Meteropname - De meterstanden van je aardgas- en elektriciteitsverbruik doorgeven: wanneer en aan wie?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

meteropname

Hoe krijg je inzicht in je energieverbruik? Dit gebeurt met de meteropname of met het aflezen van de meterstanden van je energiemeter. Dit moment gebeurt jaarlijks of in enkele gevallen eens per twee jaar door een meteropnemer van de distributienetbeheerder in jouw woonplaats. Hoe gaat het opnemen van de meterstanden van je gas- en elektriciteitsmeter exact?


Waarvoor dient een meteropname?

Tijdens de meteropname, neemt de meteropnemer of technieker van de netbeheerder in jouw gemeente de meterstanden op. De meteropname neemt elk jaar rond dezelfde datum / dag plaats. Het opnemen van de meterstanden dient om je jaarlijkse energieverbruik te kunnen meten. Dit door het verschil met het jaar ervoor te berekenen. Gemiddeld 30 tot 60 dagen na de meteropname stuurt jouw energieleverancier je vervolgens een jaarlijkse regularisatiefactuur.

Een rekenvoorbeeld elektriciteitsverbruik in 2018 In januari 2018 bedroegen de meterstanden 30.600 kWh. In januari 2019 geeft jouw meter 34.600 kWh aan. Jouw verbruik in 2017 is dan 4.000 kWh (34.600 kWh – 30.600 kWh).

Op basis van dit jaarlijks verbruik stelt jouw energieleverancier een schatting voor het jaar 2018. Dankzij deze schatting berekent de leverancier jouw maandelijkse voorschot voor het jaar 2019.

Een rekenvoorbeeld aardgasverbruik in 2018 Voor gas geeft je aardgasmeter de standen weer in kubieke meter of m3. Voor een uitleg hoe je je gasverbuik berkend kun je het artikel: Hoe wordt het gasverbruik berekend van m3 naar kWh gas? raadplegen.

 

Wie neemt mijn meterstanden op?

Enkel een meteropnemer of technieker van de distributienetbeheerder (DNB) van jouw gemeente heeft de bevoegdheid om de meterstanden (twee-) jaarlijks op te nemen. Een medewerker van de netbeheerder is altijd te identificeren met zijn of haar batch en vraagt nooit geld voor zijn of haar diensten.

Jouw netbeheerder aardgas en elektriciteit Vanaf 7 februari 2019 is Fluvius de nieuwe distributienetbeheerder voor heel Vlaanderen. Fluvius opereert in het grondgebied en is de naam voor de fuserende netbedrijven: Infrax en Eandis. In het Brussels hoofdstedelijk gebied is Sibelga jouw netbeheerder.

Wat bij afwezigheid van meteropname?

voorbeeld meterstanden energieovernamedocument

Dit document dient enkel als voorbeeld van een meteropnamebrief. Het is in geen geval een officieel document van de netbeheerder.

Afhankelijk van jouw gemeente doen er zich volgende gevallen voor wanneer een meteropnemer van de netbeheerder langskomt voor een meteropname en je bent afwezig:

  • Samen met een zelf in te vullen meteropnamekaart, laat hij een tweede kaart achter in je brievenbus met een nieuwe afspraak.
  • Een kaart waarbij je de mogelijkheid hebt om een afspraak vast te leggen wordt bij je achtergelaten.
  • Als het om een herhaaldelijke afwezigheid gaat, stuurt de DNB je een kaart op waarbij je meterstanden moet invullen en terug opsturen. Dit kan ook online via het internet op de webiste van jouw netbeheerder.

Mocht het nog niet lukken om de meterstanden op te nemen zal de DNB een schatting maken op basis van jouw verbruik van het jaar voordien.

De volgende jaren is het de verantwoordelijkheid van de bewoner van de woning om de meterstanden door te geven door middel van een meteropname kaart op te sturen, via telefoon of online. Bij een meteropname welke plaatsvindt buiten de vastgestelde periode op initiatief van je leverancier, de DNB of jijzelf, spreken we van een uitzonderlijke meteropname.

Hoe kan je de meterstanden van je elektriciteits- en/of gasmeters aflezen?

Verhuis je of was je afwezig bij de meteropname? Allereerst is het belangrijk om te weten waar de meters voor aardgas en elektriciteit zich in jouw woning bevinden voordat je de meterstanden kunt aflezen.

Om verwarring met het meternummer te vermijden dat altijd uit 8 tot 10 cijfers bestaat, bestaan de meterstanden (zichtbaar op het telwerk) uit 5 cijfers uitgedrukt in kWh!

Waar bevinden mijn meters zich in mijn woning?

Binnen de woning De meter kan zich hier bevinden: Buiten de woning De meter kan zich hier bevinden:
Bij de ingang Kastje in een scheidingsmuurtje
In een kast In de lokalen van de technicus
In de garage In een kastje tegen de muur van de woning
meterstand telwerk elektriciteitsmeter

Mijn meterstanden elektriciteit opnemen

Eens je de gasmeter hebt gevonden hoef je enkel de cijfers af te lezen die uitgedrukt zijn in kWh. Meterstanden opnemen van een oude analoge meter lees je af van een wijzerplaat / telwerk af, op een digitale meter bevinden ze zich op het scherm.

Mijn meterstanden aardgas opnemen

meterstand telwerk gasmeter

Heb je je gasmeter gevonden? Nu hoef je enkel de cijfers af te lezen van het telwerk van je aardgasmeter die uitgedrukt zijn in kubieke meter of m3.

Meterstanden opnemen van een oude analoge meter lees je af van een wijzerplaat / telwerk af, op een digitale meter bevinden ze zich op het scherm.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

Meteropname bij een verhuis

Bij een verhuis is het belangrijk om te kijken naar je energie. Wanneer je naar een nieuwe woning verhuist, dient de meteropname om een persoonsverwisseling te vermijden met de nieuwe en vorige bewoner. Voor meer informatie over een vlotte verhuis kun je onze speciale webpagina: 'Alles voor een vlotte verhuis' raadplegen.

Energieovernamedocument Maak bij het opnemen van de meterstanden tijdens een verhuis gebruik van het energieovernamedocument. Wij hebben een gratis exemplaar (PDF) beschikbaar met tips om het document juist in te vullen.

Let op: Het formulier dient niet om een energiecontract over te nemen van de vorige bewoner of om gas en elektriciteit over te dragen aan een nieuwe eigenaar van je oude woning.

Hulp nodig bij de overname van je energie?Bel  ☎ 02 588 92 38 voor gratis advies. Onze energieadviseurs helpen je graag een handje bij het verhuizen van je energie.

Meteropname indien je afwezig bent wanneer een meteropnemer langskomt

Wanneer je het eerste bezoek van de meteropnemer van de netbeheerder mist en de DNB geen nieuwe afspraak hebt gegeven. Ben je bij het eerste bezoek afwezig, dan laat de meteropnemer een afwezigheidsbericht achter en zal hij zich een tweede keer komen aanbieden. Ben je ook bij dat tweede bezoek niet thuis, dan ontvang je per post een meteropnemingsbrief waarin jou distrubutienetbeheerder om zelf de meterstanden gratis door te geven via hun website of telefonisch. Je kunt je meterstanden ook per brief doorgeven, maar dat is wel op eigen kosten.

Wanneer en aan wie geef je de meterstanden door?

Samengevat: wanneer en aan wie geef je de meterstanden door?
Geactualiseerd op