België.

 

Elektriciteitsverbruik België per capita

Volgens de Wereldbank bedroeg het elektriciteitsverbruik in 2014 ongeveer 7709 kWh per hoofd van de bevolking of per capita in België. Dit cijfer meet de totale productie van de elektriciteit, verminderd met het deel dat is verbruikt door de centrales zelf, alsmede de technische verliezen (te wijten aan het elektriciteitsnet), gedeeld door het aantal inwoners. Hierdoor is men in staat om België met andere landen te vergelijken, maar er zijn wel enkele nadelen te vinden aan deze meetmethode:

 • Het houdt geen rekening met de import en de export van de elektriciteit (België is een netto-importeur van 6.2TWh in 2016, of 7% van het totale verbruik)
 • Het is inclusief het verbruik van buiten het huis (zoals bijvoorbeeld kantoren, fabrieken, enz) in de consumptie per capita
 • Het elektriciteitsverbruik wordt per capita berekend, hoewel het interessanter is om per huishouden te doen

Elektriciteitsverbruik België per huishouden

Ook de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en Statbel beschikken over statistieken van het elektriciteitsverbruik in België. De FOD hanteert een andere manier om het stroomverbruik te berekenen.

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik per Belgisch huishouden komt voor het jaar 2017 op 3.659 kWh. Dit getal kwam als volgt tot stand:

 • 3.659 kWh is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België per huishouden
 • Het totale verbruik van elektriciteit in België: 83,6 TWh
 • Het elektriciteitsverbruik van huishoudens bedraagt 18,1 TWh (21,65% van het totale verbruik)
 • Totaal aantal huishoudens in België: 4.947.000

Bron: Statbel en Febeg | Cijfers van 2017

Elektriciteitsverbruik volgens type verwarming en oppervlakte woning

We houden ons energieverbruik steeds nauwlettender in de gaten, dit is niet enkel van belang voor het milieu maar ook voor onze portemonnee. Maar wanneer doen we goed of slecht? Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde elektriciteitsverbruik afhankelijk van de oppervakte van de woning en de energie die gebruikt wordt voor de verwarming.

Elektriciteitsverbruik per type brandstof en woning
Type woning Type verwarming Jaarlijks verbruik
woning

Huis van 75 m²
stopcontact

Elektrisch
9000 kWh
woning

Huis van 75 m²
gas

Aardgas, stookolie
1500 kWh
huis

Huis van 150 m²
stopcontact

Elektrisch
18000 kWh
huis

Huis van 150 m²
gas

Aardgas, stookolie
2200 kWh

Schatting en marktanalyse van CallMePower.be

Elektriciteitsverbruik per type huishouden

De samenstelling van het huishouden heeft uiteraard een grote invloed op het verbruik van elektriciteit. Zo zal het vebruik van een alleenstaande veel lager liggen dat het verbruik van een gezin. Ook het verbruik van de gezinnen onderling zal verschillen aangezien het beïnvloed wordt door meerdere factoren. Onderstaande tabel weerspiegelt het gemiddeld elektriciteitsverbruik per type huishouden. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende types elektriciteitsmeters.

Overzicht verbruikstypes elektriciteit huishoudens
Type huishouden Jaarlijks verbruik overdag Jaarlijks verbruik nacht Jaarlijks verbruik uitsluitend nacht
Kleine verbruiker 600 kWh
Relatief kleine verbruiker 1.200 kWh
Gemiddelde gezin 3.500 kWh
Gemiddeld gezin 1.600 kWh (piekuren) 1.900 kWh (daluren)
Relatief grote verbruiker 3.600 kWh (piekuren) 3.900 kWh (daluren)
Grote verbruiker 7.500 kWh (enkelvoudige meter)
Grote verbruiker 3.600 kWh (piekuren) 3.900 kWh (daluren)
Grote verbruiker accumulatieverwarming 3.600 kWh 12.500 kWh
Grote verbruiker accumulatieverwarming 3.600 kWh 3.900 kWh 12.500 kWh

Bron: VREGDeze categorieën dienen enkel als indicatie en zijn geen weerspiegeling van het werkelijke gemiddeld stroomverbruik. Zoals we inmiddels weten is dit afhankelijk van vele factoren.

Het gemiddelde verbruik van elektriciteit per apparaat

Het verbruik van elektrische apparaten, uitgedrukt in kWh, wordt berekend op basis van hun vermogen en de verbruiksfrequentie. We geven hierbij een overzicht van enkele vaak gebruikte huishoudtoestellen:

Gemiddeld verbruik van elektrische apparaten
Huishoudtoestel Gemiddelde gebruikstijd Gemiddeld jaarlijks verbruik
Combi koelkast (koelkast + diepvries) 365 dagen/jaar Tussen 150 en 200 kWh
Diepvriezer 365 dagen/jaar Tussen 180 en 250 kWh
Vaatwasser 5 keer / week Tussen 200 en 250 kWh
Microgolfoven 1h30 / week 60 kWh
Elektrische oven 4h30 / week 150 kWh
Vitrokeramische kookplaat 2 kookplaten / 2x / dag 260 kWh
Inductie kookplaat 2 kookplaten / 2x / dag 210 kWh
Plasma tv 4h / dag - 350 dagen/jaar 450 kWh, slaapstand inbegrepen
Wasmachine 10h / week hetzij 200 cycli / jaar 270 kWh
Droogkast 100 cycli / jaar 200 kWh
Stofzuiger 2 uur / week Tussen 80 en 150 kWh
Laptop 8 uur / dag Tussen 150 en 300 kWh, slaapstand inbegrepen
Boiler van 100 liter 80 l/dag 1700 kWh

Welke factoren beïnvloeden mijn verbruik?

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik is slechts een statistisch gegeven en is afhankelijk van het type huishouden en varieert volgens de gewesten. Daarnaast zijn er echter nog andere factoren die maken dat het verbruik verschilt met dat van je buren:

 1. Type en oppervlakte woning: Een appartement, een open of halfopen bebouwing hebben verschillende oppervlaktes en afmetingen. De te verwarmen of van elektriciteit te voorziene ruimte (licht, elektrische apparaten, ...) variëren.
 2. Isolatie van de woning: Hoe beter een woning is geïsoleerd en hoe nieuwer de woning, hoe minder elektriciteit ze zal verbruiken. Dit type woning heeft minder verwarming nodig.
 3. Type verwarming: Als je volledige huis verwarmd wordt met elektrische verwarming, zal het verbruik aanzienlijk toenemen in vergelijking met een gezin dat verwarmt op basis van aardgas of mazout.
 4. Aantal gezinsleden: Het gemiddelde elektriciteitsverbruik voor 2 personen is over het algemeen lager dan het gemiddelde verbruik van 4 personen.
 5. Gewoontes van alle gezinsleden: Kijken jullie vaak televisie? Hoe vaak draait het wasmachine of de vaatwas per week? Laten jullie de lichten branden? Deze alledaagse gewoontes kunnen het jaarlijks elektriciteitsverbruik aanzienlijk beïnvloeden.
 6. Aanwezigheid van zonnepanelen: Gezinnen met zonnepanelen wekken zelf stroom op en zullen minder elektriciteit afnemen van het net.
 7. Het weer en seizoensinvloeden: Herfst en winter zijn de seizoenen waarin we het meeste elektriciteit verbruiken. Dit komt door de verwarming, lichten die vroeger en langer aan moeten en bepaalde apparaten die meer gebruikt worden tijdens deze seizoenen (bijvoorbeeld een haardroger of een droogkast).
gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Evolutie van het stroomverbruik

Stijgt het energieverbruik nu of daalt het juist? Sinds 2010 is het verbruik per huishouden redelijk stabiel. Dit komt door de energiebesparing die energiezuinige toestellen met zich mee brengen, ook al neemt het gebruik van elektrische toestellen nog altijd toe.

Verder valt er op te merken dat er in Wallonië gemiddeld gezien een hoger elektriciteitsverbruik is vergeleken met Vlaanderen. Dit heeft te maken met het groeiende aantal zonnepanelen in België en met name in het Vlaams Gewest.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Vlaanderen

evolutie elektriciteitsverbruik Vlaanderen
⚡ Gemiddelde elektriciteitsafname gezin in Vlaanderen in kWh/jaar - Bron: VREG

Het aandeel van huishoudelijke afnemers is in Vlaanderen met 81,15% in 2017 licht gestegen. Door de jaren heen is het gemiddelde energieverbruik voor elektriciteit juist steeds licht gedaald. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Zo kan het zijn dat consumenten energiebewuster omgaan met elektriciteit en dat toestellen steeds zuiniger worden.

Invloed zonnepanelen op het energieverbruik

Het dalende cijfer van het energieverbruik wordt omlaag getrokken door gezinnen met zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Deze gezinnen nemen weinig of geen extra elektriciteit af van het net. Dat wil niet zeggen dat deze gezinnen ook een laag elektriciteitsverbruik hebben. Ze verbruiken immers ook de geproduceerde elektriciteit die de zonnepanelen opwekken.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Brussel

Het elektriciteitsverbruik van de particuliere eindgebruiker (laagspanning) voor Brussel is bijna met 15% gedaald in 2017 ten opzichte van het jaar 2010. De overeenkomst met Vlaanderen is dat er sprake is van een dalende trend, echter is deze trend in Brussel groter dan in Vlaanderen of Wallonie (of op nationaal niveau).

Een sluitende verklaring voor de aanhoudende daling is moeilijk te verklaren, zegt Elia, maar de almaar hogere energie-efficiëntie in huizen en bedrijven speelt allicht mee. Ook het zachte klimaat en een relatief trage economische groei zijn mogelijke verklaringen.

Hoe mijn elektriciteitsverbruik schatten?

We kennen nu het gemiddelde elektriciteitsverbruik maar je bent wellicht nieuwsgierig om dit te vergelijken met jouw persoonlijke verbruik. Dit staat aangegeven op de achterzijde van je facturen. Heb je deze niet bij de hand? Wij hebben bij Callmepower een instrument ontwikkelt om het gemiddelde elektriciteits-of gasverbruik van je woning in te schatten.

Om dit te doen, hoef je ons alleen maar volgende gegevens in te vullen:

 • type woning (huis of appartement, type bebouwing, oppervlakte, …)
 • aantal bewoners en hun aanwezigheid in de woning
 • kwaliteit van de isolatie
 • aanwezigheid thermostaat
 • energie die wordt verbruikt voor koken en verwarming
 • type meter
 • de elektrische apparaten die je gebruikt
gas en elektriciteit

Ken jij al jouw energieverbruik?

Bereken het online met de energiecalculator of bel CallMePower tijdens de openingsuren op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Op basis van deze gegevens kan ons systeem dan een schatting maken van jouw jaarverbruik uitgedrukt in kWh. Weet jij momenteel welke leverancier het beste energietarief heeft en waar je de laagste kilowattuurprijs voor gas en/of elektriciteit kan vinden?

Of je nu meer of minder elektriciteit verbruikt dan het gemiddelde stroomverbruik in België. Je kan snel en vlot besparen! Vergelijk jouw huidige elektriciteitstarief zelf met die van andere aanbieders en ontdek wat je kunt besparen!

Geactualiseerd op