gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

Wat is de Turteltaks? En wat voor invloed heeft het op je energiefactuur gehad?

turteltaks factuur betalen kosten

Deze taks klinkt bij velen nog bekend in de oren maar is per 1 januari 2018 definitief afgeschaft. De turteltaks of heffing op je factuur was een toevoeging op de reeds bestaande bijdrage aan het Energiefonds. Deze extra bijdrage kwam oorspronkelijk uit een schuldenpost van de overheid. Wij lichten je in dit artikel toe wat de Turteltaks inhoudt, hoe deze is ontstaan en wat de invloed is geweest op je energiefactuur. Gelukkig is deze kost nu verleden tijd.


Turteltaks niet meer van toepassingLet op, de Turteltaks is inmiddels afgeschaft. Sinds 1 januari 2018 is deze geen onderdeel meer van de Bijdrage Energiefonds. In dit artikel informeren we je over hoe de Turteltaks ontstond en hoe deze was opgebouwd.

Wat is de Turteltaks?

De Turteltaks is een kost die voorheen onderdeel is geweest van onze energiefactuur. Deze kost was een onderdeel van de bijdrage energiefonds en heeft echter maar korte tijd bestaan. En gelukkig maar want het maakte de energie een stuk duurder voor elk huishouden. Ondanks dat deze taks niet meer bestaat, veel Belgen hebben deze tijdens de twee jaar dat de taks bestond moeten betalen. We leggen je alsnog even uit hoe het ook alweer zat. Hieronder geven we je de belangrijkste factoren van deze kost weer:

 • Toevoeging op de Bijdrage Energiefonds stopcontact-elektriciteit-afname
 • Betrof alle afnamepunten van elektriciteit in het Vlaamse Gewest
 • Op basis van het jaarlijks elektriciteitsverbruik
 • Invoerdatum voor de consumenten: 1 maart 2016
 • Belasting afgeschaft per 1 januari 2018
 • De bijdrage was gemiddeld €100 op de jaarlijkse elektriciteitsfactuur voor een gemiddelde Vlaams gezin die max 5MWH/jaar verbruikt)

Hoe komt deze heffing aan zijn naam? En waar diende het voor?

De Turteltaks is een term die door de media wordt gebruikt maar de heffing op zichzelf is niet nieuw. Het betreft een toevoeging op de heffing ofwel een hervorming van de bestaande energieheffing die je op je factuur aantreft onder de naam “Bijdrage Energiefonds”. De Bijdrage Energiefonds bestaat nu nog steeds, maar geen zorgen de Turteltaks is hier nu uitgehaald.

De reden dat de media het over een Turteltaks hebben, is omwille van de hervormingen die de vorige Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, mevrouw Annemie Turtelboom, introduceerde. Met deze hervormingen is de Bijdrage Energiefonds ook grondig veranderd. In de tussentijd heeft mevrouw Turtelboom, omwille van de controverse rond de Turteltaks, haar ontslag als Vlaams minister ingediend en is enige tijd geleden afgetreden. De hervorming werd echter in stand gehouden, ondanks kritiek van oppositiepartijen, werd op 7 december 2015 het voorstel goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De effectieve startdatum van de hervorming voor de verbruiker was 1 maart 2016. Wat dit precies betekent voor je portemonnee wordt verder in dit artikel toegelicht.

energieverbruik berekenen

Wil je weten hoeveel gas en elektriciteit je verbruikt?

Bereken je verbruik met de energiecalculator!

Waar komt deze taks vandaan?

De “Bijdrage Energiefonds” is een heffing, ingevoerd op 1 januari 2015, waarvan het geld naar het energiebeleid van de Vlaamse Regering gaat.

Het is een heffing die enkel geldig is op het aantal afnamepunten van elektriciteit en dit alleen in het Vlaamse Gewest. Een afnamepunt is het punt waar elektriciteit van het elektriciteitsnet wordt afgenomen en verbruikt.

Indien je wilt weten hoeveel afnamepunten je hebt, dan kan je kijken naar het/de EAN-code/s op jouw energiefactuur. Heb je één meter met één EAN-nummer, dan heb je één afnamepunt. Heb je twee meters maar wordt op jouw energiefactuur slechts één EAN-nummer gegeven, dan heb je nog steeds slechts één afnamepunt. Je betaalt de heffing één keer. Heb je echter twee of meer meters met twee of meer verschillende EAN-nummers, dan zal de heffing twee of meer keer worden aangerekend.

Waarom werd de turteltaks ingevoerd?

De heffing bestond reeds maar het door de bevolking te betalen bedrag werd met de Turteltaks sterk verhoogd. De reden hiervoor is de historische schuld van de groenestroomcertificaten. De overheid heeft in het verleden zonnepanelen en andere vormen van groene energiewinning gesubsidiëerd en heeft zo schulden opgelopen.

Omwille van die reden heeft voorafgaand Vlaams Minister voor Energie, Annemie Turtelboom de Bijdrage Energiefonds opgetrokken, in de hoop de schuldenberg weg te werken met de toegenomen opbrengsten. Het geld gaat ook naar de financiering van het energiebeleid van de Vlaamse Regering.

Besparen op je energiefactuur? Bel  ☎ 02 588 92 38 voor een voordelig energietarief! Wil je overstappen van energieleverancier en besparen op je kosten? Onze energieadviseurs helpen je hierbij!

Wie werd er door getroffen?

De maatregel trof iedereen die energie afnam van het energienet via een afnamepunt. Ook huishoudens die een negatief energiegebruik kennen – omdat zij bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak lieten installeren – moeten een bijdrage betalen.

Net zoals bij de voorafgaande heffing, geldt dat wordt betaald per afnamepunt. Meerdere afnamepunten betekent bijgevolg dat je meerdere keren de energieheffing zal moeten betalen, afhankelijk van het jaarverbruik van het afnamepunt. Ieder afnamepunt wordt apart behandeld volgens de tabel die verder in het artikel wordt gegeven. In die situaties kan je vervolgens zien hoe de berekening precies in zijn werk gaat.

Hoeveel betaalde je extra met de Turteltaks?

Om op deze vraag een antwoord te bieden, is het belangrijk om te weten hoeveel je in 2015 betaalde voor de

calculator-kosten-berekenen-rekenmachine

Bijdrage Energiefonds. Daarna kan worden gekeken hoeveel je extra betaalde na de hervorming.

Je betaalde reeds de “Bijdrage Energiefonds” sinds januari 2015.

 • In de eerste periode (begin januari tot eind juni 2015) betaalde je per afnamepunt €0,15 per maand.
 • In de tweede periode (begin juli tot eind december 2015) werd dit opgetrokken naar €0,34 per maand.
 • In de derde periode (begin januari tot eind februari 2016) daalde de prijs naar €0,25 per maand.

In totaal betaalde je dus in de veertien maanden voorafgaand aan de invoering van de Turteltaks €3,44 per afnamepunt. Hoeveel elektriciteit je verbruikt speelde echter geen rol. Met de invoering van de Turteltaks veranderde dit. Dat voorafgaande bedrag ging toen fors omhoog.

Vanaf 1 maart 2016 betaalde je per afnamepunt tussen de €25 en €120.000 per jaar. De kans dat je in de hoogste prijsklasse viel, is heel klein tenzij je over een grote fabriek beschikt. Het prijsverschil ligt hem in het verbruik want dat werd met de Turteltaks ook meegerekend. Je betaalde tijdens die periode dus per afnamepunt en afhankelijk van hoeveel elektriciteit je verbruikte. Wat betekent dit concreet voor jou?

 1. Indien je een beschermde klant bent, een actieve budgetmeter of actieve stroombegrenzer gebruikt, betaalde je, ongeacht het verbruik, €25 per jaar. Dit betreft een kleine, beschermde groep.
 2. Andere klanten die tot 5 MWh per jaar verbruiken, betalen €100. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Vlaams gezin bedraagt minder dan 5 MWh en dus vallen de meeste huishoudens in deze prijscategorie
 3. Huishoudens die tussen de 5 MWh en 10 MWh verbruiken, betaalden €130. Dit zou het geval kunnen zijn geweest wanneer je veel energie nodig hebt voor bijvoorbeeld commerciële activiteiten, of je jouw huis verwarmt met elektriciteit. In het laatste geval kan jouw factuur zelfs oplopen tot €290 of €770.
 4. Bij hoger verbruik steeg de prijs maar dit was vooral van toepassing op bedrijven en grote kantoorgebouwen.

De volgende tabel werd door de Vlaamse ombudsman ter beschikking gesteld voor inzicht in de kosten per hoeveelheid gebruik. Deze geeft alle prijscategorieën weer:

Tarief per afnamepunt voor het "Bijdrage Energiefonds"
Bijdrage Energiefonds
Vanaf 1 maart 2016
Tarief per afnamepunt
€/EAN/jaar
Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer 25
Jaarverbuik van 0 tot 5 MWh 100
Jaarverbuik van 5 tot 10 MWh 130
Jaarverbuik van 10 tot 20 MWh 290
Jaarverbuik van 20 tot 50 MWh 770
Jaarverbuik van 50 tot 100 MWh 1 300
Jaarverbuik van 100 tot 500 MWh 1 850
Jaarverbuik van 500 tot 1 GWh 2 600
Jaarverbuik van 1 tot 5 GWh 6 500
Jaarverbuik van 5 tot 20 GWh 16 000
Jaarverbuik van 20 tot 50 GWh 30 000
Jaarverbuik van 50 tot 100 GWh 75 000
Jaarverbuik van 100 tot 250 GWh 100 000
Jaarverbuik vanaf 250 GWh 120 000

Belangrijk om te weten! Elektriciteit aan nachttarief telt mee voor je totale verbruik per jaar. !

Een aantal situaties van hoe de turteltaks werd berekend:

SITUATIE 1
Een gezin heeft één meter en dus één EAN-code. Dit betekent dat het gezin één afnamepunt heeft. Er wordt dit jaar 3,7 MWh verbruikt. Het gezin betaalt bijgevolg €100 per jaar.

SITUATIE 2
Een gezin heeft één meter en dus EAN-code. Er wordt dit jaar 5,5 MWh verbruikt. Het gezin betaalt bijgevolg €130 per jaar.

SITUATIE 3
Een gezin heeft twee meters maar slechts één EAN-code. Er wordt dit jaar in totaal 5,5 MWh verbruikt. Het gezin betaalt €130 per jaar.

SITUATIE 4
Een gezin heeft twee meters en twee EAN-codes. Dit betekent dat het gezin twee afnamepunten heeft. De eerste meter kent dit jaar een verbruik van 3,2 MWh. Via de tweede meter wordt dit jaar 1,4 MWh verbruikt. Het gezin betaalt in totaal €200 (€100 + €100).

SITUATIE 5
Een gezin heeft twee meters en twee EAN-codes. Dit betekent dat het gezin twee afnamepunten heeft. De eerste meter kent dit jaar een verbruik van 3,7 MWh. Via de tweede meter wordt dit jaar 5,6 MWh verbruikt. Het gezin betaalt in totaal €230 (€100 + €130).

SITUATIE 6
Je hebt een leegstaand huis met één afnamepunt. Je verbruikt daar geen elektriciteit. Dan betaal je €100 per jaar. Dit bedrag kan worden gezien als de prijs voor vastrecht.

Op welke basis moest je de Turteltaks betalen?

Dit is een jaarlijkse bijdrage. Indien je echter een maandelijkse afrekening krijgt van je energiefactuur, zal de Turteltaks daar reeds in worden verrekend.

Zal je deze taks moeten blijven betalen?

Op 1 januari 2018 is de Turteltaks afgeschaft. Voordat dit gebeurde nam de Vlaamse regering op 23 september 2017 het besluit om de bijdrage groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK) te verhogen. Deze stijging komt neer op zo'n €4,- per jaar. Deze prijsstijging op je factuur is nodig om het wegvallen van de verhoogde Bijdrage Energiefonds (Turteltaks) te compenseren.

Afschaffing Turteltaks

De verhoging van de energieheffing is na 2 jaar afgeschaft. Fiscaal recht wijst uit dat er geen belasting mag worden toegevoegd op een kost waar reeds een federale heffing op bestaat. Hiernaast is er bij de invoering van de Turteltaks veel oproer over geweest en heeft dit toenertijd voor het aftreden van Annemie Turtelboom gezorgd. In 2016 en 2017 is de taks van toepassing geweest op de energiefacturen van consumenten in Vlaanderen, sinds 1 januari 2018 is dit onderdeel van de Bijdrage Energiefonds niet meer van toepassing.

Hoe kan je een hogere energiefactuur vermijden?

kosten-besparen-energiefactuur

Uiteraard is het van belang bewust om te gaan met je energieverbruik en dit ook terug te kunnen zien op je energiefactuur. Ondanks dat de Turteltaks niet meer van toepassing is en deze kost dus al niet meer aan je wordt belast, geven we je graag toch een aantal tips mee om kosten op je energiefactuur te verminderen .

 1. Je kan gebruik maken van een budgetmeter of stroombegrenzer. Wanneer deze toestellen actief worden gebruikt, is de maximale toeslag, zoals eerder vermeld, €25 euro. Het is echter in Vlaanderen niet iedereen toegestaan een budgetmeter te gebruiken dus voor de meeste mensen is dit geen optie.
 2. Indien dit geen optie is voor jou, kan je enkel proberen om de Bijdrage Energiefonds te beperken tot €100 door minder dan 5 MWh per jaar te gebruiken. Indien je jouw huis verwarmt met elektriciteit, kan het interessant zijn om van warmtebron te veranderen, vooral omdat de premies voor warmtepompen (onder bepaalde voorwaarden) werden opgetrokken.
 3. Indien je meerdere afnamepunten heeft in één gebouw, kan je kijken of deze echt noodzakelijk zijn en eventueel het aantal verminderen. Zelfs indien je geen gebruik maakt van het afnamepunt, of in totaal over alle afnamepunten heen minder dan 5 MWh verbruikt, blijft de basisprijs per afnamepunt immers €100.
 4. Je kan een andere leverancier zoeken of voor een interessanter tariefplan kiezen. Je zal nog steeds de vaste bijdrage voor het Energiefonds moeten betalen, maar de totale kost van je energiefactuur kan mogelijk dalen door een tariefplan te kiezen dat beter aansluit bij je noden
energie vergelijken

Energieleveranciers vergelijken

Vergelijk het aanbod, kies het best passende tarief, stap over en bespaar op je energiefactuur!

Geactualiseerd op