Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

Heb je recht op een verhuisvergoeding?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Verhuisvergoeding

In België worden er verschillende verhuisvergoedingen toegekend aan personen die onder bepaalde voorwaarden verhuizen. In de meeste gevallen zijn ze bedoeld voor personen met een laag inkomen of personen die verhuizen uit een plaats die als onhygiënisch wordt beschouwd. In dit artikel bekijken we alle verhuisvergoedingen, de voorwaarden en procedures.

Wat is een verhuisvergoeding?

Verhuizen in België kan best duur zijn, waardoor het voor sommige huishoudens een grote financiële impact heeft. Een verhuiskostenvergoeding, ookwel verhuispremie genoemd, is een financiële tegemoetkoming die aan bepaalde personen wordt toegekend om hun verhuiskosten gedeeltelijk te dekken.

Verhuisvergoeding in Vlaanderen aanvragen

Om aanspraak te maken op een verhuisvergoeding moet je voldoen aan een aantal zeer specifieke en strenge eisen. In Vlaanderen is er op dit moment geen algemene verhuisvergoeding of verhuiskostenvergoeding die je bij de overheid kan aanvragen. Er zijn enkel verhuisvergoedingen beschikbaar voor zeer specifieke situaties. In welke situaties je recht hebt op een verhuisvergoeding in Vlaanderen, lees je hieronder.

Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

Wat zijn de verhuisvergoeding voorwaarden?

Een verhuisvergoeding is een financiële tegemoetkoming voor het verhuisproces. Deze kan worden toegekend in vier specifieke gevallen:

 1. Bij evacuatie van een onbewoonbare of overvolle woonruimte naar een zogenoemde gezonde woonruimte.
 2. Bij een handicap in ongeschikte woning, waardoor je verplicht moet verhuizen.
 3. Bij een gedwongen (tijdelijke) verhuis door de gemeente.
 4. Bij een sloop of renovatie van de bestaande woning.
 5. Als je dakloos bent en naar een veilige woning gaat verhuizen.

Indien één van de bovenstaande situaties van toepassing is, zal je rekening moeten houden met enkele aanvullende criteria om in aanmerking te komen voor de verhuisvergoeding, namelijk:

 • Je bent meerderjarig of geëmancipeerd minderjarig.
 • Je bent geen eigenaar van onroerend goed en staat ook niet op het punt dat te worden.
 • Je jaarinkomen is lager dan € 14.500 voor een alleenstaande (+ € 2.700 per kind ten laste) en € 19.900 voor samenwonenden (+ € 2.700 per kind ten laste).

Voorwaarden woonruimte verhuisvergoeding

Een voor de voorwaarden voor de premie is dus het hebben van een laag inkomen. Daarnaast moet ook de woning die je wilt verlaten en de woning waar je naartoe wilt verhuizen aan bepaalde voorwaarden voldoen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Voorwaarden woning verhuisvergoeding
Oude woningNieuwe woning
 • De accommodatie moet op bevel van de burgemeester of de Vlaamse regering als onbewoonbaar of overvol worden erkend;
 • Je moet minimaal één jaar woonachtig in de woning zijn geweest en de woning moet door de Dienst Wonen, een organisatie die zich inzet voor het recht op behoorlijke huisvesting, als onbewoonbaar, overvol of niet geschikt voor jouw toestand zijn erkend.
 • Als je een onhygiënische of ongeschikte woning verlaat, moet de nieuwe woning aan alle minimumnormen voor gezondheid, oppervlakte en bewoonbare kamers voldoen. De Dienst Wonen komt na de intrek langs om te controleren of de nieuwe woning aan de gestelde eisen voldoet;
 • Als de nieuwe huisvesting verbeterd kan worden, heb je zes maanden de tijd om werkzaamheden uit te voeren zodat de woning kan voldoen aan de eisen.

Eenmaal in de nieuwe woning zal je akkoord moeten gaan met een aantal voorwaarden om de vergoeding te ontvangen. Deze zijn:

 • Je mag niet onderverhuren;
 • Eventuele bezoeken van de afdeling Huisvesting moeten worden geaccepteerd;
 • De nieuwe woning mag niet overvol worden als er nieuwe bewoners in de woning intrekken.

Hoe hoog is de verhuisvergoeding?

De hoogte van de verhuisvergoeding is afhankelijk van het soort hulp dat wordt aangevraagd, of het nu hulp bij verhuizen of hulp bij huren is. Daarnaast kan de verhuisvergoeding ook sterk verschillen afhankelijk van de reden van de verhuizing en het Gewest waar je woonachtig bent. Wij raden dus sterk aan om contact op te nemen met de gemeente als een van de hierboven genoemde situaties van toepassing is.

Een verhuisvergoeding ligt ongeveer rond de € 400. De verhuisvergoeding kan met 20 % of € 80 toenemen voor elk ten laste komend kind en voor elke ten laste komende gehandicapte.

Is de verhuisvergoeding belastingvrij? Wanneer je in België een verhuisvergoeding ontvangt, dan hoef je hier geen belasting over te betalen. Ditzelfde geldt voor de installatiepremie.

Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

Hoe werkt de verhuisvergoeding werkgever?

We kunnen een onderscheid maken tussen een verhuisvergoedingen voor particulieren en voor zakelijke verhuisvergoedingen. Het kan voorkomen dat je moet verhuizen voor professionele doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verhuizing naar een andere locatie. In dit geval kan je soms bij je werkgever aanspraak maken op een verhuisvergoeding.

Hoogte verhuisvergoeding werkgever

huis met sleutels

In België zijn werkgevers niet verplicht om een verhuisvergoeding aan te bieden bij een noodzakelijke verhuis. Indien je recht hebt op een verhuisvergoeding van je werkgever kan dit opgenomen zijn in je arbeidscontract. Ga hierover met je werkgever in gesprek.

In Nederland is het in meerdere gevallen wel mogelijk in aanmerking te komen voor een verhuisvergoeding door de werkgever, zoals bij een verhuizing dichterbij de locatie van het bedrijf. De verhuisvergoeding is een bedrag van maximaal € 7.750.

De installatiepremie België 2024

Het is praktisch onmogelijk om te verhuizen zonder geld. Wanneer je dakloos bent en naar een veilige woning gaat verhuizen heb je recht op een type verhuisvergoeding, genaamd installatiepremie. Dit is een verhuispremie uitgekeerd door het OCMW. Om deze verhuispremie van het OCMW premie te ontvangen moet je aan de volgende drie criteria voldoen:

 • Je ontvangt een leefloon of ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. Als je werkt moet het inkomen lager zijn dan 110 % van het leefloon.
 • Je hebt een woning / sociale woning gevonden, waarin je alleen woont of samen met mensen die je vrij hebt gekozen.
 • Je hebt nooit eerder een installatiepremie ontvangen.

Hoe installatiepremie aanvragen?

Een installatiepremie aanvragen doe je door contact op te nemen met het OCMW in de gemeente waarheen je van plan bent om te verhuizen. Een maatschappelijk werker zal vervolgens controleren of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Je moet hierbij tenminste een foto van je identiteitskaart en een foto van het huurcontract kunnen laten zien.

Bedrag installatiepremie 2024

De installatiepremie is evenhoog als een maand het bedrag van het leefloon categorie ´personen met gezinslast´. In 2023 is dit € 1.707,11. Je zult het bedragt ontvangen wanneer je de nieuwe woning betrekt.

Geen recht op verhuisvergoeding, wat nu?

Indien je geen recht hebt op een verhuisvergoeding zijn er wel een aantal andere stappen die je kunt ondernemen door te besparen op de kosten tijdens en na je verhuis. We zetten hieronder meerdere mogelijkheden op een rijtje.

Huurtoeslag aanvragen op de huurkosten

Indien je een laag inkomen hebt en verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je onder enkele voorwaarden huurtoeslag, oftewel een huursubsidie, ontvangen. Voor huurtoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent onlangs verhuisd naar een huurwoning.
 • De woning is van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent verhuisd van een slechte of ongeschikte woning naar een goede, geschikte huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en gaat nu verhuizen naar een huurwoning.

Sociaal tarief energie, internet en telefonie

Een zeer gemakkelijke manier om te besparen op je maandelijkse lasten is door het sociaal tarief energie en het sociaal tarief telecom. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op deze sociale, lage tarieven.

Erkend zijn als ofwel een federale beschermde klant of als regionale beschermde klant. Het tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. De federale overheid bepaalt wie er binnen de categorieën van de beschermde klanten valt en dus recht heeft op het sociale tarief.

Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de verhuisvergoeding?

Bel de verhuis-experts van CallMePower voor advies over alle contracten voor je verhuis (huur, energie, telecom, verzekeringen).

Kiezen van een goedkope energieleverancier en telecom provider Indien je geen recht hebt op het sociaal tarief, is het sterk aan te raden om te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier en een goedkope telecom provider. Zo kun je alsnog geld besparen na je verhuis. Uit onderzoek van de CREG blijkt dat de goedkoopste energiecontracten slechts 6 % van de markt vertegenwoordigen. Besparen is dus zeker mogelijk, maar je zal wel moeten vergelijken!

Besparen op je verzekeringen

Een verzekering kan ook een grote impact op je maandelijkse kosten hebben. Vaak dekken verzekeringen onderdelen die helemaal niet belangrijk zijn, waardoor de kosten onnodig hoog zijn. Het hebben van onder andere een voordelige brandverzekering kan een groot verschil maken! Uiteraard zal je nog steeds voor de belangrijke zaken gedekt zijn, ook als het tarief voordeliger is.

Premiezoeker Vlaanderen

Premiezoeker is een instrument waarmee je kunt bekijken of je recht hebt op premies, subsidies of andere steunmaatregelen van de Vlaamse overheid wanneer je een woning wilt huren, bouwen of verbouwen. Op Premiezoeker heb je de mogelijkheid om gericht via categorieën en filters te zoeken naar de premie die je zoekt. Woon je in Vlaanderen, en wil je controleren of je recht hebt op een bepaalde vergoeding? Dan is Premiezoeker een handige oplossing.

Voorkom onvoorziene kosten met een plaatsbeschrijving

Als je een huurcontract aangaat, is het sterk aan te raden om ook een plaatsbeschrijving op te maken. In dit document is de staat van de woning en het meubilair vastgelegd, zodat je bij het opzeggen van je huurcontract en uittreding van de woning niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade die je niet zelf hebt veroorzaakt.

Download de plaatsbeschrijving gratis Plaatsbeschrijving bij intrede
Plaatsbeschrijving bij vertrek

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 54 stemmen vond de informatie nuttig.