Prosumententarief: hoeveel netvergoeding betaal je als prosument voor het gebruik van het elektriciteitsnet?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 19h.

Het prosumententarief werd op 18 december 2014 door de VREG ingevoerd. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en deze netvergoeding bestaat nog steeds. Voor het gebruik van het elektriciteitsnet betalen netgebruikers of beter gezegd, prosumenten dit bedrag via de energiefactuur aan hun energieleverancier. Heb je zonnepanelen op je dak of ben je van plan een pv-installatie te plaatsen? Dan zul je niet om deze vergoeding heen kunnen komen, of toch wel? Hoe zit het precies met het prosumententarief en wat betaal je dit jaar als eigenaar van zonnepanelen, windmolen of WKK-installatie?


Wat is het prosumententarief?

huis met Vlaamse vlag

Het prosumententarief is een netvergoeding die kleine stroomproducenten in Vlaanderen betalen voor het gebruikmaken van het elektriciteitsnet. Er zijn momenten dat de eigen elektriciteitsbehoefte groter is dan dat je zelf aan stroom als prosument produceert, zo zijn er ook momenten dat je minder energie verbruikt en dan automatisch elektriciteit injecteert op het net.

Invoering nettarief voor prosumenten

Zo betaalden veel zonnepaneeleigenaars vóór 1 juli 2015 (bijna) niets voor het het gebruik van het distributienet. Dit komt omdat de distributienettarieven gebaseerd zijn op het energieverbruik per afgenomen kilowattuur (kWh) per afnamepunt. De manier om dit onrechtvaardige verschil met de gewone huishoudelijke klant recht te trekken was en is het prosumententarief. Zo betaalt iedereen even eerlijk mee aan het onderhoud en beheer van onze distributienetten. Om die reden is het prosumententarief ingevoerd.

Nieuwe nettarief voor prosumenten

Het nieuwe nettarief voor prosumenten dat sinds juli 2019 in werking is getreden, moet een stuk eerlijker en duidelijker zijn voor de prosument. Bovendien is het nieuwe prosumententarief 'digitale meter proof'! Sterker nog, één van de eisen is dat je een slimme meter actief moet hebben thuis. Deze nieuwe netvergoeding berekent het definitieve nettarief op basis van de elektriciteitsafname en is dus geen forfaitaire vergoeding meer.

Wat is een prosument?

elektriciteitsproductie eigen woning

Het prosumententarief is dus een jaarlijkse forfaitaire bijdrage die prosumenten betalen. Dit zijn eigenaars van zonnepanelen, kleine windmolens en WKK-installaties betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk in Vlaanderen.

Terugdraaiende teller

Een andere belangrijke eigenschap van een prosument is dat deze groep een terugdraaiende meter of terugdraaiende teller heeft. Prosumenten nemen dus zowel stroom af (consumeren) als dat ze dit zelf produceren. De komst van de digitale meter of ook slimme meter brengt hier vanaf 1 juli 2019 tot uiterlijk 31 december 2022 verandering in. Je kunt namelijk kiezen welk prosumententarief je wenst te betalen.

Heeft Fluvius bij jou thuis een slimme meter geplaatst? Dan kun je een keuze maken tussen twee vormen van de netvergoeding:

  1. Een terugdraaiende meter; je betaalt het oude prosumententarief als netvergoeding
  2. Een terugdraaiende meter; je betaalt geen distributienettarief en je betaalt distributiekosten op wat je werkelijk afneemt van het net.

Indien je gekozen hebt voor de tweede optie dan kun je niet meer terugswitchen naar he toude prosumententarief. Bedenk dus van tevoren goed welke vergoeding het voordeligst uitpakt voor je.

Welk prosumententarief is de beste keuze? De VREG heeft de simulator voor de digitale meter gelanceerd om je te helpen bij jouw keuze!

Omvormer zonnepanelen

zonnepanelen op dak van huis

Een prosument betaalt het prosumententarief dat in eerste plaats gebaseerd is op het vermogen van de omvormer van je zonnepanelen. De omvormer een elektronisch apparaat dat de geproduceerde spanning omvormt naar de gewenste spanning. Dit is dus niet te verwarren met het totale vermogen van jouw zonnepaneleninstallatie. Het vermogen van je omvormer is telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW. Hoe groter het vermogen, hoe meer je moet betalen voor het gebruik van het distributienet voor elektriciteit. Het is dus van belang om te weten wat het vermogen van jouw omvormer is om het prosumententarief te kunnen berekenen.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief voor 2019?

Het prosumententarief 2019 wordt goedgekeurd door de VREG. Wat betaal je als prosument voor het gebruik van het elektriciteitsnet? Je betaalt het prosumententarief vanaf het moment dat de installatie op het net aangesloten is.

Ook al kent Vlaanderen maar één distributienetbeheerder (Fluvius), verschilt dit tarief van de ene intercommunale (of distributiegebied) tot de andere. Ook is het bedrag dat je betaalt mede afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer je zal moeten betalen voor het gebruik van het distributienet. We noemen dit ook wel het maximale AC-vermogen. We zetten alle prijzen van 2019 van ieder distributiegebied voor jou op een rijtje:

Prosumententarief 2019 (VREG)
Distributiegebied Tarief in €
Gaselwest 109,24
Imea 86,29
Imewo 90,15
Intergem 77,21
Iveka 89,79
Iverlek 91,42
Sibelgas 102,49
Infrax West 92,83
Inter-Energa 85,49
Iveg 98,63
PBE 92,33

Tarieven geldig voor 2019 op jaarbasis per kW of kVA per jaar en inclusief BTW.

Om te weten te komen wat jij zult moeten betalen vermenigvuldig je het maximale AC-vermogen van jouw omvormer(s) met het bedrag dat voor jouw netgebied geldt.

prosumententarief

Rekenvoorbeeld prosumententarief

Een rekenvoorbeeld prosumententarief voor 2019: Je hebt zonnepanelen op je dak en woont in het postcodegebied van Sibelgas. Stel: je hebt 1 omvormer met een totaal vermogen van 4 kW. Dit houdt in dat het prosumententarief voor jou XXX Euro (4 * XXX) bedraagt in 2019.

Wie is jouw netbeheerder? Fluvius is de enige distributienetbeheerder in Vlaanderen. Zoek via de volgende link op wie binnen Fluvius jouw netbeheerder is. Check hier in welk distributiegebied je woont!

factuur

Jouw energiefactuur en het prosumententarief

De aanrekening van het prosumententarief gaat via de energiefactuur (elektriciteitsfactuur) van jouw energieleverancier. Dit kan bij een aantal leveranciers via de maandelijkse voorschotfactuur van 2019 gebeuren ofwel via de jaarafrekening aan het einde van het jaar 2019. Dit bedrag wordt pro rata aangerekend op basis van het aantal dagen dat de installatie aangesloten is. Meld je bijvoorbeeld jouw pv-installatie halverwege dit jaar aan, dan betaal je het prosumententarief voor de periode van 6 maanden dat deze aangesloten zijn op het net.

Prosumententarief 2018

Wil je weten wat het prosumententarief in 2018 was? Vorig jaar lagen de tarieven op jaarbasis per kW of kVA in de meeste distributiegebieden hoger. In deze tabel vind je de geldende tarieven voor prosumenten in 2018:

Prosumententarief 2018 (VREG)
Distributiegebied Tarief in €
Gaselwest 121,46
Imea 93,87
Imewo 99,61
Intergem 87,14
Iveka 100,58
Iverlek 99,16
Sibelgas 107,67
Infrax West 98,98
Inter-Energa 91,14
Iveg 114,19
PBE 94,02

Tarieven geldig voor 2018 op jaarbasis per kW of kVA per jaar en inclusief BTW.

Prosumententarief 2017

Wil je weten wat het prosumententarief voor 2017 was? Check dit op de website van de VREG wat je in 2017 als prosument betaalde aan je netbeheerder.

Verdwijnt het prosumententarief vanaf 2020?

Vanaf juli dit jaar zal in Vlaanderen de uitrol van de digitale energiemeter van start gaan. Zonnepaneelbezitters of beter gezegd prosumenten kijken met argusogen naar de komst van deze slimme meter. Maar waarom? Om de doodeenvoudige reden dat deze nieuwe meter geen terugdraaiende teller heeft op het moment dat je als producent van stroom, elektriciteit injecteert op het distributienet. In het huidige tariefsysteem draait jouw meter op zulke momenten terug. Wat dus betekent dat je meer zal gaan moeten betalen bij de komst van de slimme meter.

Is het mogelijk het prosumententarief te vermijden?

Momenteel is het niet helemaal mogelijk om onder het prosumententarief uit te komen, als producent van stroom blijf je afhankelijk van het elektriciteitsnet. Er is wel een manier om het prosumententarief te vermijden. Je ontwijkt dit door jouw installatie op een thuisbatterij aan te sluiten. Zo kun je per jaar honderden Euro’s besparen en dat is wel zo plezant!

Minder betalen

Wie een pv-installatie op zijn dak heeft zal ongetwijfeld minder willen betalen voor zijn stroom. Ben je toch afhankelijk van je energieleverancier bij je dagelijkse energieconsumptie? Het is verstandig om zo nu en dan de prijzen voor stroom te checken om geld te besparen op de energiekost!

Minder betalen? Vergelijk het elektriciteitsaanbod, één van onze energiespecialsiten helpt je daarbij.
Bel ons gratis op het telefoonnummer:
☎ 02 588 92 38 voor een groen én voordelig energiecontract!

Thuisbatterij

thuisbatterij en zonnepanelen op dak van woning

Er bestaat ook een andere optie om minder te betalen. Met de thuisbatterij maak je jezelf onafhankelijk van het elektriciteitsnet en wordt de geproduceerde energie (elektriciteit) van je zonnepanelen opgeslagen. Zo kan je deze stroom gebruiken op een moment wanneer je zonnepanelen niet genoeg stroom opwekken voor jouw energieverbruik. Met een batterij voor thuis ben je niet meer afhankelijk van Fluvius of je energieleverancier en ben je dus ook geen prosument meer, je wordt volledig zelfvoorzienend. Het is immers niet meer nodig om je stroom die je niet direct gebruikt te injecteren op het netwerk en het is ook niet meer nodig om eigen stroom die je tekort komt af te nemen van het elektriciteitsnet, daarvoor heb je dan een eigen batterij met opgeslagen energie!

Let op! Wanneer je batterij leeg is, kan je geen stroom afnemen van het netwerk, aangezien je alleen stroom produceert.

Goed nieuws voor jou als zonnepaneelbezitter: er zijn steeds meer thuisbatterijen beschikbaar op de markt. Deze zullen in de toekomst een grotere opslagcapaciteit hebben.

Geactualiseerd op