Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te verhuizen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je terugbellen door ons.

Huurwaarborg: wanneer en hoeveel moet je betalen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
huurwaarborg

Een huurwaarborg is een som geld die aan het begin van een huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder ter beschikking wordt gesteld. Zo is de verhuurder beschermd tegen eventuele huurschade veroorzaakt door de huurder. In dit artikel lees je alles over de huurwaarborg. Ontdek wanneer de waarborg moet worden betaald, hoeveel hij maximaal mag bedragen en wanneer hij dient te worden vrijgegegeven.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te verhuizen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Hulp nodig met het verhuizen van je contracten? (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je terugbellen door ons.

Wat is een huurwaarborg?

huis met munt

Een huurwaarborg kan ook wel worden beschouwd als een financiële garantie van de huurder tegenover de verhuurder. De waarborg mag door de verhuurder worden gebruikt om eventuele schade berokkend door de huurder te vergoeden. Zo is de verhuurder beschermd wanneer de huurder zijn verplichtingen, zoals vastgesteld in het huurcontract, niet naleeft.

Het is belangrijk om een plaatsbeschrijving op te stellen bij het huurcontract. Enkel met dit document kan worden aangetoond of schade inderdaad berokkend is door de huurder tijdens de huurtermijn. Bij een huurwaarborg zonder plaatsbeschrijving heeft de huurder de mogelijkheid om te weigeren de schade te vergoeden. In dat geval kan de verhuurder enkel (een deel van) de huurwaarborg inhouden als hij op een andere manier bewijst dat de schade is veroorzaakt door de huurder.

Meer weten over de plaatsbeschrijving Wanneer je meer wilt weten over de plaatsbeschrijving, kun je een kijkje nemen op onze pagina over de plaatsbeschrijving voor een gemeubelde woning of de plaatsbeschrijving voor een ongemeubelde woning. Heb je andere vragen? Neem dan telefonisch contact op met een van onze verhuis experts via 📞 02 588 57 14 (doordeweeks van 8 tot 19 uur)!

Is een huurwaarborg verplicht?

Een huurwaarborg is geen verplichting, zolang het niet is opgenomen in het huurcontract. Dit is omdat een huurwaarborg niet wordt opgelegd bij de wet. Het wordt verhuurders echter wel sterk aangeraden om een clausule over de huurwaarborg in het contract op te nemen. Op deze manier is de verhuurder financieel beschermd als de huurder zijn plichten niet volledig nakomt.

Wanneer moet je een huurwaarborg betalen?

In het Vlaams Woninghuurdecreet wordt niks gezegd over het tijdstip van de betaling van de waarborg. Het moment wordt dus onderling bepaald tussen de eigenaar en de huurder, en eventueel vastgelegd in het huurcontract. De verhuurder kan ervoor kiezen om de betaling van de waarborg plaats te laten vinden bij ondertekening van het contract, ongeacht of dit enkele maanden is voor de daadwerkelijke verhuizing.

Welke huurwaarborg mag een verhuurder aanrekenen?

huis en sleutel

De hoogte van de huurwaarborg is afhankelijk van wanneer de huurovereenkomst is gesloten. Bij huurcontracten die zijn gesloten voor 1 januari 2019 bedraagt de huurwaarborg twee maanden huur. In het geval dat er wordt gekozen om de huurwaarborg in meerdere schijven te betalen, bedraagt deze drie maanden huur.

Voor huurcontracten die gesloten zijn na 1 januari 2019 wordt een huurwaarborg van een of twee, en maximaal drie maanden huur aangerekend. Er zijn vier verschillende manieren waarop de betaling van de waarborg kan worden geregeld. Deze manieren kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. De huurder heeft keuze uit de volgende mogelijkheden:

  • De huurder stort een bedrag gelijk aan maximaal drie maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam;
  • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling;
  • De huurder vraagt aan het OCMW om de huurwaarborg voor de schieten;
  • De waarborg wordt via een persoonlijke borgstelling geregeld. Dit kan enkel met toestemming van de verhuurder.

Vlaams woningfonds huurwaarborglening Het kan voorkomen dat je moeite hebt met de betaling van een waarborg ter hoogte van drie maanden huur. In dat geval heb je de mogelijkheid om bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor dit type lening dien je aan enkele voorwaarden te voldoen, zo mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden en kan er geen lening worden vrijgegeven voor een sociale huurwoning.

Een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening

Wanneer er wordt gekozen voor het openen van een geblokkeerde rekening voor de huurwaarborg, staat de rekening op naam van de huurder en wordt hij geblokkeerd voor de gehele duur van de huurovereenkomst. Er zijn meerdere banken waarbij je gratis een geblokkeerde rekening opent, zoals BNP Paribas Fortis. Eveneens kun je bij de bank Belfius Digitaal de huurwaarborg deponeren. Hiervoor dien je wel een bestaande klant te zijn.

Wanneer moet de huurwaarborg worden vrijgegeven?

De huurder moet de huurwaarborg terugkrijgen binnen twee maanden na het einde van de huurovereenkomst. De verhuurder dient voor die tijd te bepalen of de woning in goede staat is afgeleverd, wat blijkt uit de uittredende plaatsbeschrijving. Beide partijen hebben het recht om een externe partij in te huren voor de opstelling van de plaatsbeschrijving.

Er zijn twee situatie´s waarin de huurwaarborg vrijgeven anders verloopt:

  • De verkoop van een verhuurde woning;
  • Het overlijden van de huurder of verhuurder.

Wat gebeurt met de huurwaarborg bij verkoop?

Als een verhuurde woning wordt verkocht, moeten alle betrokken partijen een regeling treffen betreffende de huurwaarborg. In de meeste gevallen betaalt de verkoper de huurwaarborg aan de koper, zodat de nieuwe eigenaar het bedrag op een geblokkeerde spaarrekening kan plaatsen. De nieuwe koper treedt in alle rechten en plichten van de verkoper, en aan het einde van de overeenkomst zal de huurder de huurwaarborg terugkrijgen van de nieuwe eigenaar.

Wat gebeurt met de huurwaarborg bij overlijden?

In het geval van een overlijden van de verhuurder gaat de huurovereenkomst door. De rechten en plichten zoals vastgesteld in het oorspronkelijke contract worden overgenomen door de erfgenamen van de verhuurder. De huurwaarborg zal dus eveneens naar de erfgenamen van de verhuurder gaan.

Bij het overlijden van de huurder stopt automatisch de huurovereenkomst op het einde van de tweede maand na het overlijden. De waarborg zal worden overgemaakt naar de erfgenamen van de huurder. De erfgenamen van de huurder hebben de mogelijkheid om de huur voort te zetten, indien de verhuurder hiermee instemt. In dat geval blijft de huurwaarborg ter beschikking van de verhuurder tot het einde van het huurcontract.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Al je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je terugbellen door ons.

Wat doen als je de huurwaarborg niet terugkrijgt?

Heb je na twee maanden de huurwaarborg nog niet terug? Dan kun je een aanmaning naar de verhuurder sturen per aangetekende brief. Als dit niet helpt, heb je de mogelijkheid om naar de griffie van het vredegerecht te stappen in de gemeente waar de woning zich bevindt om een juridische procedure te beginnen.

In alle gevallen is het belangrijk dat je tijdig aanspraak maakt op de huurwaarborg. Het Vlaamse Woninghuurdecreet bepaalt namelijk dat een rechtsvordering van de verhuurder tot vrijgave van de huurwaarborg in zijn voordeel verjaart. Na slechts één jaar nadat de huurovereenkomst is beëindigd kun je dus niet meer de huurwaarborg opeisen.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 51 stemmen vond de informatie nuttig.