Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Gratis model plaatsbeschijving (PDF)

Geactualiseerd op
minuten lezen
Plaatsbeschrijving voorbeeld

Een plaatsbeschrijving is bedoeld om de staat waarin een huurwoning zich bevindt gedetailleerd vast te leggen. Zo kunnen toekomstige geschillen over eventuele schade aan de woning worden voorkomen. Op deze pagina kun je ons plaatsbeschrijving model gratis downloaden als Word en PDF-bestand, en leggen we je precies uit hoe je het document correct invult.

Wat is het model plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is simpelweg een document waarin de algehele toestand van de woning en inboedel is opgeschreven. Voor elk specifiek element wordt aangegeven in welke staat het verkeert. Er dient een model plaatsbeschrijving bij aankomst en een uittredende plaatsbeschrijving model ingevuld te worden. Zo kun je beide plaatsbeschrijvingen met elkaar vergelijken en zien of er sprake is van schade aan de woning.

Het plaatsbeschrijving model is geldig in heel Vlaanderen. Na het invullen voeg je het document bij het huurcontract en laat je deze samen registreren.

Hoe model plaatsbeschrijving invullen?

In de stappen hieronder leggen we pagina voor pagina uit hoe je het plaatsbeschrijving model in moet vullen. Je kan een model plaatsbeschrijving downloaden door te klikken op de onderstaande knop. Je kunt het document digitaal invullen, of uitprinten en invullen op papier. De model plaatsbeschrijving Word of PDF zijn geheel gratis te downloaden en te gebruiken in heel België.

De model plaatsbeschrijving bestaat uit vier verschillende onderdelen die je dient in te vullen. Hoe je dit invult lichten we hieronder verder toe.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Model plaatsbeschrijving: persoonlijke gegevens

Voorbeeld plaatsbeschrijving

Op de eerste pagina van de plaatsbeschrijving zal je de persoonlijke gegevens en informatie over de woning in moeten vullen. Indien er een expert aanwezig is, zal hij/zij ook de persoonlijke gegevens in moeten vullen.

Is er geen expert aanwezig, dan is het uiteraard niet nodig om dit onderdeel in te vullen.

Het “nuttige informatie” onderdeel is niet verplicht om in te vullen, maar wel handig voor een overzicht voor aan het einde van het huurcontract. Bij een verhuis zal je ook de meterstanden moeten doorgeven van zowel gas, elektriciteit en water. Dit doe je met het energieovernamedocument en waterovernamedocument. Onderteken deze pagina en ga door naar de volgende pagina.

Expert plaatsbeschrijving niet verplicht, maar wel handig! Het is mogelijk om een expert in te schakelen voor het invullen van een plaatsbeschrijving. Hoewel de model plaatsbeschrijving zonder expert kan worden ingevuld, zorgt een expert er wel voor dat je zeker weet dat het document volledig en correct is ingevuld. Lees ons plaatsbeschrijving prijs artikel voor meer informatie.

Model plaatsbeschrijving: private vertrekken

In het onderdeel private vertrekken moeten de ruimtes die bij de woning behoren worden ingevuld, zoals een kelder en terras. Is een of meerdere van deze vertrekken niet aanwezig, kan dit onderdeel leeg blijven. Vul bij “beschrijving en staat” in wat er precies voor meubilair in dit onderdeel aanwezig is, zoals een schutting of buitenlamp.

Geef ook aan in wat voor staat deze onderdelen zijn. Zit er bijvoorbeeld een gat in de schutting, noteer dit dan. Voeg in het geval van schade altijd een foto toe aan het document. Bij “aantal” geef je aan hoeveel vertrekken in die specifieke categorie zijn. Dit zal in de meeste gevallen één of nul zijn.

Plaatsbeschrijving model: sleutels en verwarmingen

Sleutel plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving dient ook als attest voor de staat waarin de sleutels en sloten zich verkeren. In het onderdeel sleutels moeten alle verschillende sleutels die bij de huur horen worden genoteerd. Onder het “type sleutel” moet worden genoteerd waar de sleutel voor is. Dit kan bijvoorbeeld zijn “sleutel voordeur” of “sleutel garage”.

Noteer hoeveel sleutels van deze soort zijn overhandigd aan de huurder en op welke datum deze sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Geef ook aan wat de staat van deze sleutel is. Gaat deze sleutel bijvoorbeeld stroef in het slot? Noteer dit dan!

Hierna moet de informatie over de verwarmingsinstallatie worden ingevuld. Bij de verwarmingsketel en de boiler of gasboiler moet ook worden aangegeven wat de staat van deze installaties is. Let erop dat er ketelonderhoud of mazoutketel onderhoud moet worden uitgevoerd en controleer of de vorige attesten aanwezig zijn. Minstens de twee voorgaande attesten moeten bewaard blijven. Is er een warmtepomp aanwezig? Noteer dit dan ook.

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

Bel CallMePower om je contracten te regelen: energie, telecom, water en verzekeringen!

Regel je verhuizing in slechts één gesprek! (Gratis dienst)

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Model plaatsbeschrijving: uitrusting, inrichting en meer

Hierna moet de uitrusting, inrichting en diversen worden ingevuld. Loop elk punt in het huis na en kruis aan in wat voor staat dit onderdeel zich verkeert. Geef ook aan waarom het onderdeel in een goede staat of slechte staat is. Is het onderdeel zo goed als nieuw, kan je dit ook noteren. Het is zeker bij dit onderdeel belangrijk om zeer precies te zijn bij het invullen.

Indien een onderdeel of hele sectie niet aanwezig is in de woning, kan deze worden overgeslagen, doorkruist of worden verwijderd. Is er uitrusting of inrichting in de woning aanwezig dat niet in het document is opgenomen? Voeg deze dan toe of geef dit aan bij “andere onderdelen en opmerkingen”.

Energieprestatiecertificaat in plaatsbeschrijving model

Het hebben van een energieprestatiecertificaat oftewel EPC, is verplicht per gebouw eenheid, dus per woning, studio, appartement, enzovoorts.

Deze verplichting is opgenomen in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010. Sinds 2020 moet er ook bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden een EPC aanwezig zijn.

Heeft de verhuurder de EPC nog niet overhandigd, is het aan te raden hier naar te vragen. Het is goed om te weten wat de EPC waarde van de woning is. De verhuurder moet dit certificaat namelijk verplicht hebben. Vul op de plaatsbeschrijving de datum in waarop het certificaat is opgesteld.

Afhandelen van het model plaatsbeschrijving

Indien de verhuurder nog werken gaat uitvoeren voor het intrekken in de woning, moeten deze werken ook genoteerd worden. Indien de werken invloed hebben op de inrichting, uitrusting of andere zaken, noteer dit dan ook duidelijk. Hierna kan het document door alle partijen ondertekend worden. Bewaar dit document goed, ook na uittrede van de huurder.

Plaatsbeschrijving met foto´s Het is een goed idee om algeme foto´s toe te voegen van de ruimtes. Maak daarnaast gedetailleerde foto´s van eventuele schade. Zorg ervoor dat alle foto´s zijn ondertekend door beide partijen, zodat ze later gebruikt kunnen worden om huurschade vast te stellen.

Het model plaatsbeschrijving bij einde huur

contract met pen

Bij uittrede is de plaatsbeschrijving een zeer belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt er namelijk gekeken wat de staat van de inrichting en woning in het algemeen is na de huurperiode. Loop het gehele document na op dezelfde manier bij intrede. Kijk of tijdens de huurperiode de staat van de woning of inrichting is veranderd.

Mocht er uit de uittredende plaatsbeschrijving model blijken dat er schade aan de woning of inrichting is opgelopen tijdens de huurperiode en de huurder is hier verantwoordelijk voor, zal de huurder deze schade moeten vergoeden. De verhuurder zal wel aan moeten tonen dat deze schade is veroorzaakt door de huurder.

Daarnaast komt bij het nalopen van de plaatsbeschrijving ook goed vertrouwen kijken. Kleine gebruikssporen kunnen bij een langere periode uiteraard voorkomen en een klein krasje op een deur is al snel gemaakt. Zijn er echt uitrustingen kapot of zeer beschadigd, dan is dit uiteraard een ander verhaal. In zulke gevallen komt de plaatsbeschrijving goed van pas als bewijs dat de schade nog niet aanwezig was bij intrede van het appartement.

Constructieve model plaatsbeschrijving

Een constructieve plaatsbeschrijving is een beschrijving dat voor de aanvang van bouwwerken wordt opgesteld. Dit document is bedoeld om aan te kunnen tonen dat eventuele schade aan de woning wel of niet door de werken is veroorzaakt. Indien de aannemer een ABR-polis afsluit, is hij verplicht om deze plaatsbeschrijving op te laten stellen door de verzekeringsmaatschappij.

Het is ten strengste aan te raden om een constructieve plaatsbeschrijving op te laten stellen door een expert. Dit soort plaatsbeschrijving is namelijk een stuk ingewikkelder dan een ‘normale’ plaatsbeschrijving. Daarnaast is het belangrijk dat eventuele schade door werken goed en eerlijk kan worden afgehandeld.

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

plaatsbeschrijving
mobieltje

Vraag over de plaatsbeschrijving? (Gratis dienst)

De CallMePower-adviseurs staan klaar om je vraag te beantwoorden.

Vond je deze informatie nuttig? 0% van de 0 stemmen vond de informatie nuttig.

Lees meer over de plaatsbeschrijving