energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

AREI 2024 voor keuring elektriciteit en meer uitgelegd

Geactualiseerd op
minuten lezen
AREI

Het Algemeen Reglement op de elektrische installatie, oftewel AREI, werd in oktober 1981 in België ingevoerd en vereist onder andere nalevingscontroles voor alle nieuwe elektrische installaties. Deze controles moeten worden uitgevoerd door erkende organisaties. In dit artikel worden de verschillende controles uitgelegd en waarom het AREI essentieel is voor een veilige werking van installaties.

Wat is het AREI?

Het AREI werd in 1981 na een koninklijk besluit ingevoerd en is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Het AREI geeft een aantal beschermingsmaatregelen tegen de gevolgen van verkeerd gebruik van elektriciteit en bevat voorschriften voor de keuze van onder andere elektrische leidingen, machines en apparaten.

Het doel van het AREI is het toezicht op en de controle van de elektrische installaties die in België aanwezig zijn. Hieronder vallen de laagspanningsinstallaties, maar ook de hoogspanningslijnen en het transport- en distributienet.

Net verhuisd? Bekijk hoe je kunt veranderen van energieleverancier of je oude energiecontract opzegt.

Waarom een AREI of elektrische keuring?

Het AREI wordt vaak ook wel een elektrische keuring genoemd, maar waarom is deze belangrijk? Er kan een grote hoeveelheid stroom op een elektrische installatie staan. Als deze installatie niet goed is aangesloten, kan dit gevaarlijke situaties veroorzaken. Om het aantal ongevallen met elektrische installaties zo laag mogelijk te houden en kortsluiting in de meterkast te voorkomen is een elektrische keuring tegenwoordig verplicht.

Gas en Licht Verhuizen
Energie verhuis

Gas en elektriciteit overzetten bij verhuis (Gratis dienst)

Contacteer de energie-experts van CallMePower om gratis alle stappen voor je verhuis door te lopen en een nieuw contract af te sluiten.

Gas en Licht Verhuizen

Gas en elektriciteit overzetten bij verhuis (Gratis dienst)

Laat je terugbellen door een energie-expert van CallMePower om gratis alle stappen voor je verhuis door te lopen en een nieuw contract af te sluiten.

Het AREI boek

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie is vastgelegd in drie verschillende boeken door de FOD Economie. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire vereisten voor die specifieke installatie.

 1. AREI boek 1: elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning
 2. AREI boek 2: elektrische installaties op hoogspanning
 3. AREI boek 3: installaties voor transmissie en distributie

AREI boeken Bekijk de AREI boeken op de website van de FOD Economie AREI.

Onderdelen elektrische installatie volgens AREI

Voordat we kijken naar de vereisten voor een AREI-keuring, is het goed om de belangrijkste componenten van een klassieke elektrische installatie te kennen. Deze bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 1. De energiemeter: dit kan een enkelvoudige meter, tweevoudige meter, uitsluitend nachtmeter of een Digitale energiemeter.
 2. Het elektrische paneel: bevat stroomonderbrekers en een differentieel. Deze maken het mogelijk om het circuit te beheren en indien nodig te stroom te onderbreken.
 3. Het elektrisch circuit: het circuit dat wordt beheerd door een stroomonderbreker en dat elektriciteit levert aan een of meer stopcontacten.

Aan het verbouwen? Bekijk hoe je een leegstandscontract energie afsluit of energiepremies voor een renovatie aanvraagt.

Vereisten AREI-keuring elektrische installatie

Een AREI-keuring moet aan een aantal vereisten voldoen. Zo kan bijvoorbeeld niet elke technieker deze controle uitvoeren, maar enkel een aantal erkende organisaties. Hoewel het AREI uit drie verschillende boeken bestaat, kijken we in dit onderdeel naar de belangrijkste AREI vereisten voor elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning (boek 1).

Deze voorschriften gelden voor alle elektrische installaties op laagspanning of zeer lage spanning bestemd voor productie, omvorming, distributie of gebruik van elektrische energie voor zover de nominale frequentie van de stroom niet groter is dan 10.000 Hz. Daarnaast zijn deze regels ook van toepassing op alle kabels ten behoeve van communicatie- en informatietechnologie.

Verplichte AREI-keuring Voor huishoudelijke installaties moet om de 25 jaar een controle voor residentiële gebruikers plaatsvinden en om de 5 jaar voor de horeca.

AREI huishoudelijke installaties voorschriften 2024

Volgens het AREI moeten huishoudelijke installaties aan een aantal voorschriften voldoen. De belangrijkste voorschriften zijn op te delen in zeven verschillende categorieën. Een elektrische installatie moet volgens het AREI voldoen aan de volgende punten:

 1. Aarding om foutstroom naar de aarde af te leiden.
 2. Veilig elektrisch materieel dat voldoet aan de desbetreffende norm.
 3. Verdeelborden die voldoen aan de opgestelde normen.
 4. Differentieelstroominrichtingen voor stromen die naar de aarde vloeien als bescherming tegen elektrocutie en brandgevaar.
 5. Smeltveiligheden en automatische schakelaars om brand te voorkomen.
 6. Leidingen en geleiders waarvan de doorsnede is gekozen in functie van het voorziene vermogen.
 7. Stopcontacten, schakelaars en verlichting die voldoen aan de opgestelde normen.

Gas en Licht Verhuizen
Energie verhuis

Gas en elektriciteit overzetten bij verhuis (Gratis dienst)

Contacteer de energie-experts van CallMePower om gratis alle stappen voor je verhuis door te lopen en een nieuw contract af te sluiten.

Gas en Licht Verhuizen

Gas en elektriciteit overzetten bij verhuis (Gratis dienst)

Laat je terugbellen door een energie-expert van CallMePower om gratis alle stappen voor je verhuis door te lopen en een nieuw contract af te sluiten.

Nieuwe AREI-keuring elektriciteit 2020

Het AREI is in 2020 sterk veranderd. Bij het nieuwe AREI werd bij het koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd. Het nieuwe AREI is van toepassing sinds 1 juni 2020. In deze nieuwe versie zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, met name voor elektrische kabels en leidingen.

AREI 2020 belangrijkste wijzigingen

Enkele definities in verband met de elektrische leidingen werden aangepast op basis van internationale definities. In de vorige editie van het AREI werden ‘gezamenlijke leidingen’ en afzonderlijk geïnstalleerde leidingen niet gedefinieerd. Dit gebeurt nu wel. Ook zijn er definities in het kader van brandbeveiliging toegevoegd.

Verder zijn de grootste wijzigingen te vinden in de keuze, gebruik en installatie van kabels en geleiders. Het nieuwe AREI is in overeenstemming gebracht met de Bouwproductenverordening. In praktijk blijven de keuze en installatie van geïsoleerde geleiders en kabels gelijk.

AREI-keuring elektriciteit laten uitvoeren

Zoals eerder gezegd, moet een AREI-keuring elektriciteit altijd worden uitgevoerd door een erkende organisatie. Niet elke technieker kan dus zomaar een AREI-keuring uitvoeren. Je zal een keuring moeten laten uitvoeren bij elke:

 • ingebruikstelling (voordat de installatie in gebruik wordt genomen);
 • grote wijziging of uitbreiding van de installatie;
 • verzwaring van de installatie;
 • verkoop van een woning met een oude installatie.

Kijk voor alle controleorganismen in de lijst erkend controleorganismen AREI.

Wanneer AREI-keuring elektriciteit uitvoeren?

Het uitvoeren van een AREI-keuring is vooral bekend voor een elektriciteitsaansluiting, maar deze keuring is verplicht voor meerdere aansluitingen en apparaten. Het is bijvoorbeeld ook verplicht om een AREI-keuring uit te voeren bij een gasaansluiting en bij de ingebruikname van zonnepanelen. Met deze keuring wordt gekeken of de gasaansluiting veilig functioneert en of de zonnepanelen goed zijn geïnstalleerd.

energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

Advertentie - CallMePower
energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Advertentie - CallMePower 

Belangrijk bij een AREI-keuringsattest

Volgens het AREI moeten elektrische installaties rekening houden met een aantal belangrijke voorschriften. In dit onderdeel bekijken we de belangrijkste voorschriften, de meest voorkomende situaties en beantwoorden we de veelgestelde vragen.

Herkeuring elektriciteit te laat, wat nu?

Het kan voorkomen dat een elektrische installatie niet wordt goedgekeurd volgens het AREI. In dit geval moeten de punten waarop de installatie is afgekeurd worden aangepakt en verbeterd. Nadat de installatie is afgekeurd, moet deze uiterlijk 18 maanden opnieuw worden gekeurd. Als er geen herkeuring laat uitvoeren zal dit worden doorgegeven aan de federale overheid. In dit geval kan er een geldboete worden opgelegd. Daarnaast zal je in geval van brand of een ongeval niet verzekerd zijn.

Hoe vaak is een AREI-keuring nodig?

Een AREI-keuring moet om de 25 jaar verplicht worden uitgevoerd door een erkend organisme. Bij een controle kijkt de technieker of de bedrading nog veilig en goed functioneert en of er verbeteringen mogelijk zijn aan de elektrische installatie.

Ketelonderhoud verplicht Net zoals een AREI-keuring, is het uitvoeren van ketelonderhoud ook verplicht. Om de twee jaar moet er onderhoud aan de verwarmingsketel worden uitgevoerd.

Hoogte stopcontacten AREI

Een van de meest gestelde vragen is gaat over de hoogte van de stopcontacten bij een AREI-keuring. Volgens het AREI moeten stopcontacten in vochtige ruimtes, zoals een badkamer, op minimaal 25 cm hoogte worden geplaatst. Stopcontacten in andere ruimtes moeten op een hoogte van minimaal 15 cm worden geplaatst.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 27 stemmen vond de informatie nuttig.

Contacteer ons

voor gratis hulp en advies

Energie-advies van CallMePower

Bel de energie-experts van CallMePower voor advies of als je vragen hebt. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

De energie-experts van CallMePower bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren.