Energiefactuur bedrijf
huurcontract

Vragen over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Bel de experts van CallMePower voor gratis advies!

huurcontract
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter en een van de CallMePower adviseurs belt je later terug!

Hoe en wanneer het huurcontract opzeggen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
huis en contract

Woon jij in een huurwoning en wil je vroegtijdig jouw huurcontract opzeggen? Of zegt de verhuurder het huurcontract vroegtijdig op? Op deze pagina lees je alles over het huurcontract opzeggen. Ontdek wanneer je het huurcontract kunt opzeggen of wat jouw rechten zijn als huurder wanneer het huurcontract beëindigd wordt door de verhuurder. Zo kun je zonder zorgen jouw verhuis voorbereiden.

Waar moet ik op letten bij het huurcontract opzeggen?

huis met sleutels

In principe staat de duur van het huurcontract voor een langere periode vast. Wil jij of jouw verhuurder echter het huurcontract vroegtijdig opzeggen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn mede afhankelijk van het type huurcontract dat je bent aangegaan.

Bij het opzeggen huurcontract wordt er onderscheid gemaakt tussen huurcontracten die vallen onder de huurwetgeving 2019 of erna, en tussen huurcontracten met een duur van drie jaar, negen jaar of levenslang. Daarbij zit er ook een verschil in de rechten tussen huurders en verhuurders. Bij onderverhuur moet de hoofdhuurder de onderverhuurder binnen 15 dagen informeren over de opzegging van het huurcontract. In dit geval kan een huurovereenkomst aanpassing nodig zijn.

Energiefactuur bedrijf
huurcontract

Vragen over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Bel de experts van CallMePower voor gratis advies!

huurcontract
verhuizen water

Heb je een vraag over het huurcontract opzeggen? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter en een van de CallMePower adviseurs belt je later terug!

Huurcontract registeren als huurder

Het is belangrijk om jouw huurcontract te registeren. Dit doe je het beste zo snel mogelijk nadat het huurcontract afgesloten is, al wordt dit meestal door de verhuurder gedaan. Vindt er geen registratie plaats, dan kan dat negatieve gevolgen hebben. De verhuurder kan gemakkelijk een niet geregistreerd huurcontract opzeggen. Zo kun je uit de woning worden gezet als je korter dan zes maanden in de woning woont en de woning wordt verkocht. Woon je al langer dan zes maanden in de woning, ook dan kan zonder contractregistratie een langdurig contract makkelijker opgezegd worden.

Huurcontract registeren als verhuurder

Net als voor de huurder, is het ook voor de verhuurder belangrijk dat het huurcontract geregistreerd wordt. Gebeurt dit niet, dan kan een huurder namelijk een niet geregistreerd huurcontract opzeggen zonder opzegtermijn en -vergoeding. Ook een huurcontract korte duur dat valt onder de huurwetgeving uit 2019 kan zonder opzegtermijn- en vergoeding worden stopgezet. In beide gevallen geldt dat de verhuurder wel op de hoogte moet worden gebracht, maar dat het huurcontract opgezegd kan worden per de eerste van de volgende maand.

Huurcontract opzeggen door huurder

Indien je een huurcontract voor maximaal drie jaar bent aangegaan, dan werkt het opzeggen huurcontract anders dan wanneer je een huurcontract voor negen jaar of levenslang hebt.

FormatDownload link
Opzegbrief huurcontract door huurder - PDF

CallMePower Voorbeeldbrief
Huurcontract Opzeg door Huurder PDF

Opzegbrief huurcontract door verhuurder - PDF

CallMePower Voorbeeldbrief
Huurcontract Opzeg door Verhuurder PDF

Huurcontract opzeggen voor ingangsdatum? Het kan voorkomen dat je van gedachten verandert, en het huurcontract wilt opzeggen na ondertekening of het aangaan van een huurbelofte. Toch kun je niet zomaar een huurcontract opzeggen voor de ingangsdatum. In deze situatie gelden dezelfde opzegtermijn en opzegvergoeding als in elke andere situatie. Een uitzondering kan worden gemaakt bij bijzondere omstandigheden, zoals bedrog.

Huurcontract opzeggen: maximaal drie jaar

Voor een huurcontract van 3 jaar vroegtijdig opzeggen geldt dat als deze voor 1 januari 2019 zijn aangegaan, hij onder de regelgeving van de federale huurwet valt. Deze wet houdt in dat:

 • huurcontracten niet éénzijdig opgezegd kunnen worden;
 • enkel met onderling akkoord het huurcontract door beide partijen opgezegd kunnen worden aan het einde van de looptijd. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden;
 • het huurcontract eindigt altijd op de laatste dag van de vooraf afgesproken huurtijd.

Indien je jouw kortdurige huurcontract na 1 januari 2019 bent aangegaan, dan gelden niet de regels van de federale huurwet maar van het Vlaamse woninghuurdecreet. Hierbij geldt dat:

 • een huurcontract altijd opgezegd mag worden, zonder reden en met een opzegtermijn van drie maanden;
 • er een opzeggingsvergoeding betaald moet worden door de verhuurder. Deze vergoeding is afhankelijk van wanneer je het contract opzegt.
  • Opzeg tijdens eerste jaar van jouw huurcontract: anderhalve maand huur.
  • Opzeg tijdens tweede jaar van jouw huurcontract: eén maand huur.
  • Opzeg tijdens derde jaar van jouw huurcontract: een halve maand huur.

Dit betekent dat je als huurder het huurcontract kunt opzeggen binnen 1 jaar, mits je rekening houdt met de opzegtermijn van drie maanden en de opzegvergoeding.

Huurcontract opzeggen: negen jaar

Voor zowel contracten die zijn aangegaan voor negen jaar als voor huurovereenkomsten die stilzwijgend zijn verlengd, geldt dat jij op elk moment jouw huurcontract kunt opzeggen. Je hoeft hierbij enkel de opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.

Bij een huurcontract van 9 jaar vroegtijdig opzeggen door huurder in de eerste drie jaar van de huurovereenkomst moet er een opzegvergoeding betaald worden. Deze vergoeding is gelijk aan:

 • Eerste jaar van jouw huurcontract: drie maanden huur.
 • Tweede jaar van jouw huurcontract: twee maanden huur.
 • Derde jaar van jouw huurcontract: één maand huur.

Tegen-opzeg bij opzeg huurcontract verhuurder indien de verhuurder het huurcontract vroegtijdig opzegt, dan kun jij een tegen-opzeg van één maand geven. Ongeacht of dit in de eerste drie jaar van jouw huurovereenkomst plaatsvindt of niet, je kunt dan zonder opzegvergoeding de woning na één maand verlaten.

Verlenging huurcontract Zeg je jouw korte huurcontract niet tijdig op, dan wordt deze stilzwijgend verlengd tot een huurcontract van negen jaar. Wanneer jouw langdurige huurcontract niet opgezegd wordt, dan wordt deze nog eens met drie jaar verlengd.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp! (Gratis dienst)

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? De CallMePower-experts helpen je graag verder.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Verhuishulp! (Gratis dienst)

Heb je een vraag over je elektriciteits en/of gascontract? De CallMePower-experts helpen je graag verder.

Huurcontract opzeggen: levenslange huurovereenkomsten

Of je een levenslange huurovereenkomst kunt opzeggen, is afhankelijk van wat er in jouw huurcontract staat. In de meeste gevallen heb je als huurder het recht om het contract op te zeggen, mits je je aan een opzegtermijn van drie maanden houdt. Daarnaast moet je een opzegvergoeding betalen. Lees daarom goed jouw huurcontract door om te zien wat jouw rechten en plichten zijn bij de huur opzeggen.

Opzeg huurcontract door verhuurder

huurcontract

Niet alleen een huurder, ook een verhuurder kan het huurcontract vroegtijdig opzeggen. Hierbij wordt er tevens gekeken naar de duur van het huurcontract, aangezien de regels anders zijn bij kort lopende contracten ten opzichte van langdurige contracten.

Voor huurcontracten van maximaal drie jaar geldt dat een verhuurder het huurcontract niet kan opzeggen. Het maakt hierbij, in tegenstelling tot voor de huurder, niet uit of het huurcontract voor of na 1 januari 2019 is afgesloten.

Anders is het bij een huurovereenkomst van negen jaar. Hierbij kan de
verhuurder, mits rekening houdend met de opzegtermijn van zes
maanden, wel vroegtijdig het huurcontract opzeggen.

Ook een levenslang huurcontract kan door de verhuurder opgezegd worden. Hier dient hij wel een clausule voor op te nemen in het huurcontract. Daarnaast dient hij rekening te houden met een opzegtermijn van drie maanden en een opzeggingsvergoeding als in de eerste drie jaar van de huurovereenkomst het huurcontract wordt beëindigd.

Opzeggen huurcontract voor eigen gebruik

De verhuurder kan een huurcontract opzeggen voor eigen gebruik. Dit houdt in dat hij zelf in de woning wilt gaan wonen of dat familieleden van de verhuurder of diens echtgenoot in de woning gaan wonen. In dit geval moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Indien er een familielid in de woning gaat wonen, moet het familielid een afstammeling, aangenomen kind of bloedverwant in de opgaande lijn of in de zijlijn tot derde graad zijn.
 • Indien er een familielid in het pand wil intrekken, kan dat pas drie jaar na de start van de huurovereenkomst.
 • De verhuurder moet aangeven wie er in de woning gaat wonen en wat diens relatie tot de verhuurder is. De huurder kan een bewijs van verwantschap opvragen.
 • De nieuwe bewoners moeten binnen één jaar in de woning gaan wonen.
 • De nieuwe bewoners moeten minimaal twee jaar in de woning verblijven.

Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan wordt, dan riskeert de verhuurder een boete van achttien maanden huur die aan de huurder betaald dient te worden.

Opzeg huurcontract voor een verbouwing

Als verhuurder kun je alleen het huurcontract opzeggen voor een verbouwing drie jaar nadat het huurcontract is aangegaan. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Het huurcontract opzeggen kan enkel wanneer de woning onbewoonbaar wordt door grondige verbouwingswerken.
 • Er moet bij de opzeg huurcontract een bewijs met de geplande werken toegevoegd worden.
 • De verbouwing moet binnen zes maanden na het opzeggen van het huurcontract beginnen.

Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan worden, kan de huurder een schadevergoeding opeisen. Deze vergoeding is gelijk aan achttien maanden huur.

Opzeg huurcontract zonder reden

Indien de opzeg huurcontract zonder reden gebeurt, dan dient de verhuurder een schadevergoeding aan de huurder te betalen. Tevens geldt hierbij dat het huurcontract opzeggen enkel aan het eind van het derde jaar, aan het eind van het zesde jaar of aan het van het negende jaar gedaan kan worden.

De schadevergoeding die de verhuurder in dit geval aan de huurder moet betalen bedraagt:

 • Opzeg huurcontract na drie jaar: negen maanden huur.
 • Opzeg huurcontract na zes jaar: zes maanden huur.
 • Opzeg huurcontract na negen jaar: geen schadevergoeding.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies over de formaliteiten die komen kijken bij een verhuis!

Huurcontract opzeggen studentenkot

In het huurcontract voor een studentenkot staat aangegeven wat de regelgeving voor het opzeggen van de huurovereenkomst is. De verhuurder en huurder kunnen tevens altijd onderling tot een akkoord komen wat betreft een vroegtijdig einde van het huurcontract. Dit kan het beste schriftelijk vast gelegd worden.

Waar de verhuurder nooit vroegtijdig dit huurcontract kan opzeggen, kan de huurder in drie gevallen het huurcontract opzeggen:

 • Voordat de huurovereenkomst van start is gegaan. Er wordt een opzeggingsvergoeding van twee maanden betaald indien het huurcontract binnen drie maanden van de startdatum wordt opgezegd.
 • Wanneer diens opleiding gestopt is. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden, en tevens dient een bewijs aangeleverd te worden.
 • Wanneer een ouder of voogd overleden is. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden en dat een bewijs van overlijden aangeleverd moet worden.

Verlenging huurcontract studentenkot Een huurcontract voor een studentenkot zal nooit automatisch verlengd worden. Deze eindigt altijd op de datum die in de huurovereenkomst staan.

Opzeg huurcontract voorbeeldbrief

Wil je de huurovereenkomst opzeggen? Dan dien je een aangetekende brief naar jouw verhuurder, en eventuele andere partijen die het huurcontract hebben ondertekend, te versturen. Houd hierbij rekening met de opzegtermijn en dat de brief even onderweg kan zijn voordat die bij de verhuurder aangekomen is, deze tijd tel je er het beste bovenop.

De vorm van de opzegbrief staat niet vast en heeft ook geen voorwaarden, het kan dus ook mondeling gedaan worden. Hoewel de opzegbrief niet uit bepaalde onderwerpen hoeft te bestaan, is het wel aan te raden om de volgende aspecten te benoemen:

 • Naam huurder(s). In het geval dat jij samen met iemand anders een woning huurt, dient het huurcontract opzeggen namens alle huurders gedaan te worden.
 • Adres huurwoning.
 • Einddatum huurcontract door de opzeg huurcontract. Kijk in jouw contract goed na per welke datum je jouw contract kunt opzeggen.
 • De reden van opzeg. Het is niet altijd noodzakelijk voor de huurder, maar kan voor een eventuele vordering vanwege rechtsmisbruik wel handig zijn om te benoemen. Kijk goed naar jouw contract en de voorwaarden voor opzegging om te bepalen of dit wel of niet toegevoegd moet worden.
 • Contactgegevens huurders.
 • Jouw handtekening. In het geval dat een woning meerdere huurders heeft, dienen alle huurders de brief te ondertekenen.
 • Eventuele bewijzen. In sommige gevallen is het nodig om een bewijs bij de verhuurder aan te leveren.

Het is bovendien altijd aan te raden om een bevestiging van ontvangst en een akkoord van de opzeg huurcontract te vragen aan de verhuurder. Hierdoor weet je zeker dat de opzegbrief is aangekomen en je later niet in de problemen komt door nalatigheid.

Huurcontract opzeggen voorbeeldbrief Wil jij binnenkort je huurcontract opzeggen? CallMePower heeft een voorbeeldbrief voor het opzeggen van je huurcontract gemaakt. Download de brief, vul hem Digitaal in en stuur hem op.

Veelgestelde vragen over het huurcontract opzeggen

Wanneer gaat de opzegtermijn in?

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van de opzegbrief door de andere partij.

Kan ik de huur opzeggen per mail?

In Vlaanderen zijn er geen eisen ten opzichte van de vorm waarin je een huurcontract opzegt. Toch wordt het aanbevolen om dit te doen met een aangetekende mail of een mail met een ontvangstbevestiging. Zo heb je schiftelijk bewijs van de opzegging. Zorgt er tevens voor dat je alle belangrijke informatie in de mail vermeldt.

Moet ik een reden opgeven voor het opzeggen van het huurcontract?

Als huurder hoef je geen reden op te geven voor het opzeggen van het huurcontract. Als verhuurder mag je enkel in sommige gevallen het huurconrtact opzeggen. Je bent dan verplicht om de reden op te geven.

Kan de verhuurder de huurprijs nog verhogen tijdens de opzegperiode?

De verhuurder mag tijdens de opzegperiode de huurprijs verhogen, zolang dit gaat volgens de normen van huurindexering. Dit houdt in dat dit enkel eens per jaar mag, op een vast tijdstip en met een vast bedrag.

Wanneer zal ik mijn huurwaarborg terugkrijgen na opzegging van het huurcontract?

Wanneer de woning zich in goede staat bevindt bij het einde van het huurcontract, schrijft de wet voor dat de huurwaarborg binnen twee maanden na dat tijdstip moet worden terugbetaald. Als de verhuurder weigert de huurwaarborg terug te storen, dan kun je naar het vredegerecht stappen in de plaats waar de woning zich bevindt.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 24 stemmen vond de informatie nuttig.