U bent hier

Model Plaatsbeschrijving: gratis voorbeeld te downloaden in WORD formaat!

Verhuizen? Regel vlot en snel je gas en elektriciteit!
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren om je energieverhuis te regelen!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Verhuizen?
Bel ons gratis en we regelen jouw energie!

☎ 02 588 03 92

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

plaatsbeschrijving word document

Wat is een plaatsbeschrijving? De plaatsbeschrijving is een wettelijk document. Het beschrijft in detail de staat van een woning en haar uitrusting bij aanvang en einde van de huurovereenkomst. We onderscheiden twee types: de plaatsbeschrijving bij de aankomst van de huurder en de plaatsbeschrijving bij vertrek uit de woning. De plaatsbeschrijving is een officieel document dat met zorg dient opgesteld om eventuele geschillen te voorkomen tussen de huurder en de verhuurder. 

Model plaatsbeschrijving

Download en maak gratis gebruik van ons
model plaatsbeschrijving in Word-formaat!


✓ Download
Plaatsbeschrijving WORD

Wat moet er in een plaatsbeschrijving bij aankomst en vertrek van een huurder staan?

Volgens Artikel 1730 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek dient de plaatsbeschrijving te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. De plaatsbeschrijving is echter verschillend voor elk type woning. Zo zijn ervoor een gemeubeld huis of appartement meer elementen op te lijsten en te evalueren (inventaris en beschrijving van de meubelen,..) dan voor een ongemeubelde woning. Ook de oppervlakte en het aantal vertrekken of woonruimtes spelen een rol bij de plaatsbeschrijving.

Energieovernamedocument nodig? Moet je ook het energiovernamedocument invullen? Op deze pagina kun je het verhuisformulier voor gas en elektriciteit gratis downloaden!

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn

Een plaatsbeschrijving moet met zorgen in alle ernst gebeuren. Het is belangrijk om - zowel bij aankomst als bij vertrek - klaar en duidelijk en in detail de staat te beschrijven waarin het woongebouw en zijn uitrusting zich bevinden. Deze vaststelling gebeurt in aanwezigheid van zowel de verhuurder als de huurder, en voorkomt geschillen aan het einde van de huurovereenkomst. Een gemeubeld pand vraagt dan weer een meer uitgebreide beschrijving dan een ongemeubelde woning of appartement.

De plaatsbeschrijving dient ontegenstrijdig opgesteld te zijn

Dit betekent dat de twee partijen – verhuurder/eigenaar en huurder – de vaststellingen in de plaatsbeschrijving dienen te erkennen en goed te keuren, het document te dateren en te ondertekenen.Op die manier wordt het oplossen van eventuele geschillen later een stuk eenvoudiger. Is er een expert aangesteld voor de plaatsbeschrijving, dan dienen de verhuurder/eigenaar en de huurder deze procedure goed te keuren en te vermelden in de huurovereenkomst.

Kosten Plaatsbeschrijving? Deze zijn voor gezamelijke rekening

Zijn er kosten verbonden aan de opmaak van een plaatsbeschrijving (indien opgemaakt door een deskundige), dan dienen de huurder en de verhuurder de kosten elk voor de helft te betalen (meer info). Doen de verhuurder en de huurder elk apart beroep op een expert terzake, dan betaalt ieder van hen de kosten of honoraria van zijn expert.

Kies je energieleverancier Als je verhuist, ben je vrij om te kiezen voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres. Je hoeft in geen geval je huidige energiecontract aan te houden noch het contract van de vorige huurder of eigenaar over te nemen.

Moet een deskundige aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving? En wat is de kost?

In somminge gevallen mandateren de verhuurder en de huurder in onderling overleg een deskundige voor de plaatsbeschrijving. Dit is echter niet verplicht. Er zijn geen vastetarieven of erelonen voor de opmaak van een plaatsbeschrijving door een deskundige. Zo hebben de oppervlakte en de complexiteit van het te evalueren woongebouw ondermeer invloed op het kostenplaatje. Voor een appartement moet je rekenen op ongeveer 300 Euro (BTW inbegrepen). Een plaatsbeschrijving van een huiskost gemiddeld 400 Euro (BTW inbegrepen)

Waarom beroep doen op een deskundige?

De opmaak van een plaatsbeschrijving door een derde (expert, architect, immokantoor, ...) komt in de eerste plaats de objectiviteit van dit cruciale document ten goede, en voorkomt mogelijke twisten achteraf. Bij aanvang van het huurcontact zijn er meestal weinig geschillen. Bij het verlaten van de woning door de huurder kan er echter onenigheid ontstaan wanneer de huurder bijvoorbeeld schade wordt ten laste gelegd en zijn huurwaarborg wordt aangesproken. Een objectieve en gedetailleerde plaatsbeschrijving bieden dan soelaas.

Een deskundige inschakelen. Hoe ga ik te werk?

Je kunt een beroep doen op een landmeter-expert, een architect of een immobiliënkantoor voor de plaatsbeschrijving van je woning. Een notaris kan in sommige gevallen ook worden aangesproken. Idealiter doe je beroep op éénzelfde deskundige voor de plaatsbeschrijving bij aanvang én einde van de huurovereenkomst. Deze neutrale derde zal, op basis van de plaatsbeschrijving bij aankomst, objectief kunnen oordelen of de woning al dan niet in goede staat wordt achtergelaten.

Kies je ervoor om zelf de plaatsbeschrijving op te stellen?
Download dan hier ons gratis gedetailleerd model plaatsbeschrijving.

 

vergelijker tarieven elektriciteit gas van energieleveranciers vergelijk de energieprijzen CallMePower

Wil je direct je energiecontract voor elektriciteit en/of gas regelen vóór, tijdens of na het verhuizen? Bel ons gratis op telefoonnummer ☎ 02 588 03 92 en wij nemen een hoop werk voor je uit handen.

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus