gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel CallMePower om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Dien een terugbelverzoek in of bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Mazouttank verwijderen, kopen, keuren en meer uitgelegd!

mazouttank

Mazout is in heel België een veel gebruikte bron voor het opwekken van warmte in huis. De hitte die vrijkomt bij het omzetten van deze stookolie, kan worden gebruikt voor het verwarmen van water en voor verwarmingselementen. Een essentieel onderdeel van deze installatie is de mazouttank. Deze kan zowel ondergronds als bovengronds worden geplaatst. In dit artikel voorzien we je van alle informatie over deze stookolietank.


Wat is een mazouttank?

mazouttank

De mazouttank in een onderdeel van de stookolie installatie die zowel door particulieren als door bedrijven gebruikt kan worden om warmte op te wekken. De tank dient als opslag voor de brandstof en is in verschillende vormen en maten te verkrijgen.

De tank kan zowel binnen als buiten geplaatst worden, boven- of ondergronds. De plaatsing van de tank is uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte en van het type tank waarvoor je kiest. Bij het aanschaffen van een mazouttank is het van belang om je goed te laten informeren over de vereisten, de controles, procedures en de kosten.

Wat kan je met een mazouttank installatie?

In de mazouttank wordt brandstof opgeslagen waarmee in jouw woning de warmte wordt gegenereerd. Met een mazoutinstallatie kan je onafhankelijk van een netbeheerder je warmte in huis opwekken met de centrale verwarming.

Zolang er mazout in je tank aanwezig is, ben je ook niet afhankelijk van een leverancier. Afhankelijk van het formaat tank, kan je er een volledig jaar van profiteren. De tank kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden. Uiteraard zijn er tanks die meer geschikt zijn voor binnen en anderen die resistent zijn tegen bepaalde invloeden van het weer en de natuur.

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..

Leveranciers mazouttank en mazout

In België zijn er een aantal verschillende leveranciers van mazout, zoals Octa+ en mazoutaanbod.be. Een groot aantal van deze leveranciers bieden ook mazouttanks en keuringen aan. In sommige gevallen kan de leverancier van mazout ook helpen bij het verwijderen van de mazouttank.

Mazouttank verwijderen en overstappen naar aardgas

Vanaf 1 januari 2022 is de verkoop van mazoutketels verboden als er geen gasaansluiting in de buurt ligt. Voor veel consumenten zal het dus niet meer mogelijk zijn een mazouttank te kopen. Daarnaast zorgt de energietransitie ervoor dat we massaal overstappen naar duurzame energiebronnen. Hoewel aardgas niet het meest duurzame product is, is aardgas een stuk duurzamer dan stookolie. Overstappen naar aardgas is dus een optie!

Veel consumenten zullen in de komende jaren nadenken om de mazouttank te verwijderen en over te stappen naar duurzame bronnen, zoals een warmtepomp of elektrisch verwarmen. Bij een mazouttank verwijderen gelden er strenge regels, die afhankelijk zijn van de grootte van de tank, de plaats van de tank en het gebruiksdoel van de tank. In de onderstaande tabel zijn de regels per soort mazouttank weergegeven.

Mazouttank verwijderen wetgeving
🛢️🔥 Opslag minder dan 5.000 kg (6.000L) Opslag meer dan 5.000 kg (6.000L) Mazouttank niet gebruikt voor verwarming woning
Certificaat van verwijdering nodig? Ja Ja Ja
Regels bovengrondse mazouttank
Leegmaken verplicht Ja Ja Ja
Reinigen verplicht Ja Ja Ja
Verwijderen verplicht Nee Ja Ja
Regels ondergrondse mazouttank
Leegmaken verplicht Ja Ja Ja
Reinigen verplicht Ja Ja Ja
Verwijderen verplicht Ja Ja Ja

Als het niet mogelijk is om een ondergrondse mazouttank te verwijderen, zal deze moeten worden opgevuld met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal. Een bovengrondse mazouttank moet worden leeggemaakt en gereinigd. Let op dat dit ook altijd onder toezicht van een erkende stookolietechnicus of erkende milieudeskundige moet gebeuren.

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..

Mazouttank reinigen en neutraliseren

Een belangrijke stap die je moet nemen als je een mazouttank wilt verwijderen is het reinigen en neutraliseren van de tank. Een mazouttank kan veel stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en dit onderdeel is daarom essentieel voor het ontvangen van de certificaat van verwijdering. Een mazouttank reinigen moet altijd worden uitgevoerd door een professionele reinigingsdienst. Je kan dit dus niet zelf doen.

Wat is de mazouttank verwijderen prijs?

Het reinigen van een mazouttank kan worden gedaan vanaf ongeveer 500 euro. Je kan bij het aanvragen van reinigen nagaan of je zelf al wat kan voorbereiden voor de reiniging om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Voor het verwijderen zal je op gemiddeld op 500 tot 1000 euro moeten rekenen. Het ophalen, afhankelijk van de bereikbaarheid is 200-500 euro. Een mazouttank verwijderen kost dus tussen de 1.200 en 2.000 euro.

Mazouttank verwijderen premie, bestaat dat?

Op dit moment bestaan er geen premies vanuit de Vlaamse overheid voor een mazouttank verwijderen. Wel kan je in sommige situaties in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Het kan wel zijn dat de gemeente een mazouttank verwijderen premie aanbiedt. Informeer hiervoor bij je gemeente.

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..

Hoe en hoe vaak moet je een mazouttank keuren?

Mazoutkeuring

Hoe vaak controle nodig is hangt af van het volume, het soort plaatsing en de locatie van de tank. De ondergrondse tank van minder dan 6000 liter dient over het algemeen om de 5 jaar gecontroleerd te worden. Bovengrondse tanks die na 2009 zijn geplaatst worden in principe na de plaatsing niet meer uitgebreid gecontroleerd. Wel worden er in veel gevallen elke 3 jaar eenvoudige controles gedaan.

Een ondergrondse stookolietank heeft een meer regelmatige check, namelijk om de 2 jaar. Dit is een eenvoudige controle. Na 15 jaar is een grondig onderzoek nodig. Indien je deze controles niet uitvoert en er schade is door de mazouttank, ben je niet verzekerd.

Wie moet de mazouttank keuren?

Erkende technicus van olietanks of milieudeskundige van gassen en gevaarlijke stoffen doen veelal de keuringen. Zij hebben hiervoor de bevoegdheid en de benodigde ervaring. De technici of milieu deskundige stelt tijdens de keuring een certificaat op. In dit certificaat wordt weergegeven dat de mazouttank aan de wettelijke bepalingen voldoet, ofwel dat er een aanpassing gedaan moet worden.

VLAREM voorschriften en wetgeving mazouttank

Voor de regio Vlaanderen bestaat er de VLAREM II wetgeving. In deze wetgeving worden verschillende vereisten beschreven voor het houden van een mazouttank, een besluit van de Vlaamse regering. Hierin staan onder andere de technische maatregelen om beschadiging en vervuiling van het milieu te voorkomen.

Er zijn een aantal regels opgesteld waar de stookolietank aan moet voldoen, deze dient bijvoorbeeld beschermd te zijn tegen:

  • Invloeden die beschadigingen kunnen opleveren;
  • Blootstelling aan brandstof;
  • Overvulling;
  • Binnenkomen van water in de tank.

De mazouttank wordt op bovenstaande gecontroleerd, ook wordt hierbij gekeken naar het certificaat. Kijk voor meer informatie over de regels en voorschriften van de VLAREM wetgeving op de website van de regio Vlaanderen.

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

gas en elektriciteit

Vragen over omschakelen naar aardgas?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..

Geactualiseerd op