Jouw energiefactuur voor elektriciteit en aardgas toegelicht!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 19h.

energiefactuur voor elektriciteit en aardgas toegelicht stroom rekening CallMePower

Het begrijpen of lezen van je energiefactuur voor elektriciteit en / of aardgas vergt vaak een zekere inspanning. Je hebt inmiddels een aantal dagen geleden je factuur ontvangen en daar zit hij maar: ongelezen in je mailbox. Je besluit op een rustiger moment wat tijd vrij te maken om je gas- en/of elektriciteitsfactuur aandachtig door te lzen. Na een korte check leg je hem opzij en denk je bij jezelf: "Waarom maakt mijn energieleverancier het niet makkelijker?" Je kunt nu misschien wel wat uitleg gebruiken, niet? We nemen samen met jou die energierekening onder de loep. We geven je uitgebreide uitleg en toelichting. zo weet je na het lezen van dit artikel hoe die complexe factuur in elkaar steekt!


De verschillende kostenposten op je energiefactuur

De informatie op de factuur kan je gevraagd worden bij inschrijving of beëindiging van je contract. De verschillende spelers in de energiemarkt die instaan voor de productie, distributie en het transport van jouw energie, rekenen hun prijzen door op de factuur van jouw energiemaatschappij. Dit zijn de verschillende componenten die samen de eindprijs van elektriciteit of gas vormen.

 
 • De 3 kostenposten of componenten op je factuur
 • De energiekost, ook bekend als energieprijs of de prijs per kWh
 • De distributie- en transportkost, ook wel nettarieven genoemd
 • De overheidsbelastingen, taksen of ook wel toeslagen

Deze 3 prijs- of kostenposten zijn niet altijd gedetailleerd op de factuur weergegeven, maar zijn als volgt ingedeeld:

Energiekost

De energiekost vertegenwoordigt ongeveer 35% van het totale bedrag op je factuur van elektriciteit en bijna de 55% op die van aardgas.

De energiekost is het bedrag dat door jouw leverancier wordt gefactureerd voor de aankoop van elektriciteit en/of aardgas. Dit houdt een vaste vergoeding, facturatiekost en de prijs van kWh in dat vrij door je leverancier wordt vastgelegd. Het vertegenwoordigt ongeveer 35% van het bedrag op de elektriciteitsfactuur en bijna 55% van de gasfactuur. Deze kosten bestaan uit:

 • de prijs die je betaalt voor elektriciteit en aardgas;
 • de winstmarge van de leverancier;
 • een vaste vergoeding (= abonnementskost);
 • de kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling

Hoe besparen op je energiefactuur?Wil je weten bij welke energieleverancier én welk tarief jouw energiefactuur vermindert kan worden? Vergelijk de actuele energietarieven om in een paar muisklikken te ontdekken dat jouw energiefactuur voor elektriciteit en aardgas zomaar lager kan uitvallen!
Ons bellen voor advies kan natuurlijk ook, ons telefoonnummer is: ☎ 02 588 92 38

Besparen op de energiekost

Rijzen jouw energie-uitgaven ook de pan uit? Je kunt minder stroom en ga sgaan verbruiken, maar het is ook mogelijk om te besparen op de energiekost. Het gaat om het component 'energieprijs' of de prijs per kWh op jouw energiefactuur. Hoe je dat best doet? Lees daarvoor best ons artikel: Hoe kan ik mijn factuur voor gas en elektriciteit verminderen? dat hier uitgebreid op ingaat.

Nettarieven

energiefactuur nettarieven beheerder tarief tarieven kostenpost rekening elektriciteit gas CallMePower

De nettarieven zijn gerelateerd aan de kosten van het transport en de distributie, die door de intercommunale gefactureerd wordt. Ze worden volledig teruggestort naar de beheerders van de distributie en het transport, en financieren het onderhoud van het net. Deze tarieven worden jaarlijks vastgelegd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) voor alle leveranciers die op het Belgische grondgebied aanwezig zijn. Deze tarieven vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het totale bedrag op je gasfactuur, terwijl dit voor elektriciteit tot 40% kan oplopen.

Distributienettarieven

energiefactuur distributienet beheerder tarief tarieven kostenpost elektriciteit gas aardgas Eandis Infrax_CallMePower

In Vlaanderen betaal je distributienettarieven aan de netbeheerder of eigenlijk de distributienetbeheerder. Tot voor kort kenden we twee netbeheerders, Eandis of Infrax. Per 8 februari 2019 zullen deze twee netbeheerders opgaan in het netbedrijf Fluvius. De distributiekosten bestaan uit:

 • het vervoer van elektriciteit en aardgas tot bij jou thuis
 • het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels voor stroom en gasleidingen voor aardgas)
 • het onderhoud van deze kabels en leidingen
 • openbaredienstverplichtingen (bijvoorbeeld de toekenning van premies en de aankoop van certificaten)

Wat betaal je aan distributiekosten voor aardgas en/of elektriciteit? Wil je weten hoeveel je betaalt distributiekosten per verbruikte kilowattuur stroom of gas? Kijk dan op deze Fluvius pagina voor als je in Vlaanderen woont, of hier als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Transportnettarieven

transportnetbeheerder transport tarief tarieven kostenpost elektriciteit hoogspanning CallMePower

Jouw energieleverancier rekent jou in Vlaanderen en in de rest van België de transportnettarieven aan, deze betaal je aan de transportnetbeheerder, Elia voor elektriciteit en Fluxys voor aardgas. Hieraan besteden zij onze centen aan uit:

 • het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia
 • het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van Fluxys

Belastingen en toeslagen

transportkosten elektriciteit aardgas

De belastingen en toeslagen worden door de federale en regionale autoriteiten opgelegd. Deze verschillen lichtjes afhankelijk van de bron van de productie (kernenergie, hernieuwbare energie,...). 19% van het totale bedrag zijn dus pure belastingen. Voor elektriciteit wordt er 6% BTW aangerekend. Wat het gas betreft, de tarieven zijn identiek voor alle leveranciers en wordt er een BTW-tarief van 21% toegepast.

In Vlaanderen betaal je deze heffingen aan de federale en Vlaamse overheid. Deze bestaan uit:

 • de energiebijdrage
 • de federale bijdrage
 • de bijdrage energiefonds

Verdeling kosten energiefactuur elektriciteit

Hieronder volgt een cirkeldiagram van de verdeling van kosten op een gemiddelde energiefactuur van elektriciteit in Vlaanderen. Deze resultaten zijn gebaseerd op cijfers van de VREG:

 • een jaarverbruik voor elektriciteit van 3.500 kWh (tweevoudige meter: 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht)
 • prijzen in mei 2018

 

Verdeling kosten energiefactuur aardgas

Hieronder volgt een cirkeldiagram van de verdeling van kosten op een gemiddelde energiefactuur van aardgas in Vlaanderen. Deze resultaten zijn gebaseerd op cijfers van de VREG:

 • een jaarverbruik voor aardgas van 23.260 kWh (verwarming)
 • prijzen in mei 2018

 

De EAN-code

De EAN-code bestaat in totaal uit 18 cijfers en begint in heel België met het getal 54

De EAN-code, acroniem voor European Article Numbering, is een unieke identificatiecode die op elke energiemeter in België verplicht vermeld moet zijn en ook op de energiefactuur wordt vermeld. Het startgetal identificeert het land, voor België is dit 54. De volgende 5 cijfers onderscheiden de netbeheerders, aansluitende 10 cijfers vertegenwoordigen het toegangspunt en de laatste cijfer is ter controle. Er bestaan verschillende codes voor elektriciteit en gas. EAN is noodzakelijk om de klanten correct te identificeren en inconsistenties bij het transfer van gegevens te vermijden.

De EAN-code mag niet verward worden met het meternummer dat op je energiemeter aangegeven staat. Meestal bestaat dit nummer hoogstens uit 8 tot 10 cijfers.

Hoe kan ik het nummer van mijn elektriciteitsmeter terugvinden?

Het nummer van de meter is de sleutel om de EAN-code te kunnen vinden. Als je verhuist moet je leverancier de EAN-code kunnen terugvinden. Dit om een elektriciteitscontract te kunnen aanmaken voor u. Deze unieke code identificeert jouw energiemeter en staat vermeld op de elektriciteitsfactuur. Mocht je jouw energiefactuur niet bij de hand hebben tijdens de inschrijving is de leverancier in staat om de EAN-code van jouw adres vinden, hij zal je vragen om voor de veiligheid naar de meter te kijken en het gegraveerde serienummer door te geven. Op basis van deze informatie kan hij de EAN-code terugvinden.

Jaarlijkse regularisatiefactuur

De jaarlijkse factuur wordt door de leverancier aangemaakt na het bezoek van de technicus. Deze laatste is bevoegd om jaarlijks of eens in de twee jaar op een vaste datum de meterstanden te gaan noteren. De data van het bezoek kan variëren afhankelijk van de gemeente waar je in woont.

energiefactuur jaarafrekening elektriciteit en gas stroom Eneco CallMePower

Wat is het verschil tussen een vast voorschot en een vaste prijs?

online factuur

Met vaste prijs wordt een vast energietarief bedoeld. De energiekost wordt vastegezet gedurende de looptijd van jouw contract.

Tussen de twee metingen worden vaste stortingen gerealiseerd. Deze stortingen laten toe om het geschatte jaarlijkse verbruik in te dekken. Deze schatting wordt berekend op basis van het verbruik van de voorbije jaren en de evolutie van de enregieprijzen, transport- en distributiekosten. Op het einde van het jaar wordt er een afrekening gedaan om het verschil tussen het geschatte en het gerealiseerde verbruik in te dekken.

De meeste energieleveranciers bieden naast variabele prijzen, ook vaste prijzen aan. De energieprijzen of beter gezegd tarieven worden bijgevolg voor een contractueel bepaalde periode vast gezet, meestal voor een termijn van één, twee of drie jaar. Deze afgesproken prijs heeft enkel betrekking op de het energietarief (de prijs per kWh) en geldt niet voor de transport- en distributiekosten en belastingen. Meer uitleg hierover vind je in het artikel: Een vast of variabel tarief voor mijn elektriciteit- en/of gas? van onze energiegids.

Vragen over je energiefactuur?

Heb je een vraag over je energiefactuur?
Heb je nog geen antwoord op je vraag over je elektriciteitsrekening of gasrekening kunnen vinden?
Wij helpen je uit de brand! Laat gerust een commentaar hieronder in dit artikel achter en brand los die vraag! Wij geven binnen 24 uur antwoord op je factuurvragen. Hoe kan ik besparen op mijn energiefactuur? Klik hier voor de antwoorden! Meer weten... Vragen? Stel deze online!

Vragen energiefactuur? Voor een antwoord op je vraag over jouw factuur contacteer je ons op het nummer:
 ☎ 02 588 92 38 op werkdagen van 8h tot 19h.

Geactualiseerd op