Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de huurpremie of huursubsidie?(Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de huurpremie of huursubsidie?(Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Huursubsidie aanvragen in Vlaanderen

Geactualiseerd op
minuten lezen
Huursubsidie

Overweeg je te verhuizen naar een nieuwe gehuurde woning? Dan is het de moeite waard om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor huursubsidie. In deze tekst bespreken we de diverse vormen van huursubsidie, de bedragen, aan welke voorwaarden je moet voldoen hoe je een aanvraag voor huurondersteuning kunt indienen. Bovendien leggen we het onderscheid uit tussen huursubsidie en huurpremie.

Wat is huursubsidie?

Het huren van een woning kan in sommige gevallen best prijzig zijn. Zeker met de hoge huurprijzen op dit moment komt het voor dat huishoudens met een bescheiden inkomen moeite hebben met het betalen van de huur. Bij een verhuizing naar een nieuwe huurwoning is er voor deze huishoudens een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid beschikbaar, namelijk de huursubsidie.

Huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de huurpremie of huursubsidie?(Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

huis en geld
selectra logo

Heb je een vraag over de huurpremie of huursubsidie?(Gratis dienst)

Bel een van de CallMePower adviseurs voor meer informatie.

Verschil huursubsidie, huurtoeslag en huurpremie?

Huursubsidie en huurtoeslag zijn hetzelfde. Beiden zijn tegemoetkomingen van de overheid voor huishoudens die moeite hebben met het betalen van de huurprijs. De huursubsidie en huurtoeslag verschillen echter wel van de huurpremie.

Een huurpremie kun je aanvragen wanneer je meer dan vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. Het ontvangen van een huurpremie en een huursubsidie op hetzelfde moment is niet mogelijk. Indien je op dit moment een huurpremie ontvangt en een huursubsidie aanvraagt, zal de huurpremie automatisch stop worden gezet.

Wat zijn de voorwaarden voor huursubsidie aanvragen?

Niet iedereen kan huursubsidie, ofwel huurtoeslag, aanvragen. Om deze tegemoetkoming te ontvangen moet je voldoen aan een aantal strenge voorwaarden betreffende je inkomen, het eigendom, de oude en de nieuwe woning. In dit onderdeel bekijken we de belangrijkste huursubsidie voorwaarden in Vlaanderen. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden ga je naar de website van wonenvlaanderen.be.

Vergeet niet dat bij een huurwoning het huurcontract registreren en het afsluiten van een brandverzekering huurder van groot belang is.

Vorwaarden huursubsidie: het inkomen

Bij het aanvragen van de huursubsidie wordt er gekeken naar het gezamenlijke jaarinkomen van het gehele huishouden. Het gezamenlijke jaarinkomen betreft de som van de volgende inkomsten van alle personen in het huishouden:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen;
 • afzonderlijk belastbare inkomsten;
 • leefloon;
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • inkomsten van werk uit beroepen vrijgesteld van belasting in het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. In 2024 is het gezamenlijke jaarinkomen voor het aanvragen van een huursubsidie maximaal:

 • € 28.105 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • € 30.416 voor een alleenstaande met een handicap;
 • € 42.165 voor een gezin, te verhogen met € 2.356 per persoon ten laste.

In enkele gevallen kan een persoon vallen onder de verantwoordelijkheid van een volwassene. In de volgende gevallen is een persoon ten laste toepasbaar:

 • een kind dat bij de huurder gedomicilieerd is en minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
 • het kind van de huurder dat niet op het huuradres gedomicilieerd is, maar wel op regelmatige basis bij de huurder verblijft of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • een persoon die wordt beschouwd als gehandicapt of bij de start van het pensioen gehandicapt was.

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

CallMePower helpt je gratis in één telefoongesprek met alle formaliteiten die komen kijken bij een verhuis.

Ga je binnenkort verhuizen? (Gratis dienst)

CallMePower helpt je gratis in één telefoongesprek met alle formaliteiten die komen kijken bij een verhuis.

Voorwaarden voor huursubsidie: het eigendom

Bij het aanvragen van een huursubsidie wordt er ook gekeken naar de bezittingen. Indien je een huursubsidie aanvraagt, mag je geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben.

Er zijn echter twee uitzonderingen waarin het wel mogelijk is een huursubsidie aan te vragen als je een woning in eigendom hebt. Dit is als de woning maximaal twee maanden voor de aanvraagdatum onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard, waardoor de woning moest worden ontruimt. De tweede uitzondering is als de woning in een bestemmingszone in België ligt waar wonen niet is toegestaan.

Voorwaarden voor huursubsidie: oude woning

Om een huursubsidie aan te vragen moet de woning die je verlaat in ieder geval voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • de woning ligt in Vlaanderen en is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard;
 • het pand waarin je woont ligt in Vlaanderen en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals een garage;
 • de oude woning is gelegen op een camping en was sinds 2001 de hoofdverblijfplaats;
 • de oude woning is gesloopt;
 • als één van de bewoners minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft en de woning hier niet op is aangepast.

Bij het aanvragen van de huursubsidie kan het ook zijn dat er geen voorwaarden gelden voor de woning die je verlaat. DIt is als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor of als je een installatiepremie hebt ontvangen na enige tijd dakloos te zijn geweest.

Huurcontract nog niet opgezegd? Een huurcontract opzeggen is noodzakelijk voordat je gaat verhuizen. Bekijk onze huurcontract opzegbrief voor een voorbeeld van een schriftelijke beëinDiging.

Voorwaarden voor huursubsidie: nieuwe woning

Ook de nieuwe woning moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een huursubsidie. Ten eerste moet de nieuwe huurwoning in Vlaanderen liggen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse huursubsidie. Daarnaast mag dit geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn en moet de woning voldoen aan alle veiligheidsnormen.

Ook de huurprijs is van belang bij het aanvragen van een huursubsidie. Deze mag namelijk niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Bij het aanvragen van de huursubsidie wordt er gekeken naar de huurprijs zoals opgegeven in het huurcontract, zonder bijkomende kosten. De maximale huurprijs is:

 • € 639,78 per maand voor een zelfstandige woning;
 • € 703,75 per maand voor een zelfstandige woning in gemeenten met een uitzondering;
 • € 511,82 per maand voor een kamer
 • € 563,00 per maand voor een kamer in gemeenten met een uitzondering.

Bekijk de gemeenten met een uitzondering op de website van Wonen-Vlaanderen.

De maximale huurprijs mag worden verhoogd met 20 % per persoon ten laste, met een maximale verhoging van 50 %. Deze maximale verhoging wordt bereikt bij drie personen.

Verhuizen naar een nieuwe huurwoning? Het is aan te raden om gebruik te maken van een plaatsbeschrijving bij een verhuis naar een huurwoning. Er is een verschil tussen een plaatsbeschrijving gemeubelde woning en een plaatsbeschrijving ongemeubelde woning.

Hoe huursubsidie aanvragen?

De huursubsidie aanvragen zal je moeten doen bij Wonen Vlaanderen. Allereerst moet je enkele documenten invullen, waarna je deze kunt mailen naar Wonen Vlaanderen. Binnen uiterlijk één maand na de aanvraag, ontvang je een bericht of het dossier volledig is. Indien het dossier volledig is, ontvang je binnen drie maanden een beslissing met het huursubsidie bedrag.

Voor personen die op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn, is het aan te raden om een medisch attest ingevuld door een huisarts toe te voegen.

De documenten die nodig zijn voor het indienen van een huursubsidie aanvraag zijn terug te vinden op de Vlaamse huursubsidie website.

Wanneer moet je huursubsidie aanvragen? Je doet een aanvraag voor huursubsidie nadat je verhuisd bent. Je hebt hier negen maanden nadat het huurcontract van start is gegaan de tijd voor. Als je een woning huurt via een sociaal verhuurkantoor, dan heb je langer dan deze negen maanden de tijd.

Hoe huursubsidie aanvragen in Antwerpen?

De huursubsidie in Antwerpen valt onder dezelfde huursubsidie die hierboven is besproken. Indien je woonachtig bent in Antwerpen of in een van de omliggende gemeenten, valt de huursubsidie hoger uit.

Dit betreft de volgende gemeenten rondom Antwerpen: Antwerpen en de omliggende gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.

Het aanvragen van een huursubsidie in Antwerpen verloopt via dezelfde procedure zoals hierboven uitgelegd.

Alles over een verhuis regelen in Antwerpen

Ga je naar Antwerpen of in Antwerpen verhuizen? Het regelen van een verhuis kan soms best lastig zijn, aangezien je met een groot aantal zaken rekening moet houden.

Betreffende je energiecontract moet je twee belangrijke zaken rekening houden, namelijk het invullen van het energieovernamedocument en de keuze of je gaat overstappen of klant blijft bij je huidige leverancier. Bekijk bijvoorbeeld de Eneco Antwerpen informatiepagina of de ENGIE Antwerpen informatiepagina om meer te weten te komen over het aanbod in Antwerpen en omgeving.

Bespaar op je huishoudelijke contracten! (Gratis dienst)

Bel de adviseurs van CallMePower om te besparen op je energiecontract, telecom en verzekeringen.

Bespaar op je huishoudelijke contracten! (Gratis dienst)

Bel de experts van CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen.

Wat is het huursubsidie bedrag in Vlaanderen?

Het huursubsidie bedrag dat je van de Vlaamse overheid ontvangt in 2024 bestaat uit twee verschillende delen, namelijk de huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Deze installatiepremie wordt ook wel een verhuispremie genoemd en bedraag drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

In Vlaanderen bedraagt de huursubsidie 75 % van de maximale huurprijs, verminderd met 1/55 van het gezamenlijke jaarinkomen. De huursubsidie bedraagt maximaal:

 • € 177,76 per maand, verhoogd met € 29,63 per persoon ten laste;
 • € 195,54 per maand, verhoogd met € 32,59 per persoon ten laste in gemeenten met een uitzondering.

Elk jaar wordt het huursubsidie bedrag opnieuw berekend op de startdatum van de huursubsidie.

Hoe contact opnemen over huursubsidie?

Heb je nog meer vragen over de huursubsidie, die niet op deze pagina worden beantwoord? Dan is het een goed idee om contact op te nemen met de Vlaamse overheid. Je vindt het telefoonnummer in onderstaande tabel.

Telefoonnummer huursubsidie
NummerDetails
Telefoonnummer Vlaamse overheid1700
Telefoonnummer informatie verhuizen
Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 27 stemmen vond de informatie nuttig.