Hulp nodig? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies van onze water-experts.

Hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je terug om samen met jou de stappen te zetten.

Sociaal tarief voor water in Vlaanderen

Geactualiseerd op
minuten lezen
sociaal tarief water

Het kan zo zijn dat je recht hebt op het sociaal tarief water. Wanneer je dit tarief toegekend krijgt, betaal je in Vlaanderen een stuk minder geld voor je waterverbruik. Ontdek wanneer je recht hebt op het sociaal tarief water, hoe je het sociaal tarief voor water kunt aanvragen en hoe groot het daadwerkelijke tariefverschil is.

Heb ik recht op het sociaal tarief water?

Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief water dien je aan verschillende voorwaarden te voldoen. Je hebt recht op het sociaal tarief wanneer een van de gezinsleden behoort tot een van de volgende categorieën:

 • Gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen;
 • Gepensioneerden die de inkomensgarantie voor ouderen krijgen;
 • Personen die financiële steun ontvangen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Integratie;
 • Personen met een invaliditeit die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen of personen met een handicap die een integratietegemoetkoming krijgen vanuit de FOD Sociale zekerheid;
 • Ouderen met een zorgnood die recht hebben op een zorgbudget.

Het sociaal tarief water geldt enkel voor het waterverbruik in de betreffende woning. Daarnaast dienen alle gezinsleden officieel ingeschreven te zijn op het adres, zoals in het Rijksregister. Het sociaal tarief water geldt enkel voor één woning met een individuele watermeter, en kan niet gelden voor meerdere woningen.

Hoeveel mag je verdienen voor het sociaal tarief water? Er is geen vastgesteld inkomen dat je moet hebben om recht te hebben op het sociaal tarief water. Het volstaat dat ten minste één van de gezinsleden voldoet aan een van de eerder genoemde voorwaarden.

Hulp nodig? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies van onze water-experts.

Hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je terug om samen met jou de stappen te zetten.

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief?

Het sociaal tarief water bedraagt ⅕ van de gewoonlijke waterprijs. Je krijgt dus een korting van maar liefst tachtig procent op alle onderdelen van de waterfactuur. Wil je erachter komen welke prijs per kubieke meter water momenteel door je waterbedrijf wordt gerekend? Bekijk dan onze gids over de waterprijzen in Vlaanderen.

Hoe het sociaal tarief water aanvragen?

Meestal krijg je het sociaal tarief automatisch toegekend door de watermaatschappij. Gebeurt dit niet, dan moet je controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Indien je aan de voorwaarden voldoet onderneem je de volgende stappen:

 • Vraag een attest voor het sociaal tarief aan, waaruit blijkt dat je aan een van de voorwaarden voor de ontvangst van het tarief voldoet.
 • Neem contact op met de watermaatschappij, en stuur het attest op.

Neem voor de aanvraag van het sociaal tarief en het versturen van het attest contact op met je watermaatschappij:

verhuizen water
verhuizen water

Wie is mijn waterleverancier? (Gratis dienst)

Bel CallMePower om erachter te komen welke leverancier water levert in je gemeente.

verhuizen water
verhuizen water

Wie is mijn waterleverancier? (Gratis dienst)

Neem contact op met CallMePower om erachter te komen welke leverancier water levert in je gemeente.

Waar attest voor sociaal tarief water aanvragen?

Waar je een attest voor het sociaal tarief aanvraagt is afhankelijk van de voorwaarde waaraan je voldoet. Wanneer je bijvoorbeeld een sociaal tarief voor gepensioneerden wilt aanvragen, dien je een attest op te halen bij de Federale Pensioendienst. Afhankelijk van je situatie, vraag je het attest bij een van de volgende instellingen aan:

 • De Federale Pensioendienst;
 • Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Integratie (OCMW);
 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Let erop dat wanneer je het attest hebt ontvangen, je deze vóór 31 december opstuurt naar de watermaatschappij. Attesten die na de jaarwisseling binnenkomen kunnen niet meer worden aanvaard door de watermaatschappij.

Sociaal tarief water en de verhoogde tegemoetkoming

In principe bestaat er geen specifieke regelgeving die het verkrijgen van het sociaal tarief voor water verbiedt indien je al in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor behoud je het recht om het sociaal tarief aan te vragen, zelfs als je al geniet van de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming.

Hoe sociaal tarief water in Brussel aanvragen?

Brussel kent pas sinds 2022 het sociaal waterief. Dit betreft echter niet een korting van tachtig procent op het watertarief zoals dat in Vlaanderen gebeurt. In plaats daarvan ontvangt de rechthebbende een sociale interventie van € 36 per jaar. Per gezinslid wordt daar nog eens € 30 aan toegevoegd. Wil je meer weten over het sociaal tarief in Brussel? Neem dan contact met Vivaqua op.

Welke andere sociale voordelen bestaan in Vlaanderen?

Wanneer je een beschermde afnemer bent bij een Vlaamse waterleverancier, dan kom je voor verschillende andere voordelen in aanmerking. Zo mag de waterleverancier geen kosten aanrekenen voor het verzenden van betalingsherinneringen. Tevens kunnen beschermde afnemers genieten van de volgende voordelen:

 • Een gratis opname van de meterstand;
 • Het ontvangen van een maandelijkse tussentijdse waterfactuur;
 • Afbetalingsplan indien je problemen ondervindt bij het betalen van de waterfactuur;
 • Gratis waterscan om te kijken naar de mogelijkheden om water te besparen;
 • Een verwittiging bij abnormaal hoog waterverbruik.

Wat is het gemiddelde waterverbruik? Wil je erachter komen of jouw waterverbruik rond het gemiddelde ligt? Bekijk ons artikel over het gemiddelde waterverbruik in Vlaanderen. In dit artikel ontdek je wat het waterverbruik per persoon in België is, hoeveel water een gezin verbruikt en wat het waterverbruik van verschillende apparaten is.

Hulp nodig? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies van onze water-experts.

Hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je terug om samen met jou de stappen te zetten.

Welke sociale tarieven zijn er nog meer?

Er bestaan naast het sociaal tarief water verschillende andere sociale tarieven waar een persoon in Vlaanderen recht op kan hebben. Dit gaat om bijvoorbeeld:

Bovenstaande tarieven werken ongeveer op dezelfde wijze als het sociaal tarief water. Je hebt recht op het tarief wanneer je voldoet aan een van de voorwaarden zoals die aan het begin van het artikel zijn beschreven. Daarnaast werkt ook het proces van de aanvraag hetzelfde: je dient een attest te ontvangen en door te sturen naar de energieleverancier of telecomprovider.

Vond je deze informatie nuttig? 0% van de 0 stemmen vond de informatie nuttig.