Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Einde huurcontract, wat is de procedure?

Geactualiseerd op
minuten lezen
einde huurcontract

Wanneer een huurcontract in Vlaanderen afloopt, betekent dat niet per se het einde van het contract. Als er geen opzegging plaatsvindt, wordt het contract in veel gevallen automatisch verlengd. Lees hieronder in welke gevallen een huurcontract automatisch wordt verlengd, welke duur deze verlenging heeft en wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Einde huurcontract: stilzwijgende verlenging

In Vlaanderen komt een huurovereenkomst nooit automatisch tot een einde op de einddatum. Het is vereist dat de huurder of de verhuurder het huurcontract opzegt. Als er geen opzegging plaatsvindt, zal er automatisch een stilzwijgende verlenging van het huurcontract plaatsvinden. De duur van de verlenging hangt af van de oorspronkelijke looptijd van het contract.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huurcontracten met een looptijd van drie jaar of minder, of huurcontracten met een duur van negen jaar of langer.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Huurcontract van drie jaar of korter

Een huurcontract van korte duur wordt, als er geen opzegging plaatsvindt, aan het einde van het huurcontract automatisch omgezet in een contract van negen jaar. Het is belangrijk op te merken dat wanneer een huurcontract oorspronkelijk een duur heeft van minder dan drie jaar, deze één keer mag worden verlengd, zolang de totale duur niet meer dan drie jaar bedraagt.

Dit houdt in dat aan bijvoorbeeld het einde van een huurcontract van 1 jaar, deze een keer mag worden verlengd onder dezelfde voorwaarden. Het is essentieel dat elke verlenging schriftelijk wordt vastgelegd om eventuele onduidelijkheden te voorkomen. Een mondelinge huurovereenkomst wordt in alle gevallen afgeraden.

Huurcontract van negen jaar of langer

Bij huurcontracten met een oorspronkelijke duur van negen jaar of langer zal, indien er geen opzegging plaatsvindt, het contract automatisch worden verlengd voor een bijkomende periode van drie jaar aan het einde van de oorspronkelijke huurtermijn.

Einde huurcontract: opzegging

Om te voorkomen dat een huurcontract ongewild automatisch wordt verlengd, is het belangrijk dat een van beide partijen een opzegging doet. Deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, het moment van opzegging is wederom afhankelijk van de lengte van de huurovereenkomst.

Bij huurcontracten gelden de volgende opzegtermijnen:

  • Een huurcontract van drie jaar of korter. De opzegging moet ten minste drie maanden vóór de vervaldag worden ingediend.
  • Een huurcontract van negen jaar of langer. De opzegging dient ten minste zes maanden vóór het einde van het huurcontract te worden gedaan.

Het kan ook voorkomen dat een van de partijen besluit het huurcontract te beëindigen vóór de oorspronkelijke einddatum. Dit is echter niet altijd mogelijk, en in veel gevallen geniet de huurder van meer bescherming dan de verhuurder. Of een huurcontract voortijdig kan worden opgezegd, hangt af van de duur van het contract en de reden voor de opzegging.

Voor gedetailleerde informatie over opzegtermijnen en opzegvergoedingen, raden we aan onze handleiding over het opzeggen van het huurcontract te raadplegen.

Ontbinding van het huurcontract Is het einde van het huurcontract nog lang niet in zicht, maar zijn de problemen aanzienlijk opgelopen? Dan kan het nodig zijn om een ontbinding van het huurcontract te overwegen. Dit kan echter niet zomaar worden gedaan; het vereist een officiële ingebrekestelling aan de andere partij. Pas nadat deze stappen zijn genomen, kan men eventueel naar de vrederechter stappen om een mogelijke ontbinding te verzoeken.

Einde huurcontract, plichten van de huurder

Niet alleen de verhuurder, maar ook de huurder heeft rechten en plichten aan het einde van het huurcontract. De belangrijkste verplichting van de huurder is om de woning op de einddatum te verlaten en in goede staat achter te laten.

Als een plaatsbeschrijving bij intrede is opgesteld kan deze worden gebruikt om te controleren of de staat van de woning nog steeds overeenkomt met die bij aanvang van de huur. Dit betekent ook dat wanneer je het goed ongemeubileerd hebt gehuurd, je deze ook weer leeg dient te maken aan het einde van het contract. Dit kan een tijdrovend proces zijn, dus het is raadzaam om hier tijdig mee te beginnen.

Als er tijdens de huurperiode schade aan de woning wordt geconstateerd, is het verstandig om dit onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Op die manier kun je met de verhuurder afspreken hoe het probleem wordt opgelost, en zal geen van beide partijen achteraf voor verrassingen komen te staan. In veel gevallen zal de kosten voor herstel van de schade worden verrekend met de huurwaarborg.

Einde huurcontract maar de huurder vertrekt niet Wanneer het huurcontract is afgelopen, maar de huurder niet vrijwillig verhuist, is er niet langer sprake van huur maar van bezetting. In dit geval is het mogelijk om een uitzettingsbevel aan te vragen bij de Vrederechter. Vervolgens is het de taak van de Gerechtsdeurwaarders om, indien nodig, tot uithuiszetting over te gaan. Een huisuitzetting kan al acht dagen na het vonnis plaatsvinden.

Einde huurcontract, plichten van de verhuurder

Het is aan het einde van het huurcontract een van de plichten van de verhuurder om voor het plaatsvinden van de officiële sleuteloverdracht samen met de huurder de staat van de woning te inspecteren. De plaatsbeschrijving zal worden nagelopen, en indien nodig zal een plaatsbeschrijving bij uittrede van de huurperiode worden opgesteld.

Als er schade wordt geconstateerd, heeft de verhuurder het recht om een deel van de huurwaarborg in te houden ter dekking van de schadekosten. Daarnaast is het mogelijk om een extra vergoeding te eisen als de waarborg de gemaakte schade niet dekt. Het is de plicht van de verhuurder om goed met de huurder te bespreken hoe de huurwaarborg zal worden behandeld.

Indien de woning zich in goede staat bevindt, is het aan het einde van het huurcontract de verplichting van de verhuurder om de huurwaarborg terug te geven. In alle gevallen is goede communicatie belangrijk. Juridische procedures kunnen namelijk snel hoge kosten met zich meebrengen, iets wat bij voorkeur vermeden moet worden.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Einde huurcontract, document sleuteloverdracht

Bij het aflopen van een huurcontract is het van groot belang om een afspraak te regelen voor de sleuteloverdracht. Het is het meest verstandig als deze overdracht in aanwezigheid van beide partijen plaatsvindt, zodat een inspectie van de woning kan worden uitgevoerd om te controleren of deze zich in goede staat bevindt. Wanneer de verhuurder de sleutels zonder enig voorbehoud aanvaardt, kan het later lastig zijn om eventuele huurschade te bewijzen.

Maak een document sleuteloverdracht op aan het einde van de huur, waarin wordt bevestigd dat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Als er sprake is van een sleuteloverdracht onder voorbehoud, dient dit eveneens in het document te worden vermeld. Op deze manier kunnen eventuele toekomstige geschillen over de huurwaarborg worden voorkomen.

Vond je deze informatie nuttig? 0% van de 0 stemmen vond de informatie nuttig.