Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Binnenkort een verhuis? (Gratis dienst)

CallMePower helpt je bij de administratieve zaken die komen kijken bij een verhuis!

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Binnenkort een verhuis? (Gratis dienst)

CallMePower helpt je bij de administratieve zaken die komen kijken bij een verhuis!

Eigendomstitel: wat is het en hoe kun je het opvragen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
eigendomstitel

Een eigendomstitel is een formeel document dat aantoont wie de rechtmatige eigenaar is van een onroerend goed. Dit kan de vorm aannemen van een verkoopakte, een schenkingsakte of een ruilakte. Leer over de definitie van een eigendomstitel, het proces van opvragen en de bijbehorende kosten.

Wat is een eigendomstitel?

Een eigendomstitel, ook wel eigendomsakte genoemd, is een gewaarmerkte notariële akte. De akte dient om wettelijk te bewijzen wie de eigenaar is van een onroerend goed. Een eigendomstitel wordt typisch verkregen wanneer iemand de eigenaar wordt van een woning, meestal na de aankoop van een huis. Echter, het wordt ook verstrekt wanneer iemand een onroerend goed verwerft door middel van een schenking of een erfenis.

De opmaak en structuur van een eigendomsakte zijn uniform over de drie Belgische gewesten: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest. Daarnaast is ook het proces van opvragen vergelijkbaar in de drie gewesten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Al je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Wat staat er op de eigendomsakte?

De eigendomsakte omvat een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed, waarbij ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Een expliciete omschrijving van de woning;
 • Het volledige adres van de woning;
 • De herkomst van de woning;
 • Informatie met betrekking tot de eventuele hypotheek;
 • Andere relevantie informatie.

Hoe kom je aan een eigendomsakte?

Bij het succesvol aankopen van een woning ontvang je de eigendomsakte, een officieel document dat wordt verstrekt door de notaris na de formele ondertekening van de verkoopakte. Zodra de kooptransactie voltooid is, ligt de verantwoordelijkheid bij de advocaat om dit document te registreren bij de dienst Rechtszekerheid, met als doel de juridische status van het eigendom te versterken en de rechtszekerheid te waarborgen.

Het kan ook dat je een woning ontvangt door bijvoorbeeld erfenis. Ook dan ontvang je een eigendomsakte in de vorm van een akte van erfopvolging, die eveneens door de notaris dient te worden ondertekent.

Hoe kun je een eigendomsakte opvragen?

Het is belangrijk om de eigendomsakte op een veilige plek te bewaren. Toch kan het gebeuren dat je onverhoopt de eigendomsakte verliest, bijvoorbeeld door waterschade aan de woning. In dat geval heb je de mogelijkheid om een nieuwe (kopie van de) eigendomsakte aan te vragen. Dit kan op de volgende drie manieren:

 • Rechtstreeks bij de notaris. Dit betreft een kopie van de akte.
 • Via MyMinfin. Dit betreft eveneens een kopie van de akte.
 • Via het kantoor Rechtszekerheid. Dit betreft een authentieke akte.

Eigendomsakte opvragen bij de notaris

De notaris die de transactie van het betreffende onroerend goed heeft begeleid, zal de eigendomsakte voor een periode van 75 jaar bewaren. Indien nodig kun je rechtstreeks contact met deze notaris opnemen om een kopie van de eigendomsakte op te vragen. Bij het opvragen van de kopie is het van belang om de volgende relevante informatie te verstrekken:

 • De naam van de notaris die de koopakte van de woning heeft opgemaakt;
 • De datum waarop de koopakte is getekend;
 • De volledige naam van de verkoper;
 • Informatie met betrekking tot het onroerende goed.

Zorg ervoor dat je deze gegevens nauwkeurig en volledig verstrekt. Zo kan de notaris het juiste dossier gemakkelijk opzoeken en je zo snel mogelijk van de kopie voorzien.

Eigendomsakte en MyMinfin

MyMinfin vertegenwoordigt een Digitale service van de FOD Financiën. Om toegang tot MyMinfin te hebben, heb je een Belgisch rijksregisternummer nodig. Vervolgens ga je naar ´Mijn Documenten´ en klik je op ´Akten´. Hier heb je toegang tot diverse notariële akten, inclusief de eigendomsakte, die je kosteloos kunt downloaden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de FOD Financiën aangeeft dat alle documenten die je op het platform downloadt dienen als kopieën en niet als originele documenten. Bij de verkoop van een onroerend goed volstaat een kopie van de eigendomsakte niet. Het is in dit geval cruciaal om een authentieke eigendomsakte op te vragen via het kantoor rechtszekerheid.

Documenten bewaren bij een verhuis Bij een verhuizing is de kans groot dat je door je documenten moet gaan om te bepalen welke bewaard moeten blijven en welke veilig kunnen worden weggedaan. Onze uitgebreide handleiding over documenten bewaren wijst je precies op de documenten die van cruciaal belang zijn om te behouden, evenals de aanbevolen bewaartermijnen voor elk type document.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

CallMePower helpt je met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten.

Energiefactuur bedrijf
verhuizen water

Al je contracten verhuizen in één keer geregeld! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Eigendomsakte opvragen via het kantoor rechtszekerheid

Indien je een authentieke eigendomsakte wilt verkrijgen, verloopt dit via het kantoor van Rechtszekerheid dat bevoegd is in de gemeente van het goed. Je dient een verzoek in te dienen bij het kantoor, waarbij je zowel de reden van het verzoek als een nauwkeurige omschrijving van het onroerend goed moet verstrekken. Het opvragen van een authentieke eigendomsakte is niet gratis, maar kost 15 euro.

Je kunt de contactgegevens van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid vinden in de kantorengids van de FOD Financiën.