energie-vergelijken
energie vergelijken

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel CallMePower om gratis te veranderen van energieleverancier of voor advies over contracten. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

energie-vergelijken
energie vergelijken

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract in Vlaanderen?

Dien een terugbelverzoek in of bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Het capaciteitstarief en de berekening uitgelegd

Capaciteitstarief

Vanaf januari 2023 zal het moment waarop je elektriciteit verbruikt erg belangrijk worden. Vanaf dan zal namelijk het capaciteitstarief in Vlaanderen worden ingevoerd. Dit tarief is er om piekverbruik tegen te gaan en het elektriciteitsverbruik te verspreiden over de dag. We leggen je in dit artikel alles uit over het nieuwe capaciteitstarief en hoe je dit tarief kan berekenen en vermijden.


Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is, zoals de naam al aangeeft, een tarief dat te maken heeft met de capaciteit van de elektrische installatie. Momenteel betaal je de distributienetkosten op basis van de hoeveelheid kWh die je hebt verbruikt. Vanaf januari 2023, na de invoering van het capaciteitstarief, telt het verbruik een stuk minder mee in de distributienetkosten.

Het merendeel van de kosten van het capaciteitstarief zijn gebaseerd op de verbruikspieken die je veroorzaakt. Deze pieken worden gemeten over 15 minuten en zijn het gemiddelde verbruik in deze periode. Hoe hoger de verbruikspiek, hoe hoger de distributienetkosten zullen zijn.

Voor huishoudens met een digitale energiemeter wordt het capaciteitstarief bepaald op basis van deze uitgemiddelde maandpiek (vermogensterm). Huishoudens die nog een analoge energiemeter hebben, zullen een vaste bijdrage voor de vermogensterm moeten gaan betalen.

Het capaciteitstarief is enkel in Vlaanderen van toepassing.

energiefactuur
energiefactuur

Profiteer van de dalende energieprijzen

Bel de energie-experts van CallMePower voor gratis advies over hoe je kunt profiteren van de dalende prijzen.

energiefactuur
energiefactuur

Profiteer van de dalende energieprijzen!

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Waarom kiest de VREG voor het capaciteitstarief?

Door de energietransitie zullen huishoudens steeds meer elektriciteit verbruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Dit komt bijvoorbeeld omdat steeds meer personen kiezen voor een elektrische auto en het verwarmen van veel woningen gebeurt steeds vaker met een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet op sommige momenten een zeer hoge vraag naar elektriciteit moet verwerken.

Als iedereen op hetzelfde moment een elektrische auto op zal laden, kan het gebeuren dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Er is dan simpelweg te veel vraag naar elektriciteit. Om dit te voorkomen heeft de VREG besloten het capaciteitstarief in te voeren. Dit zal gebeuren vanaf 1 januari 2023.

Wat is het gemiddelde piekvermogen? Elk huishouden zal een minimumbijdrage van 2,5 kW moeten betalen, ook als je piekverbruik lager ligt dan 2,5 kW. Het gemiddelde piekvermogen is volgens de VREG 3,15 kW. Je kan jouw piekvermogen inzien in het klantenportaal van Fluvius.

Uitstel capaciteitstarief Vlaanderen

Oorspronkelijk zou het capaciteitstarief begin 2022 worden ingevoerd. Dit werd echter uitgesteld naar juli 2022, doordat Fluvius nog niet klaar zou zijn voor de invoering van dit nieuwe tarief.

Op 16 mei 2022 werd duidelijk dat de VREG heeft besloten om de invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit, waaronder het capaciteitstarief, uit te stellen naar 1 januari 2023. Het zou voor Fluvius nog steeds niet mogelijk zijn om de implementatie van de juiste systemen te kunnen garanderen voor juli 2022, waardoor uitstel noodzakelijk was. De VREG is met het uitstel akkoord gegaan om een goede werking van de markt te garanderen, mede doordat de hoge energieprijzen extra druk hebben gezet op de energiemarkt.

energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle energieleveranciers. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

energie vergelijken
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Hoe capaciteitstarief berekenen?

Volgens het capaciteitstarief bepaald de hoogste verbruikspiek in de maand, gemeten over 15 minuten, de hoogte van de distributienetkosten. Voor de meeste huishoudens zal dit tussen 6:00 en 8:00 uur en 18:00 en 20:00 uur zijn. Een verbruikspiek kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het opladen van een elektrische auto, draaien van de wasmachine en het gebruiken van een airco, allemaal op hetzelfde moment. De digitale meter zal deze pieken registreren.

Aan het einde van het jaar wordt de hoogste piek van elke maand meegenomen in de berekening. Het gemiddelde van deze 12 pieken zal de hoogte van het capaciteitstarief bepalen.

De hoogte van het capaciteitstarief zal dus afhangen van je gemiddelde maandpiek. Je kan de gemiddelde maandpiek en de verwachte kosten in de nettarieven simulator van de VREG berekenen.

Berekening capaciteitstarief voorbeeld

In dit capaciteitstarief berekening voorbeeld nemen we een gemiddeld huishouden uit Antwerpen. Dit huishouden met twee volwassenen en twee kinderen verbruikt jaarlijks 1.600 kWh overdag en 1.900 ‘s nachts. Dit is volgens de VREG het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Vlaanderen. Dit gezin heeft een digitale meter en geen zonnepanelen.

Zonder elektrische wagen, warmtepomp of elektrische warmteboiler zullen de totale verwachte kosten uitkomen op € 873. Dit is € 5 minder dan in 2021. Met een elektrische wagen of warmtepomp zullen deze kosten een stuk hoger liggen. Indien je een slimme laadpaal of warmtepomp hebt, liggen deze kosten weer lager.

Hoge energiefactuur? Je energiefactuur verlagen doe je met de tips van CallMePower!

Gevolgen capaciteitstarief

De elektriciteitsprijs bestaat, net zoals de gasprijs, uit drie belangrijke onderdelen, namelijk de heffingen, energiekost en de distributienettarieven. De distributienettarieven zijn de vergoedingen die je betaalt aan de distributienetbeheerder voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. In Vlaanderen is Fluvius de verantwoordelijke netbeheerder.

Vanaf januari 2023 zullen de nettarieven berekend worden aan de hand van de netcapaciteit. Dit tarief is volgens de VREG bedoeld om de netkosten beter te verdelen over alle afnemers en tekorten in elektriciteit te voorkomen. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zullen niet heel veel verschillen. De VREG geeft zelfs aan dat het grootste gedeelte huishoudens zelfs minder zullen betalen betalen.

Invloed capaciteitstarief op energiefactuur

Energiecontract

De invloed van het capaciteitstarief op de energiefactuur hangt af van je energieverbruik en het soort energiemeter (digitaal of analoog). Een studie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in opdracht van de Vlaamse Overheid, heeft de gevolgen van het capaciteitstarief onderzocht.

Volgens dit onderzoek zou het capaciteitstarief vooral voordelig zijn voor huishoudens met een hoog energieverbruik. Deze group zou gemiddeld meer dan € 100 per jaar kunnen besparen.

Afnemers met een gemiddeld verbruik - 59,8 % van alle Vlaamse huishoudens - kunnen besparen, maar ook meer gaan betalen. Huishoudens met een analoge meter de nieuwe vaste bijdrage compenseren met een lagere prijs per kWh. Huishoudens met een digitale energiemeter kunnen besparen door bewust met elektriciteit om te gaan, aangezien voor deze groep de besparing afhankelijk is van de gemiddelde jaarpiek t.o.v. het jaarverbruik.

Kleine en zeer kleine afnemers zullen over het algemeen een toename zien op hun jaarfactuur. Deze groep, die 28,1 % van alle Vlaamse huishoudens betreft, zal een stijging tussen de € 20 en € 100 per jaar zien.

Impact capaciteitstarief op energietransitie

Volgens de VREG wordt het capaciteitstarief geïntroduceerd om de energietransitie in Vlaanderen te versnellen. Dit zou moeten betekenen dat het voor consumenten aantrekkelijker is om gebruik te maken van schone energiebronnen (bijv. warmtepomp en zonnepanelen) of een elektrische auto.

Vooral huishoudens die zowel gebruik maken van een warmtepomp en een elektrische auto, in combinatie met een actieve sturing, zullen profiteren van het nieuwe capaciteitstarief. Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat huishoudens die gebruikmaken van een snelladen waarschijnlijk wel meer gaan betalen.

Een ander gevolg van het capaciteitstarief is dat zonnepanelen minder rendabel zullen worden, doordat de prijs per kWh voor iedereen daalt. Hoewel dit een minder positief gevolg is, zullen zonnepanelen nog steeds rendabel blijven na de invoering van het capaciteitstarief. Daarnaast blijft het injectietarief bestaan na de invoering van het capaciteitstarief.

Besparen met het capaciteitstarief

Een gevolg dat veel huishoudens zullen merken is het verdwijnen van het verschil in de distributiekosten bij het dag- en nachttarief. Voorheen was het mogelijk om te besparen op je energiefactuur door grootverbruikers in de daluren aan te zetten. Door de komst van het capaciteitstarief zal dit niet meer mogelijk zijn.

Na de invoering van het capaciteitstarief zal de gemakkelijkste manier om te besparen op je energiefacturen zijn door minder grootverbruikers op hetzelfde moment aan te zetten. Op deze manier verspreid je het elektriciteitsverbruik en zal je piekverbruik lager uitvallen.

energie vergelijken
energie vergelijken

Veranderen van energieleverancier?

Bel CallMePower om gratis een energiecontract af te sluiten bij een energieleverancier naar keuze in België. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

energie vergelijken
energie vergelijken

Veranderen van energieleverancier?

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Capaciteitstarief met zonnepanelen, warmtepomp of elektrische auto

Huishoudens die een warmtepomp, zonnepanelen of een elektrische auto bezitten, zullen de grootste veranderingen merken door de invoering van het capaciteitstarief. In dit onderdeel leggen we de invloed van het capaciteitstarief op huishoudens met zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s uit.

Capaciteitstarief en zonnepanelen

Voor huishoudens met zonnepanelen zal de situatie er net iets anders uitzien dan voor andere huishoudens. Omdat deze huishoudens zelf stroom produceren betalen ze momenteel minder netkosten. Simpelweg omdat ze minder stroom verbruiken. Maar vaak tijdens de piekuren, als de zon nog niet of niet meer schijnt, moeten deze huishoudens stroom afnemen van het net.

Voor huishoudens met zonnepanelen zal het interessant worden op zoveel mogelijk opgewekte stroom direct zelf te verbruiken. Het advies is om meer rekening te houden met zelfverbruik en apparaten met hoog verbruik aan te zetten als de zonnepanelen stroom opwekken.

De installatie van een thuisbatterij kan ook helpen om opgewekte elektriciteit op een later tijdstip te gebruiken. Het verbruik bij zonnepanelen wordt geregistreerd op een speciale digitale meter voor zonnepanelen.

Capaciteitstarief en een warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat zeer veel elektriciteit verbruikt. Als je de warmtepomp aan zal zetten tijdens de piekuren, zal dit ervoor zorgen dat je hogere jaarlijkse kosten zal hebben. Voor een gemiddeld huishouden kan dit tot ongeveer € 80 per jaar meer zijn als het verbruik niet verspreid is.

De jaarlijkse kosten dalen echter bij spreiding van het verbruik met een warmtepomp ongeveer met € 20 ten opzichte van 2021. Het plaatsen van een “slimme” warmtepomp kan hier nog verder bij helpen. Dit is een klimaatregelaar die rekening houdt met het capaciteitstarief en het verbruik van de warmtepomp hierop aanpast.

Capaciteitstarief en een elektrische auto

Het opladen van een elektrische auto kost een grote hoeveelheid elektriciteit. De elektrische auto zal een grote invloed hebben op het piekverbruik, aangezien deze vaak wordt aangesloten op de laadpaal in de piekuren (18:00 tot 20:00). Dit zal ervoor zorgen dat de jaarlijkse kosten aanzienlijk hoger zullen liggen.

Voor een gemiddeld huishouden kan dit tot ongeveer € 150 meer zijn ten opzichte van 2021 als het verbruik niet verspreid is. Met spreiding van het verbruik zullen de nettarieven ongeveer € 120 hoger liggen. Maar, er is een oplossing voor deze hogere kosten.

De installatie van een “slimme” laadpaal zal ervoor zorgen dat je jaarlijkse kosten zelfs zullen dalen ten opzichte van 2021 met het capaciteitstarief. Volgens de VREG zullen de kosten met ongeveer € 90 afnemen ten opzichte van 2021 met een slimme laadpaal. De beste en gemakkelijkste manier om een hogere factuur door het capaciteitstarief te voorkomen is echter door de auto op te laden op momenten dat je geen andere grote stroomverbruikers aan hebt staan.

Op zoek naar een nieuwe leverancier? Energie vergelijken doe je met CallMePower!

Geactualiseerd op