Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Plaatsbeschrijving voorbeeld (gratis download)

Geactualiseerd op
minuten lezen
Plaatsbeschrijving word

Een plaatsbeschrijving is een juridisch document dat de staat van een woning en bijbehorende uitrusting beschrijft bij aanvang van het huurcontract. Er is geen officiële vorm voor de plaatsbeschrijving, het is dus je eigen verantwoordelijkheid om deze op te stellen. Download gratis ons plaatsbeschrijving voorbeeld als Word- of PDF-document en vul de vereiste gegevens in.

Plaatsbeschrijving voorbeeld downloaden

Bij een verhuizing naar België of een verhuizing binnen België is de plaatsbeschrijving een essentieel document. Hierin worden, in samenspraak tussen huurder en verhuurder, alle details vastgelegd over de staat van de woning bij ten tijde van de overdracht. Je hoeft echter niet zelf het document op te stellen. Via de onderstaande knop kun je ons plaatsbeschrijving voorbeeld gratis downloaden.

Plaatsbeschrijving voorbeeld downloaden als PDF- of Word-bestand? Het plaatsbeschrijving voorbeeld downloaden als Word bestand staat je toe het document digitaal in te vullen. Wel zo makkelijk als je het niet direct kan uitprinten. Heb je liever de PDF versie? Ook de plaatsbeschrijving PDF document is gratis te downloaden.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Hoe voorbeeld plaatsbeschrijving invullen?

Volgens Artikel 1730 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek dient de plaatsbeschrijving te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn.
  • De plaatsbeschrijving dient ontegenstrijdig opgesteld te zijn.
  • De plaatsbeschrijving dient schriftelijk opgemaakt te worden.

Daarnaast dien je twee maal een plaatsbeschrijving op te stellen. Zo is het belangrijk om te zorgen voor een plaatsbeschrijving bij intrede van de woning, en een plaatsbeschrijving bij einde huur. Alleen door het opstellen van de plaatsbeschrijving op beide momenten kun je controleren of de woning zich in dezelfde staat bevindt.

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn

Ga je verhuizen of ben je reeds verhuisd naar een andere huurwoning? Een plaatsbeschrijving moet met zorg ingevuld worden. Het is belangrijk om - zowel bij aankomst als bij vertrek - duidelijk en in detail de staat te beschrijven waarin het woongebouw en zijn uitrusting zich bevinden. Het is belangrijk dat het document een volledig beeld schetst van de huidige staat van het gehuurde goed.

Het is een goed idee om te zorgen voor een voorbeeld plaatsbeschrijving met foto's. Dit is in het specifiek het geval waarin er sprake is van schade. Op die manier is er duidelijk bewijs van de staat van de woning en bijbehorende uitrusting bin intrede.

De plaatsbeschrijving dient ontegenstrijdig opgesteld te zijn

Een plaatsbeschrijving ontegenstrijdig invullen betekent dat de twee partijen – verhuurder / eigenaar en huurder – de vaststellingen in de plaatsbeschrijving dienen te erkennen en goed te keuren, het document te dateren en te ondertekenen. Op deze manier wordt het oplossen van eventuele geschillen later een stuk eenvoudiger. Is er een expert aangesteld voor de plaatsbeschrijving, dan dienen de verhuurder / eigenaar en de huurder deze procedure goed te keuren en te vermelden in de huurovereenkomst.

Energieovernamedocument nodig? De EAN-codes noteren en het doorgeven van de meterstanden doe je met het energieovernamedocument. Download het energieovernamedocument gratis voor alle energieleveranciers.

Hoeveel kost het plaatsbeschrijving voorbeeld?

Je kunt ons voorbeeld van een plaatsbeschrijving kosteloos downloaden. Het invullen van de plaatsbeschrijving is ook kosteloos wanneer de huurder of verhuurder ervoor kiest om dit zelf te doen. Indien zowel de verhuurder als de huurder afzonderlijk een expert inschakelen, dragen zij elk de kosten of honoraria van hun eigen expert. Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze plaatsbeschrijving prijs pagina.

Alles over het huurcontract Bij een verhuis naar een huurwoning ben je verplicht om een huurcontract op te stellen. Download gratis ons huurcontract voorbeeld zodat je precies weet wat er in het contract dient te staan, dat scheelt veel tijd! Heb je vragen over het huurcontract, of andere formaliteiten die komen kijken bij een verhuis? Neem dan contact op met een van onze verhuis experts door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

Energiefactuur bedrijf
telefoon verhuizen

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies!

document
verhuizen water

Vragen over het huurcontract? (Gratis dienst)

Neem contact op met CallMePower voor gratis advies!

Kosten expert inschakelen plaatsbeschrijving

In sommige gevallen mandateren de verhuurder en de huurder in onderling overleg een deskundige voor de plaatsbeschrijving. Dit is echter niet verplicht. Weinig problemen ontstaan doorgaans bij huurcontract aanvang, maar bij de huurcontract opzegging kunnen twistpunten ontstaan over bijvoorbeeld schade en huurwaarborg. Een derde partij voor de plaatsbeschrijving waarborgt objectiviteit en voorkomt latere geschillen.

Er zijn geen vaste tarieven of erelonen voor de opmaak van een plaatsbeschrijving door een deskundige. Zo hebben de oppervlakte en de complexiteit van het te evalueren woongebouw onder meer invloed op het kostenplaatje.

Voor een appartement moet je rekenen op ongeveer € 300 (btw inbegrepen). Een plaatsbeschrijving van een huis kost gemiddeld € 400 (btw inbegrepen).

Hoe moet je een deskundige voor een plaatsbeschrijving inschakelen?

Je kunt een beroep doen op een landmeter-expert, een architect of een immobiliënkantoor voor de plaatsbeschrijving van je woning. Een notaris kan in sommige gevallen ook worden aangesproken. Idealiter doe je beroep op dezelfde deskundige voor de plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de huurovereenkomst. Deze neutrale derde zal, op basis van de plaatsbeschrijving bij aankomst, objectief kunnen oordelen of de woning al dan niet in goede staat wordt achtergelaten.

Vond je deze informatie nuttig? 0% van de 0 stemmen vond de informatie nuttig.

Lees meer over de plaatsbeschrijving