Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Onderverhuren in België: wat zijn de regels?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Onderverhuren

Onderverhuur betekent dat de huurder zijn woning niet zelf bewoont, maar deze aan een ander heeft doorverhuurd. Vaak is er in het huurcontract een clausule opgenomen over onderverhuur. Dit artikel behandelt alle aspecten die belangrijk zijn wanneer je in 2024 in België overweegt om je woning onder te verhuren. Lees wat onderverhuur inhoudt, hoe het proces verloopt en in welke gevallen onderverhuur strafbaar is.

Wat is onderverhuren?

Onderverhuring is een proces dat erop gericht is de hoofdhuurder van een woning op zijn beurt de woning of een deel daarvan (bijvoorbeeld een slaapkamer) te verhuren. Sommige personen besluiten hun appartement of woning onder te verhuren als ze voor een aantal maanden naar het buitenland verhuizen of tijdelijk naar een andere regio in België verhuizen. Het is een manier om geen geld aan de huur te verliezen en je woning te behouden wanneer je weer terugkeert.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Is onderverhuren strafbaar?

Onderverhuring kan strafbaar zijn! Als huurder moet je voorzichtig zijn, want je mag niet zomaar alles doen met je huurwoning. Hoewel je in de woning woont, is deze altijd nog in eigendom van de verhuurder. Of je de mogelijkheid hebt om de kamer of woning onder te verhuren, is vastgesteld in het huurcontract. Staat in het huurcontract dat het niet mogelijk is, maar krijg je toestemming van je eigenaar? Dan zul je het huurcontract moeten aanpassen.

Als je als huurder ervoor kiest om de woning onder te verhuren en je hier geen toestemming voor hebt gekregen van de verhuurder dan is er sprake van illegale onderverhuur, met de mogelijke gevolgen van dien.

De gevolgen van illegale onderhuur

Enkele van de mogelijke gevolgen van illegale onderverhuur is dat de verhuurder ervoor kiest om de huurder in gebreke te stellen en aan de vrederechter de uitzetting van de onderhuurder te vragen, het huurcontract te beëindigen of een mogelijke boete. Deze boetes kunnen behoorlijk hoog oplopen. Denk aan de volgende boete onderverhuur:

  • Boete onderverhuren tegen hogere huurprijs € 14.150
  • Boete onderverhuren zonder toestemming: te bepalen door eigenaar

Als onderhuurder ben je niet strafbaar. Wanneer je een woning onderhuurt zonder dat de verhuurder hier toestemming voor heeft gekregen, dan zul je zelf dus geen boete ontvangen. Wel kan het voorkomen dat je de woning uit moet.

Wat zijn de onderverhuur regels?

Om legaal een woning onder te verhuren zal je altijd toestemming moeten vragen aan de verhuurder. Dit geldt in elke situatie, ongeacht de looptijd van het huurcontract of de aard van de onderverhuring. Dit betekent dat ook voor een kot onderverhuren je toestemming dient te krijgen. Krijg je geen toestemming van de verhuurder, dan is onderverhuur strafbaar. De onderverhuur regels verschillen per Gewest. We leggen ze hieronder uit.

De voorwaarden van onderverhuur in Vlaanderen en Wallonië

Om legaal onder te verhuren moet de te verhuren woning de hoofdverblijfplaats vormen van de huurder die wilt onderverhuren. Daarnaast moet de eigenaar van de woning schriftelijk toestemming geven voor de onderverhuur en moet er een nieuw onderhuurcontract worden opgesteld en worden ondertekend door alle partijen. Tot slot dient de huurprijs evenhoog te zijn voor de onderverhuurder als de onderhuurder.

Hoe werkt onderverhuur in Brussel?

In Brussel is het niet nodig om de onderhuur vast te leggen in een contract. Een stilzwijgende overeenkomst kan dus in het Hoofdstedelijk Gewest voldoende zijn om een onderhuur te vormen. Het is echter wel sterk aan te raden om de onderhuur vast te leggen, zodat conflicten kunnen worden voorkomen.

Onderhuur en huurtoeslag

Bij het onderhuren van een woning heb je bijna nooit recht op huurtoeslag. Enkel wanneer je naar een woning verhuist in onderhuur van de woonmaatschappij kun je huurtoeslag aanvragen of blijven ontvangen.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Heb je een vraag over onderverhuren? (Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Hoe onderhuur in contract vastleggen?

Bij onderverhuur in België zijn er verschillende wet- en regelgevingen die nageleefd moeten worden. De belangrijkste regel om op te merken in het kader van onderverhuring is dat de hoofdhuurder van de woning als enige verantwoordelijkheid draagt tegenover de eigenaar. De onderhuurder heeft dus geen contractuele verplichting met de verhuurder.

Zo is alleen de huurder aansprakelijk in het geval van laattijdige betaling van de huur en / of lasten en materiële schade binnen de woning. Indien je huursubsidie ontvangt, is het aan te raden te controleren of het mogelijk is om nog steeds deze toeslag te ontvangen bij onderverhuur.

Onderverhuur contract looptijd en beëindiging

De looptijd van een onderverhuur contract kan de duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden. Bovendien moet het onderverhuur contract op dezelfde datum eindigen en dezelfde termijnen respecteren wanneer de huurcontract opzegbrief is verzonden en de opzegtermijn van het contract is begonnen.

Indien de huurovereenkomst op verzoek van de huurder wordt beëindigd, moet deze een kopie van de opzeggingsbrief aan de onderhuurder bezorgen.

Als het verzoek tot het huurcontract opzeggen van de verhuurder komt, moet de hoofdhuurder de onderhuurder binnen 15 dagen na de kennisgeving op de hoogte brengen en hem mededelen dat zijn onderhuur tegelijk met het hoofdcontract afloopt.

Is een plaatsbeschrijving bij een onderhuurcontract verplicht?

De plaatsbeschrijving is een aan het huurcontract gekoppeld document dat het mogelijk maakt om de staat van de woning en het eventuele meubilair vast te stellen als de huurder intrekt en vertrekt. Bij onderhuur is de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de staat van de woning en is het als onderverhuurder dus sterk aan te raden om gebruik te maken van een plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving prijs hangt af van het feit of je kiest voor een deskundige voor het invullen van het document of ervoor kiest om dit zelf te doen. Met de knop hieronder download je een plaatsbeschrijving voorbeeld in PDF. Het is ook mogelijk om een plaatsbeschrijving in Word te downloaden.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Hoe werkt registratie onderverhuur?

Door de huurcontract registratie kunnen de verhuurder en huurder worden beschermd en kan het contract wettelijk worden erkend.

  • De huurovereenkomst heeft een bepaalde start- en einddatum.
  • De huurovereenkomst is voor iedereen bindend. De personen die het contract hebben ondertekend zijn verplicht het te respecteren.

Wat de onderhuurovereenkomst betreft, zijn de procedures voor het registreren van de huurovereenkomst afhankelijk van het feit of de woonruimte de hoofd- of tweede woning van de onderhuurder is. De onderhuurder zal in elk geval altijd een adreswijziging door moeten voeren. Daarnaast moet je de onderhuur aangeven binnen 2 maanden na ondertekening van het onderhuur contract.

We zetten de verschillen tussen onderverhuur voor een hoofdverblijf of tweede verblijf hieronder op een rijtje.

Registratie onderverhuur
Hoofdverblijf onderhuurderTweede verblijf onderhuurder
  • De inschrijving van de onderhuur moet binnen twee maanden na ondertekening gebeuren.
  • De verantwoordelijkheid voor de inschrijving ligt bij de hoofdhuurder.
  • Registratie is gratis.
  • De inschrijving van de onderhuur moet binnen vier maanden na ondertekening gebeuren.
  • De verantwoordelijkheid voor de inschrijving ligt bij de huurder en onderhuurder.
  • Registratie is niet gratis en komt overeen met 0,2 % van de huur voor de volledige huurovereenkomst.

Energiefactuur bedrijf

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je kosteloos met het afsluiten of opzeggen van al je huishoudelijke contracten!

Energiefactuur bedrijf

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Is borg vereist bij onderverhuur in België?

Borg, ook wel bekend als huurwaarborg, is een bedrag dat doorgaans op de bankrekening wordt geblokkeerd en dat de eigenaar beschermt in geval van materiële schade en / of betaalachterstanden. Als er bij het einde van de huurovereenkomst geen schade is gemeld, kan het volledige bedrag aan de huurder worden teruggegeven. Een huurder kan ten opzichte van de onderhuurder wettelijk een huurwaarborg vragen, ook bij het onderverhuren van een kot.

Of het nu gaat om een verhuur of onderverhuring, de huurgarantie is geen wettelijke verplichting. De meeste verhuurders voeren het echter wel uit. Indien dit het geval is, wordt er niets van de onderhuurder gevraagd aangezien de hoofdhuurder als enige verantwoordelijk is jegens de verhuurder.

Mag je onderverhuren met Airbnb?

Een woning onderverhuren op Airbnb is toegestaan. Er is in dat geval sprake van onderverhuren zonder domicilie, omdat de huurder van de woning niet zijn hoofdverblijfplaats maakt. Er is dan dus ook geen wettelijk schriftelijk contract nodig. Toch zal de hoofdhuurder verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door Airbnb-klanten zijn. Ook in dit geval is het dus aan te raden om gebruik te maken van een onderverhuur contract.

Gevolgen onderverhuren zonder contract?

Onderverhuren zonder contract is enkel mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen en Wallonië zal je de onderverhuur op moeten nemen in een clausule in het huurcontract. Onderverhuur opnemen in het huurcontract is belangrijk om conflicten tussen de verhuurder, huurder en onderhuurder te voorkomen.

Wat te doen bij onderverhuur zonder toestemming?

Indien de huurder van de woning een deel of de gehele woning onderverhuurt terwijl er geen contract is getekend of de verhuurder geen toestemming heeft gegeven, kan de verhuurder ervoor kiezen de huurovereenkomst te beëindigen.

Als de huurder er vervolgens voor kiest de woning niet te verlaten, kan de verhuurder naar de vrederechter te stappen. In het geval dat de vrederechter het huurcontract beëindigd, heeft de onderhuurder het wettelijke recht om actie te ondernemen tegen de huurder van de woning wegens niet-naleving van het huurcontract.

Hoe bewijs je onderverhuur?

Een effectieve aanpak om onderverhuur te bewijzen is het verzamelen van overtuigend bewijsmateriaal. Dit kan bestaan uit schriftelijke verklaringen van betrouwbare getuigen die de onderverhuur hebben waargenomen. Daarnaast zijn fysieke bewijzen zoals foto's waardevol; denk hierbij aan foto's van naambordjes of andere tekenen die duiden op de aanwezigheid van iemand anders dan de hoofdhuurder.

Welke straf staat er op onderverhuren?

In Vlaanderen kan onderverhuren zonder toestemming van de verhuurder als contractbreuk worden beschouwd. De specifieke straf of sanctie kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de voorwaarden van het huurcontract. Over het algemeen kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen en/of juridische stappen ondernemen om schadevergoeding te eisen van de hoofdhuurder. Het is ook mogelijk dat de hoofdhuurder verplicht wordt om de onderverhuurde inkomsten terug te betalen aan de verhuurder.

Onderverhuur contract voorbeeld

Ben je op zoek naar een onderhuur contract voorbeeld? CallMePower heeft gratis een model huurcontract voor je opgesteld. Dit document kan worden gebruikt voor huurovereenkomsten van korte duur in Vlaanderen. Let goed op dat je de bepalingen aanpast aan je specifieke situatie, in dit geval dus onderverhuur.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 49 stemmen vond de informatie nuttig.