gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel CallMePower om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Wat is een energie jaarafrekening en wanneer krijg je deze?

jaarafrekening energie

Eén keer per jaar krijg jij van jouw energieleverancier een jaarfactuur. Op de jaarafrekening vind je het bedrag dat jij nog verschuldigd bent aan de energieleverancier of zij aan jou. Dit bedrag wordt bepaald nadat er een berekening is gemaakt van hoeveel jij dat jaar hebt betaald voor jouw energie en het werkelijke energieverbruik in je woning.


Wat is een jaarafrekening elektriciteit en gas?

De energie jaarafrekening geeft het bedrag weer dat je nog verschuldigd bent aan de energieleverancier of het bedrag dat je nog te goed hebt. De jaarafrekening is de laatste energiefactuur van het jaar, waarin alle werkelijke energiekosten zijn verrekend met wat je maandelijks hebt betaald. Als er een verschil is ontstaan met wat je maandelijks middels de voorschotfactuur hebt betaald, dan wordt dit aan het eind van het contractjaar verrekend.

Uiteindelijk is de afrekening een reflectie van je jaarlijkse energieconsumptie. Op basis hiervan wordt ook het (nieuwe) voorschotbedrag berekend. Deze zou hetzelfde kunnen zijn als voorheen, indien de eindafrekening niet veel verschilt van het werkelijke verbruik.

De jaarafrekening wordt verzorgd door jouw energieleverancier. Zij hebben gedurende het hele jaar je energieverbruik bijgehouden en weten precies wat je hebt verbruikt. Wanneer je een digitale meter (slimme meter) bezit, wordt dit zelfs automatisch doorgegeven. Met deze gegevens kan de eindbalans worden opgemaakt en hebben zij inzichtelijk hoeveel er nog bijbetaald of terugbetaald moet worden.

Jaarafrekening digitale meter versus analoge meter

jaarafrekening digitale meter

Er zit een verschil tussen hoe de jaarafrekening wordt bepaald bij een analoge meter en een digitale meter. Niet bij beide meters wordt er namelijk evenveel van jou gevraagd.

Met de analoge meter in huis moet je nog zelf de meterstanden doorgeven. Als dit nodig is, dan krijg je daarvan een melding van jouw energieleverancier. Met behulp van deze meterstanden maken zij vervolgens de eindafrekening op.

Als je een digitale meter thuis geïnstalleerd hebt, dan worden de meterstanden verspreid over het gehele jaar automatisch doorgegeven. Je hoeft dus zelf niks meer in te vullen. Op basis van deze gegevens kan de energieleverancier de meterstanden vergelijken met het vooraf ingeschatte verbruik. Het verschil dat hieruit komt wordt weergegeven op de eindafrekening.

Consumptie energie
consumptie energie

Bereken gratis je energieverbruik

Bel voor een gratis berekening of bereken het zelf in 2 minuutjes met de online energiecalculator!

Consumptie energie
consumptie energie

Wat is jouw energieverbruik?

Bereken het online met de energiecalculator of bel CallMePower tijdens de openingsuren op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Waarom moet je bijbetalen op de afrekening elektriceit en gas?

Elke maand betaal je een vast bedrag dat op jouw maandelijkse energiefactuur te zien is, het voorschotbedrag. Dit bedrag is een schatting op basis van het gebruik van de woning in het verleden en is afhankelijk van de tarieven waar je voor hebt gekozen. Je betaalt dus eigenlijk de energiekosten vooraf via de voorschotfactuur.

Omdat het maandelijkse, vaste bedrag is gebaseerd op een schatting, kan het dus zo zijn dat je werkelijke verbruik aan het eind van het jaar meer blijkt te zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld komen door een wijziging in de gezinssamenstelling. Wanneer je meer hebt verbruikt dan dat vooraf ingeschat werd, zul je dus bij moeten betalen.

Wanneer krijg je het energie jaarafrekening geld teruggestort?

Als je niet te weinig maar juist maandelijks te veel hebt betaald, dan krijg je geld terug. Wanneer je dit bedrag teruggestort krijgt, is per leverancier verschillend, maar gebeurt vaak binnen een maand. Zo wordt de Eneco jaarafrekening teruggave met zo'n achttien dagen uitbetaald en wordt de ENGIE jaarafrekening uitbetaling uiterlijk na drie weken voldaan.

Kort samengevat: Wanneer je een jaar te lage voorschotbedragen hebt betaald in verhouding tot jouw energieverbruik, dan zul je aan het einde van dat jaar moeten bijbetalen. Wanneer je echter te hoge voorschotbedragen hebt betaald in verhouding tot jouw energieverbruik, dan zul je aan het einde van het jaar geld terug krijgen van jouw energieleverancier.

Wat staat er op de eindafrekening elektriciteit?

Op de jaarafrekening staan de leveringskosten van zowel elektriciteit als van aardgas voor het gehele jaar. Indien je één van de twee bij de energieleverancier afneemt, dan staat het er uiteraard alleen voor elektriciteit of aardgas op. Van de totale leveringskosten worden de maandelijkse termijnbedragen van de voorschotfacturen die je al hebt betaald afgehaald. Dit leidt dan tot een bedrag dat ofwel nog betaald moet worden of dat je terug krijgt.

De energieleverancier geeft op de eindafrekening duidelijk de jaarlijkse kosten weer en de periode waarover de berekening van toepassing is. Daarnaast staan op de jaarafrekening ook de volgende elementen:

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Is er een verschil tussen het vaste en variabele tarief op de afrekening?

geld bijbetalen energiekosten

Ongeacht of je een contract met een vast of variabel tarief hebt afgesloten, uiteindelijk komt de eindafrekening op min of meer hetzelfde neer.

Met het vaste tarief wordt heel het jaar door met dezelfde prijs voor de energie gerekend. Bij een variabel tarief wordt de prijs echter elke maand herzien en verrekend op basis van de prijswijzigingen (stijgingen en dalingen) op de groothandelsmarkt.

Zijn de elektriciteit- en gasprijzen gedaald ten opzichte van jouw voorschotbedrag, dan is de kans groot dat je (meer) geld terug krijgt. Zijn ze echter toegenomen, dan moet je waarschijnlijk bijbetalen.

Wanneer krijg je de jaarafrekening?

De jaarafrekening wordt berekend op jouw jaargebruik. In de meeste gevallen krijg je deze factuur dan ook één jaar nadat je jouw energiecontract hebt afgesloten bij jouw energieleverancier. Daarna wordt de jaarfactuur elk jaar weer rond dezelfde datum opgestuurd. Omdat het dus afhankelijk is van wanneer je een nieuw energiecontract bent aangegaan, krijgt iedereen op een ander moment de eindfactuur.

octa+ verhuis

Hoe werkt een verhuis jaarafrekening?

Als je verhuist en je contract wilt opzeggen of wilt overzetten, dan wordt er een eind balans opgesteld. Hierbij wordt hetzelfde gedaan als wanneer er een jaarfactuur wordt opgesteld.

Bij een verhuis wordt de eindafrekening berekend over de periode sinds de laatste jaarafrekening of vanaf het moment dat het contract is ingegaan tot aan de datum van je verhuis.

Slotfactuur Als je verandert van energieleverancier wordt er, net zoals bij een verhuis, een slotfactuur opgemaakt. Het idee achter de slotfactuur is hetzelfde als de jaarafrekening, alleen gaat dit niet over een periode van één jaar en ontvang je hem alleen bij een verhuis, verandering van energieleverancier of als het contract op naam van iemand anders gezet dient te worden.

Wanneer moet je de jaarafrekening betalen?

Hoe je het resterende bedrag naar jouw energieleverancier moet betalen en binnen welk termijn het resterende bedrag bij de energieleverancier moet zijn, is afhankelijk van jouw betaalmethode.

  • Domiciliëring: Het resterende bedrag wordt automatisch afgeschreven van jouw rekening. Dit kan binnen één maand zijn, maar dat zal de energieleverancier duidelijk communiceren.
  • Overschrijving: In de meeste gevallen moet het geld per transfer worden overgemaakt naar de energieleverancier. In dit geval staat op de jaarafrekening het betaaltermijn aangegeven.
  • Middels een applicatie: Sommige energieleveranciers bieden de mogelijkheid om middels een applicatie, zoals Zoomit, de jaarafrekening te betalen. Ook in dit geval staat op de eindafrekening aangegeven voor welke datum het bedrag betaald moet zijn.

Hoe kan je de jaarafrekening elektriciteit en gas inzien?

In de meeste gevallen krijg je de jaarafrekening thuis gestuurd, maar veel energieleveranciers bieden in de online klantenzone inzicht in de jaarfactuur, zoals Eneco met My Eneco. De jaarafrekening is meestal een aantal weken (vier tot zes weken) na de opname van de meterstanden beschikbaar.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Wat is het verschil tussen een jaarafrekening, slotfactuur en een voorschotfactuur?

factuur berekenen jaarafrekening energie

In de Belgische energiemarkt kennen wij drie typen facturen: voorschotfactuur, jaarafrekening en slotfactuur. Maar wat zijn hier nou eigenlijk de verschillen tussen en wanneer ontvang je welke factuur?

  • Voorschotfactuur: Een maandelijkse factuur die verandert op basis van het verwachte energieverbruik. Aan het begin van het contractjaar wordt er een schatting van jouw verwachte verbruik gemaakt, op basis waarvan het voorschotbedrag wordt bepaald.
  • Jaarafrekening: Een één-jaarlijkse factuur die het verschil weergeeft tussen jouw werkelijke energieverbruik en het bedrag dat jij dat jaar hebt betaald voor jouw energieverbruik. Na aanleiding hiervan krijg je geld terug of moet je bij betalen.
  • Slotfactuur: Een factuur die je ontvangt wanneer je een nieuw energiecontract afsluit, bijvoorbeeld door een verhuis of wanneer je verandert van energieleverancier. Ook deze factuur geeft het verschil tussen jouw reële energieverbruik en de betaalde voorschotten weer.

Aanpassen voorschotbedrag Het liefst wil je aan het eind van het jaar rond de € 0 uitkomen, wat inhoudt dat je min of meer het juiste voorschotbedrag hebt betaald dat jaar. Het is daarom aan te raden om bij significante wijzigingen in jouw huishouden die kunnen leiden tot een grote wijziging in het energieverbruik, jouw voorschotbedrag aan te passen. Dit kan bij de meeste energieleveranciers via de online klantenzone.

Geactualiseerd op