Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Huurcontract registreren: Hoe en waar doe je dit?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Huurcontract registreren

Ga jij verhuizen naar een huurwoning, dan krijg je te maken met veel papierwerk, waaronder een huurcontract. Een huurcontract is belangrijk, omdat het duidelijkheid schept over de verwachtingen en afspraken tussen huurder en verhuurder. Tevens is het verplicht om het huurcontract te registreren. Lees alles over het belang van de registratie van het huurcontract, en wanneer en waar je het huurcontract kunt registreren.

Registratie huurcontract

Het huurcontract registreren is van groot belang voor zowel de huurder als verhuurder. Door de registratie wordt het huurcontract namelijk bindend voor derde partijen. Voor de huurder houdt dit concreet in dat, wanneer de nieuwe woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, de huurder vanaf de ‘vaste datum’ niet uit zijn huurwoning gezet mag worden in het geval dat de woning door de eigenaar verkocht wordt.

Een geregistreerd huurcontract biedt ook bescherming aan de verhuurder. Wanneer er sprake is van een huurcontract van minstens 3 jaar voor een hoofdverblijfplaats, dan moet de huurder een opzegtermijn respecteren wanneer hij zijn huurcontract wil opzeggen.

Indien de gehuurde ruimte maar gedeeltelijk bedoeld is voor huisvesting, bijvoorbeeld deels als woning en deels als winkel of kantoor, dan biedt een geregistreerde huurovereenkomst nog een voordeel voor de verhuurder. In dit geval wordt de inkomstenbelasting namelijk voor elk gedeelte apart vastgesteld en belast, wat niet het geval is als het huurcontract niet geregistreerd is.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Een huurovereenkomst registreren is ook noodzakelijk bij een aanpassing van de huurovereenkomst.

EnergieovernamedocumentVerhuis je en betrek je een nieuwe woning? Naast de huurcontract registratie is het belangrijk dat je jouw energie niet vergeet. Zorg voor een correcte overdracht van aardgas en elektriciteit met het energieovernamedocument. Download gratis op onze site zo'n document om in te vullen.

Wanneer moet ik het huurcontract registreren?

Een huurcontract voor een huurwoning, dus een onroerend goed uitsluitend bestemd voor huisvesting, moet binnen twee maanden na de ondertekening geregistreerd zijn. Deze registratie is zonder registratierechten en moet door de verhuurder gedaan worden, maar kan ook door de huurder, of iemand met tekenbevoegdheid gedaan worden.

Je moet binnen vier maanden een huurovereenkomst registreren voor een onroerend goed dat gedeeltelijk bestemd is voor huisvesting. Bij de registratie van het huurcontract komen kosten kijken voor de verhuurder. De registratierechten bedragen 0,2% van de huurprijs en de lasten van de huurder gedurende de looptijd van het huurcontract, met een ondergrens van €50.

Hoe moet ik mijn huurcontract registreren?

De registratie van het huurcontract voor jouw woning kan op twee manieren gedaan worden. Je kunt het huurcontract registreren online doen via MyMinfin en via de post. In beide gevallen is het van belang dat het huurcontract door zowel de verhuurder als de huurder is getekend.

Huurcontract online registeren

 1. Meld je aan op MyMinfin;
 2. Ga naar “Onthaal - Mijn woning en mijn onroerende goederen - Een huurcontract laten registreren (MyRent)”;
 3. Ga naar “Huurcontract” (links in het menu);
 4. Ga naar “Uw contract aanbieden”;
 5. Voer de gegevens in waarom wordt gevraagd;
 6. Laad een kopie van het huurcontract (in PDF) in op de toepassing;
 7. Verstuur de aanvraag.

Na het versturen van de aanvraag zul je een ontvangstbevestiging ontvangen. Zodra jouw huurcontract geregistreerd is, ontvang je een registratierelaas, wat het bewijs van de registratie is. Indien jouw registratie incompleet is, zal er contact met je opgenomen worden. De geregistreerde huurovereenkomst kun je ook nazien via MyMinfin.

Huurcontract via de post registreren

 1. Vraag een standaardformulier aan, dit moet een origineel formulier zijn. Dit kan telefonisch worden gedaan via 📞 02 572 57 57 of online via het webformulier van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het kan tot tien werkdagen duren voordat je het formulier thuis ontvangt.
  1. Registratie van een huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving;
  2. Registratie van een plaatsbeschrijving. Let op, het gaat hier om een intredende plaatsbeschrijving en niet een uittredende plaatsbeschrijving!;
  3. Registratie van een addendum, opzegging, overdracht of onderhuur.
 2. Vul het standaardformulier voor de registratie van een huurcontract in;
 3. Stuur het formulier (behoud zelf een kopie) samen met een kopie van het huurcontract in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. Dit adres is te vinden op het formulier.

Nadat jouw huurcontract geregistreerd is, zul je een registratierelaas, het bewijs van de registratie, ontvangen. Indien je een incomplete aanvraag hebt ingediend, zal er contact met je opgenomen worden.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp! (Gratis dienst)

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? De CallMePower-experts helpen je graag verder.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp! (Gratis dienst)

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? De CallMePower-experts helpen je graag verder.

Registratie huurcontract Antwerpen

Wil je jouw huurcontract registreren in Antwerpen? In principe verloopt de registratie van een huurcontract in Antwerpen hetzelfde als in andere Vlaamse gemeenten. Je hebt de keuze om het huurcontract registreren online, via MyMinfin, uit te voeren, of in het registratiekantoor in Antwerpen. Het adres van het registratiekantoor is: Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen.

Registratie huurcontract in Gent of Leuven Wil je een huurcontract registeren in Gent of Leuven? De registratie van het huurcontract in Gent en in Leuven verloopt zoals in andere meeste Vlaamse gemeentes. Je doet dit online, via MyMinFin. Als je liever langsgaat op het kantoor voor de registratie, dien je contact op te nemen met de gemeente om een afspraak te maken.

Registratie huurcontract en huurcontract opzeggen

Door de registratie van het huurcontract worden zowel de huurder als verhuurder beschermd in het geval van het huurcontract opzeggen. Wil je een huurcontract opzeggen? Doe dit dan altijd door middel van een opzegbrief die je op tijd naar alle partijen die het huurcontract hebben ondertekend stuurt.

Wanneer de huurwoning door de eigenaar verkocht wordt, kan de nieuwe eigenaar de huurder niet zomaar uit de huurwoning zetten. Daartegenover staat echter wel dat wanneer het gaat om een huurcontract van een onroerend goed dat volledig bestemd is voor huisvesting voor minimaal drie jaar, dat de huurder een opzegtermijn moet respecteren bij een opzeg van het huurcontract door de huurder.

Checklist verhuizenBij een verhuis komt veel kijken. Om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke stappen overslaat, voor, tijdens en na de verhuis, hebben wij een verhuischecklist voor jou opgesteld.

Frequently Asked Questions

Is de registratie van een huurcontract verplicht?

Het is voor de verhuurders van onroerend goed verplicht om het huurcontract te registreren.

Waarom moet ik mijn huurcontract registreren?

Door de registratie wordt jouw contract bindend en biedt daardoor zowel jou als de verhuurder bescherming. Zo kun je niet zomaar uit jouw huurwoning gezet worden en moet je bij een contractduur van langer dan drie jaar bij een hoofdverblijfplaats het opzegtermijn respecteren (bescherming van de verhuurder). De verhuurder kan tevens gebruik maken van belastingvoordelen indien een deel van het onroerend goed gebruikt wordt voor huisvesting en een deel voor andere doeleinden.

Wanneer moet ik een huurcontract registreren?

Als verhuurder moet je elke keer wanneer je met een nieuwe huurder voor jouw onroerend goed te maken hebt een huurcontract laten registreren. Als huurder hoef je het huurcontract niet per se te registreren. De huurovereenkomst kan op zijn vroegst pas geregistreerd worden nadat beide partijen het contract ondertekend hebben.

Wie regelt de registratie van de huurovereenkomst?

De verhuurder van het onroerend goed moet in alle gevallen de registratie van een huurcontract verzorgen. Als je een huurcontract tekent voor een onroerend goed dat volledig bestemd is als huisvesting, dan kun je zelf ook de huurovereenkomst registreren.

Binnen welk termijn moet ik mijn huurcontract registreren?

Een huurcontract voor een onroerend goed dat volledig bestemd is voor huisvesting, moet binnen twee maanden na de ondertekening geregistreerd zijn. Een huurcontract voor een onroerend goed dat niet volledig bestemd is voor huisvesting, moet binnen vier maanden na de ondertekening geregistreerd zijn. Houd je je niet aan dit tijdsbestek, dan zul je een boete voor laattijdige registratie van het huurcontract ontvangen.

Wat zijn de kosten van een registratie van het huurcontract?

De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor huisvesting, is kosteloos, voor zowel de verhuurder als huurder. Bij de registratie van een onroerend goed dat gedeeltelijk bestemd is voor huisvesting, moeten registratierechten betaald worden. De registratierechten betreffen 0,2% van de huurprijs en lasten van de huurder gedurende de looptijd van het contract en minimaal €50.

Hoe moet ik een huurcontract registreren?

Het huurcontract registreren kan via MyMinfin (online) of met de post (op papier), waarbij er bij de aanvraag op papier eerst een standaardformulier aangevraagd dient te worden.

Waar moet ik het huurcontract registreren?

Het huurcontract registreer je bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Na de registratie neemt het Rechtszekerheid Kantoor de belangrijkste gegevens over in een register.

Wat gebeurt er als het huurcontract niet geregistreerd is?

Het niet registreren van het huurcontract biedt geen voordelen, enkel risico's. Indien een huurcontracten niet geregistreerd is, biedt het geen bescherming voor de verhuurder en huurder. Voor huurders betekent dit dat je uit jouw huurwoning gezet kunt worden als die verkocht wordt door de verhuurder.

Daarnaast kun je een contract van een hoofdverblijfplaats met een looptijd van minimaal drie jaar zonder opzegtermijn beëindigen (wat nadelig is voor de verhuurder). De eigenaar betaald in dit geval belasting over de totale netto huurinkomsten in plaats van dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de doeleinden van het onroerend goed.

Mocht je het contract na het tijdsbestek van twee of vier maanden willen registreren, dan moet je een boete betalen.

Hoe kan ik de registratie van het huurcontract nazien?

Je kunt via MyMinfin de registratie van het huurcontract nazien. MyMinfin is een Digitale applicatie van de FOD Financiën.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 28 stemmen vond de informatie nuttig.