Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Intredende plaatsbeschrijving voor huurwoning (PDF)

Geactualiseerd op
minuten lezen
Plaatsbeschrijving document

Wanneer je een woning huurt of verhuurt ben je wettelijk verplicht om de conditie van de woning schriftelijk vast te stellen door middel van een intredende plaatsbeschrijving. Dit document geeft een nauwkeurige beschrijving van de staat waarin de huurwoning en inboedel zich bevindt bij intrede van de nieuwe huurder. In dit artikel lees je waarom en wanneer een intredende plaatsbeschrijving moet worden opgesteld, en kun je gratis een voorbeeld van het document downloaden.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Wat is een intredende plaatsbeschrijving?

contract met pen

Een intredende plaatsbeschrijving is een document dat dient als bescherming voor zowel de verhuurder als de huurder. Deze plaatsbeschrijving wordt bij intrede van de woning, dus voor de verhuizing van de nieuwe huurder, opgesteld om te voorkomen dat er later onterecht vingers worden gewezen in het ongelukkige geval dat iets beschadigd is geraakt. Het bevat een specifieke omschrijving van de woning en de aanwezige materialen.

Plaatsbeschrijving bij intrede huurwoning

Zal er een nieuwe huurder je huurwoning bewonen? Of zal je zelf verhuizen naar een nieuwe huurwoning? Of je nu huurder of verhuurder bent, je bent wettelijk verplicht om de plaatsbeschrijving in te vullen. Een begin maken aan het opstellen van dit document, bij de aanvang van de huur, is na het volgen van onze tips zo lastig niet. Gebruik ons model plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur, helemaal gratis!

Het opstellen van de intredende plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht. Daarnaast kun je ervoor kiezen om ook bij vertrek een plaatsbeschrijving op te stellen, ofwel de uittredende plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving bij vertrek

Ben je van plan om de woning die je huurt te verlaten? Of trekt de huurder weg uit het pand dat je aan hem of haar verhuurt? Vergeet dan niet de uittredende plaatsbeschrijving op te stellen en leef de regels na! Wij stellen voor huurders en verhuurders een handig en gratis exemplaar van dit document beschikbaar voor als de huurperiode van de woning wordt opgezegd of afloopt.

Plaatsbeschrijving aanvang vergelijken met einde huur Vergelijk de opgestelde plaatsbeschrijvingen met elkaar. De intredende plaatsbeschrijving die is opgemaakt bij aankomst van de huurder, en de uittredende plaatsbeschrijving die is opgemaakt bij het einde van het huurcontract. Verkeren de woning en de inboedel in dezelfde staat als aan het begin van de huurperiode?

Hoe maak je een intredende plaatsbeschrijving op?

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn, elk onderdeel en gegeven van de woning moet nauwkeurig opgelijst en beschreven worden. De plaatsbeschrijving brengt bijgevolg de evolutie van de staat van de woning in kaart. Indien correct en volledig opgesteld, voorkomt dit document geschillen tussen de huurder en verhuurder. Voor een gemeubelde woning is naast de beschrijving van de woning (vloeren, plafonds, wanden, vensters, luiken, etc.) óók een inventarisatie van de inboedel vereist (meubelen, huishoudtoestellen, beddengoed, vaatwerk, etc.).

De ondertekening van de plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving moet ontegenstrijdig zijn. Dit betekent dat ze moet worden goedgekeurd, gedateerd, en ondertekend door beide partijen, zijnde verhuurder of eigenaar en de huurder. Bij afwezigheid van een van beide partijen moeten ze een vertegenwoordiger afvaardigen. Doet een deskundige de plaatsbeschrijving, dan gebeurt dit met toestemming van de twee partijen en wordt dit vermeld in de huurovereenkomst.

Intredende plaatsbeschrijving opstellen door een deskundige

vrouw met document

Voor de plaatsbeschrijving bij aankomst én bij vertrek moeten zowel de huurder als de verhuurder/eigenaar aanwezig zijn. Kan een van de twee partijen niet ter plaatse zijn, dan dienen ze een vertegenwoordiger af te vaardigen die het document in hun naam ter goedkeuring ondertekend.

  • Soms doen huurder en verhuurder in onderling overleg een beroep op een deskundige voor de opmaak van de plaatsbeschrijving. Dit is echter niet verplicht.

Een derde partij doet een objectieve en neutrale vaststelling van de feitelijke situatie van de woning. Vooral voor een gemeubelde woning mag de deskundige geen enkel detail over het hoofd zien, en moet hij elk onderdeel en gegeven nauwkeurig vermelden en omschrijven. Je kan het beste beroep doen op dezelfde expert voor zowel de opmaak bij aankomst als de opmaak bij vertrek. Zo ben je er zeker van dat er een uniforme beschrijving wordt opgesteld.

De kosten van de intredende plaatsbeschrijving

In het geval dat de keuze wordt gemaakt om een deskundige in te schakelen, dienen beide partijen de helft bij te dragen aan de intredende plaatsbeschrijving prijs. Het kan ook voorkomen dat iedere partij apart zijn eigen expert inschakelt. In dat geval draagt iedere partij ook apart de kosten van de plaatsbeschrijving.

De prijs voor het invullen van een plaatsbeschrijving door een deskundige kan in het Vlaams Gewest best verschillen. De oppervlakte van de te evalueren woning heeft ondermeer ook een invloed op het kostenplaatje. Voor de expertise van een gemeubeld appartement moet je rekenen op gemiddeld 400 euro (inclusief BTW). Een plaatsbeschrijving door een expert voor een gemeubeld woonhuis, kost gemiddeld 500 euro (inclusief BTW).

Bespaar kosten en download onze gratis plaatsbeschrijvingDownload hier ons gratis gedetailleerd model van plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur. Zo kun je direct zonder extra kosten de plaatsbeschrijving opstellen. Let erop dat bij het invullen van dit document zowel de huurder als verhuurder aanwezig moeten zijn.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Achteraf geschil over de plaatsbeschrijving huurwoning

Het kan uiteraard gebeuren dat er onenigheid bestaat tussen de partijen over de plaatsbeschrijving huurwoning. Problemen van deze aard komen meestal voor bij het einde van de huur. Zo kan het voorkomen dat een huurder die schade heeft toegebracht aan de woning geen handtekening wil zetten onder de plaatsbeschrijving bij vertrek. Het komt gelukkig niet veel voor, maar de hurende partij kan ook een deel van de inboedel hebben verduisterd. Eveneens kan er andersom een conflict ontstaan en zo kan het zijn dat de verhuurder als zijn of haar huurder het pand wil verlaten de huurwaarborg (deels) inhouden.

Voorkomen van conflicten over plaatsbeschrijving huurwoning

Je kunt stappen zetten om de kans om conflicten te minimaliseren. Zo ga je altijd zorgvuldig te werk: als verhuurder is het namelijk niet toegestaan om zonder goedkeuring van de vrederechter de huurwaarborg in te houden. Probeer daarom van tevoren duidelijke afspraken te maken over wat er zal gebeuren in het geval van schade of vermissing van meubilair. Zorg ervoor dat deze afspraken schriftelijk vastgelegd worden in het huurcontract.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 40 stemmen vond de informatie nuttig.

Lees meer over de plaatsbeschrijving