Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!
gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België?

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België wordt in kilowattuur (kWh) of in MWh gemeten. Het verbruik kan echter op verschillende manieren berekend worden. Dit artikel heeft tot doel om de verschillende methodes te ontrafelen en jou te informeren over de reële consumptie per capita of per huishouden in België. Want hoeveel stroom verbruikt de gemiddelde Belg eigenlijk?

gemiddeld elektriciteitsverbruik

Cijfers en statistieken: het gemiddeld elektriciteitsverbruik in België

Er zijn uiteenlopende cijfers en statistieken beschikbaar over het elektriciteitsverbruik in ons land. Afhankelijk van de meetmethode verschillen deze cijfers enigszins over het stroomverbruik van elkaar. Wij nemen een aantal van deze cijfers onder de loep voor België, Brussel en Vlaanderen en geven je toelichting over hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Zo wordt inzichtelijk hoeveel elektriciteit wij Belgen bij onze energieleveranciers afnemen.

Elektriciteitsverbruik België volgens per hoofd van de bevolking

In 2014 bedroeg het elektriciteitsverbruik ongeveer 7709 kWh per capita in België

Volgens de Wereldbank bedroeg het elektriciteitsverbruik in 2014 ongeveer 7709 kWh per hoofd van de bevolking of per capita in België. Dit cijfer meet de totale productie van de elektriciteit verminderd met het gedeelte verbruikt door de centrale zelf en de technische verliezen (gerelateerd aan het netwerk), gedeeld door het aantal inwoners. Hierdoor is men in staat om België met andere landen te vergelijken, maar er bestaan enkele nadelen:

 • Het houdt geen rekening met de import en de export van de elektriciteit (België is een netto-importeur van 6.2TWh in 2016, of 7% van het verbruik)
 • Het is inclusief de consumptie van buiten het huis (zoals bijvoorbeels kantoren, fabrieken, enz) in de consumptie per capita
 • Het elektriciteitsverbruik wordt per capita berekend, hoewel het interessanter is om per huishouden te doen

Elektriciteitsverbruik België per huishouden

FOD Economie maakt eveneens statistieken over het elektriciteitsverbruik in België dat toelaat om het verbruik per huishouden te reconstrueren.

 • Een verbruik per huishouden van 3928 kWh per jaar in 2016
 • Het totale verbruik van de elektriciteit in België in 2016: 83,45 TWh
 • Totaal aantal huishoudens in België: 4.822.301 (in 2016)
 • Gedeelte van de Belgische totale consumptie verbruikt door huishoudens in 2016: 22,7%

Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in Vlaanderen?

Grafiek Gemiddeld elektriciteitsverbruik België
Waaraan spendeert de Belg zijn energie? ⚡ Elektriciteit - Bron: CREG

Een doorsnee Vlaams gezin, dat uit 2,2 personen bestaat dat in een rijwoning woont en niet elektrisch verwarmt, betaalt jaarlijks rond de 2000 Euro* aan energie. Veel gezinnen wonen nog een stuk boven dat gemiddelde. Maar waaraan spenderen wij vooral energie?

Deze gegevens zijn gebaseerd op gemiddelde energieprijzen (met aardgasverbruik 22.000 kWh, kostprijs: 1180 Euro of stookolieverbruik 2000 liter, kostprijs: 1580 Euro én elektriciteitsverbruik van 3500 kWh, kostprijs: 665 Euro, brandstof voor de auto niet inbegrepen).

Elektriciteitsverbruik per type huishouden

In ons belang, dat van het milieu en onze portemonnee houden we ons energieverbruik tegenwoordig nauwlettend in de gaten. Maar wanneer zijn we goed of slecht bezig en wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ieder type huishouden of woningtype?

Type woning Type verwarming Jaarlijks verbruik

Huis van 75 m²

Elektrisch
9000 kWh

Huis van 75 m²

Gas, olie
1500 kWh

Huis van 150 m²

Elektrisch
18000 kWh

Huis van 150 m²

Gas, olie
2200 kWh

Schatting en marktanalyse van CallMePower.be

Elektriciteitsverbruik per toegangspunt in Vlaanderen Volgens de Vlaamse netbeheerders is er in 2017 gemiddeld 3.305 kWh elektriciteit afgenomen van het net per toegangspunt.

Schema gemiddelde elektriciteitsafname van een gezin volgens de netbeheerders

Sibelga, de distributienetbeheerder van Brussel heeft het voortouw genomen en andere netbeheerders hebben het voorbeeld gevolgd. In deze tabel wordt duidelijk gemaakt hoeveel energie ieder type huishouden verbruikt.

Type huishouden Jaarlijks verbruik
Kleine verbruiker 600 kWh (piekuren)
Gemiddelde verbruiker 2 036 kWh (piekuren)
Gemiddelde huishouden 1 600 kWh (piekuren)
1 900 kWh (daluren)
Grote verbruiker 3 600 kWh (piekuren)
3 900 kWh (daluren)

Bron

Interessant om op te merken is dat Sibelga automatisch veronderstelt dat de grote verbruikers een tweevoudige meter hebben.

Evolutie elektriciteitsverbruik

Stijgt het energieverbruik nu of daalt het juist? Het verbruik per huishouden is redelijk stabiel sinds 2010, zolang de energiebesparing het toenemend gebruik van de elektrische toestellen compenseert.

Dit verbruik is aanzienlijk zwak door de sterke penetratiegraad van het aardgas als verwarmingsmiddel. Ondanks de afwezigheid van een toegepaste statistiek kan men gemiddeld hogere elektriciteitsverbruik veronderstellen in Wallonië in vergelijking met Vlaanderen.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Vlaanderen

evolutie elektriciteitsverbruik Vlaanderen
⚡ Gemiddelde elektriciteitsafname gezin in Vlaanderen in kWh/jaar - Bron: VREG

Het aandeel van huishoudelijke afnemers is in Vlaanderen met 81,15% in 2017 licht gestegen. Door de jaren heen is het gemiddelde energieverbruik voor elektriciteit juist steeds licht gedaald. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Zo kan het zijn dat consumenten energiebewuster omgaan met elektriciteit en dat apparaten steeds energiezuiniger worden.

Invloed zonnepanelen op het energieverbruik

Het dalende cijfer van het energieverbruik wordt omlaag getrokken door gezinnen met zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Deze gezinnen nemen weinig of geen extra elektriciteit af van het net. Dat wil niet zeggen dat deze gezinnen ook een laag elektriciteitsverbruik hebben. Ze verbruiken immers ook de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken.

Evolutie elektriciteitsverbruik in Brussel

evolutie elektriciteitsverbruik Brussel
⚡ Gemiddelde elektriciteitsafname Brussel in kWh/jaar - Bron: Sibelga

Het elektriciteitsverbruik van de particuliere eindgebruiker (laagspanning) voor Brussel is bijna met 15% gedaald in 2017 ten opzichte van het jaar 2010. De overeenkomst met Vlaanderen is dat er sprake is van een dalende trend, echter is deze trend in Brussel groter dan in Vlaanderen of Wallonie (of op nationaal niveau).

Een sluitende verklaring voor de aanhoudende daling is moeilijk te verklaren, zegt Elia, maar de almaar hogere energie-efficiëntie in huizen en bedrijven speelt allicht mee. Ook het zachte klimaat en een relatief trage economische groei zijn mogelijke verklaringen.

In het algemeen kan het energieverbruik voor elektrische verwarming van een woning gemiddeld 100 kWh per m² worden geschat. De goed geïsoleerde woningen verbruiken minder terwijl de slecht geïsoleerde woningen meer verbruiken. Lees voor meer tips ons artikel over subsidies om het maximale uit energiepremies te halen.

Vergelijk jouw energieverbruik en energietarieven met de gemiddelde Belg

geld besparen

Het gemiddelde verbruik is slechts een statistisch gegeven en heeft niets te maken met jouw persoonlijke situatie. Jouw werkelijke elektriciteitsverbruik hangt af van:

 • het verwarmingstype (accumulatieverwarming);
 • het aantal gezinsleden;
 • jouw gewoontes;
 • jouw comfortwensen;
 • zonnepanelen;
 • warmtepomp

Benieuwd of het ook goedkoper kan?
Of je nu meer of minder elektriciteit verbruikt dan het gemiddelde in België, je kunt besparen door natuurlijk je energieverbruik te verminderen of door te kijken wat je betaalt voor de prijs per kWh, oftewel de energiekost. Of je nu klant bent van ENGIE Electrabel, Luminus, Lampiris, Eneco of Essent... Je kunt jouw huidige energietarief zelf vergelijken met die van andere aanbieders en ontdek hoeveel je kunt besparen op je energiefactuur!


>energie vergelijken button